Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Premiere Pro | APSB21-100

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-100

26. oktober 2021   

3

Sammendrag

Adobe har lansert oppdateringer for Adobe Premiere Pro  for Windows og macOS.Denne oppdateringen løser flere kritiskeviktige og moderate sårbarheter. Vellykket utnytting kan føre til kjøring av vilkårlig kode, rettighetsutvidelse og tjenestenekt for program. 

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Premiere Pro

15.4.1 og tidligere versjoner     

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Adobe Premiere Pro

22.0

Windows og macOS

3

Adobe Premiere Pro

15.4.2

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Kjøring av vilkårlig kode 

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 
 

CVE-2021-40792   

Tilgang til minnested etter slutt på buffer (CWE-788

Kjøring av vilkårlig kode 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40793    

Tilgang til minnested etter slutt på buffer (CWE-788

Kjøring av vilkårlig kode 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 
 

CVE-2021-40794  

NULL Peker-dereferanse (CWE-476

Tjenestenekt for program 

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40796 

NULL Peker-dereferanse (CWE-476

Tjenestenekt for program 

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-42263 

NULL Peker-dereferanse (CWE-476

Tjenestenekt for program 

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 
 

CVE-2021-42264  

Takk

Adobe takker følgende for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:

  • (hy350) HY350 fra Topsec Alpha Team- CVE-2021-42264; CVE-2021-42263; CVE-2021-40796 

  • (yjdfy) CQY fra Topsec Alpha Team- CVE-2021-40793 

  • (cff_123) CFF fra Topsec Alpha Team- CVE-2021-40794; CVE-2021-40792 

   

Revisjoner

30. oktober 2021: Lag rad til løsningstabellen for N-1-versjonen.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din