Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Premiere Pro | APSB21-56

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-56

20. juli 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert oppdateringer for Adobe Premiere Pro  for Windows og macOS.Denne oppdateringen adresserer et kritisk sikkerhetsproblem. Vellykket utnytting kan føre til vilkårlig kjøring av kode i konteksten til gjeldende bruker.     

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Premiere Pro

15.2 og tidligere versjoner

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Adobe Premiere Pro

15.4

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Vilkårlig kjøring av kode 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35997

Takk

Adobe takker CQY hos Topsec Alpha Team (yjdfy) for å ha rapportert disse problemene og samarbeidet med Adobe for å beskytte våre kunder. 

Revisjoner

29. juli 2021: Oppdatert CVSS-grunnscore og CVSS-vektor for CVE-2021-35997.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din