Adobe Acrobat Sign for ServiceNow: Håndbok for installasjon og konfigurasjon (v 2.2)

Oversikt

Adobe Acrobat Sign for ServiceNow-programmet lar deg sende dokumenter til signering ved hjelp av den innebygde funksjonaliteten i ServiceNow-plattformen. Acrobat Sign-integrering med ServiceNow gir deg tilgang til følgende funksjoner og funksjonaliteter:

 • Sende dokumenter til signering til flere mottakere. 
 • Spore signeringsprosessen gjennom hele livssyklusen og identifiser de forventede underskriverne på hvert trinn.
 • Hente det signerte dokumentet med et innebygd eller separat revisjonsspordokument.
 • Innhente skjemadata som er lagt inn i dokumentet før eller under signeringsprosessen.
 • Opprette signaturprosessutkast for en første gjennomgang og påfølgende innsending. Alle endringer av underskrivere før sending blir synkronisert til ServiceNow.
 • Generer og send e-postvarsler til enkeltpersoner under signeringsprosessen.
 • Hent dokumentene til signering fra de lokale filene i ServiceNow eller fra en ekstern kilde.
 • Bruk dokumentmaler med felt som kan fylles ut ved hjelp av data fra ServiceNow-oppføringer før innsending. Dette lar deg bruke én enkelt mal til å generere brukerspesifikke dokumenter basert på en valgt emneoppføring, som en hendelse eller en tjenesteforespørsel.
 • Bruk biblioteksmalene for Acrobat Sign-kontoen, som synkroniseres til ServiceNow og er tilgjengelige for valg under sendeprosessen.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Veiledning for installasjon og tilpasning gir instruksjoner om hvordan du kan:

Når du har installert og konfigurert Acrobat Sign for ServiceNow-programmet, kan du bruke det til å sende, signere, spore og behandle avtaler. Referer til Adobe Acrobat Sign for ServiceNow: Brukerhåndbok.

Installere Acrobat Sign for ServiceNow-applikasjonen

Du må være Adobe Acrobat Sign-administrator og ServiceNow-systemadministrator (administrator) for å kunne installere applikasjonen på ServiceNow.  

 1. Gå til siden ServiceNow Store og søk etter Adobe Acrobat Sign.  

  servicenow-store-search

 2. Fra søkeresultatene velger du Adobe Acrobat Sign og deretter Hent.

  Merk:

  Deaktiver all blokkering av popup-vinduer under installeringen av appen.

  get-sign-app

 3. Hvis du blir bedt om det, logger du på med legitimasjonen for ServiceNow-administrator og følger trinnene for installering.

 4. For å bekrefte installasjonen går du til toppmenyen på ServiceNow-forekomsten og velger Alle > Systemprogrammer > Mine bedriftsprogrammer og deretter fanen Installert. Den viser oppføringen for den nyeste versjonen av Adobe Acrobat Sign.

  installed-apps

  Merk:

  Adobe Acrobat Sign for ServiceNow-tillegget er konfigurert til å fungere med følgende domener:

  • service-now.com
  • servicenowservices.com

  servicenowservices.com er for kunder av statlig nettsky, og krever en ekstra innstilling for systemegenskaper. Hvis domenet ditt er på servicenowservices.com-domenet, må du opprette/angi systemegenskapen x_adosy_as.oauth_redirect_host med fullstendig underdomene av forekomsten din (slik som mydomain.servicenowservices.com).

  «Selvbetjening»-menyen viser det nye Adobe Acrobat Sign-alternativet med følgende to moduler:

  • Mine signerte dokumenter – En liste over avtaler i fullført tilstand der pålogget bruker enten er den som forespør eller en underskriver.
  • Til signering – Den inneholder en liste over avtaler som venter på signering av den påloggede brukeren. Avtalene har statusen «Ute til signering» eller «Ute til godkjenning».

  Merk: Selvbetjeningsmenyene er bare synlige for brukere med underskriver (x_adosy_as.adobe_sign_signer)-rollen.  

  menu-acrobat-sign

  Menyen Alle-programmer inneholder et Adobe Acrobat Sign-alternativ som inneholder følgende moduler:

  • Send til signering: Åpner en Record Producer som det skal opprettes og sendes en avtale fra.
  • My Agreements: En liste over alle avtaler der pålogget bruker enten er den som forespør eller en underskriver.
  • My Signatures: Detaljer om poster der pålogget bruker er en deltaker (underskriver) i en avtale.

  Driftsmessig

  • Agreements: Detaljer om signaturprosessen.  Inkluderer JSON- og Adobe Acrobat Sign-hendelser som mottas og behandles.
  • Source documents: Representerer et dokument som kan legges til i en avtale. Kan være Local eller Library
  • Participants: Underskrivere og detaljer om deres signaturprosess.
  • Hendelser – Back-end-detaljer om hva som sendes og mottas ved hver Adobe Acrobat Sign-hendelse.
  • Skjemadata – Tabell med de returnerte skjemadataene når en avtale er signert. Denne kan brukes til rapportering i forbindelse med dokumenter og tilhørende feltdata.

  Administrasjon

  • Koble til to Acrobat Sign – Tilkoblingsskjermbilde der en gyldig Adobe Acrobat Sign-konto kan kobles til ServiceNow.
  • Acrobat Sign-grupper – Inneholder listen over Acrobat Sign-gruppers navn og ID-er.
  • Acrobat Sign-brukere – Inneholder detaljer om Acrobat Sign-brukere.
  • Elektroniske forseglinger
  • Document templates: Maldokumenter som kan legges til i en avtale. Kan være lokalt eller bibliotek.
  • Dokumentfelt – Detaljer om skjemafeltene som er innebygd i malens dokument.
  • Merge rules: Knytter en dokumentmal til en bestemt type emnepost innenfor ServiceNow.
  • Sammenslåing av felt – Oppføringer som kobler et felt fra emneposten til et felt innenfor den relevante dokumentmalen.
  • Egenskaper – Standard Adobe Acrobat Sign-innstillinger for nettadresseomdirigering, varsler og revisjonsspor etter signering.

  Hjelp og støtte – Koblinger til hjelp for Adobe Acrobat Sign.

  Merk:
  • Modulene Send til signering, My Agreements og My Signatures er synlige for brukere med rollen Sender (x_adosy_as.adobe_sign_sender). 
  • Menyene Operational og Administration er synlige bare for brukere med Admin-rolle (x_adosy_as.adobe_sign_admin) eller Manager-rolle (x_adosy_as.adobe_sign_manager).

  Småprogrammer for Service Portal

  Hvis du vil legge til Adobe Acrobat Sign i Service Portal, kan du se en demonstrasjon på nettadresse /adobe_sign.

  Denne portalen er begrenset til rollene x_adosy_as.adobe_sign_sender og x_adosy_as.adobe_sign_signer.

  Hvis du vil legge til denne funksjonaliteten i din egen portal, dupliserer du kontrollprogrammene og endrer rollene slik at de passer.

  • Adobe Acrobat Kontrollpanelelementliste – Elementlisten som brukes av topptekst-småprogrammet Avtaleliste.
  • Adobe Acrobat Sign Send for signering – En widget for å opprette en ny avtale fra en mal eller fil.
  • Adobe Acrobat Sign Avtaleliste – Et widget for visning av listen over avtaler.

  Service Portal-sider

  • Adobe Acrobat Sign – Inneholder Adobe Acrobat Sign-småprogrampopupen, og kan brukes fra oppføringer i ServiceNow for å løpende generere nye avtaler.
  • Adobe Acrobat Sign-hjemmeside – Dette er hjemmesiden for Service Portal-demoen som følger med programmet.

  Det er fire roller inkludert i programmet:

  • Signer (x_adosy_as.adobe_sign_signer)
   • ServiceNow-brukere med x_adosy_as.adobe_sign_signer-rollen har tilgang til Adobe Acrobat Sign-selvbetjeningsmodulene  
   • De får også tilgang til Service Portal-småprogrammet for brukeren 
   • Denne rollen må legges til alle brukere/grupper som skal signere dokumenter/avtaler
  • Sender (x_adosy_as.adobe_sign_sender)
   • ServiceNow-brukere med x_adosy_as.adobe_sign_sender-rollen får tilgang til bruk av programmet
   • Denne rollen må legges til alle brukere/grupper som skal kunne spore dokumenter/avtaler de har forespurt eller skal signere
  • Manager (x_adosy_as.adobe_sign_manager)
   • ServiceNow-brukere med x_adosy_as.adobe_sign_manager-rollen har tilgang på ledernivå til Acrobat Sign-funksjoner.
   • Lederen kan håndtere alle avtaler som opprettes av avsendere
   • Denne rollen gir tillatelse til å kansellere avtaler som er opprettet av andre brukere
  • Admin (x_adosy_as.adobe_sign_admin)
   • ServiceNow-brukere med rollen x_adosy_as.adobe_sign_admin har full tilgang til all funksjonalitet.

  Som standard kommer programmet med en rolle som skal tildeles brukere som kan signere dokumenter. Du må oppdatere innstillingene hvis du vil gi alle brukere tilgang til å signere dokumenter.

  Forsiktig!

  Endringer du gjør i programfiler, vil hindre at fremtidige oppdateringer blir tatt i bruk.

  Registrer alle endringer som gjøres i et oppdateringssett slik at de endringene kan foretas igjen etter en oppdatering av programmet.

  Test alltid alle tilpassinger i et eget testmiljø før du tar dem i bruk i produksjon.

Koble til Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign for ServiceNow-programmet er utformet for å fungere med både kommersielle og offentlige (FedRAMP) kontoer. Hvis du er usikker på hvilken konto du har, følger du instruksjonene for Commercial Cloud-kunder.

For Commercial Cloud-kunder:

Når Adobe Acrobat Sign-programmet er installert i ServiceNow, må gruppe- eller kontoadministratorer for Adobe Acrobat Sign koble ServiceNow til Adobe Acrobat Sign Commercial Cloud ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Administrasjon > Koble til Adobe Acrobat Sign.

 2. I dialogboksen som vises, velger du Koble til.

  connect-sign-1

 3. Logg på Acrobat Sign-kontoen med din administratorlegitimasjon.

  connect-sign-2

 4. I tillatelsesdialogen som vises, velger du Tillat tilgang for å gi tillatelsene og etablere forbindelsen. 

  connect-sign-3

  Merk:

  Godkjenningen skjer i et popup-vindu.  Hvis du ikke ser autentiseringspanelet, må du kontrollere at popup-blokkering er deaktivert.

  Når tilkoblingen er fullført, ser du en bekreftelsesmelding med den tilkoblede Acrobat Sign-kontoen og ServiceNow-kontoen den er tilknyttet.

  Acrobat Sign koblet til Commercial Cloud

For Government Cloud-kunder:

Når Adobe Acrobat Sign-programmet er installert i ServiceNow, kan en Adobe Acrobat Sign Government Cloud-gruppe- eller kontoadministratorbruker koble ServiceNow til Adobe Acrobat Sign Government Cloud.

 1. Fra venstre panel velger du Adobe Acrobat Sign > Administrasjon > Egenskaper.

  Aktiver fedramp i Sign for ServiceNow.

 2. På applikasjonsegenskapssiden som åpnes:

  1. Aktiver veksleren for Bruk Adobe Acrobat Sign Government Cloud.
  2. Finn egenskapen som kalles Hint for pålogging til tilkobling og angi verdien til e-postadressen som du vil bruke for å logge på Adobe Acrobat Sign Government Cloud.
  3. Velg Lagre.
 3. Gå til Adobe Acrobat Sign > Administration > Koble til Acrobat Sign.

 4. På siden som vises, velger du Tilkoble.

  fedramp-2

 5. Hvis du blir bedt om det, logger du på Adobe Acrobat Sign Government Cloud-kontoen din.

  Når tilkoblingen er opprettet, omdirigerer programmet tilbake til ServiceNow og oppdaterer tilkoblingsstatusen automatisk.

  fedramp-3

Konfigurere Acrobat Sign for ServiceNow-programmet

Angi programegenskaper

Hvis du vil ha tilgang til og angi programegenskaper, går du til Adobe Acrobat Sign > Administrasjon > Egenskaper.

Den viser følgende standardinnstillinger:

 • Vertsnavn [x_adosy_as.redirect_host]Hvis du har en tilpasset forekomstnettadresse, angir du den fullt kvalifiserte verten som skal brukes i nettadressen for omdirigering for OAuth- og API-tilbakekall (f.eks. webhook).
   
  Som standard er denne verdien tom, og verten er verdien som innehas av systemegenskapen glide.servlet.uri.
  Den gjelder bare for omdirigering av ServiceNow-forekomsten. Hvis du vil omdirigere underskriveren til en annen vert etter signering, angir du den verten i URI-egenskapen for underskriveromdirigering (post_sign_uri).
 • Standard nettadresse etter signering [x_adosy_as.post_sign_uri]Standardstedet for å omdirigere en bruker etter signering av et dokument i Acrobat Sign. Den brukes når URI-en etter signering ikke er angitt under avtaleopprettelse. Denne URI-en er relativ til det angitte forekomstnavnet, men dette kan overstyres ved å inkludere en protokoll (for eksempel https://www.adobe.com/), som tillater at omdirigeringen etter signering går et annet sted enn denne ServiceNow-forekomsten. Sys_id for den opprettede avtalen kan injiseres ved hjelp av «{sys_id}» i nettadressen. Standardverdien er «/x_adosy_as_agreement_list.do?sysparm_query=requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5EORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5Estate=Complete%5EORDERBYDESCsys_created_on» som fører brukeren til en liste over fullførte avtaler.
 • Forsinkelse for omdirigering for underskriver [x_adosy_as.post_sign_delay]Forsinkelsen (i sekunder) før en bruker omdirigeres etter at de har signert et dokument i Acrobat Sign. Standardverdien er 3.
 • Clickjacking-forsvar [x_adosy_as.clickjacking_domains]Lever en kommadelt liste over nettadresser til overordnede domener, der dokumenter som sendes til signering kan inkluderes i en iframe – for eksempel service-now.com.
  Dette kreves for Government Cloud-kunder. Hvis du lar dette feltet være tomt, kan det føre til tomme sider fra Acrobat Sign når det vises inne i en ramme.
 • Tillat e-postmeldinger fra Acrobat Sign [x_adosy_as.send_adobe_sign_emails]Kontroller om e-postvarsler sendes av Acrobat Sign under signeringsprosessen. Standardverdien er usann.
 • Avtaleutkast-popup [x_adosy_as.popout_draft]Som standard vil et klikk på knappen Gjennomgå detaljer på en avtale åpne utkastet i Acrobat Sign i de samme nettleservinduet.
  Angi dette valget til sann for å åpne et nytt vindu i stedet. Standardverdien er usann.
 • Inkluder revisjon [x_adosy_as.include_audit]Kontroller revisjonssporet som inkluderes i signerte dokumenter. Standardverdien er sann.
 • Bruk Adobe Acrobat Sign Government Cloud [x_adosy_as.fedramp]Kunder med Adobe Government Cloud må aktivere denne egenskapen for at Acrobat Sign for ServiceNow skal kunne bruke Acrobat Sign Government Cloud-tjenester. Standardverdien er usann.
 • Hint for pålogging til tilkobling [x_adosy_as.login_hint]login_hint-verdien som brukes ved første gangs tilkobling til Adobe Acrobat Sign Government Cloud. Dette fyller automatisk ut siden med «Koble til Acrobat Sign» og er normalt kontoadministratorens e-postadresse. Standardverdien er tom.
 • Felt for avtaleaktivitetsformatering [glide.ui.x_adosy_as_agreement_activity.fields]Angi hvilke felt som skal vises i aktivitetsformatet som vises i avtaleoppføringen.
  Standardverdien er «navn, status, status, agreement_id, compose_url, post_sign_uri,etag».
 • Spørringen «Mine avtaler» [x_adosy_as.my_agreements_query]Spørringen som skal brukes når avtalene mine vises på steder som portalen. Standardverdien er «request_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe^ORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe» som returnerer avtaler der brukeren er den som forespør eller en underskriver.
 • Flerdelt filtype [x_adosy_as.multipart_extension]Filtypen for midlertidige filvedlegg med flere deler. Standardverdien (anbefalt) er «mpfd».
 • Programlogging [x_adosy_as.logging.verbosity]Kontrollsystemlogging. Standardverdien er «info».
 • Feilsøkingstilkobling [x_adosy_as.connect_debug]Vis diagnosevarsler under tilkobling til Acrobat Sign. Standardverdien er usann.

Standardegenskapen for omdirigeringsnettadressen gjelder for alle avtaler der verdien i feltet «URI etter signering» ikke er angitt.

Merk:

Ukodede spesialtegn mellomrom støttes ikke i omdirigeringsnettadressene. Hvis «Standard nettadresse etter signering» i programegenskapen inneholder et cirkumflekssymbol (^), må du derfor kode den som %5E.

Eksempel:  /x_adosy_as_agreement_list.do?sysparm_query=requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe^ORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe^state=Complete^ORDERBYDESCsys_created_on må endres til:

 /x_adosy_as_agreement_list.do?sysparm_query=requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5EORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5Estate=Complete%5EORDERBYDESCsys_created_on 

De resterende egenskapene avgjør om varsler skal sendes av Acrobat Sign under signeringsprosessen (standard = Nei) og om revisjonssporet skal tas med sammen med de signerte dokumentene (standard = Ja).

Konfigurere egendefinerte komponenter

Adobe Acrobat Sign-programmet inneholder egendefinerte komponenter som kan konfigureres etter behov. Se listen over komponenter nedenfor for å se hvordan du endrer hver av dem.

«Signer med Adobe Acrobat» er en UI-handlingsknapp i oppgave [task]-tabellen. Den er tilgjengelig bare for brukere med sender-rollen (x_adosy_as.adobe_sign_sender). Den lar sendere legge til dokumenter og underskrivere i en avtale og sende de vedlagte dokumentene til Adobe Acrobat Sign for signering.

ui-action-1

Systemadministratorer kan legge til handlingen «Signer med Adobe Acrobat» i andre tabeller på følgende måte:

 1. Åpne den eksisterende «Signer med Adobe Acrobat»-handlingen ved å bruke én av følgende to måter: 
  • På et skjema som er utvidet fra Oppgave (for eksempel Hendelse), høyreklikker du på > Konfigurere UI-handlinger.
  • Gå til Systemdefinering > Grensesnitthandlinger og søk etter Signer med Adobe Acrobat
 2. Endre tabellnavnet etter behov.
 3. Høyreklikk på den øvre høyre handlingslinjen og velg Sett inn og bli for å opprette en kopi av den eksisterende oppføringen med den nye tabellen.

Den «relaterte Adobe Acrobat Sign-listen» viser avtalene som er relatert til oppføringen der listen er konfigurert. Det er bare brukere med brukerrollen (x_adosy_as.adobe_sign_user) (eller de som sender forespørsler eller er underskrivere av avtalen) som kan se avtalene i den relaterte listen.

Systemadministratorer eller brukere med rollen «personalize_form» kan konfigurere skjemaet og oppsettet for den relaterte listen.

For å legge den relaterte listen til i skjemaer:

 1. Høyreklikk i det relevante skjemaet og gå til Konfigurer > Relaterte lister.
 2. Fra listen Tilgjengelig velger du Adobe Acrobat Sign
 3. Velg den høyre pilen for å legge den til i listen Valgt.
 4. Velg Lagre.

Det tar deg tilbake til skjemaet du konfigurerer, og den relaterte «Adobe Acrobat Sign»-listen vises nederst i skjemaet.

related-list-3

Konfigurere komponenter i Service Portal

Acrobat Sign for ServiceNow-programmet leveres med følgende Service Portal-elementer som kan brukes eller kopieres med dine egne Service Portal.

Adobe Acrobat Sign Service Portal som er inkludert med programmet, er ikke ment for bruk eller utvidelse. Det støtter bare Send til signering-grensesnittet.

Portalen kan åpnes på /adobe_sign.

To Service Portal-sider er inkludert i programmet:

 • Adobe Acrobat Sign (x_adosy_as_send)
 • Adobe Acrobat Sign-hjemmeside (x_adosy_as_home)

Adobe Acrobat Sign (x_adosy_as_send)-siden brukes bare for Send til signering-grensesnittet og bør ikke endres.

Adobe Sign-hjemmeside (x_adosy_as_home) er angitt som hjemmesiden for tjenesteportalen, og er ment som et eksempel for å vise de inkluderte småprogrammene.

Du kan bruke kontrollprogrammene som følger med programmet etter behov. For å kunne spore endringer i kontrollprogrammer og få oppdateringer fra programmet, må du bare gjøre endringer i en klone av kontrollprogrammet.

 • Adobe Acrobat Sign Send til signering: Den brukes til å opprette en avtale fra maler og/eller opplastede filer. Tilgang skjer via Send til signering-menyelement og Signer med Adobe Acrobat-grensesnitthandling. Den er tilgjengelig for brukere med Avsender-rollen.

Alternativer for kontrollprogrammer: Kontrollprogrammer er utformet for å tilpasses etter behov gjennom kontrollprogrammets forekomstalternativer eller nettadresseparametere. Bruk dokumentmaler og flettingsregler til å fylle ut skjemadata automatisk. Du kan sette de boolske alternativene til «sann» eller «1» når du bruker nettadresseparametere.

Navn

Type

Beskrivelse

subject_table

Streng

Navnet på tabellen som avtalen tilhører.

subject_id

Streng

sys_id for oppføringen avtalen tilhører.

agreement_name

Streng

Navnet på den nye avtalen.

vedlegg

Streng

En liste over vedleggets sys_ids som skal brukes i avtalen.

maler

Streng

En liste over dokumentmalen sys_ids som skal brukes i avtalen.

underskrivere

Streng

En liste over brukere eller e-postadresser som skal legges til som underskrivere.

kopi-til

Streng

En liste over brukere eller e-postadresser som skal legges til som kopi til-oppføringer.

password_protect

Boolsk

Krev at brukeren angir et passord for å beskytte avtalen. Brukeren må angi et passord selv om hide_options eller lock_options er sann.

send_emails

Boolsk

Få Adobe til å sende ut e-postvarsler under signeringsprosessen.

submit_as_draft

Boolsk

Opprett et avtaleutkast i stedet for å sende det umiddelbart til signering.

copy_to_subject

Boolsk

Kopier den signerte avtalefilen til emneoppføringen. Du må angi en gyldig subject_table og subject_id.

post_sign_uri

Streng

Angi en egendefinert omdirigering for underskriverne når de er ferdige med signeringen. Standard omdirigering vil sende brukeren til avtaleoppføringen.

hide_options

Streng

En kommaseparert liste over skjulingsalternativer (password_protect, send_emails, submit_as_draft, copy_to_subject). Angi som sann for å skjule alle alternativer for brukeren.

lock_options

Streng

En kommaseparert liste med skrivebeskyttede alternativer (password_protect, send_emails, submit_as_draft, copy_to_subject). Angi som sann for å hindre at alle alternativer endres av brukeren.

hide_subject

Boolsk

Forhindre at vedlegg om emnet blir valgt.

skip_documents

Boolsk

Hopp over det første dokumentpanelet. Dette gjelder bare når vedlegg eller maler er forhåndsvalgt.

 • Elementliste i Adobe Acrobat-instrumentbordet: Den kan brukes til å legge til en liste med gjeldende avtaler som må signeres til medarbeider- eller kundestøtteportal. Denne listen brukes i gjøremålsfunksjonen på Adobe Sign-hjemmesiden.
  For å få tilgang til oppføringene som vises i denne listen, går du til Selvbetjening > Adobe Acrobat Sign > Til signering.
 • Adobe Acrobat Sign-overskrift: Det brukes på Adobe Sign-hjemmesiden for å vise gjøremålsfunksjonen.
kontrollprogram

Opprette dokumentmaler

En dokumentmal definerer en mal som kan velges for inkludering i en avtale.  En mal kan brukes til å tilby et standarddokument som kan brukes på nytt i mange enkeltavtaler. Kildedokument-posten refererer til en mal for å gjøre funksjonene i malen tilgjengelige for den tilknyttede avtalen.

Malen kan være lokal til ServiceNow-forekomsten, eller den kan være en biblioteksmal med detaljer som har blitt synkronisert fra den tilkoblede Adobe Acrobat Sign-kontoen.

Synkroniser bibliotekmaler

Når applikasjonen er installert og konfigurert, kan administratorer synkronisere bibliotekmalene. En Adobe Acrobat Sign-bibliotekmal defineres innenfor Acrobat Sign-kontoen, og detaljene fra den synkroniseres til ServiceNow.  Definisjonsdokumentet for en bibliotekmal lagres også i den tilkoblede Acrobat Sign-kontoen, så det er ikke nødvendig med opplasting for å sende inn.

Slik synkroniseres bibliotekmalene til ServiceNow:

 1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Administrasjon > Dokumentmaler.
 2. Velg Oppdater bibliotek.

Det oppdaterer listevisningen med bibliotekmaler fra den tilkoblede Acrobat Sign-kontoen.

refresh-library

Opprett lokale maler

Definisjonsdokumentet for en lokal mal lagres som en vedleggsoppføring innenfor ServiceNow, og må lastes opp til Acrobat Sign som en del av innsendingsprosessen.

Dokumentet til en mal kan eller kan ikke inneholde skjemafelt som må forhåndsutfylles med data fra emneoppføringen til en avtale. Du må bruke en mal hvis et dokument inneholder slike skjemafelt.

 1. Gå til Acrobat Sign > Administrasjon > Dokumentmaler.
 2. Velg Ny. 
 3. På malens side for ny oppføring:
  1. Gi malen et navn.
  2. Angi typen til lokal.
  3. Høyreklikk og velg Lagre.
 4. For å knytte et dokument til malen, velger og drar du filen til maloppføringen eller du velger bindersikonet i toppteksten og velger filen. Når filen er lagt til, velger du X-ikonet for å lukke dialogboksen.

Den legger dokumentet til dokumentmalen og refereres i «Dokument»-feltet.

create-template-without-field-1

create-template-without-field-2

create-template-without-field-3

Du må følge de samme trinnene som beskrevet for å opprette maler uten felt. Når dokumentet er tilknyttet, må du imidlertid fullføre følgende ytterligere konfigurasjonstrinn etter behov: 

 • Verifiser at feltet med «Utfyllbar» er satt til sann. 

Den kontrolleres automatisk når et dokument som inneholder utfyllbare felt er knyttet til malen.

 • Opprett dokumentfeltoppføringer.

Du må opprette dokumentfeltoppføringer for en overordnet dokumentmal og definere detaljene for skjemafeltene som er innebygd i malens dokument.

For å gjøre det lagrer du dokumentmaloppføringen, deretter velger du Oppdater felt.

Den relaterte listen «Dokumentfelt» fylles ut med oppføringer tilsvarende de utfyllbare skjemafeltene i det vedlagte dokumentet.

create-template-with-fields

 • Konfigurer sammenslåingsregler

Merge rules knytter en dokumentmal til en bestemt type emnepost innenfor ServiceNow.

En enkelt dokumentmal kan ha flere Merge rules tilkoblet (én for hver type emnepost som ble brukt til å forhåndsutfylle malens felt).

En mal kan for eksempel fylles ut med data fra en Incident-, en Service request- eller en Change request-post (da ville malen ha tre Merge rules, en for hver emnetabell).

Slik konfigurerer du en Merge rule:

 1. Gå til den relaterte listen Sammenslåingsregel.
 2. Velg Ny.
 3. Velg en tabell, for eksempel hendelse.
 4. Høyreklikk og velg Lagre.
merge-rule

 • Konfigurer sammenslåing av felt

En Merge field-post kobler et felt fra emneposten til et felt innenfor den relevante dokumentmalen.  Merge-felt må opprettes manuelt når Merge-regelen konfigureres.

For å opprette oppføringer for sammenslåtte felt:

 1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Administration > Sammenslåingsregler.
 2. I sammenslåingsregeloppføringen velger du Oppdater felt.
  Det fyller ut den innebygde listen «Sammenslåing av felt» med dokumentfeltene.  
 3. Hvis du vil koble de relevante dokumentfeltene til de tilhørende feltoppføringene, velger du koblingen til de tilhørende feltoppføringene av dokumentfeltet du ønsker å tilordne (for eksempel navn).
 4. Velg relevant feltoppføringer (som oppringer) fra nedtrekksmenyen. 
 5. Velg Oppdater.

Du føres tilbake til oppføringen med sammenslåingsregelDen relaterte listen med sammenslåing av felt inneholder nå verdien til oppføringsfeltet valgt i forrige trinn.

For å gjøre det ryddigere bør du slette (og bekrefte) de resterende sammenslåing av felt som ikke skal tilordnes, slik at den innebygde listen med sammenslåing av felt bare inneholder verdier som er tilordnet.

merge-fields-1

Opprett et tjenestekatalogelement

Acrobat Sign for ServiceNow lar deg opprette nye avtaler som brukere kan få tilgang til gjennom tjenestekatalogen, ved å opprette en oppføringsprodusent. Du kan konfigurere oppføringsprodusenten til å samle inn alle data du vil slå sammen i dokumentet, og opprette og sende avtalen til brukeren automatisk. 

Brukere med catalog_admin eller admin kan opprette et katalogelement. Trinnene nedenfor forklarer hvordan du oppretter et katalogelement kalt Oppføringsprodusent. Du kan gjenta trinnene for å opprette andre katalogelementer.

Merk: Kontroller at Adobe Acrobat Sign-programmet ikke er valgt når du konfigurerer forekomsten.

Prosessen med å opprette hver oppføringsprodusent kan variere basert på de spesifikke kravene for dokumentfeltene, malen, variabelen og mer; de samme prinsippene gjelder imidlertid.  Eksempelet i denne veiledningen viser opprettelse av en parkeringstillatelsesavtale. 

Slik oppretter du en Record Producer:

 1. Gå til Tjenestekatalog > Katalogdefinisjon > Oppføringsprodusenter og velg Ny.

 2. På den nye siden som åpnes med oppføringsprodusent:

  1. Gi oppføringen et navn.
  2. Angi tabellnavn til avtale [x_adosy_as_agreement].
  3. Oppgi en kort beskrivelse.
  4. Angi «Omdiriger til»-feltet til generert oppgaveoppføring.
  Generere en oppgavepost

 3. Velg Tilgjengelighet og angi feltene Kataloger, Kategoriog Tilgjengelighet etter behov. Deretter høyreklikker du på topptekstlinjen og velger Lagre.

  Du kan angi disse feltene ved å bruke de relaterte listene «Kategorier» og «Kataloger». 

  Tilgjengelighetsfane

 4. Ved å bruke den relaterte listen med variabler, legger du til variabler ettersom nødvendig for å matche dokumentfeltene. 

  I dette eksemplet legger vi til feltene for navn, medarbeider og leder.

  Variables-fane

  Merk:

  Standardverdien for “Permit name”-spørsmålsvariabelen er: ‘javascript:'Parking Permit for ' + gs.getUserDisplayName()’

 5. Konfigurer oppføringsprodusent-skriptet som skal ta variablene og opprett avtalen som skal sendes til signering. I Script-feltet:

  1. Kopier og lim inn følgende skript, som leser katalogelementvariablene.
  2. Oppdater variabeldefinisjonene for å innhente informasjon fra produsenten.
  3. Oppdater dokumentmalen sys_id som du bruker.
  4. Oppdater post_sign_uri hvis du vil at brukeren skal gå et annet sted etter signering.

   

  // Eksempel på Adobe Acrobat Sign oppføringsprodusent for en mal for parkeringstillatelse

  (function() {

    // Hent informasjonen vi trenger fra variablene som er fylt ut av brukeren

    var employee_id    = producer.employee + '';

    var employee_name  = producer.employee.getDisplayValue() + '';

    var manager_id     = producer.manager + '';

    var manager_name   = producer.manager.getDisplayValue() + '';

    var agreement_name = "Parkeringstillatelse for " + employee_name;

    // Hardkoded sys_id for dokumentmalen som brukes

    var document_template = '5a2e0131db4c7c10c39151fcd39619af'; // Parkeringstillatelse

    // Sett opp dataene som skal slås sammen med dokumentmalen ovenfor.

    // Hver egenskap er navnet på et dokumentfelt vi vil tilordne til.

    var merge_data = {

      name         : agreement_name,

      medarbeidernavn : employee_name,

      managername  : manager_name,

    };

    // Konfigurer den nye avtalen

    var agreement = new x_adosy_as.Agreement(current);

   

    // Legg til dokumentene vi vil ha signert

    agreement.addDocument(document_template, merge_data);

    // Legg til underskriverne

    agreement.addSigner(employee_id);

    agreement.addSigner(manager_id);

    // Konfigurer avtalenavnet

    current.name = agreement_name;

    // Angi nettadressen som underskrivere omdirigeres til etter signering

    current.post_sign_uri = '/x_adosy_as_agreement.do?sys_id=' + current.sys_id;

    // Sett statusen til «Klar» for å sende til signering umiddelbart

    current.state = 'Ready';

  })();

Opprette en avtale fra en arbeidsflytaktivitet

Hvis du vil legge til dokumenter for signering i eksisterende katalogelementer, kan du legge til en oppgave i arbeidsflyten som genererer avtalen, og en katalogoppgave som tilordner den til en bruker for signering.

Følgende eksempel viser hvordan du kan bruke Acrobat Sign-programmet, men de spesifikke detaljene i konfigurasjonstrinnene kan variere i henhold til kravene i prosessen din.

Hvis du vil opprette en avtale fra en arbeidsflytaktivitet, må du konfigurere følgende komponenter: 

 • Katalogoppgave: Den oppretter avtalen, sender den til signering og tilordner en oppgave til underskriveren.
 • Skripthandling: Den svarer på hendelsen som ble utløst når avtalen ble signert, og lukker deretter oppgaven, gir tilbakemeldingssløyfen og lar arbeidsflyten gå videre. 

For å opprette en katalogoppgave:

 1. i Redigeringsprogram for arbeidsflyt, velger du fanen Kjerne.
 2. Gå til Kjerneaktiviteter > Oppgaver og dra aktiviteten Katalogoppgave til riktig sted i arbeidsflyten.
 3. Gi oppgaven et navn og angi prioritet.
 4. Angi Vent på fullføring til sann.
 5. Under delen Skript angir du Avansert-flagget til sann, og deretter i feltet Avansert skript skriver du koden din. En eksempelkode er gitt nedenfor.
 6. Velg oppdater.
Opprett avtale fra en arbeidsflytaktivitet.

// Eksempel på oppretting av oppgavearbeidsflytaktivitet

(function () {

  // Brukeren som må signere avtalen

  var signer_id = current.request.requested_for + '';

  var signer_name = current.request.requested_for.getDisplayValue() + '';

  // Navnet på avtalen

  var agreement_name = current.short_description + ' for ' + signer_name;

  // Hardkodet sys_id for Adobe Sign-dokumentmalen for denne handlingen

  // Dette bør egentlig være en arbeidsflytvariabel for å datadrive den.

  var document_template = '2a9b1f57db508810257e73278c9619dc'; // Min mal

  // angi GUID uten å kalle newRecord() – kreves for avtaleemnet

  task.setNewGuid(gs.generateGUID(task.getTableName()));

  // Konfigurer oppgaven

  task.short_description = current.short_description;

  task.assigned_to = signer_id;

  task.description = 'Avtale: ' + '\'' + agreement_name + '\'' +

    ' er sendt til signering av deg.\n' +

    For å signere, enten:\n' +

    '- Gå til: \'Selvbetjening > Adobe Sign > For signatur\', eller\n' +

    '- Klikk på koblingen til avtalen i \'Adobe Acrobat Sign\' '+

    «tilknyttet liste (nedenfor).»;

  // Avtalealternativer (felt i avtaleoppføringen)

  var options = {

    submit_as_draft: true // gjennomgå avtalen i Adobe før du sender

  };

  // Opprett et objekt for å hjelpe med signeringsprosessen

  var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

  // Opprett avtalen og oppgi oppgaveoppføringen som emne

  adobe.createAgreement(agreement_name, task, options);

  // Legg til dokumentmalen.

  adobe.addDocument(document_template);

  // Legg til underskriverne. Dette kan være brukerens sys_ids eller e-postadresser.

  adobe.addSigner(signer_id);

  // Send avtalen til Adobe.

  adobe.submitAgreement();

})();

Du kan nå konfigurere en skripthandling for automatisk å sette katalogoppgaven til tilstanden lukket fullført når avtalen er fullført. Du må konfigurere skripthandlingen til å utløses av hendelsen x_adosy_as.agreement.complete i avtaletabellen.

Slik oppretter du en ny skripthandling:

 1. Gå til Systempolicy > Hendelser > Skripthandlinger og klikk på Ny.
 2. På siden ny skripthandling:
  1. Gi skripthandlingen et navn.
  2. Sett hendelsesnavn til x_adosy_as.agreement.complete.
  3. Velg avmerkingsboksen Aktiv
  4. Kopier og lim inn skriptet i skriptfeltet fra Skripthandling: Eksempelkode nedenfor.
 3. Høyreklikk på topptekstlinjen og velg Lagre.
worflow-activity-script-action

Skripthandling: Eksempelkode

// Skripthandling for å sette katalogoppgavens tilstand til å lukke fullførte

(function () {

  var catalog_task = current.subject_id.getRefRecord();

  if (!catalog_task.isValidRecord() || catalog_task.getTableName() != 'sc_task') {

    return;

  }

  catalog_task.state = 3; // Lukket fullført

  catalog_task.update();

})();

Bruke Acrobat Sign med kontraktsadministrasjon

Du kan bruke Acrobat Sign med andre oppføringer enn de oppgavebaserte oppføringene, som beskrevet ovenfor, i Egendefinerte komponenter. Instruksjonene nedenfor viser hvordan du bruker Acrobat Sign til kontraktsadministrasjon. De spesifikke detaljene i konfigurasjonstrinnene kan variere, avhengig av kravene i prosessen din.

Hvis du vil bruke Acrobat Sign til kontraktbehandling, må du konfigurere følgende to komponenter:

 • Grensesnitthanding: Den oppretter avtalen og sender den til signering.  Når avtalen er signert, utløses en hendelse. 
 • Skript-handlingen: Den reagerer på hendelsen og leverer en tilbakemeldingssløyfe som flytter prosessen videre og oppdaterer kontrakten. 

Merk: Bare brukere med rollene «ui_action_admin» eller «admin» som kan definere grensesnitthandlinger. Brukere med «admin»-rolle kan bare definere en skripthandling.

Opprette UI-handling

For å opprette en skripthandling på kontrakt [ast_contract]-skjemaet

 1. Gå til Systemdefinisjon > Grensesnitthandlinger og velg deretter Ny.

  Du kan også høyreklikke og deretter velge Konfigurer > Grensesnitthandinger > Ny fra kontrakt [ast_contract]-skjemaet.

 2. Skriv inn følgende detaljer på siden med ny oppføring for grensesnitthandling:

  1. Sørg for at tabellen er «kontrakt [ast_contract]». 
  2. Angi et navn for oppføringen i navn-feltet.
  3. Velg en tabell fra nedtrekksmenyen Tabell.
  4. Oppgi en rekkefølge.
  5. Velg avmerkingsboksen Aktiv.
  6. Velg avmerkingsboksen Vis innlegg.
  7. Velg avmerkingsboksen med Vis oppdatering.
  8. Velg avmerkingsboksen Skjemaknapp.
  9. Når du er ferdig, høyreklikker du på den øverste linjen og velger deretter Lagre

  Den lagrer skjemaet og laster det inn på nytt.

  ui-action-new-record

 3. I feltet Betingelse angir du betingelsen for å vise grensesnitthandlingen. 

  Gjeldende eksempel velger betingelsen som: «current.state == 'draft' andand current.substate == 'under_review' andand !current.approver.nil()».  

  Betingelse

 4. I feltet Skript oppgir du en kode (se eksempelkoden nedenfor) for å opprette en avtaleoppføring, angi bestemte feltverdier og sende den til Adobe Acrobat Sign. 

  Koden du oppgir kan variere avhengig av dine spesifikke krav, men det generelle prinsippet gjelder.

  Merk:

  Den hardkodede sys_id for dokumentmalen refererer til malen vi bruker i eksempelet vårt. 

  Din vil være malen du oppretter (se Opprette lokale maler for å finne detaljert informasjon om hvordan du oppretter en mal).

  // Eksempel på grensesnitthandling for opprettelse av en ny Adobe Acrobat Sign-avtale

  (function() {

    // Navnet på avtalen

    var agreement_name = 'Contract: ' + current.short_description;

    // Hardkodet sys_id for dokumentmalen for denne handlingen

    var document_template = '6d0cdc26db708c50257e73278c9619c4'; // Kontrakt

    // Opprett et objekt for å hjelpe med signeringsprosessen

    var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

    // Opprett avtalen og oppgi gjeldende oppføring som emne

    adobe.createAgreement(agreement_name, current);

    // Legg til dokumentmalen. Dette kan også være et vedlegg sys_id.

    adobe.addDocument(document_template);

    // Legg til underskriverne. Dette kan være brukerens sys_ids eller e-postadresser.

    adobe.addSigner(current.approver);

    // Send avtalen til Adobe.

    adobe.submitAgreement();

    // Omdiriger brukeren tilbake til denne oppføringen.

    action.setRedirectURL(current);

  })();

Opprette skripthandling

Vi kan utløse skripthandlinger med bare hendelserSkripthandlingen konfigureres for å bli utløst av en av hendelsene i avtaletabellen som ble levert med Adobe Acrobat Sign: x_adosy_as.agreement.complete

Slik oppretter du en ny skripthandling:

 1. Gå til Systempolicy > Hendelser > Skripthandlinger.

 2. Velg Ny.

 3. På siden med Skripthandling for ny oppføring:

  1. Oppgi et navn for skriptet.
  2. Velg Hendelsesnavnet som utløser skripthandlingen.
  3. Velg avmerkingsboksen Aktiv.
  4. Skriv koden din. Se eksempelkoden nedenfor.
  Gi skripthandlingen et navn

  (function () { 
    
   var contract = current.subject_id.getRefRecord(); 
   
   if (!contract.isValidRecord() || contract.getTableName() != 'ast_contract') { 
    return; 
   } 
   
   contract. State = 'active'; 
   contract. Update(); 
  })();

  I denne koden henter vi kontrakten fra subject_id-feltet i gjeldende avtale og kontrollerer at den er en gyldig post i Contract-tabellen. Hvis den er det, endrer vi statusen til aktiv og oppdaterer.

 4. Velg Send.

Bruke skript-API-er

Du kan enkelt utvide Adobe Acrobat Sign-programmet til å fungere med alle prosessene dine ved hjelp av interne API-er. API-et er tilgjengelig via navneområdet x_adosy_as.

AdobeSign()

Oppretter en Adobe Sign-forekomst.

Eksempel:

// Opprett en ny forekomst av Adobe Sign

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

 #addCcUser(String user_id)

Legg til en kopi til-oppføring i gjeldende avtale for deling med ikke-deltakende brukere. Brukere som ikke er registrert som ServiceNow-brukere, kan legges til ved å oppgi en e-postadresse.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

user_id

Streng

Obligatorisk

sys_id for en bruker eller e-postadresse.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

annullert

Metoden returnerer ikke en verdi

Eksempel:

// Legg til en kopi til-bruker i avtalen

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('Min avtale');

adobe.addCcUser(current.requested_by);

adobe.addCcUser('abel.tuter@example.com');

#addDocument(String doc_selector, Object merge_data)

Legg til et dokument eller en mal i gjeldende avtale.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

doc_selector

Streng

Obligatorisk

Navnet på en mal, eller sys_id for en mal eller et vedlegg.

merge_data

Objekt

Valgfritt

Et nøkkelverdiobjekt av dokumentfeltnavn til dokumentfeltverdier.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Streng

Sys_id for den opprettede kildedokumentposten dersom det er vellykket.

Eksempel:

// Opprett en avtale med en mal

var template_id = '2a9b1f57db508810257e73278c9619dc';

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('Min avtale');
adobe.addDocument(template_id);

#addElectronicSeal(String seal_id)

Legg til et elektronisk stempel i gjeldende avtale.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

segl_id

Streng

Obligatorisk

sys_id, navn eller segl-ID-en til et elektronisk segl som skal legges til.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Streng|Boolsk

sys_id for den nye deltakeroppføringen eller usann hvis seglet ikke ble funnet.

Eksempel:

// Legg til et elektronisk stempel i avtalen

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('Min avtale');

adobe.addElectronicSeal('<SEAL>');

 #addParticipant(String user_id, String participant_role)

En alternativ metode for addSigner() lar deltakere legges til i en avtale med en angitt rolle. Deltakere som ikke er registrert som ServiceNow-brukere, kan legges til ved å oppgi en e-postadresse.

Merk: Denne metoden bør bare brukes med eksisterende avtaleoppføringer som er lagret i databasen.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

user_id

Streng

Obligatorisk

sys_id for en bruker eller e-postadresse.

rolle

Streng

Valgfritt

Rollen til deltakeren innenfor avtalen. Standard er UNDERSKRIVER. Andre verdier inkluderer GODKJENNER, AKSEPTOR, SERTIFISERT_MOTTAKER, SKJEMAUTFYLLER.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Streng|Boolsk

sys_id for den nye deltakeroppføringen, eller usann hvis brukeroppføringen ikke ble funnet eller ikke hadde en e-postadresse.

Eksempel:

// Legg en deltaker til i avtalen

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('Min avtale');

adobe.addParticipant('abel.tuter@example.com', 'GODKJENNER');

#addSigner(String user_id)

Legge en underskriver til i den gjeldende avtalen. Underskrivere som ikke er registrert som ServiceNow-brukere, kan legges til ved å oppgi en e-postadresse.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

user_id

Streng

Obligatorisk

sys_id for en bruker eller e-postadresse.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

annullert

Metoden returnerer ikke en verdi.

Eksempel:

// Legg en deltaker til i avtalen

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('Min avtale');

adobe.addSigner('abel.tuter@example.com');

#copySignedDocumentToRecord(GlideRecord record)

Kopier det signerte dokumentet i en avtale til en annen oppføring.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

oppføring

GlideRecord

Obligatorisk

Måloppføringen det signerte dokumentet skal kopieres til.

Returnerer: 

Type

Beskrivelse

Streng|Boolsk

sys_id for det nye vedlegget, eller usann hvis operasjonen mislyktes.

Eksempel:

// Hent måloppføringen

var target = new GlideRecord('...');

// Kopier det signerte dokumentet fra avtalen til målet
var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);

adobe.copySignedDocumentToRecord(target);

#copySignedDocumentToSubject()

Kopier det signerte dokumentet i en avtale til emneoppføringen.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Streng|Boolsk

sys_id for det nye vedlegget, eller usann hvis operasjonen mislyktes.

Eksempel:

// Kopier det signerte dokumentet fra avtalen til emneoppføringen
var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);

adobe.copySignedDocumentToSubject();

#createAgreement(String name, GlideRecord subject, Object option

Oppretter en avtale. Den kan brukes av skript som trenger å konfigurere en ny avtale.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

navn

Streng

Obligatorisk

Avtalenavnet.

emne

GlideRecord

Valgfritt

Emneoppføringen, for eksempel en kontrakt eller en forespørsel

alternativer

Objekt

Valgfritt

Et nøkkelverdiobjekt med navn på avtaleoppføringsfeltet til verdiene.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

String|null

Sys_id for den nye avtalen eller null.

Eksempel:

// Opprette et nytt avtaleutkast

var options = {

  submit_as_draft: true

};

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement("Min avtale", current, options);

#getAgreement()

Få avtaleforekomsten som for øyeblikket er i arbeid.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Agreement|null

Avtaleforekomsten eller null.

Eksempel:

// Hent avtaleforekomsten

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();
adobe.createAgreement("Min avtale", current, options);
var agreement = adobe.getAgreement();

#getAgreementRecord()

Returner gjeldende avtaleoppføring.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

GlideRecord|null

Gjeldende avtaleoppføring eller null.

Eksempel:

// Hente avtaleoppføringen

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();
adobe.createAgreement("Min avtale", current, options);
var agreement = adobe.getAgreementRecord();

#saveAgreement(String state)

Lagre gjeldende avtaleoppføring. Avtalestatusen kan eventuelt sendes inn. Dette vil ikke utløse innsending til Adobe Acrobat Sign med mindre tilstandsparameteren er satt til «Klar».

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

tilstand

Streng

Valgfritt

Statusen for avtalen.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Streng

Sys_id for den lagrede avtaleoppføringen eller null.

Eksempel:

// Opprett en avtale

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('Min avtale');

adobe.addSigner('abel.tuter@example.com');

adobe.saveAgreement();

#setAgreementRecord(String|GlideRecord agreement)

Setter avtalekonteksten til den angitte oppføringen.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

avtale

GlideRecord|String

Obligatorisk

Avtaleoppføringen.

Returnerer: 

Type

Beskrivelse

annullert

Metoden returnerer ikke en verdi.

Eksempel:

// Arbeide med en avtale

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);

#setSubject(GlideRecord subject

Emne-oppføringen til avtalen.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

emne

GlideRecord

Obligatorisk

Mottaker-oppføringen.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

annullert

Metoden returnerer ikke en verdi.

Eksempel:

// Hent en emneoppføring
var subject = new GlideRecord('...')

// Oppdater emnet til en avtale

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);
adobe.setSubject(subject);
adobe.saveAgreement();

#submitAgreement()

Lagre den gjeldende avtalen og send den til Adobe Acrobat Sign ved å sette statusen til «Klar».

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Streng

Sys_id for den lagrede avtaleoppføringen eller null.

Eksempel:

// Sende en avtale

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);
adobe.submitAgreement();

.canSend()

Avgjør om gjeldende bruker kan bruke grensesnitthandlingen «Signer med Adobe Acrobat». Sending er tillatt når forekomsten ikke er FedRAMP, eller hvis gjeldende bruker har senderrollen.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Boolsk

Sann hvis brukeren kan sende.

Eksempel:

// Kontroller om gjeldende bruker kan sende til signering

if(AdobeSign.canSend()) {

  gs.addInfoMessage('Denne brukeren kan bruke signeringsprosessen.');

} else {

  gs.addErrorMessage('Denne brukeren har ikke tillatelse til å bruke signeringsprosessen.');

}

.getAgreements(String subject_table, String subject_id)

Få en GlideRecord-forekomst av avtaler knyttet til emnet.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

subject_table

Streng|GlideRecord

Obligatorisk

Emnetabellnavnet eller selve emneoppføringen.

subject_id

Streng

Valgfritt

Emnets sys_id når tabellnavnet også angis.

Returnerer:

Type

Beskrivelse

GlideRecord

En GlideRecord-forekomst av avtaler knyttet til emnet.

Eksempel:

// Hent avtaler ved hjelp av tabellnavnet og sys_id

var agreement = x_adosy_as.AdobeSign.getAgreements('sc_req_item', '<sys_id>');

while (agreement.next()) {

  gs.addInfoMessage(agreement.getDisplayValue());

}

// Hent avtaler med en GlideRecord

var req_item = new GlideRecord('sc_req_item');

req_item.get('<sys_id>');

var agreement = x_adosy_as.AdobeSign.getAgreements(req_item);

while (agreement.next()) {

  gs.addInfoMessage(agreement.getDisplayValue());

}

.getMyAgreements(String query)

Få en GlideRecord-forekomst av avtaler som tilhører brukeren. Denne metoden er avhengig av egenskapen x_adosy_as.my_agreements_query for den opprinnelige spørringen. Flere spørringsfiltre kan legges til med spørringsparameteren.

Parametere:

Navn

Type

Status

Beskrivelse

spørring

Streng

Valgfritt

Valgfri kodet spørring for å begrense avtalelisten ytterligere.

         

Returnerer:

Type

Beskrivelse

GlideRecord

Avtaler som tilhører brukeren.

Eksempel:

// Hent avtaler som er fullført for gjeldende bruker
var query = 'state=Complete^ORDERBYsys_created_on';

var agreement = x_adosy_as.AdobeSign.getMyAgreements(query);

while (agreement.next()) {

  gs.addInfoMessage(agreement.getDisplayValue());

}

.isFedRamp()

Finn ut om systemet er koblet til Adobe FedRAMP (Government Cloud).

Returnerer:

Type

Beskrivelse

Boolsk

Sann hvis x_adosy_as.fedramp-egenskapen er satt til «sann».

Eksempel:

// Kontroller om vi bruker en FedRAMP-tilkobling

if(x_adosy_as.AdobeSign.isFedRamp()) {

  gs.addInfoMessage('Acrobat Sign bruker en offentlig nettskytilkobling.');

} else {

  gs.addErrorMessage('Acrobat Sign bruker ikke en offentlig nettskytilkobling');

}

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet