Opprett kredittkortfelt

Opprett et kredittkortfelt

På grunn av funksjonsbegrensninger for CSV-dokumenter i Excel, er det å angi kredittkortsinformasjon på et skjema mer komplisert enn først antatt.

Hvis du samler kredittkortsinformasjon, anbefaler Adobe en utforming med de første 11-12 sifrene i et maskert felt, og de siste fire i et eget felt som du kan velge om du vil maskere eller ikke. Du kan lage slike register med kredittkortnummer ved å bruke hvilken som helst av skjemaopprettingsmetodene under.

Bruk redigeringsverktøyet dra-og-slipp

Bruk skjermbildet under disse trinnene som referanse.

 1. Angi Feltnavn som beskriver feltet.

 2. Angi et verktøytips som beskriver feltinnholdet.

 3. Angi feltet som Obligatorisk hvis nødvendig; det oppretter en rød kantlinje rundt feltet

 4. Det anbefales i høyeste grad at du maskerer informasjonen, men det krever at du registrerer feltinnholdet ved å bruke CSV-eksport av skjemainformasjonen.

  Merk:

  Ofte er ikke de siste fire sifrene maskert, derfor ser du at maskeringen er avmarkert i det andre feltet

 5. Still inn feltvalidering; det stilles inn som en Streng av to grunner:

  • Hvis tallet begynner med en null, og valideringen er Tall, tas nullene bort.
  • Hvis du vil angi et maksimalt antall tegn, bruker du Streng. Bruker du kun Tall som validering kan du bruke en rekke tall.
 6. Når du angir Streng-valideringen, kan du velge å bruke Bokstaver, Siffer eller begge. Kredittkort bruker alltid kun siffer så begrens valget til å være bare Siffer.

 7. Angi Maksimumslengden på strengen

  • Vi stiller inn en maksimumslengde på 12 for det første feltet. De vanligste kredittkortene har alle sammen en sifferrekke på 15-16 siffer til sammen
  • Det andre feltet er kun på fire tegn

Legg til kredittkortfelt ved å bruke tekstkoder

Hvis du bruker tekstkoder, ønsker du antakeligvis å ta bort noen alternative funksjoner som Verktøytips og Standardverdi, siden de utvider fotsporet til selve taggen og kommer i konflikt med oppsettet til dokumentet. Og det er trolig at du vil ha Forkorting av kode uansett for det minste feltet. Når det er sagt, kan tekstkodene se ut slik:

{{*CCN1_es_:signer1:string(char=num,maxlen=12):mask}}

og

{{*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

I kodene over har vi de samme fellesverdiene som de som finnes i dra-og-slipp-miljøet (som lest fra venstre til høyre):   

 • Paret med klammerparenteser definerer bredden på feltet i det endelige dokumentet.       
 • Det første paret med klammerparenteser definerer fonten (høyden) på feltet.   
 • Stjernen (*) er flagget som gjør feltet obligatorisk   
 • Navnet på feltet følger (forkortet til CCN1 og CCN2 for å minimere kodens fotspor)   
 • Rollen (signer1)   
 • Streng-valideringen som definerer tegntype og maksimumlengde på strengen.   
 • Valgfri maskering av verdien

Disse feltstørrelsene er alt for store for det tenkte innholdet. I disse tilfellene anbefaler vi bruk av Tekstkodeforkorting, som tillater deg å definere en variabel verdi på en enkel måte: {{$ccn2}}    med en mye lengre kode enn den som er referert til på en annen side:{{#ccn2=*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

Se denne artikkelen for mer informasjon om tekstkoder og tekstkodeforkorting

Adobe-logoen

Logg på kontoen din