Konfigurere nettbetalinger

Adobe Acrobat Sign-nettbetalinger lar en avsender be om betaling som en del av mottakerens prosess (rolleagnostiker). Betalinger kan defineres som faste verdier (tilbud), verdier avledet fra beregnede felt i avtalen (bestillingsskjema) eller kundeangitte verdier (donasjoner). Denne betalingsfunksjonen er tilgjengelig for Enterprise-, Business- og Small business-tjenestenivåene i NA-, EU- og AU-datasentrene.


Beskrivelse av funksjon

Nettbetalings-tjenesten i Adobe Acrobat Sign integrerer Braintree som betalingsgateway knyttet til signaturprosessen. Integreringen aktiveres ved å legge til et Betaling-felt i skjemaet.

Skjemaer kan lages med betalingsfelt baser på følgende:

 • En statisk verdi, som for en forespørsel om tjeneste
 • En dynamisk verdi avledet fra beregnede felt i skjemaet, som i et bestillingsskjema med flere varer, antall og leveringsmetoder
 • En verdi som er angitt av en mottaker, for eksempel forespørsel om donasjon
Merk:

Bruk av et betalingsfelt på avtalen endrer Klikk for å signere-knappen til en Betal og signer-knapp når verdien i betalingsfeltet ikke er null.

 

Braintree-integreringen setter inn et betalingsvindu i underskriverens grensesnitt etter at de har klikket på Betal og signer-knappen. Dette vinduet samler inn all den personlige betalingsinformasjonen, slik at underskriveren slipper å angi disse personlige opplysningene i et Acrobat Sign-skjema, noe som forbedrer den generelle sikkerheten for underskriverens opplysninger og fjerner behovet for å registrere og behandle betalingen manuelt. 

Merk:

Nettbetalinger er ikke tilgjengelig for kundekontoer i datasentrene JP1 eller IN1.

Braintree-tjenesten er kun tilgjengelig for forhandlere i bestemte land. Se de internasjonale retningslinjene for Braintree for å finne ut om ditt land/område støttes.


Hvordan den brukes

Oppretting av et vellykket betalingsskjema krever bare at du bruker et betalingsskjemafelt i avtalen.

Hvis du ikke har erfaring med skjemaredigering i Acrobat Sign, kan du bruke litt tid på å gjøre deg kjent med redigeringsverktøyet i appen.

Brukere som har erfaring med redigeringsprosessen, trenger bare å lære om den nye felttypen (Betaling) og hva som kreves for at det fungerer slik det skal.

Bruke dra og slipp-redigering

Betalingsfeltet finnes i bunnen av listen over feltkategorier til høyre i redigeringsvinduet.

 

Bruk av betalingsfeltet krever nøye oppmerksomhet på feltalternativene for å sikre at skjemaet fungerer slik det skal.

Spesielt på følgende:

Tilordnet til – Pass på at du tilordner feltet til mottakeren som forventes å utføre betalingen. Dette kan virke motstridende for en statisk betalingsverdi, men tildelingen av feltet er det som logisk knytter betaleren til betalingsoppføringen.

Verditype – Dette er koblet til skjemafunksjonen

 • Angitt verdi gir deg en statisk verdi, enten en angitt verdi som et tilbud, eller en akseptert verdi som en donasjon.
 • Beregnet verdi gir deg en avledet verdi fra en formel som omfatter andre felt. Dette brukes for et dynamisk bestillingsskjema.

Skrivebeskyttet – Hvis avmerket, må avsender sikre at feltet er utfylt med en fast eller beregnet verdi.

Hvis ikke avmerket, er verdien standardverdien angitt under redigering eller verdien som er angitt av mottakeren.

Standardverdi – Brukes hvis skjemaet har en angitt verdi for statisk betaling eller en foreslått donasjonsverdi.

Valuta – Angi valutaen du vil bruke for målgruppen. 1 000 yen er noe helt annet enn 1 000 pund.

Verdiområde – Nyttig hvis du vil opprette et grensesettende verdiområde for donasjonsverdier.

Statisk verdi (tilbud)

Et skjema med en statisk verdi må ha en angitt verdi under redigeringen.

 • Feltet må være definert som skrivebeskyttet
 • Det må angis en standardverdi som ikke er null
 • Velg riktig valuta for målmottakeren

 

Brukeropplevelsen viser feltet og verdien, men lar ikke betaleren endre verdien.

Dynamisk verdi (bestillingsskjema)

Det dynamiske betalingsfeltet skal konfigureres som en beregnet verdi.

 • Alternativet for å gjøre feltet skrivebeskyttet kreves for beregnede verdier, slik at alternativet fjernes fra egenskapsmenyen 
 • Den beregnede verdien avledes fra andre felt som mottakeren kan samhandle med (antall, leveringsmetoder, forsikringsalternativer og så videre)
 • Under redigering vises formelen i feltet i stedet for en numerisk verdi

Velg en passende valuta

 

Brukeropplevelsen er å se feltet. Verdiene i feltet justeres i sanntid når alternativ velges, men mottakeren kan ikke samhandle direkte med det (Utheving lagt til nedenfor)

Mottakerdefinerte verdier (donasjoner)

Et underskriverdefinert betalingsfelt lar brukeren angi betalingsverdien direkte. Det skal konfigureres som en angitt verdi, og funksjonen for skrivebeskyttelse skal være deaktivert.

En standardverdi er tillatt, men kan redigeres fritt.

Et verdiområde er tillatt, og det håndheves strengt. Dette betyr at hvis du vil begrense den laveste akseptable verdien, kan du gjøre dette.

 

Brukeropplevelsen viser feltet, og det kan redigeres, potensielt med en standardverdi hvis det er aktuelt.

Hvis det er definert en øvre og nedre grense og det angis en verdi utenfor denne grensen, oppstår det en feil og mottakeren kan ikke signere før verdien er rettet.

Merk:

Hvis du angir null eller en tom verdi i feltet, endres Betal og signer-knappen til Klikk for å signere, som indikerer at ingen betaling er knyttet til avtalen.

 

Negative verdier er ikke tillatt

Transaksjonsoppføringer

Det er avgjørende å påse at data blir lagret på en sikker måte ved behandling av personopplysninger som betalingsdetaljer. Acrobat Sign og Braintree deler bare de mest nødvendige detaljene for å kunne fullføre transaksjonen og sikre skikkelig reviderbarhet for en betaling siden den er knyttet til en avtale.

Braintree-oppføringer

Acrobat Sign-systemer er forvalteren av avtaledokumentene og oppføringene knyttet til mottakere og samhandlinger. Braintree kjenner ikke på noe tidspunkt til innholdet i transaksjonen eller den fullstendige listen over mottakere. (Braintree må nødvendigvis kjenne til betaleren.)

Når Betal og signer-knappen klikkes, vises en I-frame til Braintree-tjenesten, og fire dataobjekter sendes:

 1. Valutatype – Trengs bare for å sikre at riktig selgerkonto brukes i Braintree
 2. Nummerverdien i betalingsfeltet – Trengs for å forstå verdien av samlingen
 3. E-postadressen til betaleren – Trengs for å identifisere betaleren
 4. Deltakelseskoden for transaksjonen – Trengs for å knytte betalingsoppføringen direkte til avtaleverkoppføringen 

Acrobat Sign-oppføringer

Braintree er forvalteren av betalingsoppføringene, og ingen oppføringen knyttet til de personlige opplysningene til betaleren sendes til Acrobat Sign.

Når en betaling er fullført, sendes bare Braintree-transaksjonsnummeret tilbake til Acrobat Sign. Denne transaksjons-ID-en finnes i Logg-fanen (på Administrer-siden) 

 

og i revisjonsrappporten:


Hvordan aktivere eller deaktivere

Du må ha en Braintree-konto før du kan begynne å arbeide med betalingsfelt i Acrobat Sign.

En produksjonskonto kan registreres her:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funksjonen for Acrobat Sign-nettbetalinger kan aktiveres på kontonivå av en administrator på kontonivå.

 • Innstillinger på gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå.
  • Hver gruppe kan ha sin egen unike Braintree-konto aktivert
 1. Hvis du vil aktivere funksjonen, går du til: Konto > Kontoinnstillinger > Betalingsintegrering

 2. Kopier og lim inn den forespurte legitimasjonsinformasjonen fra Braintree-kontoen til de relaterte feltene:

  • Offentlig nøkkel
  • Privat nøkkel
  • Selger-ID
  Naviger til betalingsmenyen

 3. Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Siden oppdateres for å vise at det er merket av for Aktiver betalinger ved å koble til en Braintree-konto og teksten Braintree-kontoen din er klar til å ta imot betalinger er lagt til:

  Konfigurert Braintree-konto


Endre Braintree-legitimasjonen

Hvis du må endre Braintree-legitimasjonen (dvs. endre til en ny selgerkonto):

 1. Gå til betalingssiden: Konto > Kontoinnstillinger > Betalingsintegrering

 2. Skriv inn din nye selger-ID og offentlige/private nøkkel og klikk på Lagre

  Koble til en annen konto

  Siden oppdateres, og den nye betalingslegitimasjonen blir brukt ved alle påfølgende betalingsforsøk.


Deaktiver Braintree

Slik deaktiverer du integrasjonen mellom Acrobat Sign og Braintree:

 1. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Betalingsintegrering.

 2. Klikk på Fjern legitimasjon-knappen

  Fjern legitimasjon

 3. Klikk på Lagre

 4. Det vises en utfordring for å sikre at du vil deaktivere integreringen.

  • Merk av i ruten for å bekrefte at integrasjonen vil slutte å fungere
  • Klikk på Fjern
  Deaktiver betalinger

 5. Siden oppdateres for å vise den deaktiverte betalingsfunksjonen, med legitimasjonskontroller slettet:

  Deaktivert uten legitimasjon


Deaktiver Braintree – Lagre legitimasjonen

Du kan deaktivere integrasjonen mellom Acrobat Sign og Braintree, men lagre legitimasjonen slik at du kan aktivere tjenesten på nytt med samme selger-ID ved behov.

 1. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Betalingsintegrering.

 2. Fjern merket for Aktiver betalinger ved å koble til en Braintree-konto.

 3. Klikk på Lagre.

  Deaktiver betalinger – lagre legitimasjon

 4. Det vises en utfordring for å sikre at du vil deaktivere integreringen.

  • Klikk på Deaktiver.
  Lagre legitimasjon

 5. Siden oppdateres for å vise den deaktiverte betalingsfunksjonen, med lagrede legitimasjonskontroller synlig

  Deaktivert med lagret legitimasjon

  Merk:

  For å aktivere betalinger på nytt med den lagrede legitimasjonen merker du av for Aktiver betalinger og klikker på Lagre.


Konfigurasjonsalternativer

Braintree-tjenesten tilbyr en rekke konfigurasjonsalternativer som kan forbedre underskriverens opplevelse. Alle har forskjellige krav til en betalingstjeneste, og en grundig utforsking av Braintree-funksjonene er vel verdt innsatsen.

Med hensyn til Acrobat Sign-integreringen, er det enkelte funksjoner som er knyttet direkte til underskriverens opplevelse:

 • Valuta – hvilken valuta aksepterer du?

Braintree aksepterer et bredt utvalg valutatyper, og lar deg opprette en "selgerkonto" for hver a valutaene du vil godta. Denne selgerkontoen lar deg også definere hvilke betalingstyper du vil godta (PayPal og/eller bestemte kredittkort).

 

Med Acrobat Sign må Betalings-feltet konfigureres for én type valuta. Denne konfigurerte verdien kobles til selgerkontoen for samme valutatype. 

Verdiene som vises i Acrobat Sign-feltegenskapene, fastslås av valutaene som aksepteres i Braintree-selgerkontoene.

Angivelse av en standard selgerkonto definerer også standardvaluta som lastes inn i Acrobat Sign-betalingsfeltet.

 

 • Duplicate Transaction Checking: Hindrer at raske dobbeltklikk oppretter to transaksjoner og krever dobbelt betaling av underskriveren.


Ting du bør vite

PCI-innhold og lagring

Under betalingsprosessen angis all informasjonen i Braintree-grensesnittet.

All betalingsinformasjon lagres bare i Braintree-kontoen.

Acrobat Sign-miljøet lagrer bare API-legitimasjonen til Braintree-kontoen og transaksjonsnummeret som sendes tilbake fra Braintree (registreres i Acrobat Sign-revisjonssporet).

Ingen faktisk betalingsinformasjon kommer noen gang i kontakt med Acrobat Sign-systemet, og dette sikrer optimalt PCI-samsvar og underskriversikkerhet.

Avbrutte transaksjoner mellom betaling og signering

Når det brukes betalinger, utføres signeringen i to deler:

 • Registrering av betalingen
 • Fullføring av signaturen

Dette sikrer at avtalen ikke kan fullføres uten at betalingen registreres først.

Hvis prosessen avbrytes, kan underskriveren åpne avtalen på nytt fra den opprinnelige koblingen (eller en påminnelseskobling hvis påminnelser er konfigurert), og fortsette signaturprosessen.

Hvis betalingen ble registrert før avbruddet, vil denne informasjonen vises til underskriveren.

 

Logg-fanen gjenspeiler også denne statusen.

Hindre duplisert betaling

Braintree-tjenesten har en Duplicate Transaction Checking-funksjon som hindrer flere transaksjoner med samme transaksjons-ID i en angitt tidsperiode.  Dette hindrer at flere betalinger logges på grunn av flere knappeklikk.

Slik konfigurerer du alternativet Duplicate Transaction Checking:

1. Logg på Braintree-kontoen din

2. Gå til Settings > Processing > Duplicate Transaction Checking

3. Aktiver innstillingen

Betalingskonflikter

Mottakere som har en betalingskonflikt, må kontakte parten som sendte avtalen ved å svare på den opprinnelige Vennligst signer-e-posten.

Acrobat Sign leverer plattformen for signaturprosessen, men overlater betalingsprosessen til Braintree.

Ingen betalinger eller betalingsinformasjon samles inn av Acrobat Sign, vi viser bare betalingsportalen som avsenderen av avtalen har konfigurert.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din