Brukerveiledning Avbryt

Konfigurere nettbetalinger

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Endre avtaler
   9. Avtalenavn
   10. Språk
   11. Private meldinger
   12. Tillatte signaturtyper
   13. Påminnelser
   14. Passordbeskyttelse for signert dokument
   15. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   16. Innholdsbeskyttelse
   17. Aktiver Notarize-transaksjoner
   18. Dokumentutløp
   19. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   20. Sigeringsrekkefølge
   21. Liquid Mode
   22. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   23. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   24. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Adobe Acrobat Sign-nettbetalingstjeneste lar en avsender be om betaling som en del av mottakerens prosess (rolleagnostiker). Betalinger kan defineres som faste verdier (tilbud), verdier avledet fra beregnede felt i avtalen (bestillingsskjema) eller kundeangitte verdier (donasjoner). Betalingsfunksjonen er tilgjengelig for Enterprise-, Business- og Small business-tjenestenivåene i NA-, EU- og AU-datasentrene.

Beskrivelse av funksjon

Nettbetalings-tjenesten i Adobe Acrobat Sign integrerer Braintree som betalingsgateway knyttet til signaturprosessen. Integreringen aktiveres ved å legge til et Betaling-felt i skjemaet.

Skjemaer kan lages med betalingsfelt baser på følgende:

 • En statisk verdi, som for en forespørsel om tjeneste
 • En dynamisk verdi avledet fra beregnede felt i skjemaet, som i et bestillingsskjema med flere varer, antall og leveringsmetoder
 • En verdi som er angitt av en mottaker, for eksempel forespørsel om donasjon
Merk:

Bruken av et betalingsfelt på avtalen endrer Klikk for å signere-knappen til en Betal og signer-knapp når verdien i betalingsfeltet ikke er null.

Braintree-integreringen setter inn et betalingsvindu i underskriverens grensesnitt etter at de har klikket på Betal og signer-knappen. Dette vinduet samler inn all den personlige betalingsinformasjonen, slik at underskriveren slipper å angi disse personlige opplysningene i et Acrobat Sign-skjema, noe som forbedrer den generelle sikkerheten for underskriverens opplysninger og fjerner behovet for å registrere og behandle betalingen manuelt. 

Merk:

Nettbetalinger er ikke tilgjengelig for kundekontoer i datasentrene JP1 eller IN1.

Braintree-tjenesten er kun tilgjengelig for forhandlere i bestemte land. Se de internasjonale retningslinjene for Braintree for å finne ut om ditt land/område støttes.

Hvordan den brukes

Det holder at du bruker et Betaling-felt i avtalen for å opprette et betalingsskjema.

Hvis du ikke har erfaring med skjemaredigering i Acrobat Sign, kan du bruke litt tid på å gjøre deg kjent med redigeringsverktøyet i appen.

Brukere som har erfaring med redigeringsprosessen, trenger bare å lære om den nye felttypen (Betaling) og hva som kreves for at det fungerer slik det skal.

 

Bruke dra og slipp-redigering

Betalingsfeltet finnes i bunnen av listen over feltkategorier til høyre i Forfatter-vinduet.

Plasser et betalingsfelt

 

Bruk av betalingsfeltet krever nøye oppmerksomhet på feltalternativene for å sikre at skjemaet fungerer slik det skal.

Spesielt på følgende:

Tilordnet til – Pass på at du tilordner feltet til mottakeren som forventes å utføre betalingen. Dette kan virke motstridende for en statisk betalingsverdi, men tildelingen av feltet er det som logisk knytter betaleren til betalingsoppføringen.

Verditype – Dette er koblet til skjemafunksjonen

 • Angitt verdi gir deg en statisk verdi, enten en angitt verdi som et tilbud, eller en akseptert verdi som en donasjon.
 • Beregnet verdi gir deg en avledet verdi fra en formel som omfatter andre felt. Dette brukes for et dynamisk bestillingsskjema.

Skrivebeskyttet – Hvis avmerket, må avsender sikre at feltet er utfylt med en fast eller beregnet verdi.

Hvis ikke avmerket, er verdien standardverdien angitt under redigering eller verdien som er angitt av mottakeren.

Standardverdi – Brukes hvis skjemaet har en angitt verdi for statisk betaling eller en foreslått donasjonsverdi.

Valuta – Angi valutaen du vil bruke for målgruppen. 1 000 yen er noe helt annet enn 1 000 pund.

Verdiområde – Nyttig hvis du vil opprette et grensesettende verdiområde for donasjonsverdier.

Standardverdier for betalingsfelt

Statisk verdi (tilbud)

Et skjema med en statisk verdi må ha en angitt verdi under redigeringen.

 • Feltet må være definert som skrivebeskyttet
 • Det må angis en standardverdi som ikke er null
 • Velg riktig valuta for målmottakeren
Statiske verdier i et betalingsfelt

 

Brukeropplevelsen viser feltet og verdien, men lar ikke betaleren endre verdien.

Mottakervisning av det statiske feltet

Dynamisk verdi (bestillingsskjema)

Det dynamiske betalingsfeltet skal konfigureres som en beregnet verdi.

 • Alternativet for å gjøre feltet skrivebeskyttet kreves for beregnede verdier, slik at alternativet fjernes fra egenskapsmenyen 
 • Den beregnede verdien avledes fra andre felt som mottakeren kan samhandle med (antall, leveringsmetoder, forsikringsalternativer osv.)
 • Under redigering vises formelen i feltet i stedet for en numerisk verdi

Velg en passende valuta

Dynamisk konfigurasjon av et betalingsfelt

 

Brukeropplevelsen er å se feltet. Verdiene i feltet justeres i sanntid når alternativ velges, men mottakeren kan ikke samhandle direkte med det. (Utheving lagt til nedenfor)

Mottakervisning av det dynamiske feltet

Mottakerdefinerte verdier (donasjoner)

Et underskriverdefinert betalingsfelt lar brukeren angi betalingsverdien direkte. Det skal konfigureres som en angitt verdi, og funksjonen for skrivebeskyttelse skal være deaktivert.

En standardverdi er tillatt, men kan redigeres fritt.

Et verdiområde er tillatt og håndheves strengt. Dette betyr at hvis du vil begrense den laveste akseptable verdien, kan du gjøre dette.

Mottakerdefinert verdikonfigurasjon

 

Brukeropplevelsen viser feltet, og det kan redigeres, potensielt med en standardverdi hvis det er aktuelt.

Hvis det er definert en øvre og nedre grense og det angis en verdi utenfor denne grensen, oppstår det en feil og mottakeren kan ikke signere før verdien er rettet.

Mottakervisning av det mottakerdefinerte feltet

Merk:

Hvis du angir null eller en tom verdi i feltet, endres Betal og signer-knappen til Klikk for å signere, som indikerer at ingen betaling er knyttet til avtalen.

Mottakervisning av betalingsfeltet uten verdi

 

Negative verdier er ikke tillatt.

Mottakervisning av betalingsfeltet med negativ verdi

Transaksjonsoppføringer

Det er avgjørende å påse at data blir lagret på en sikker måte ved behandling av personopplysninger som betalingsdetaljer. Acrobat Sign og Braintree deler bare de mest nødvendige detaljene for å kunne fullføre transaksjonen og sikre skikkelig reviderbarhet for en betaling siden den er knyttet til en avtale.

Braintree-oppføringer

Acrobat Sign-systemer er forvalteren av avtaledokumentene og oppføringene knyttet til mottakere og samhandlinger. Braintree kjenner ikke på noe tidspunkt til innholdet i transaksjonen eller den fullstendige listen over mottakere. (Braintree må nødvendigvis kjenne til betaleren.)

Når Betal og signer-knappen klikkes, vises en I-frame til Braintree-tjenesten, og fire dataobjekter sendes:

 1. Valutatype – Trengs bare for å sikre at riktig selgerkonto brukes i Braintree
 2. Nummerverdien i betalingsfeltet – Trengs for å forstå verdien av samlingen
 3. E-postadressen til betaleren – Trengs for å identifisere betaleren
 4. Deltakelseskoden for transaksjonen – Trengs for å knytte betalingsoppføringen direkte til avtaleverkoppføringen 
Braintree-transaksjonspost

Acrobat Sign-oppføringer

Braintree er forvalteren av betalingsoppføringene, og ingen oppføringen knyttet til de personlige opplysningene til betaleren sendes til Acrobat Sign.

Når en betaling er fullført, sendes bare Braintree-transaksjonsnummeret tilbake til Acrobat Sign. Denne transaksjons-ID-en finner du i logg for Aktivitet (på Administrer side) og revisjonsrapporten:

Betalingshendelser i aktivitetsloggen og revisjonsrapporten

Hvordan aktivere eller deaktivere

Du må ha en Braintree-konto før du kan begynne å arbeide med betalingsfelt i Acrobat Sign.

En produksjonskonto kan registreres her:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funksjonen for Acrobat Sign-nettbetalinger kan aktiveres på kontonivå av en administrator på kontonivå.

 • Innstillinger på gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå.
  • Hver gruppe kan ha sin egen unike Braintree-konto aktivert
 1. For å aktivere funksjonen, går du til: Konto > Innstillinger > Betalingsintegrering

 2. Kopier og lim inn den forespurte legitimasjonsinformasjonen fra Braintree-kontoen til de relaterte feltene:

  • Offentlig nøkkel
  • Privat nøkkel
  • Selger-ID
  Naviger til betalingsmenyen

  Merk:

  Ved å legge inn gyldig legitimasjon, markeres Aktiver betalinger med Braintree -avkrysningsboksen automatisk.

 3. Klikk Lagre.

  • Siden oppdateres for å vise et Konto koblet-merke for å gi visuell forsikring om at betalinger er aktivert.
  • Et banner som kunngjør at du kan legge til betalingsfelt vises kort øverst i vinduet.
  Konfigurert Braintree-konto

Endre Braintree-legitimasjonen

Hvis du må endre Braintree-legitimasjonen (dvs. endre til en ny selgerkonto):

 1. Naviger til betalingssiden: Kontoinnstillinger > Betalingsintegrering

 2. Skriv inn din nye selger-ID og offentlige/private nøkkel og klikk på Lagre

  Koble til en annen konto

  Siden oppdateres, og den nye betalingslegitimasjonen blir brukt ved alle påfølgende betalingsforsøk.

Deaktiver Braintree, men behold integrasjonslegitimasjonen

For å deaktivere integrasjonen mellom Acrobat Sign og Braintree, og beholde legitimasjonen for aktivering senere:

 1. Navigere til Kontoinnstillinger > Betalingsintegrering.

 2. Fjern merket i avmerkingsboksen Aktiver betalinger med Braintree.

  Fjern legitimasjon

 3. Klikk på Lagre

 4. Det vises en utfordring for å sikre at du vil deaktivere betalingsintegreringen.

  Klikk på Deaktiver.

  Deaktiver betalinger

 5. Siden oppdateres for å vise den deaktiverte betalingsfunksjonen

  • Konto koblet-merket fjernes for å visuelt forsterke at integrasjonen er deaktivert.
  • Merket i avmerkingsboksen Aktiver betalinger med Braintree forblir umarkert.
  • Braintree-legitimasjonen forblir i konfigurasjonen, klar til å aktiveres.

   

  Deaktivert uten legitimasjon

Deaktiver Braintree og fjern integreringslegitimasjonen

Du kan deaktivere integrasjonen mellom Acrobat Sign og Braintree, og fjerne legitimasjonen fra kontoinnstillingene ved å:

 1. Navigere til Kontoinnstillinger > Betalingsintegrering.

 2. Velge Fjern legitimasjon-lenken under Privat nøkkel-feltet.

  Deaktiver betalinger - fjern legitimasjon

 3. Det vises en utfordring for å sikre at du vil fjerne Braintree-legitimasjonen.

  • Kryss av i boksen for å bekrefte at du forstår at alle avtaler som skal betales under flyvningen slutter å fungere.
  • Klikk på Fjern.
  Tydelig legitimasjonsutfordring

 4. Siden oppdateres for å vise den deaktiverte betalingskonfigurasjonen.

  • Konto koblet-merket fjernes for å visuelt forsterke at integrasjonen er deaktivert.
  • Merket i avmerkingsboksen Aktiver betalinger med Braintree er umarkert.
  • Braintree-legitimasjonen slettes fra grensesnittet.

  Lagre siden.

  Deaktivert med lagret legitimasjon

 5. Siden oppdateres for å vise den deaktiverte betalingsfunksjonen.

Konfigurasjonsalternativer

Braintree-tjenesten tilbyr en rekke konfigurasjonsalternativer som kan forbedre underskriverens opplevelse. Alle har forskjellige krav til en betalingstjeneste, og en grundig utforsking av Braintree-funksjonene er vel verdt innsatsen.

Med hensyn til Acrobat Sign-integreringen, er det enkelte funksjoner som er knyttet direkte til underskriverens opplevelse:

 • Valuta – hvilken valuta aksepterer du?

Braintree aksepterer et bredt utvalg valutatyper, og lar deg opprette en “selgerkonto” for hver a valutaene du vil godta. Denne selgerkontoen lar deg også definere hvilke betalingstyper du vil godta (PayPal og/eller bestemte kredittkort).

Braintree-konfigurasjon i Innstillingene

 

Med Acrobat Sign må Betalings-feltet konfigureres for én type valuta. Denne konfigurerte verdien kobles til selgerkontoen for samme valutatype. 

Verdiene som vises i Acrobat Sign-feltegenskapene, fastslås av valutaene som aksepteres i Braintree-selgerkontoene.

Angivelse av en standard selgerkonto definerer også standardvaluta som lastes inn i Acrobat Sign-betalingsfeltet.

Acrobat Sign-feltgrensesnitt for å angi valuta

 

 • Duplikattransaksjonskontroll – hindrer at raske dobbeltklikk oppretter to transaksjoner og krever dobbelt betaling av underskriveren.
Braintree-duplikattransaksjonskontroll

Ting du bør vite

Kjent problem: Betalinger er deaktivert etter endring av en delegert avtale

Det er et kjent problem som kan føre til at avtalen omgår betalingsprosessen og fullfører avtalen som vellykket uten at betalingen er sikret. Problemet manifesterer seg bare når:

 1. den første mottakeren delegerer sin underskriftsmyndighet
 2. avsenderen endrer avtalen etter denne delegeringen

Det anbefales å deaktivere funksjonen Endre avtale i en vilkårlig gruppe som bruker betalingsintegrasjonen.

PCI-innhold og lagring

Under betalingsprosessen angis all informasjonen i Braintree-grensesnittet.

All betalingsinformasjon lagres bare i Braintree-kontoen.

Acrobat Sign-miljøet lagrer bare API-legitimasjonen til Braintree-kontoen og transaksjonsnummeret som sendes tilbake fra Braintree (registreres i Acrobat Sign-revisjonssporet).

Ingen faktisk betalingsinformasjon kommer noen gang i kontakt med Acrobat Sign-systemet, og dette sikrer optimalt PCI-samsvar og underskriversikkerhet.

 

Avbrutte transaksjoner mellom betaling og signering

Når det brukes betalinger, utføres signeringen i to deler:

 • Fullfør signeringsprosessen på e-signeringssiden
 • Hent betalingen og fullfør signaturen

Dette sikrer at avtalen ikke kan fullføres uten at betalingen registreres først.

Hvis det av en eller annen grunn er et avbrudd i prosessen, kan underskriveren gjenåpne avtalen fra den opprinnelige lenken (eller en påminnelseslenke hvis påminnelser er konfigurert) og gjenoppta prosessen.

 

Hindre duplisert betaling

Braintree-tjenesten har en Duplikattransaksjonskontroll-funksjon som hindrer flere transaksjoner med samme transaksjons-ID i en angitt tidsperiode.  Dette hindrer at flere betalinger logges på grunn av flere knappeklikk.

Slik konfigurerer du alternativet Duplikattransaksjonskontroll:

1. Logg på Braintree-kontoen din.

2. Gå til Innstillinger > Behandling > Duplikattransaksjonskontroll.

3. Aktiver innstillingen.

Braintree-duplikattransaksjonskontroll

Betalingskonflikter

Mottakere som har en betalingskonflikt, må kontakte parten som sendte avtalen ved å svare på den opprinnelige e-posten med «Gjennomgå og signer».

Acrobat Sign leverer plattformen for signaturprosessen, men overlater betalingsprosessen til Braintree.

Ingen betalings- eller betalingsinformasjon innhentes av Acrobat Sign. Acrobat Sign eksponerer kun betalingsportalen som avsenderen av avtalen har konfigurert.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?