Merk:
Artikkelen nedenfor inneholder instruksjoner for det nye Adobe Sign-grensesnittet.
Klikk her for å se de samme instruksjonene for det klassiske Adobe Sign-grensesnittet.


Oversikt

Ved hjelp av bibliotekmaler kan brukere opprette gjenbrukbare, interaktive dokumenter.  Disse dokumentene kan være så enkle som ett signaturfelt (for eksempel en konfidensialitetsavtale), eller svært sammensatte skjemaer (som liknings- eller ombordstigningsdokumenter).

Hvis du bruker den samme filen til å definere en avtale, kan du opprette en mal som fremskynder leveringen av dokumentet til underskriveren, sørger for konsistens i den ferdige signerte kontrakten, og passivt sørger for at teamet alltid bruker den gjeldende versjonen av dokumentet.

Maler kan defineres på to måter: skjemafeltlag og dokumenter.

 • Skjemafeltlag er bare feltene som brukes på den opplastede filen. Ideelt for firmaer som utformer kontrakter dynamisk med tilpasset innhold, men i et standardisert format. Bare last opp filen, og bruk feltlaget til å plassere alle feltene med noen få museklikk.
 • Dokumenter inkluderer basisfilen i tillegg til feltene. Standardtekstdokumenter som ikke har dynamisk innhold, fungerer best her, som likningsskjemaer, applikasjoner og konfidensialitetsavtaler.

Merk:

Brukeren som oppretter malen, er eier av objektet. Bare eieren kan redigere malen eller endre tillatelsesnivået.

Eierskapet av en mal kan ikke overdras til en annen bruker.

Denne artikkelen forklarer:

 • Hvordan du oppretter en bibliotekmal i Adobe Sign-applikasjonen
 • Hvordan du endrer navn på en bibliotekmal på Behandle-siden
 • Hvordan du redigerer maltypen
 • Hvordan du endrer malens tilgangstillatelser 

Opprette en biblioteksmal

 1. Hvis du skal opprette en biblioteksmal, klikker du på Hjem-fanen og velger Opprett en gjenbrukbar mal.

  Legge til mal fra Hjem-siden
 2. Da lastes konfigurasjonssiden Opprett bibliotekmal.

  Oppgi navnet på malen i feltet Malnavn.

  Hvis du ikke eksplisitt angir et navn for malen, bruker feltet navnet på det første dokumentet som er lagt til.

 3. Dra og slipp filene til Filer-delen, eller klikk på koblingen Legg til filer øverst til høyre i Filer-feltet, for å bla gjennom systemet.

  Flere filer kan legges ved for å lage en større mal, om ønskelig.

 4. Konfigurere maltypen:

  • Gjenbrukbart dokument – Dette alternativet lagrer det fullstendige dokumentet, innholdet og skjemafeltene
  • Gjenbrukbart skjemafeltlag – Dette alternativet lagrer bare skjemafeltlaget som skal brukes på et annet dokument (forskjellig innhold med samme oppsett)
  • Begge – Begge typer maler vil være tilgjengelig

  Merk:

  Du kan når som helst endre maltype ved å redigere malegenskapene.

 5. Konfigurere Hvem kan bruke denne malen

  Denne innstillingen gir tilgang til malen basert på brukeren som laster opp:

  • Bare meg – Dette alternativet gjør malen tilgjengelig bare for brukeren som laster opp
  • Hvilken som helst bruker i gruppen min – Angivelse av malen på gruppenivå vil opprette en logisk tilknytning mellom malen og gruppen brukeren som laster opp er en del av. Alle medlemmer av gruppen har tilgang til malen
   • Hvis brukeren som lastet opp malen flyttes til en annen gruppe, brytes ikke denne mal-gruppe-tilknytningen
  • Enhver bruker i organisasjonen min – Alle brukere i kontoen har tilgang til malen.

  Merk:

  I alle tilfellene kan bare brukeren som lastet opp redigere eller slette malen.

  Andre brukere kan endre malen etter at den er brukt på en avtale, ved å velge Forhåndsvis og legg til signaturfelt under sendeprosessen.  Dette endrer egenskapene til malen for den separate avtalen, og endrer ikke rotmalen.

 6. Klikk på Forhåndsvis og legg til felter for å sende malen til redigeringsmiljøet 

  create_library_template
 7. Miljøet for dra og slipp-redigering åpnes. Dra felt fra ruten til høyre til ønskede plasseringer i dokumentet.

  Merk:

  Alle feltene som plasseres tilordnes første underskriver som standard. Du kan endre hvem de plasserte feltene tilordnes til ved å gå til rullegardinlisten Mottakere og endre valgt mottaker.

  place_fields
 8. Når du er ferdig med å legge til felt, klikker du Lagre.


Endre navnet på en bibliotekmal

Det er enkelt å endre navnet på en mal, det krever bare et par trinn. Endre navn på de gamle malene for å holde oversikt over revisjoner eller betegne utgåtte maler du ønsker å beholde.

Merk:

Bare brukeren som oppretter en mal, kan redigere eller slette den.

 1. Gå til malen ved å velge Behandle-fanen.

 2. Velg filteret Maler til venstre.

 3. Klikk på malen du ønsker for å velge den, og klikk deretter på koblingen Rediger mal på høyre side for å åpne malen i dra-og-slipp-redigeringsmiljøet.

  Klikk på rediger-koblingen til malen.
 4. Utvid Malegenskaper-delen:

  • Klikk i Malnavn-feltet.
  • Skriv inn det ønskede navnet
  Klikk på rediger-koblingen til malen
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.


Endre maltypen for en bibliotekmal

Maltypen angir om malen inkluderer basisdokumentet, eller om den bare består av felt.

 1. Gå til malen ved å velge Behandle-fanen.

 2. Velg filteret Maler til venstre.

 3. Klikk på malen du ønsker for å velge den, og klikk deretter på koblingen Rediger mal på høyre side for å åpne malen i dra-og-slipp-redigeringsmiljøet.

  Klikk på rediger-koblingen til malen.
 4. Utvid Malegenskaper-delen:

  Under Maltype kan du angi type mal.

  • Gjenbrukbart skjemafeltlag – Inneholder bare feltene (som et lag) som kan brukes på et opplastet dokument.
  • Gjenbrukbart dokument – Inneholder et dokument av et eller annet slag med et feltlag.
   • Det er mulig å ikke plassere noen felt
  Klikk på rediger-koblingen til malen
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.


Endre tillatelsesnivået for en bibliotekmal

Malens tillatelsesnivå bestemmer hvilke andre brukere i kontoen som har tilgang til og kan bruke malen.

 1. Gå til malen ved å velge Behandle-fanen.

 2. Velg filteret Maler til venstre.

 3. Klikk på malen du ønsker for å velge den, og klikk deretter på koblingen Rediger mal på høyre side for å åpne malen i dra-og-slipp-redigeringsmiljøet.

  Klikk på rediger-koblingen til malen.
 4. Konfigurere Hvem kan bruke denne malen

  Denne innstillingen gir tilgang til malen basert på brukeren som laster opp:

  • Bare meg – Dette alternativet gjør malen tilgjengelig bare for brukeren som laster opp.
  • Hvilken som helst bruker i gruppen min – Angivelse av malen på gruppenivå vil opprette en logisk tilknytning mellom malen og gruppen brukeren som laster opp er en del av. Alle medlemmer av gruppen har tilgang til malen.
   • Hvis brukeren som lastet opp malen flyttes til en annen gruppe, brytes ikke denne mal-gruppe-tilknytningen.
  • Hvilken som helst bruker i organisasjonen min – Alle brukere i kontoen har tilgang til malen.
  Klikk på rediger-koblingen til malen
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.

 • Fordi den som opprettet malen, er eier og eierskapet ikke kan overdras til en annen bruker, anbefales det at dere utnevner én bruker til maladministrator der det er mulig. Det vil gi langt bedre muligheter til å vedlikeholde malene effektivt.
 • Lagre ofte hvis malen har mange felt! Når du klikker Lagre omdirigeres du til Behandle-siden, men det er bedre enn at du mister arbeidet ditt.
 • Intelligent navngiving av feltene i dokumentet kan hjelpe deg i det lange løp. Hvis du skal eksportere dataene underskriverne har angitt, kan navngiving av feltene holder informasjonen organisert og lettere å lese.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet