Forstå transaksjonsgrenser

Transaksjonsgrenser for Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign har transaksjonsgrenser basert på tjenestenivået til avsenderen i henhold til tabellen nedenfor:

 

Transaksjoner/brukerlisens/år

Filstørrelse/opplasting

Sider/transaksjon

Underskrivere/transaksjon

KBA-transaksjoner

Telefongodkjenningstransaksjoner

Acrobat Standard
Enkeltpersoner/arbeidsgrupper

Ubegrenset

(Se nedenfor)

10 MB

100

10

0

0

Acrobat Pro
Enkeltpersoner/arbeidsgrupper

Ubegrenset

(Se nedenfor)

10 MB

100

25

0

0

Acrobat Sign SMB (små bedrifter)

150

(Se nedenfor)

10 MB

100

25

0

0

Business

150

(Se nedenfor)

10 MB

100

25

0

0

Business VIP

150

(Se nedenfor)

10 MB

100

25

50

50

Enterprise

150

(Se nedenfor)

10 MB  

500

25

50/år 

50/år

Enterprise VIP

150

(Se nedenfor)

10 MB 

500

25

50

50

Transaksjoner / Acrobat Sign-bruker: En transaksjon oppstår hver gang et elektronisk dokument eller en samling av relaterte elektroniske dokumenter sendes til én eller flere sluttbrukere gjennom Acrobat Sign.

Acrobat Sign-abonnementer solgt som brukerlisenser inkluderer 150 transaksjoner per bruker per år, med mindre annet er angitt i kontrakten.

Kunder på Business- og Enterprise-nivå som behandler et høyt volum av transaksjoner kan kontakte sin salgskontakt om kjøp av et samlet transaksjonsvolum med ubegrenset antall brukere (eller en lokasjonslisens).

Referer til artikkelen om Transaksjonsforbruk for detaljer om hvordan transaksjoner forbrukes.

Filstørrelse/opplasting: Acrobat Sign begrenser størrelsen på hver fil som lastes opp.

Hvis du forsøker å laste opp et dokument utenfor denne grensen, får du en feilmelding under filen om at opplastingsgrensen er overskredet.

Sider/transaksjon: Hele transaksjonen (alle filene samlet) har en samlet sidegrense.

Hvis du forsøker å sende et dokument som er større enn grensen angitt for kontoen, får du feilmeldingen «Acrobat Sign kunne ikke opprette avtalen fordi dokumentene overskrider sidegrensen».

Underskrivere/elektronisk transaksjon: Antallet personer som kan signere en elektronisk signaturtransaksjon varierer for hvert tjenestenivå.

Tjenestenivåene enkeltbruker, flerbruker for team, og bedrift har innebygde begrensninger for hvor mange underskrivere deres transaksjoner kan inkludere.

KBA-transaksjoner: Kunnskapsbasert godkjenning er en avansert form for underskriververifisering som aktiveres på Business- og Enterprise-tjenestenivået.

Telefongodkjenningstransaksjoner: Telefongodkjennings-transaksjoner er en avansert form for underskriververifisering som er aktivert på bedrifts- og enterprise-nivåene av tjenesten.

Transaksjonsbegrensning

Alle forespørsler fra en klient til Acrobat Sign overvåkes for å beskytte systemressurser og opprettholde vår mulighet til å betjene så mange brukere som mulig.

Ressursforbruksfrekvensen for samme forbruker (samme bruker-ID, IP-adresse, avtale-ID og så videre) begrenses (strupes) etter minutt, time og dag.

Når en forbruker krysser en begrensningsterskel, blir den forespørselen avvist med HTTP 429-svar.

Hver forespørsel til Acrobat Sign evalueres basert på mengden systemressurser den vil forbruke. Ulike parametere som sendes til samme endepunkt, kan bidra til en annen mengde ressursforbruk.

Videre kan noen forespørsler utløse lange bakgrunnsprosesser som også vurderes i vår evalueringsalgoritme for begrensning.

Derfor kan frekvensen av forespørsler ikke beskrives som antall forespørsler i en viss tidsperiode. Vi fastsetter retningslinjene for begrensning på grunnlag av historiske daglige forespørseldata, inkludert legitime bruksområder som opptok mange systemressurser.

Kunder kan være sikre på at retningslinjene våre er generøse nok til at vanlig daglig arbeidsflytvolum ikke blir påvirket.

Merk:

Begrensninger for struping gjelder for hver bruker under en konto.

Hvis systemet ditt bruker verktøybrukere til å foreta API-kall til Acrobat Sign, anbefales det å distribuere transaksjonene til flere verktøybrukere for å redusere sjansen for å bli strupet.

Nei.

Tjenestepakken din (Team, Business, Enterprise) påvirker transaksjonsfrekvensen direkte.

Høyere tjenestenivåer har høyere grenser.

Når en forespørsel får tilbake et HTTP 429-svar, betyr det at brukeren har konsumert over grensen for tillatte ressurser i en viss tidsperiode. Det kan være et brudd på grensen per minutt, time eller dag.

Feilmeldingen angir et antall sekunder til begrensningen fjernes og API-anrop kan fortsette.

REST API-kall for avtaleoppretting (inkludert Send samlet, webskjemaer og maler) eller endepunkter som ikke er REST, returnerer en feil som: 

  • “Du har nådd grensen for ... på dette tidspunktet. Prøv igjen om <wait_time_in_seconds> sekunder.”

Forespørsler om andre REST API-er (ikke relatert til avtaleoppretting) returnerer en feilmelding som:

  • For mange forespørsler. Prøv igjen om <wait_time_in_seconds> sekunder.”

Forespørsler om andre endepunkter som ikke er REST (ikke relatert til avtaleoppretting), returnerer en feilmelding som:

  • For mange forespørsler - Systemet er opptatt akkurat nå. Kom tilbake om <wait_time_in_seconds> sekunder.

Betalte kontoer som forutser en betydelig hendelse (som kan heve transaksjonsvolumet over grensene), bør kontakte sin kundeansvarlige for å justere grensene i samsvar med behovene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?