Vanlige spørsmål om Adobe Sign

Grunnleggende

Adobe Sign, en Adobe Document Cloud-løsning, er en skybasert e-signaturtjeneste for bedrifter som lar deg erstatte papir og blekk-signaturprosessen med fullt automatiske og elektroniske signaturarbeidsflyter. Med denne kan du enkelt sende, signere, spore og håndtere signaturprosesser med en nettleser eller mobilenhet. Du kan også bruke nøkkelferdige integrasjoner og API-er til å inkludere e-signaturarbeidsflyter i bedriftens applikasjoner og lagringssystemer.

Åtti prosent av alle bedrifter strever fremdeles med papirbaserte prosesser som er langsomme, utsatt for feil og fragmenterte. De ansatte bruker talløse timer på å jakte på godkjenninger og blekksignaturer for så å skrive ut, skanne, fakse eller sende dokumenter via e-post for å få jobben gjort. Forsinkelsene som følger, frustrerer kunder, forretningspartnere og ansatte, og vil til slutt påvirke selskapets omdømme negativt. Adobe Sign hjelper bedrifter med å endre papirprosesser og virkeliggjøre 100 % digitale arbeidsflyter med betrodde og juridisk bindende e-signaturer. Med Adobe Sign kan ansatte og organisasjoner gjøre følgende:

 • Få signaturer i løpet av minutter, ikke dager – Ansatte kan enkelt be om signaturer fra andre, signere dokumenter og spore og administrere hele prosessen elektronisk.
 • Arbeide hvor som helst, på hvilken som helst enhet – Underskrivere klikker på en kobling for å signere dokumenter fra hvilket som helst sted, når som helst på dagen, ved å bruke en nettleser eller mobilenhet. Det kreves ingen kontoregistreringer eller nedlastinger.
 • Legge til i eksisterende systemer og prosesser – Integrer Adobe Sign i systemene og programmene du allerede bruker i dag. Ikke noe blir endret, bortsett fra hastigheten på arbeidsflytene og enkel innhenting av signaturer.
 • Sørge for juridisk samsvar og sikkerhetssamsvar – Adobe Sign har de høyeste nivåene av samsvar med sikkerhetsforskrifter, tilgjengelighetsforskrifter og juridiske forskrifter. Vi er verdens betrodde leder innen sikre digitale dokumenter og fremragende digitale brukeropplevelser.

Adobe Sign er en skybasert tjeneste, så du kan arbeide med den på mange måter. Alle Adobe Sign-abonnementene lar deg arbeide i en nettleser eller mobilapp for å sende, signere, spore og administrere signaturprosesser. Adobe Sign kan også brukes innenfor andre applikasjoner. Enkeltbrukere kan sende dokumenter til signering og utføre andre oppgaver mens de arbeider i populære forretningsprogrammer som Microsoft Office 365 Word og PowerPoint, samt Box, Dropbox og Google Drive. Adobe Sign lar i tillegg bedrifter bruke nøkkelferdige integreringer og API-er for å legge til e-signaturarbeidsflyter i bedriftens applikasjoner og lagringssystemer, for eksempel Microsoft SharePoint og Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba, Appttus og mange flere.

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en juridisk metode for å få samtykke eller godkjenning for elektroniske dokumenter eller skjemaer. En av de mest brukte definisjonene av en elektronisk signatur definerer elektroniske signaturer som: "… en lyd, et symbol eller en prosess i elektronisk form som er vedlagt eller logisk knyttet til et dokument ...tatt i bruk av en person i den hensikt å signere dokumentet."

Elektroniske signaturer er:

 1. Lovlige – Elektroniske signaturer er rettslig bindende i nesten alle industrialiserte land, og også mindre utviklede land begynner å vedta e-signaturlover. I 2000 vedtok USA ESIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce) som gjør e-signaturer lovlige for nesten alle bruksområder. I EU trådte Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) i kraft i juli 2016. Andre land har også vedtatt lignende lover. Hvis du vil vite mer om signaturlover, kan du lese Global veiledning til lover om elektronisk signatur: Land for land.
 2. Testet – Adobe Sign har vært den høyest rangerte e-signaturappen i Salesforce AppExchange siden 2006. Mange Fortune 500-selskaper og offentlige etater, og titusener av små og mellomstore bedrifter, benytter Adobe Sign til å behandle titalls millioner avtaler hvert år. Finn ut mer om Adobe Sign-kunder.
 3. Sikre – Elektroniske signaturer er sikrere enn signaturer som er skrevet eller sendt via faks. Adobe Sign håndterer hele prosessen, inkludert ruting av dokumenter, veiledning for signaturer og godkjenninger, generering av varsler og lagring av signerte dokumenter i et sikkert miljø. I tillegg er det endelige dokumentet sertifisert med en endringssikker forsegling. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til klareringssenteret.
 4. Sporbare – Prosessen for innsamling av elektroniske signaturer fra flere parter spores fullstendig for å sikre samsvar. Adobe Sign vedlikeholder et detaljert revisjonsspor som logger alle hendelser og handlinger som utføres av personene som deltar i transaksjonen.
 5. Kontrollerbare – Elektroniske signaturprosesser kan bruke en rekke metoder for å godkjenne identiteten til underskrivere. Vanlige e-signaturprosesser sender dokumentet som skal signeres, til en bestemt e-postadresse og bruker mottakerens tilgang til e-postkontoen som en grunnleggende type godkjenning. Mange bedrifter øker sikkerheten ved å bruke flere godkjenningstrinn (flerfaktorgodkjenning) for å garantere identiteten til personer som signerer viktige dokumenter. Eksempler omfatter telefongodkjenning, éngangspassord, identiteter på sosiale nettverk (for eksempel Google), bekreftelse med myndighetsutstedt ID og kunnskapsbasert godkjenning (KBA – Knowledge - Based Authentication) som
  krever at underskrivere beviser identiteten sin ved å svare på spørsmål som er unike for dem. En annen type godkjenning kalles en digital signatur, og denne krever at personer signerer med en sertifikatbasert digital ID. Hver signatur krypteres og bindes til dokumentet. Underskriverens identitet og integriteten til det signerte dokumentet kan valideres via en klarert tredjeparts sertifiseringsinstans.

Elektroniske signaturer er sikrere og får jobben gjort raskere og billigere enn papirbaserte signaturer. Elektroniske signaturer:

 1. Gjelder hele dokumentet – Hvis en papirkontrakt har to eller flere sider og det bare signeres på én side, kan de usignerte sidene endres uten at noen for kjennskap til det. Med Adobe Sign brukes en kryptografisk binding på hele dokumentet før en PDF-versjon av det endelige, signerte dokumentet leveres til alle parter som et sertifisert dokument med en endringssikker forsegling. Hvis informasjonen endres på en av sidene, vil Adobe Acrobat- og Acrobat Reader-programvaren vise et varsel om at dokumentets sertifisering ikke lenger er gyldig.
 2. Kan spores og behandles effektivt – Elektroniske signeringsprosesser som leveres av Adobe Sign-tjenestene, gir fullstendig innsyn i signeringsprosessen, og dette lar deg følge med på dokumentstatusen i sanntid, bli varslet når dokumentene er signert, og sende påminnelser ved behov.
 3. Kan ikke dupliseres med en kopimaskin eller skanner – Det er enkelt å forfalske en papirsignatur ved å kopiere den, skanne den eller kalkere den med en penn. Med Adobe Sign er en signatur bundet til en bestemt forekomst av dokumentet, og den spores som en del av en flertrinns signeringsprosess.
 4. Kan ikke bakoverdateres – Med papirsignaturer kan underskrivere fylle ut datoen og klokkeslettet de velger, noe som gjør det mulig for en av partene å endre gjeldende dato for signeringen uten å varsle de andre partene. Med Adobe Sign håndteres tiden sentralt av vertstjenesten, og bakoverdatering er ikke tillatt.
 5. Er mye enklere å autentisere – Autentisering (verifisering av ekthet) av en papirsignatur krever en annen håndskrevet signatur fra samme underskriver for rettslig sammenligning. Hvis flere signatureksempler ikke er tilgjengelige, kan ikke signaturen autentiseres. Med Adobe Sign kan det brukes flere godkjenningsmetoder for å garantere identiteten til personene som signerer dokumenter.
 6. Er det samme som å bruke en notarius, men uten alt bryet – Papirsignaturer kan gjøres sikrere hvis du arbeider med en klarert tredjepart, for eksempel en notarius, men den personlige signeringen fører til ekstrautgifter og forsinkelser i signeringsprosessen.
 7. Reduser kostnadene og problemene med langtidsoppbevaring – Et elektronisk dokumentlager er rimeligere enn leie av lokaler for arkivskap. Hvis dokumenter må hentes, kan oppgaven utføres med enkle søkekommandoer. Dokumenter kan også sendes nesten umiddelbart til parten som ber om det, i stedet for via faks eller ekspresslevering.
 8. Hindre at dokumenter gjøres uleselige – Papirdokumenter kan gjøres uleselige hvis underskrivere streker over tekst i dokumentet. Elektroniske signeringsprosesser som drives av Adobe Sign, beskytter integriteten til originaldokumentet slik at informasjon ikke kan skjules eller fjernes.

Selv om termene kan se like ut, innebærer elektroniske og digitale signaturer to forskjellige tilnærminger til signering av dokumenter, og de forskjellene er knyttet til lover og forskrifter om signering. Digitale signaturer er et delsett av en større kategori som kalles elektroniske signaturer. Der vanlige signaturer kan bruke en rekke metoder for godkjenning av underskrivere, for eksempel e-post, firma-ID-er eller telefongodkjenning, bruker digitale signaturer én bestemt metode. Med digitale signaturer kan underskriverebekrefte identiteten sin med en sertifikatbasert digital ID, som vanligvis utstedes av en klarert tredjeparts sertifiseringsinstans.

En annen viktig forskjell mellom vanlige e-signaturer og digitale signaturer er beviset som brukes for å godkjenne at et dokument ble signert. Adobe Sign håndterer hele prosessen på en sikker måte, sporer hvert trinn i signeringsprosessen og registrerer denne informasjonen i et revisjonsspor. Både revisjonssporet og det signerte dokumentet er sertifisert for å gi en endringssikker forsegling, og revisjonssporet kan brukes til å bevise signaturen til hver enkelt part. Digitale signaturer legger til enda et bevisnivå. Med digitale signaturer vil hver signatur krypteres og bindes til dokumentet. Underskriverens identitet og integriteten til det signerte dokumentet kan valideres via en klarert tredjeparts sertifiseringsinstans. Adobe Sign støtter begge signeringsmetodene i én enkelt skalerbar signaturløsning. Les det tekniske dokumentet om elektroniske og digitale signaturer.

Adobe Sign-funksjonalitet

Ja. Adobe tilbyr to kraftige og brukervennlige alternativer som lar administratorer eller forretningsanalytikere tilpasse arbeidsflyter for signering for organisasjonen, uten at det kreves programmering. I tillegg vil enkelte nøkkelferdige integrasjoner – som Salesforce-integrasjonen vår – også la deg bygge tilpassede arbeidsflytmaler.

Arbeidsflytutforming lar deg opprette brukervennlige sendeopplevelser for brukerne, slik at trinnene i prosessen kan følges konsekvent hver gang. Med dette verktøyet kan administratorer utforme og behandle arbeidsflytmaler på en enkel måte med et brukervennlig dra og slipp-redigeringsprogram. Det er enkelt å angi dokumenter som skal tas med i avtalen, egenskapene til deltakerne, herunder navn og roller, skjemafelt som skal forhåndsutfylles av avsender, utløp av avtalen, passordalternativer og mye annet.

Avanserte arbeidsflyter utvider Adobe Sign slik at du kan bygge webapper for selvbetjening som inkluderer e-signering. Bruk dette til å utforme inndataskjemaer for arbeidsflyter med dra og slipp, definere regler for arbeidsflyter ved hjelp av intuitive flytdiagrammer, konfigurere regler og tillatelser for interessenter, aktivere samarbeid i hele prosessen med forhåndsdefinerte regler og kommunikasjonstyper, opprette dashboard for å behandle signerte dokumenter og levere forretningsrapporter, bruke dra og slipp for å koble til forhåndsbygde integrasjoner med Adobe Sign, og integrere rask og enkelt med bakenforliggende systemer. Les om automatiseringsløsninger for Adobe Sign-arbeidsflyter.

Ferdige integrasjoner er tilgjengelig for ledende forretningsystsmer, inkludert Microsoft SharePoint, Dynamics og Office 365, Salesforce, Workday, Nintex, Apttus, iCertis, ServiceNow og mange flere. Finn ut mer om integrering.

Ja. Adobe Sign kan legges til i bedriftens forretningsprogrammer eller nettsteder ved hjelp av et omfattende sett med REST API-er. Finn ut mer på utviklingssenteret for Adobe Sign.

Ja. Innbygging av signerbare skjemaer på nettstedet gjør det enkelt for kundene å få tilgang til, fylle ut og signere bedriftens skjemaer. Når de har signert, kan Adobe Sign umiddelbart levere kopiere av signerte dokumenter til alle parter eller rute avtalen til kontrasignering før ferdigstillelse. Denne funksjonaliteten kalles webskjemaer i Adobe Sign. Klikk her for å finne ut mer.

For komplekse prosesser som registrering av nye bankkontoer, offentlige ytelser eller nye pasienter kan Adobe Sign brukes i kombinasjon med Adobe Experience Manager Forms for å lage eksepsjonelle brukeropplevelser med adaptive skjemaer som endrer størrelse slik at de passer på alle skjermer og strømlinjeformer hele prosessen. Med en slik løsning kan kunder finne skjemaer på nettet og enkelt fylle ut og signere dem. De ansatte behandler søknadene raskt ved hjelp av smarte dashbord og oppretter deretter automatisk persontilpasset kommunikasjon for å ønske den nye søkeren velkommen og administrere et løpende forhold til ham eller henne. Finn ut mer om registrering for digitale tjenester.

Adobes tilnærming til digitale signaturer tilbyr mer fleksibilitet enn andre signaturløsninger. Med Adobe Sign kan du opprette ende-til-ende-signeringsprosesser som omfatter digitale signaturer, e-signaturer eller en kombinasjon av de to, noe som gir fleksibilitet til å bygge arbeidsflyter i henhold til din egen spesifikke samsvars- eller risikoprofil. Det støtter hele utvalget av enheter for oppretting av sikre signaturer, herunder USB-tokener, smartkort og skybaserte digitale sertifikater. Det lar deg også arbeide med sertifiseringsinstansen eller tidsstempelinstansen du vil bruke, med støtte for hundrevis av klarerte instanser i EUs godkjente klareringsliste (EUTL, European Union Trusted List) og Adobes godkjente klareringsliste (AATL, Adobe Approved Trust List). Med Adobe Sign kan organisasjoner i EU trygt distribuere signaturprosesser som samsvarer med kravene i AdES (Advanced Electronic Signatures) og QES (Qualified Electronic Signatures), som er angitt i forskriftene for elektronisk identifikasjon og klareringstjenester (eIDAS).

Ja. Ved hjelp av et nedlastbart programtillegg for Microsoft Outlook, Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint i Office 365 kan du sende dokumenter og presentasjoner til signering direkte fra Office-appene. Adobe Sign fungerer også med Box, Google Drive og Dropbox. Du kan for eksempel sende, signere, spore og arkivere signerte dokumenter direkte fra Box-kontoen. Du kan også arbeide i Adobe Sign-webapplikasjonen for å lagre og åpne filer til og fra Box.

Nei. I tillegg til Adobe Sign tilbyr Adobe også Adobe Document Cloud PDF-tjenester. Disse tjenestene brukes til å støtte gratis Acrobat Reader DC og betalte Acrobat DC-abonnementstilbud. Gratistjenestene omfatter mulighet til å utføre enkel dokumentsignering med Fyll ut og send-verktøyet, og lagring og deling av filer på Internett. De betalte tjenestene omfatter mulighet til å opprette, kombinere, redigere, eksportere og ordne PDF-filer med nettlesere eller mobilenheter.

Adobe Sign utviklet seg fra produktet EchoSign som ble overtatt av Adobe, og URL-adressen for tilgang til Adobe Sign-instrumentbordet bruker EchoSign-navnet.

Transaksjonsbegrensning

Alle forespørsler fra en klient til Adobe Sign overvåkes for å beskytte systemressurser og opprettholde vår mulighet til å betjene så mange brukere som mulig.

Ressursforbruksfrekvensen for samme forbruker (samme bruker-ID, IP-adresse, avtale-ID og så videre) begrenses (strupes) etter minutt, time og dag.

Når en forbruker krysser en begrensningsterskel, blir den forespørselen avvist med HTTP 429-svar.

Hver forespørsel til Adobe Sign evalueres basert på mengden systemressurser den vil oppta. Ulike parametere som sendes til samme endepunkt, kan bidra til en annen mengde ressursforbruk.

Videre kan noen forespørsler utløse lange bakgrunnsprosesser som også vurderes i vår evalueringsalgoritme for begrensning.

Derfor kan frekvensen av forespørsler ikke beskrives som antall forespørsler i en viss tidsperiode. Vi fastsetter retningslinjene for begrensning på grunnlag av historiske daglige forespørseldata, inkludert legitime bruksområder som opptok mange systemressurser.

Kunder kan være sikre på at retningslinjene våre er generøse nok til at vanlig daglig arbeidsflytvolum ikke blir påvirket.

Nei.

Tjenestepakken din (Team, Business, Enterprise) påvirker transaksjonsfrekvensen direkte.

Høyere tjenestenivåer har høyere grenser.

Når en forespørsel får tilbake et HTTP 429-svar, betyr det at brukeren har konsumert over grensen for tillatte ressurser i en viss tidsperiode. Det kan være et brudd på grensen per minutt, time eller dag.

Feilmeldingen angir et antall sekunder til begrensningen fjernes og API-anrop kan fortsette.

REST API-kall for avtaleoppretting (inkludert Send samlet, webskjemaer og maler) eller endepunkter som ikke er REST, returnerer en feil som: 

 • “Du har nådd grensen for ... på dette tidspunktet. Prøv igjen om <wait_time_in_seconds> sekunder.”

Forespørsler om andre REST API-er (ikke relatert til avtaleoppretting) returnerer en feilmelding som:

 • For mange forespørsler. Prøv igjen om <wait_time_in_seconds> sekunder.”

Forespørsler om andre endepunkter som ikke er REST (ikke relatert til avtaleoppretting), returnerer en feilmelding som:

 • For mange forespørsler - Systemet er opptatt akkurat nå. Kom tilbake om <wait_time_in_seconds> sekunder.

Betalte kontoer som forutser en betydelig hendelse (som kan heve transaksjonsvolumet over grensene), bør kontakte sin kundeansvarlige for å justere grensene i samsvar med behovene.

Mobilenheter

Adobe Sign-mobilappen er en gratisapp for Android- eller iOS-enheter, som fungerer som en mobil ledsager til Adobe Sign-løsningene. Appen lar deg utføre komplette forretningstransaksjoner når du er på farten. Du kan sende, signere, spore og håndtere signerte dokumenter på iOS- eller Android-enheten. Det er også det ideelle verktøyet for innsamling av e-signaturer fra kunder og klienter. På iOS-enheter kan du dessuten signere dokumenter frakoblet. Appen synkroniserer automatisk når du er tilkoblet igjen.

Du laster ned den nyeste versjonen av appen ved å gå til Google Play eller iTunes App Store.

Ja. Du kan bruke appen til å utføre personlig signering fra hvor som helst.

Ja. I tillegg til å håndskrive signaturen din på mobilenheten lar Adobe Sign-mobilappen deg bruke kameraet på enheten til å ta et bilde av den håndskrevne signaturen din og deretter bruke den til å signere et dokument. Signaturen synkroniseres automatisk på tvers av Internett og mobilenheten, slik at du har tilgang til signaturbildet ditt når som helst.

Ja. Med iOS-appen for Adobe Sign kan et dokument signeres frakoblet når det ikke finnes en tilgjengelig Internett-tilkobling. Dokumentet synkroniseres automatisk med skyen når et nettverk er tilgjengelig igjen.

Ja. Adobe har som mål å hjelpe bedriftskunder med å møte kravet til mobilløsninger for forretningsproduktivitet og samtidig ivareta bedriftens sikkerhet og samsvar. Adobe Sign-mobilappen støtter Android for Work EMM-plattformen i dag.

Ja. Du kan utføre enkelte signeringsfunksjoner ved hjelp av den gratis Adobe Acrobat Reader DC- eller Adobe Fill & Sign-mobilappen, men ingen av disse har den omfattende funksjonaliteten som du finner i Adobe Sign-mobilappen. Med appen kan du fylle ut og signere dokumenter, be om signaturer fra andre, spore hele prosessen og håndtere signerte dokumenter fra hvor som helst, samtidig som krav til bedriftssikkerhet og samsvar oppfylles. Hvis du vil finne ut mer om alternativer for mobilenheter, kan du lese vanlige spørsmål for Acrobat Reader DC-mobilappen.

Kjøpe Adobe Sign

Adobe Sign kan kjøpes på følgende måter:

Adobe Sign-kjerneabonnementer:

 • Enkeltpersoner – Få signaturer og spor svar i sanntid.
 • Small Business – Få signaturer og spor svar for små bedrifter.
 • Business – Tilpass og optimaliser for bedriften.
 • Enterprise – Bygg inn e-signaturer i forretningssystemene.

Populære Adobe-abonnementer:

Adobe Sign driver verktøy som lar brukere be om e-signaturer fra andre innenfor disse programmene:

Adobe Document Cloud-abonnementer:

Volumkjøpsabonnementene nedenfor er tilgjengelig direkte fra Adobe og kombinerer Acrobat Pro DC, Adobe Admin Console og utvalgte Adobe Sign-forretningsabonnementer.

Kontakt Adobe Enterprise-salgsavdelingen.

Nei. Creative Cloud for enterprise-abonnementer inkluderer Acrobat Pro DC, som inkluderer e-signeringsfunksjonalitet bare for enkeltbrukere. Disse løsningene er tilgjengelige separat i Adobe Document Cloud for Business eller Enterprise-abonnementer. Kontakt Adobe Enterprise-salgsavdelingen hvis du vil ha mer informasjon.

Adobe Sign Individual- og Small Business-abonnementer som er kjøpt via Adobe.com, inkluderer 150 transaksjoner per bruker per år. Vi vet at det kan være vanskelig å måle nøyaktig antall transaksjoner som trengs, så send mengden du trenger i løpet av det første året, forutsatt at det er i samsvar med Adobe Signs bruksbegrensninger (se nedenfor).

Hvis du forventer å bruke betydelig mer enn 150 transaksjoner per bruker per år, kan du kontakte salgsteamet vårt (855-912-7778) slik at vi kan tilpasse en plan som dekker dine behov. 

For Business- og Enterprise-abonnementene er bruken avhengig av abonnementet og kan være basert på en per bruker- eller per transaksjon-modell. 

Adobe Signs bruksbegrensninger for Individual- og Small Business-abonnementer som er kjøpt via Adobe.com, er 150 transaksjoner per bruker per år.

Transaksjoner for en gitt kundekonto samles for alle lisensierte brukere, og overføres ikke fra en 12-måneders lisensperiode til den neste. 

Adobe forbeholder seg retten til å forhindre eller stoppe bruk av Adobe Sign-tjenester som ser ut til å være misbruk av bruksbegrensningene. Alle abonnementer er underlagt bruksgrenser (“Bruksbegrensninger”), som er definert i Vilkår og betingelser.

Ja. Du kan også registrere deg for en prøveversjon av Adobe Sign som fungerer i nettleseren.

Lovlighet og samsvar

Ja. Elektroniske signaturer er rettslig bindende i nesten alle industrialiserte land, og også mindre utviklede land begynner å vedta e-signaturlover. I 2000 vedtok USA ESIGN Act som gjør e-signaturer lovlig for nesten alle bruksområder. I 1999 vedtok EU et direktiv for elektroniske signaturer som medlemslandene brukte som grunnlag for landsspesifikke lover. I 2016 trådte EUs eIDAS-sett med forskrifter i kraft i alle 28 medlemslandene, og fastsatte én enkelt, standardisert forskrift. Andre land har også vedtatt lignende lover. Hvis du vil finne ut mer, kan du lese veiledningen for globale lover for elektronisk signering.

Adobe Sign oppfyller eller overgår strenge standarder for sikkerhet og samsvar. Adobe Sign er sertifisert for samsvar med ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored og PCI DSS. Adobe Sign kan i tillegg konfigureres eller brukes slik at organisasjoner oppfyller bransjespesifikke samsvarskrav, for eksempel HIPAA, FERPA, GLBA og FDA 21 CFR Part 11. Vær oppmerksom på at kundene i siste instans selv er ansvarlig for å sikre at Adobe Sign er konfigurert og sikret slik at organisasjonen overholder bransjespesifikke juridiske forpliktelser.

Adobe har som mål å arbeide for tilgjengelighet og ønsker å løse dette i sine produkter og tjenester. Section 508 i USA ble innledet for å eliminere barrierer i informasjonsteknologi, gjøre nye muligheter tilgjengelige for personer med funksjonshemninger, og oppfordre tilutviklingav teknologier som vil bidra til å nå disse målene. Adobe Sign-funksjoner som støtter tilgjengelighet for personer med funksjonshemninger, vises i Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

Adobes verdensomspennende ekspertise, omfattende sikkerhetsrutiner og kontinuerlig overvåking av det juridiske landskapet bidrar til at våre kunder kan være trygge på at de overholder offentlige og bransjespesifikke forskrifter verden over. Selv om Adobe Sign aldri har fått noen dom mot seg i en domstol, er Adobe tilgjengelig for å hjelpe kundene med å forsvare lovligheten av sine elektroniske signaturer (e-signaturer) i tilfelle det oppstår tvister. Hjelpen gis etter Adobes eget skjønn og kan omfatte følgende:

 • informasjon om løsningen og/eller tilgang til revisjonsspor for signerte dokumenter
 • beskrivelse av Adobe Sign-løsningen, for eksempel på konferanser
 • erklæringer fra Adobe-eksperter avgitt under ed
 • gjøre ansatte tilgjengelig for en forklaring som PMK (Person Most Knowledgeable) 

Sikkerhet og infrastruktur

Ja. Hos Adobe har sikkerheten til din digitale opplevelse høy prioritet. Standard sikkerhetsrutiner for bransjen er dypt integrert i vår interne kultur, i programvareutviklingen og i prosessene for tjenestedrift. Uavhengig av om det gjelder identitetshåndtering, datakonfidensialitet eller dokumentintegritet, bruker Adobe Sign standard sikkerhetsrutiner for bransjen for å beskytte dine dokumenter, data og personlige opplysninger. Adobe Sign er sertifisert for samsvar med ISO 27001, SOC 2 Type 2 og PCI DSS. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til klareringssenteret for Adobe Sign.

Adobe Sign-tjenesten for EU driftes på Amazon Web Services (AWS) (EU1) og Microsoft Azure (EU2) i en aktiv-aktiv høytilgjengelig Availability Zone (AZ)-datasenterkonfigurasjon.

Adobe Sign-datasentre med DR-parede datasentre, som EU1, har sitt aktive datasenter plassert i et annen geografisk område enn det passive datasenteret som kjører på sin egen fysisk distinkte og uavhengige infrastruktur. I øyeblikket er Adobe Sign EU1 aktive datasentre plassert i Frankfurt, Tyskland, og deres DR-parede passive datasentre er plassert i Dublin, Irland.

Data holdes synkronisert mellom aktive og passive DR-parede datasentre hele tiden, og Adobe Sign-datasentrene innenfor EU gir et svært høyt nivå av tjenestetilgjengelighet og systemfeiltoleranse i tilfeller med nedetid.

I øyeblikket er Adobe Sign EU2 aktive datasentre plassert i Amsterdam, Nederland.

Alle transaksjonsdata, dokumenter og metadata for Adobe Sign EU1-kunder lagres på en sikker måte i Amazon Simple Storage Service (S3) og Elastic Block Store (EBS) innenfor EU i Adobe Sign EU1-datasentre i Frankfurt i Tyskland og Dublin i Irland. 

Alle transaksjonsdata, dokumenter og metadata for Adobe Sign EU2-kunder er trygt lagret i Azure Zone Redundant Storage (ZRS) og Azure Local Redundant Storage (LRS) innenfor EU i Adobe Sign EU2-datasentre i Amsterdam i Nederland.

Adobe Sign EU1-tjenesten i EU driftes av to samtidig aktive datasentre i en flerlags redundansmodell som bruker automatiserte prosesser som omdirigerer trafikk bort fra en applikasjonsserver, database eller datasenter som opplever nedetid. Hvis alle aktive datasentre i Frankfurt i Tyskland opplever nedetid, selv om dette er svært usannsynlig, finnes det reservedatasentre for Adobe Sign i Dublin i Irland i tilfelle behov for katastrofegjenoppretting. 

Adobe Sign EU2-tjenesten i EU driftes av tre samtidig aktive datasentre i en flerlags redundansmodell som bruker automatiserte prosesser som omdirigerer trafikk bort fra en applikasjonsserver, database eller datasenter som opplever nedetid. 

Katastrofegjenoppretting tilbys for følgende miljøer:

(Finn ditt miljø her)

Miljø

Tilgjengelighetssoner

Katastrofegjenoppretting

AWS Nord-Amerika (NA1/NA2)

J

AWS EMEA (EU1) 

J

AWS India

N

AWS Australia

N

AWS Japan

N

Azure Nord-Amerika (NA3)

J

Azure EMEA (EU2)

J

Adobe-logoen

Logg på kontoen din