Vanlige spørsmål om Adobe Acrobat Sign

Vanlige spørsmål om Adobe Acrobat Sign

Ja.

E-signaturer er lovlige i mange land rundt om i verden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se siden for globale e-signaturlover fra Adobes klareringssenter.

Typer elektroniske signaturer og segl som er tilgjengelige fra Adobe, inkluderer:

  • Grunnleggende signaturer – En grunnleggende signatur er den enkleste formen for elektronisk signatur der underskriveren først og fremst identifiseres via en e-postadresse. Denne signaturtypen kan også inkludere ytterligere signeringsgodkjenning, for eksempel et engangspassord (OTP) som sendes til en mobiltelefon. Grunnleggende signaturer kan opprettes ved å skrive inn et navn i et signaturfelt, bruke et bilde av en håndskrevet signatur eller ved å tegne på en berøringsskjerm.
  • Verifiserte signaturer – En verifisert signatur er en elektronisk signatur som opprettes etter at identiteten til den som signerer, er verifisert eller bekreftet på nytt av en betrodd tredjepart under signeringsprosessen. Verifiserte signaturer kan inkludere et bredt spekter av identifikasjonserfaringer og sikkerhetsnivåer (LoA), men alle krever at signereren engasjerer seg med en identitetsleverandør (IdP), for eksempel en bank, myndighet eller annen identitetsleverandør. Verifiserte signaturer støttes av en signeringsidentifikasjonsrapport (SIR), som inkluderer detaljer fra IdP om en vellykket signeringsidentifikasjon.
  • Digitale signaturer – En digital signatur er en sikrere elektronisk signatur som genereres ved hjelp av et digitalt sertifikat og er kryptografisk bundet til dokumentet ved hjelp av offentlig nøkkelinfrastruktur (PKI). Det digitale sertifikatet er unikt for den som signerer, og innhentes fra en klarert tredjepart, for eksempel en klarert tjenesteleverandør (TSP) eller sertifiseringsinstans (CA) etter verifisering av den som signerer identiteten.
  • Skysignaturer – En skysignatur er en digital signatur der signererens digitale sertifikat administreres av en leverandør av betrodde tjenester (TSP) i nettskyen. Skysignaturer er avhengige av den globale åpne standarden som er opprettet av Cloud Signature Consortium (CSC). Sammenlignet med en tradisjonell digital signatur som brukes med et fysisk smartkort eller USB-token, gjør en skysignatur det enkelt å bruke pålitelige digitale signaturer direkte fra en mobil enhet eller en nettleser.
  • Elektronisk segl – Et elektronisk segl eller et elektronisk segl brukes av en juridisk enhet, for eksempel en virksomhet eller organisasjon, for å bekrefte dokumentenes opprinnelse, autentisitet og integritet. Elektroniske segl kan gi sterke juridiske bevis på at dokumentet ikke er endret og stammer fra enheten identifisert med det digitale seglsertifikatet.

For sikkerhetsinformasjon om Adobe Acrobat Sign samt ytterligere informasjon om hvordan Adobe beskytter dokumenter, data og personopplysninger, kan du gå til Adobes klareringssenter.

For informasjon om samsvar med Acrobat Sign, kan du se listen over Adobes samsvarssertifiseringer, standarder og forskrifter i Adobes klareringssenter.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighetskonformitet, kan du vise rapportene om tilgjengelighetskonformitet for Adobe-løsninger som er tilgjengelige i Adobes klareringssenter.

For digitale signature støtter Acrobat Sign hele spekteret av sikre signaturopprettingsenheter som USB-tokener, smartkort og digitale sertifikater i nettskyen. I tillegg kan du samarbeide med klareringstjenesteleverandøren (TSP), sertifiseringsinstansen (CA) eller tidsstempelautoriteten du velger, fra EUs klareringslister (EUTL) og Adobes godkjente klareringsliste (AATL).

Acrobat Sign-datasentre drives av Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure i land over hele verden. For mer informasjon, se siden for Acrobat Sign-datasentre.

Adobe Acrobat Sign Solutions driftes av to eller tre samtidig aktive datasentre i en flerlags redundansmodell, som bruker automatiserte prosesser som omdirigerer trafikk bort fra en applikasjonsserver, database eller datasenter som opplever nedetid. I visse regioner opprettholdes dessuten konfigurasjoner av passive datasentre for å sikre katastrofegjenoppretting.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se siden for Adobe Acrobat Sign Solutions-datasentre.

Når Amazon Web Services (AWS) er vertskap, lagres kundetransaksjonsdata, dokumenter og metadata sikkert i Amazon Simple Storage Service (S3) og Elastic Block Store (EBS). Når den hostes av Microsoft Azure, lagres kundetransaksjonsdata, dokumenter og metadata sikkert i Azure Zone Redundant Storage (ZRS) og Azure Local Redundant Storage (LRS). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du identifisere bedriftens primære datasenterplassering og vise siden for Adobe Acrobat Sign Solutions-datasentre.

Acrobat Sign Solutions-kunder håndterer alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med et signert dokument. For å sikre at alle underskrivere har mulighet til å laste ned og lagre en kopi av en fullstendig utført avtale, kan kunder konfigurere datastyring til automatisk å slette fullførte avtaler fra Adobe Acrobat Sign Solutions etter 14 dager. Du finner mer informasjon om Adobes retningslinjer for personopplysninger i Adobes personvernsenter.

Adobes verdensomspennende ekspertise, omfattende sikkerhetsrutiner og kontinuerlige overvåking av det juridiske landskapet, hjelper våre kunder slik at de kan være trygge på at de overholder offentlige og bransjespesifikke forskrifter verden over. Selv om det er usannsynlig, kan Adobe i tilfelle en juridisk utfordring hjelpe kunder og forsvare lovligheten av e-signaturene. Hjelpen gis etter Adobes eget skjønn og kan omfatte følgende:

  • informasjon om løsningen og/eller tilgang til revisjonsspor for signerte dokumenter
  • Forklaring av Acrobat Sign, slik som konferanser
  • Erklæringer fra Adobe-eksperter avgitt under ed
  • Gjøre ansatte tilgjengelig for en forklaring som PMK (Person Most Knowledgeable) 
Adobe-logoen

Logg på kontoen din