Grunnleggende

Hva er Adobe Sign?

Adobe Sign, en Adobe Document Cloud-løsning, er en skybasert e-signaturtjeneste for bedrifter som lar deg erstatte papir og blekk-signaturprosessen med fullt automatiske og elektroniske signaturarbeidsflyter. Med denne kan du enkelt sende, signere, spore og håndtere signaturprosesser med en nettleser eller mobilenhet. Du kan også bruke nøkkelferdige integrasjoner og API-er til å inkludere e-signaturarbeidsflyter i bedriftens applikasjoner og lagringssystemer.

Hvilket forretningsproblem løser Adobe Sign?

Åtti prosent av alle bedrifter strever fremdeles med papirbaserte prosesser som er langsomme, utsatt for feil og fragmenterte. De ansatte bruker talløse timer på å jakte på godkjenninger og blekksignaturer for så å skrive ut, skanne, fakse eller sende dokumenter via e-post for å få jobben gjort. Forsinkelsene som følger, frustrerer kunder, forretningspartnere og ansatte, og vil til slutt påvirke selskapets omdømme negativt. Adobe Sign hjelper bedrifter med å endre papirprosesser og virkeliggjøre 100 % digitale arbeidsflyter med betrodde og juridisk bindende e-signaturer. Med Adobe Sign kan ansatte og organisasjoner gjøre følgende:

 • Få signaturer i løpet av minutter, ikke dager – Ansatte kan enkelt be om signaturer fra andre, signere dokumenter og spore og administrere hele prosessen elektronisk.
 • Arbeide hvor som helst, på hvilken som helst enhet – Signatarer klikker på en kobling for å signere dokumenter fra hvilket som helst sted, når som helst på dagen, ved å bruke en nettleser eller mobilenhet. Det kreves ingen kontoregistreringer eller nedlastinger.
 • Legge til i eksisterende systemer og prosesser – Integrer Adobe Sign i systemene og programmene du allerede bruker i dag. Ikke noe blir endret, bortsett fra hastigheten på arbeidsflytene og enkel innhenting av signaturer.
 • Sørge for juridisk samsvar og sikkerhetssamsvar – Adobe Sign har de høyeste nivåene av samsvar med sikkerhetsforskrifter, tilgjengelighetsforskrifter og juridiske forskrifter. Vi er verdens betrodde leder innen sikre digitale dokumenter og fremragende digitale brukeropplevelser.

Hvordan arbeider jeg med Adobe Sign?

Adobe Sign er en skybasert tjeneste, så du kan arbeide med den på mange måter. Alle Adobe Sign-planene lar deg arbeide i en nettleser eller mobilapplikasjon for å sende, signere, spore og administrere signaturprosesser. Adobe Sign kan også brukes innenfor andre applikasjoner. Enkeltbrukere kan sende dokumenter til signering og utføre andre oppgaver mens de arbeider i populære forretningsapplikasjoner som Microsoft Office 365 Word og PowerPoint, samt Box, Dropbox og Google Drive. Adobe Sign lar i tillegg bedrifter bruke nøkkelferdige integreringer og API-er for å legge til e-signaturarbeidsflyter i bedriftens applikasjoner og lagringssystemer, for eksempel Salesforce, Workday, Ariba, Apttus og mange flere.

Hva er Adobe Document Cloud?

Adobe Document Cloud er en komplett portefølje av sikre løsninger for digitale dokumenter som gir raskere forretningstransaksjoner ved hjelp av en 100 % digital arbeidsflyt. Den omfatter Adobe Acrobat DC og Adobe Sign sammen med web- og mobilapplikasjoner som fungerer frittstående eller integrert i den eksisterende dokumentprosessen og eksisterende produktivitetsapplikasjoner og bedriftssystemer. Se videoen.

Hva er en elektronisk signatur?

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en juridisk metode for å få samtykke eller godkjenning for elektroniske dokumenter eller skjemaer. En av de mest brukte definisjonene av en elektronisk signatur definerer elektroniske signaturer som: "… en lyd, et symbol eller en prosess i elektronisk form som er vedlagt eller logisk knyttet til et dokument ... tatt i bruk av en person i den hensikt å signere dokumentet."

Elektroniske signaturer er:

 1. Lovlige – Elektroniske signaturer er rettslig bindende i nesten alle industrialiserte land, og også mindre utviklede land begynner å vedta e-signaturlover. I 2000 vedtok USA ESIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce) som gjør e-signaturer lovlige for nesten alle bruksområder. EU vedtok et direktiv for elektronisk signatur i 1999 som medlemslandene brukte som grunnlag for landspesifikke lover. EUs eIDAS-forskrift (Electronic Identification and Trust Services) trer i kraft i juli 2016 og gir én standardisert forskrift for alle 28 medlemsland. Hvis du vil vite mer om signaturlover, kan du lese Global veiledning til lover om elektronisk signatur: Land for land.
 2. Testet – Adobe Sign har vært den høyest rangerte e-signaturappen i Salesforce-fellesskapet siden 2006. Mange Fortune 500-selskaper og offentlige etater, og titusener av små og mellomstore bedrifter, bemytter Adobe Sign til å behandle titalls millioner avtaler hvert år. Finn ut mer om Adobe Sign-kunder.
 3. Sikre – Elektroniske signaturer er sikrere enn signaturer som er skrevet eller sendt via faks. Adobe Sign håndterer hele prosessen, inkludert ruting av dokumenter, veiledning for signaturer og godkjenninger, generering av varsler og lagring av signerte dokumenter i et sikkert miljø.  I tillegg er det endelige dokumentet sertifisert med en endringssikker forsegling. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til klareringssenteret.
 4. Sporbare – Prosessen for innsamling av elektroniske signaturer fra flere parter spores fullstendig for å sikre samsvar. Adobe Sign vedlikeholder et detaljert revisjonsspor som logger alle hendelser og handlinger som utføres av personene som deltar i transaksjonen.
 5. Kontrollerbare – Elektroniske signaturprosesser kan bruke en rekke metoder for å godkjenne identiteten til signatarer. Vanlige e-signaturprosesser sender dokumentet som skal signeres, til en bestemt e-postadresse og bruker mottakerens tilgang til e-postkontoen som en grunnleggende type godkjenning. Mange bedrifter øker sikkerheten ved å bruke flere godkjenningstrinn (flerfaktorgodkjenning) for å garantere identiteten til personer som signerer viktige dokumenter. Eksempler omfatter telefonautentisering, éngangspassord, identiteter på sosiale nettverk (for eksempel Facebook) og kunnskapsbasert godkjenning (KBA – Knowledge Based Authentication) som krever at signatarer beviser identiteten sin ved å svare på spørsmål som er unike for dem. En annen type godkjenning kalles en digital signatur, og denne krever at personer signerer med en sertifikatbasert digital ID. Hver signatur krypteres og bindes til dokumentet. Signatarens identitet og integriteten til det signerte dokumentet kan valideres via en klarert tredjeparts sertifiseringsinstans.

Hvordan er elektroniske signaturer bedre enn papir- eller fakssignaturer?

Elektroniske signaturer er sikrere og får jobben gjort raskere og billigere enn papirbaserte signaturer. Elektroniske signaturer:

 1. Gjelder hele dokumentet – Hvis en papirkontrakt har to eller flere sider og det bare signeres på én side, kan de usignerte sidene endres uten at noen for kjennskap til det. Med Adobe Sign brukes en kryptografisk binding på hele dokumentet før en PDF-versjon av det endelige, signerte dokumentet leveres til alle parter som et sertifisert dokument med en endringssikker forsegling. Hvis informasjonen endres på en av sidene, vil Adobe Acrobat- og Acrobat Reader-programvaren vise et varsel om at dokumentets sertifisering ikke lenger er gyldig.
 2. Kan spores og behandles effektivt – Elektroniske signeringsprosesser som leveres av Adobe Sign-tjenestene, gir fullstendig innsyn i signeringsprosessen, og dette lar deg følge med på dokumentstatusen i sanntid, bli varslet når dokumentene er signert, og sende påminnelser ved behov.
 3. Kan ikke dupliseres med en kopimaskin eller skanner – Det er enkelt å forfalske en papirsignatur ved å kopiere den, skanne den eller kalkere den med en penn. Med Adobe Sign er en signatur bundet til en bestemt forekomst av dokumentet, og den spores som en del av en flertrinns signeringsprosess.
 4. Kan ikke bakoverdateres – Med papirsignaturer kan signatarer fylle ut dato og klokkeslett etter eget forgodtbefinnende, noe som gjør det mulig for en av partene å endre gjeldende dato for signeringen uten å varsle de andre partene. Med Adobe Sign håndteres tiden sentralt av vertstjenesten, og bakoverdatering er ikke tillatt.
 5. Er mye enklere å autentisere – Autentisering (verifisering av ekthet) av en papirsignatur krever en annen håndskrevet signatur fra samme signatar for rettslig sammenligning. Hvis flere signatureksempler ikke er tilgjengelige, kan ikke signaturen autentiseres. Med Adobe Sign kan det brukes flere godkjenningsmetoder for å garantere identiteten til personene som signerer dokumenter.
 6. Er det samme som å bruke en notarius, men uten alt bryet – Papirsignaturer kan gjøres sikrere hvis du arbeider med en klarert tredjepart, for eksempel en notarius, men den personlige signeringen fører til ekstrautgifter og forsinkelser i signeringsprosessen.
 7. Reduser kostnadene og problemene med langtidsoppbevaring – Et elektronisk dokumentlager er rimeligere enn leie av lokaler for arkivskap. Hvis dokumenter må hentes, kan oppgaven utføres med enkle søkekommandoer. Dokumenter kan også sendes nesten umiddelbart til parten som ber om det, i stedet for via faks eller ekspresslevering.
 8. Hindre at dokumenter gjøres uleselige – Papirdokumenter kan gjøres uleselige hvis signatarer streker over tekst i dokumentet. Elektroniske signeringsprosesser som drives av Adobe Sign, beskytter integriteten til originaldokumentet slik at informasjon ikke kan skjules eller fjernes.

Er det forskjell på elektroniske og digitale signaturer?

Selv om termene kan se like ut, innebærer elektroniske og digitale signaturer to forskjellige tilnærminger til signering av dokumenter, og de forskjellene er knyttet til lover og forskrifter om signering. Digitale signaturer er et delsett av en større kategori som kalles elektroniske signaturer. Der vanlige signaturer kan bruke en rekke metoder for godkjenning av signatarer, for eksempel e-post, firma-ID-er eller telefongodkjenning, bruker digitale signaturer én bestemt metode. Med digitale signaturer kan signatarer autentisere identiteten sin med en sertifikatbasert digital ID, som vanligvis utstedes av en klarert tredjeparts sertifiseringsinstans.

En annen viktig forskjell mellom vanlige e-signaturer og digitale signaturer er beviset som brukes for å godkjenne at et dokument ble signert. Adobe Sign håndterer hele prosessen på en sikker måte, sporer hvert trinn i signeringsprosessen og registrerer denne informasjonen i et revisjonsspor. Både revisjonssporet og det signerte dokumentet er sertifisert for å gi en endringssikker forsegling, og revisjonssporet kan brukes til å bevise signaturen til hver enkelt part. Digitale signaturer legger til enda et bevisnivå. Med digitale signaturer vil hver signatur krypteres og bindes til dokumentet. Signatarens identitet og integriteten til det signerte dokumentet kan valideres via en klarert tredjeparts sertifiseringsinstans. Adobe Sign støtter begge signeringsmetodene i én enkelt skalerbar signaturløsning. Les det tekniske dokumentet om elektroniske og digitale signaturer.

Adobe Sign-funksjonalitet

Kan jeg tilpasse arbeidsflyter for signering med Adobe Sign?

Ja. Adobe tilbyr to kraftige og brukervennlige alternativer som lar administratorer eller forretningsanalytikere tilpasse arbeidsflyter for signering for organisasjonen, uten at det kreves programmering. I tillegg vil enkelte nøkkelferdige integrasjoner – som Salesforce-integrasjonen vår – også la deg bygge tilpassede arbeidsflytmaler.

Arbeidsflytutforming lar deg opprette brukervennlige sendeopplevelser for brukerne, slik at trinnene i prosessen kan følges konsekvent hver gang. Med dette verktøyet kan administratorer utforme og behandle arbeidsflytmaler på en enkel måte med et brukervennlig dra og slipp-redigeringsprogram. Det er enkelt å angi dokumenter som skal tas med i avtalen, egenskapene til deltakerne, herunder navn og roller, skjemafelt som skal forhåndsutfylles av avsender, utløp av avtalen, passordalternativer og mye annet.

Avanserte arbeidsflyter utvider Adobe Sign slik at du kan bygge webapplikasjoner for selvbetjening som inkluderer e-signering. Bruk dette til å utforme inndataskjemaer for arbeidsflyter med dra og slipp, definere regler for arbeidsflyter ved hjelp av intuitive flytdiagrammer, konfigurere regler og tillatelser for interessenter, aktivere samarbeid i hele prosessen med forhåndsdefinerte regler og kommunikasjonstyper, opprette dashboard for å behandle signerte dokumenter og levere forretningsrapporter, bruke dra og slipp for å koble til forhåndsbygde integrasjoner med Adobe Sign, og integrere rask og enkelt med bakenforliggende systemer. Les om automatiseringsløsninger for Adobe Sign-arbeidsflyter.

Hvilke bedriftsapplikasjoner kan Adobe Sign integreres med?

Nøkkelferdige integrasjoner er tilgjengelig for ledende forretningssystemer, herunder Salesforce, Ariba, Apttus, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, NetSuite, og Workday. Adobe Sign integreres også med Adobe Connect og Adobe Experience Manager. Finn ut mer om integrering.

Kan Adobe Sign integreres med egenutviklede, lokale applikasjoner?

Ja. Adobe Sign kan legges til i bedriftens forretningsprogrammer eller webområder ved hjelp av omfattende REST- eller SOAP-baserte API-er. Finn ut mer på utviklingssenteret for Adobe Sign.

Kan bedriften min bygge inn signerbare skjemaer på nettstedet?

Ja. Innbygging av signerbare skjemaer på nettstedet gjør det enkelt for kundene å få tilgang til, fylle ut og signere bedriftens skjemaer. Når de har signert, kan Adobe Sign umiddelbart levere kopiere av signerte dokumenter til alle parter eller rute avtalen til kontrasignering før ferdigstillelse.

Hvordan fungerer Adobe Sign med Adobe Experience Manager Forms?

For komplekse prosesser som registrering av nye bankkontoer, offentlige ytelser eller nye pasienter kan Adobe Sign brukes i kombinasjon med Adobe Experience Manager Forms for å lage eksepsjonelle brukeropplevelser med adaptive skjemaer som endrer størrelse slik at de passer på alle skjermer og strømlinjeformer hele prosessen. Med en slik løsning kan kunder finne skjemaer på nettet og enkelt fylle ut og signere dem. De ansatte behandler søknadene raskt ved hjelp av smarte dashbord og oppretter deretter automatisk persontilpasset kommunikasjon for å ønske den nye søkeren velkommen og administrere et løpende forhold til ham eller henne. Finn ut mer om registrering for digitale tjenester.

Hvordan skiller Adobes tilnærming til digitale signaturer seg ut?

Adobes tilnærming til digitale signaturer tilbyr mer fleksibilitet enn andre signaturløsninger. Med Adobe Sign kan du opprette ende-til-ende-signeringsprosesser som omfatter digitale signaturer, e-signaturer eller en kombinasjon av de to, noe som gir fleksibilitet til å bygge arbeidsflyter i henhold til din egen spesifikke samsvars- eller risikoprofil. Det støtter hele utvalget av enheter for oppretting av sikre signaturer, herunder USB-tokener, smartkort og skybaserte digitale sertifikater. Det lar deg også arbeide med sertifiseringsinstansen eller tidsstempelinstansen du vil bruke, med støtte for hundrevis av klarerte instanser i EUs godkjente klareringsliste (EUTL, European Union Trusted List) og Adobes godkjente klareringsliste (AATL, Adobe Approved Trust List). Med Adobe Sign kan organisasjoner i EU trygt distribuere signaturprosesser som samsvarer med kravene i AdES (Advanced Electronic Signatures) og QES (Qualified Electronic Signatures), som er angitt i forskriftene for elektronisk identifikasjon og klareringstjenester (eIDAS), som trer i kraft i juli 2016.

Kan Adobe Sign integreres med populære forretningsverktøy som Microsoft Office eller Box?

Ja. Ved hjelp av et nedlastbart programtillegg for Microsoft Word eller PowerPoint i Office 365 kan du sende dokumenter og presentasjoner til signering direkte fra Office-applikasjonene. Adobe Sign fungerer også med Box, Google Drive og Dropbox. Du kan for eksempel sende, signere, spore og arkivere signerte dokumenter direkte fra Box-kontoen. Du kan også arbeide i Adobe Sign-webapplikasjonen for å lagre og åpne filer til og fra Box.

Er Adobe Sign den eneste skybaserte tjenesten i Adobe Document Cloud?

Nei. I tillegg til Adobe Sign tilbyr Adobe også Adobe Document Cloud PDF-tjenester. Disse tjenestene brukes til å støtte gratis Acrobat Reader DC og betalte Acrobat DC-abonnementstilbud. Gratistjenestene omfatter mulighet til å utføre enkel dokumentsignering med Fyll ut og send-verktøyet, og lagring og deling av filer på Internett. De betalte tjenestene omfatter mulighet til å opprette, kombinere, redigere, eksportere og ordne PDF-filer med nettlesere eller mobilenheter.

Hvordan skiller Adobe Sign seg fra Adobe EchoSign- og Adobe Document Cloud eSign-tjenestene?

Adobe Sign er det nye navnet for både Adobe EchoSign og forgjengeren, Adobe Document Cloud eSign. For kundene er det ikke noe annet enn navnet som er endret. Du kan logge på, behandle signaturarbeidsflyter og håndtere tjenesten på samme måte som tidligere. Hvis du har tilpasset opplevelsen med ditt eget merke, vil heller ingenting forandre seg.

Mobilenheter

Hva er Adobe Sign-mobilapplikasjonen?

Adobe Sign-mobilapplikasjonen er en gratis applikasjon for Android- eller iOS-enheter, som fungerer som en mobil ledsager til Adobe Sign-løsningene. Applikasjonen lar deg utføre komplette forretningstransaksjoner når du er på farten. Du kan sende, signere, spore og håndtere signerte dokumenter på iOS- eller Android-enheten. Det er også det ideelle verktøyet for innsamling av e-signaturer fra kunder og klienter. På iOS-enheter kan du dessuten signere dokumenter frakoblet. Applikasjonen synkroniserer automatisk når du er tilkoblet igjen.

Hvordan laster jeg ned den gratis Adobe Sign-mobilapplikasjonen?

Du laster ned den nyeste versjonen av applikasjonen ved å gå til Google Play eller iTunes App Store.

Kan jeg bruke Adobe Sign-mobilapplikasjonen til å få personlige, håndskrevne signaturer?

Ja. Du kan bruke applikasjonen til å utføre personlig signering fra hvor som helst.

Kan jeg bruke min egen signatur ved signering?

Ja. I tillegg til å håndskrive signaturen din på mobilenheten lar Adobe Sign-mobilapplikasjonen deg bruke kameraet på enheten til å ta et bilde av den håndskrevne signaturen din og deretter bruke den til å signere et dokument. Signaturen synkroniseres automatisk på tvers av Internett og mobilenheten, slik at du har tilgang til signaturbildet ditt når som helst.

Kan jeg bruke Adobe Sign til å få signaturer når mobilenheten er frakoblet?

Ja. Med iOS-applikasjonen for Adobe Sign kan et dokument signeres frakoblet når det ikke finnes en tilgjengelig Internett-tilkobling. Dokumentet synkroniseres automatisk med skyen når et nettverk er tilgjengelig igjen.

Støtter Adobe Sign-mobilapplikasjonen EMM (Enterprise Mobility Management)?

Ja. Adobe har som mål å hjelpe bedriftskunder med å møte kravet til mobilløsninger for forretningsproduktivitet og samtidig ivareta bedriftens sikkerhet og samsvar. Adobe Sign-applikasjonen for mobilenheter støtter Android for Work EMM-plattformen i dag.

Kan jeg e-signere dokumenter med andre Adobe-mobilapplikasjoner?

Ja. Du kan utføre enkelte signeringsfunksjoner ved hjelp av den gratis Adobe Acrobat Reader DC- eller Adobe Fill & Sign-mobilapplikasjonen, men ingen av disse har den omfattende funksjonaliteten som du finner i Adobe Sign-mobilapplikasjonen. Med applikasjonen kan du fylle ut og signere dokumenter, be om signaturer fra andre, spore hele prosessen og håndtere signerte dokumenter fra hvor som helst, samtidig som krav til bedriftssikkerhet og samsvar oppfylles. Hvis du vil finne ut mer om alternativer for mobilenheter, kan du lese vanlige spørsmål for Acrobat Reader DC-applikasjonen for mobile enheter.

Hvordan er Adobe Sign-mobilapplikasjonen forskjellig fra Adobe EchoSign- og Adobe eSign Manager DC-mobilapplikasjonen?

Adobe Sign er det nye navnet på både Adobe EchoSign-mobilapplikasjonen og dens forgjenger, Adobe eSign Manager DC.

Kjøpe Adobe Sign

Hvordan kjøper jeg Adobe Sign?

Adobe Sign kan kjøpes på følgende måter:

Adobe Sign-kjerneplaner:

 • Enkeltpersoner – Få signaturer og spor svar i sanntid.
 • Bedrifter – Tilpass og optimaliser for bedriften.
 • Enterprise – Bygg inn e-signaturer i forretningssystemene.

Populære Adobe-abonnementsplaner:

Adobe Sign-abonnementet for enkeltpersoner er inkludert i produktene nedenfor. Se etter verktøyet med navnet Send til signering når du vil bruke Adobe Sign-funksjoner i disse applikasjonene.

Adobe Document Cloud-planer:

Volumkjøpsplanene nedenfor er tilgjengelig direkte fra Adobe og kombinerer Acrobat Pro DC, Adobe Admin Console og utvalgte Adobe Sign-forretningsplaner.

Kontakt Adobe Enterprise-salgsavdelingen.

Kan jeg få bedrifts- eller enterprise-funksjonalitet for e-signering med Creative Cloud for enterprise?

Nei. Creative Cloud for enterprise-planer inkluderer Acrobat Pro DC, som inkluderer e-signeringsfunksjonalitet bare for enkeltbrukere. Disse løsningene er tilgjengelige separat i Adobe Document Cloud-bedriftsplaner og -enterprise-planer. Kontakt Adobe Enterprise-salgsavdelingen hvis du vil ha mer informasjon.

Finnes det en prøveversjon av Adobe Sign?

Ja. Du kan også registrere deg for en prøveversjon av Adobe Sign som fungerer i nettleseren.

Lovlighet og samsvar

Er e-signering lovlig?

Ja. Elektroniske signaturer er rettslig bindende i nesten alle industrialiserte land, og også mindre utviklede land begynner å vedta e-signaturlover. I 2000 vedtok USA ESIGN Act som gjør e-signaturer lovlig for nesten alle bruksområder. I 1999 vedtok EU et direktiv for elektroniske signaturer som medlemslandene brukte som grunnlag for landsspesifikke lover. EU-forskriften om elektronisk identifikasjon og klareringstjenester (eIDAS) trer i kraft i juli 2016 og gir én standardisert forskrift for alle 28 medlemsland. Andre land har også vedtatt lignende lover. Hvis du vil finne ut mer, kan du lese veiledningen for globale lover for elektronisk signering.

Hvilke sikkerhetsmessige og juridiske krav overholder Adobe Sign?

Adobe Sign oppfyller eller overgår strenge standarder for sikkerhet og samsvar. Adobe Sign er sertifisert for samsvar med ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2 og PCI DSS. Adobe Sign kan i tillegg konfigureres eller brukes slik at organisasjoner oppfyller bransjespesifikke samsvarskrav, for eksempel HIPAA, FERPA, GLBA og FDA 21 CFR Part 11. Vær oppmerksom på at kundene i siste instans selv er ansvarlig for å sikre at Adobe Sign er konfigurert og sikret slik at organisasjonen overholder bransjespesifikke juridiske forpliktelser.

Samsvarer Adobe Sign med tilgjengelighetsforskrifter, for eksempel Section 508 i USA?

Adobe har som mål å arbeide for tilgjengelighet og ønsker å løse dette i sine produkter og tjenester. Section 508 i USA ble innledet for å eliminere barrierer i informasjonsteknologi, gjøre nye muligheter tilgjengelige for personer med funksjonshemninger, og oppfordre tilutviklingav teknologier som vil bidra til å nå disse målene. Adobe Sign-funksjoner som støtter tilgjengelighet for personer med funksjonshemninger, vises i Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Template (VPAT).

Hvordan støtter Adobe kunder når det oppstår juridiske tvister mht. e-signaturer?

Adobes verdensomspennende ekspertise, omfattende sikkerhetsrutiner og kontinuerlig overvåking av det juridiske landskapet bidrar til at våre kunder kan være trygge på at de overholder offentlige og bransjespesifikke forskrifter verden over. Selv om Adobe Sign aldri har fått noen dom mot seg i en domstol, er Adobe tilgjengelig for å hjelpe kundene med å forsvare lovligheten av sine elektroniske signaturer (e-signaturer) i tilfelle det oppstår tvister. Hjelpen gis etter Adobes eget skjønn og kan omfatte følgende:

 • informasjon om løsningen og/eller tilgang til revisjonsspor for signerte dokumenter
 • beskrivelse av Adobe Sign-løsningen, for eksempel på konferanser
 • erklæringer fra Adobe-eksperter avgitt under ed
 • gjøre ansatte tilgjengelig for en forklaring som PMK (Person Most Knowledgeable)

Sikkerhet og infrastruktur

Er Adobe Sign sikker?

Ja. Hos Adobe har sikkerheten til din digitale opplevelse høy prioritet. Standard sikkerhetsrutiner for bransjen er dypt integrert i vår interne kultur, i programvareutviklingen og i prosessene for tjenestedrift. Uavhengig av om det gjelder identitetshåndtering, datakonfidensialitet eller dokumentintegritet, bruker Adobe Sign standard sikkerhetsrutiner for bransjen for å beskytte dine dokumenter, data og personlige opplysninger. Adobe Sign er sertifisert for samsvar med ISO 27001, SOC 2 Type 2 og PCI DSS. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til klareringssenteret for Adobe Sign.

Hvordan er infrastrukturen for Adobe Sign konfigurert i EU-området?

Adobe Sign-tjenesten for EU drives av AWS (Amazon Web Services) i en aktiv/passiv datasenterkonfigurasjon. Hvert enkelt datasenter er plassert på et separat Amazon-anlegg som kjører i sin egen spesifikke og uavhengige infrastruktur. Det er to samtidig aktive primære Adobe Sign-datasentre, som er plassert nær Frankfurt i Tyskland, og tre reservedatasentre (passive) som er plassert i Dublin i Irland. Data synkroniseres på tvers av alle Adobe Sign-datasentrene i EU og gir et svært høyt nivå av tjenestetilgjengelighet og systemfeiltoleranse i tilfeller med nedetid.

Hvor er Adobe Sign-dataene mine lagret i EU-området?

Alle transaksjonsdata, dokumenter og metadata for Adobe Sign-kunder lagres på en sikker måte i Amazon Simple Storage Service (S3) og Elastic Block Store (EBS) i Adobe Sign-datasentre i EU, i Frankfurt i Tyskland og Dublin i Irland.

Hva skjer hvis det er nedetid for Adobe Sign i EU-området?

Adobe Sign-tjenesten i EU drives av to samtidig aktive datasentre i en flerlags redundansmodell som bruker automatiserte prosesser som omdirigerer trafikk bort fra en applikasjonsserver, database eller datasenter som har nedetid. Hvis alle aktive datasentre i Frankfurt i Tyskland har nedetid, selv om dette er svært usannsynlig, finnes det reservedatasentre for Adobe Sign i Dublin i Irland i tilfelle behov for katastrofegjenoppretting.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet