Feilsøking og hjelp

Bruk verktøyet tilkoblingstest for å feilsøke tilkoblingsproblemer. I møterommet velger du Help > Troubleshooting for å kjøre testen. For mer informasjon om tilkoblingsproblemer, se Feilsøk tilkobling | Adobe Connect.

Se listen over tilgjengelige opplæringsmoduler og register deg for den som er relevant for deg.

Du må ha applikasjonen for stasjonære datamaskiner for å kunne dele skjermer, ta opp samtaler og dele filer. Se Applikasjon for stasjonære datamaskiner.

Flash er som standard ikke aktivert i nettlesere, eller det kan være sandkasseproblemer. Hvis du vil delta på et møte i en nettleser, ser du Delta på møter i nettlesere.

Du oppretter et møterom i Adobe Connect Central.

Ja. Du kan prøve Adobe Connect før du velger et abonnement. Hvis du har blitt invitert til et Adobe Connect-møte, trenger du ikke en prøvekonto. Du kan bare klikke på møtekoblingen du har fått.

Ja. Vi oppfordrer brukere til å installere applikasjonen på forhånd, og deretter kjøre en diagnostisk test før møtet for å få en smidig møteopplevelse. Finn ut mer om Applikasjon for stasjonære datamaskiner.

Ja. Du har flere muligheter til å kontrollere hvem som kan bli med på møtet ditt. Fra Adobe Connect-møterommet ditt velger du Meeting > Manage Access and Entry, og velg så et av alternativene fra undermenyen. Du kan også administrere møtedeltagere fra Adobe Connect Central.

Ja. Velg Pods > Video Telephony, og klikk deretter på Open Stream. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer video i møter.

Klikk på mikrofonknappen på menylinjen for å slå mikrofonen din av og på. Du kan også velge Mute My Microphone fra menyen ved siden av mikrofonknappen. Finn ut mer om lyd under møter.

Møteopptak opprettes i Flash, som ikke støttes på mange mobile enheter. Finn ut hvordan du konverterer et møteopptak til MP4-format, slik at det kan spilles av på en mobil enhet.

Når du tar opp et møte vil opptaket tilordnes en unik URL og lagres under Opptak-fanen for møterommet i Connect Central. Finn ut hvordan du spiller av et møteopptak og hvordan du deler et opptak med andre.

Hvis du vil har mer informasjon, kan du se Konfigurasjon av brannmur og proxy-server for Adobe Connect 12.

Ja. Finn ut hvordan du integrerer Adobe Captivate og Adobe Connect for å bruke Connect som ditt LMS (Learning Management System).

Finn ut hvordan du bruker Hendelsesveiviseren til å opprette en hendelse eller bruker Seminarveiviseren til å opprette et seminar.

Hvis du får feilen ugyldig bruker eller passord kan du enkelt tilbakestille passordet ditt ved å klikke på koblingen Forgot Your Password.

Du kan oppdatere kredittkortinformasjon og annen betalingsinformasjon fra siden Administrer abonnement. Gå til nettbutikken Adobe Connect og angi deretter bestillingsnummeret ditt og be om et passord for å få tilgang til kontoen din.

Når prøveversjonen utløper kan du tegne et månedlig eller årlig abonnement for å beholde møterommet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se ofte stilte spørsmål om Adobe Connect.

I Adobe Connect Central velger du Administration > Service Plan > Change Service Plan > Cancel Your Plan. Du kan også kansellere abonnementet fra nettbutikken Adobe Connect. Bare angi bestillingsnummeret ditt og be om et passord for å få tilgang til kontoen din. Du får mer informasjon om administrasjon av Connect-kontoen i ofte stilte spørsmål om Adobe Connect.

docker.errors.DockerException: Feil under henting av server-API-versjon: ('Connection aborted.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))

Denne feilmeldingen vises når Podman ikke er riktig installert, eller brukeren har logget på med rotbrukeren (sudo su). Følg denne fremgangsmåten:

 1. Fjern Podman, sudo yum fjern podman-fjernkontroll.
 2. Logg av gjeldende bruker og logg på igjen.
 3. Kjør, ./external/install.sh.

Merk: Du må ikke endre brukeren til rot («sudo su» eller andre relaterte kommandoer) eller bruke sudo mens skriptet kjører.

Medieserveren trenger 1:1 NAT, som betyr at enhver trafikkutgang og -inngang for medieserveren for internett må bruke den offentlige IP-en. Medieserveren oppdager automatisk sin offentlige IP for å bruke STUN-protokollen når du har konfigurert 1:1  NAT for medieserveren på ruteren eller brannmuren. Gå til administrasjonsgrensesnittet for WebRTC-gatewayen, og kontroller at medieserveren kan oppdage sin offentlige IP-adresse. 

https://adminwebrtc.yourdomain.com/admin/#/servers

Medieserver er ikke tilgjengelig fra klienter selv om 1:1 NAT fungerer fint 

WebRTC-klienten bruker ICE og prøver å etablere en lyd-video-strøm med medieserveren i følgende rekkefølge:

 • UDP i portområde 35000 til 65535 

 • TCP over port 3478

 • TLS over port 443 

 • C12 WebRTC-basert klient vil prøve alle alternativer (TCP og UDP) før den bytter til TLS over port 443

Connect 12 er som standard designet med antagelsen om at CPS og WebRTC og New Connect Cluster (NCC) er i samme VLAN/VPC eller kringkastingsdomene. Hvis du har dem i forskjellige nettverk, må du kontrollere at du har riktig lag tre-ruting mellom CPS og NCC/WebRTC for å ha nettverkstilkobling i begge retninger. 

Bruk CURL og Telnet for å sjekke nettverkstilkoblingen mellom CPS og NCC. 

CPS- og NCC-tilkobling fungerer kun over HTTPS.

Feilen nedenfor vises i FMGW-beholderloggene. Den andre Redis-forekomsten er satt til å kjøre som en replika. 

FEIL [FM.LiveSwitch.Signalling.Server.IdleThread][-] 2022-07-21T12:46:29.439Z Uventet feil i inaktiv tråd. 
StackExchange.Redis.RedisServerException: READONLY Du kan ikke skrive mot en skrivebeskyttet replika. 

Løsning:  

Åpne konfigurasjonsfilen som tilsvarer Redis-tjenesten, og endre verdien av attributtet «slave-read-only» til «no». 

Du kan løse dette ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. cd ncc-onprem-installer.
 2. mv Images images.
 3. sed -i 's/Images\\//images\\//' Installer/utils/global_constants.py.
 4. Avinstaller – kjør uninstall.sh.
 5. Installer på nytt – MainInstall.sh.

Kontaktalternativer

Telefon: Se Støttetelefonnumre for Adobe Connect.

Nettprat:     Klikk på samtaleikonet nederst til høyre på skjermen for å snakke med en produktspesialist.