Støttepolicy for Adobe Acrobat

Les støttepolicyen for Adobe Acrobat for å foreta veloverveide valg når du installerer Acrobat og relaterte tjenester.

Hvilken grac av støtte som er tilgjengelig for Adobe Acrobat og Adobe Acrobat Reader avhenger av abonnementsplanen din og versjonen av Acrobat du bruker. Støttepolicy for Acrobat skisserer omfanget av støtte for Acrobat- eller Acrobat Reader-versjoner i abonnementet ditt og gjeldende støtteelementer for hver versjon.

Se Acrobats støttepolicy for å finne ut hvilke versjoner som støttes og varigheten på støtten for følgende Acrobat-produkter.

Acrobat-versjoner

Hovedversjoner av Acrobat er angitt som følger:

 • Seneste versjon (N): Den seneste hovedversjonen av appen.
 • Forrige versjon (N-1): En hovedversjon bak den seneste versjonen.
 • Eldre versjon (N-2 eller eldre): To eller flere hovedversjoner bak den seneste versjonen.

Mindre utgivelser av Acrobat inkluderer oppdateringer for spesifikke hovedversjoner. Mindre utgivelser kan inneholde reparasjoner for sikkerhets- og kvalitetsproblemer.

Støtteelementer

Assistert støtte: Kontakt Adobes kundestøtte for å få produkthjelp eller for å rapportere et problem. Adobe gir ikke støtte (inkludert feilrettinger, sikkerhetsoppdateringer, OS-kompatibilitet, nettleserstøtte eller assistert støtte) for eldre versjoner.

Sikkerhetsoppdateringer: Sikkerhetsoppdateringer adresserer en sårbarhet som har vist sikkerhetsutfordringer i den seneste Acrobat-versjonen.

Feilrettinger: En feilretting er en retting av en Adobe-identifisert feil eller feil ved produktet.

Nedlastingstilgjengelighet: Den seneste hovedversjonen og de to foregående versjonene er tilgjengelige for nedlasting.

OS-støtte: Adobe tilbyr kompatibilitetsstøtte for den nyeste versjonen av egne apper med disse operativsystemene:

 • Windows® 10: Seneste versjon og de to foregående oppdateringene.
 • macOS: Seneste versjon og de to foregående oppdateringene.
 • iOS: Seneste og foregående versjon.
 • Android™: Siste og de to foregående oppdateringene.

Støttepolicy for Acrobat Classic

Adobe gir følgende støtte for Acrobat Classic eller Acrobat Reader Classic kun for enkeltpersoner og SMB-kunder på stasjonære enheter.

 • Assistert støtte: Adobe tilbyr assistert støtte i fem år fra utgivelsesdagen av den bestemte Acrobat Classic- eller Acrobat Reader Classic-versjonen.
 • Sikkerhetsoppdateringer: Adobe tilbyr oppdateringer for sikkerhetssårbarheter i fem år fra utgivelsesdagen for den bestemte Acrobat Classic- eller Acrobat Reader Classic-versjonen.
 • Feilrettinger: Adobe tilbyr feilrettinger for Adobe-identifiserte feil i fem år fra utgivelsesdagen for deg bestemte Acrobat Classic- eller Acrobat Reader Classic-versjonen.
 • Nedlastingstilgjengelighet: Alle mindre utgivelser av en bestemt Acrobat Classic- eller Acrobat Reader Classic-versjon kan lastes ned i fem år etter utgivelsesdatoen.
 • OS-støtte:
  • Acrobat Classic- eller Acrobat Reader Classic-versjoner i fem år fra utgivelsesdagen tilsvarer tre nyere versjoner av macOS og Windows® hvis OS-leverandørene støtter OS-versjonene.
  • Versjoner av Acrobat Classic eller Acrobat Reader Classic støtter fortsatt 32-bitersversjonen av Windows® OS.

Støttepolicy for Acrobat for enkeltpersoner og SMB

Adobe tilbyr følgende typer støttetjenester Acrobat for enkeltpersoner og Acrobat for SMB-produkter.  

Datamaskin: 

 • Assistert støtte: Adobe gir assistert støtte for den nyeste versjonen (N) og to umiddelbart foregående versjoner (N-1 og N-2) av Acrobat.
 • Sikkerhetsoppdateringer: Bare den gjeldende produktversjonen (N) av Acrobat-apper vil motta sikkerhetsoppdateringer.
 • Feilrettinger: Bare den gjeldende produktversjonen (N) av Acrobat-apper vil motta feilrettinger.
 • Nedlastingstilgjengelighet: Alle mindre utgivelser av gjeldende hovedversjon er tilgjengelig for nedlasting.
 • OS-støtte:
  • Den seneste Acrobat-versjonen (N) skal fungere på minst de tre nyeste versjonene av macOS og Windows® hvis OS-leverandørene støtter OS-versjonene. Acrobat støtter også operativsystemene Windows® 8, Windows® 8.1 og Windows® 7.
  • Document Cloud for desktop fortsetter å støtte Windows® 32-biters versjon. 

Apper for mobile enheter:

 • Assistert støtte: Adobe gir assistert støtte for den nyeste versjonen.
 • Sikkerhetsoppdateringer: Bare den gjeldende produktversjonen (N) av Acrobat-apper vil motta sikkerhetsoppdateringer. 
 • Feilrettinger: Bare den gjeldende produktversjonen (N) av Acrobat-apper vil motta feilrettinger.
 • Nedlastingstilgjengelighet: Den seneste hovedversjonen er tilgjengelig for nedlasting.
 • OS-støtte:
  • De siste Acrobat-versjonene (N) skal fungere på minst de to nyeste iOS-versjonene og de tre nyeste Android™ OS-versjonene.

Webapplikasjoner og -tjenester:

 • Acrobat støtter den nyeste versjonen av følgende nettlesere for datamaskin og mobil:
  • Microsoft® Edge
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox

Støttepolicy for Acrobat bedriftsabonnement

Adobes støttepolicy for Acrobat-bedriftskunder (på flerårige ETLA- og eVIP-kontrakter (VIP Enterprise)) bestemmes av hvilken versjon av Acrobat kundene bruker. Bedrifter som distribuerer en bestemt versjon av Acrobat (abonnement) er underlagt støttepolicyen for Acrobat for enkeltpersoner og Acrobat for SMB -produkter. Bedrifter som distribuerer Acrobat Classic er underlagt støttepolicyen for Acrobat Classic.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din