Ugyldige eller tilbakekalte serienumre

Finn ut hvorfor du kan få en melding om at serienummeret er ugyldig eller er tilbakekalt, og hvordan du kan løse dette problemet.

Hvis du ser en melding som ligner på meldingene nedenfor når du prøver å installere produktet, og de sier at serienummeret du bruker, er ugyldig eller tilbakekalt, er det fordi serienummeret du prøver å bruke er blokkert av Adobe.

Ugyldig serienummer, blokkert nøkkel, varsling
Melding om ugyldig serienummer

Tilbakekalt serienummer, blokkert nøkkel, varsling
Melding om tilbakekalt serienummer

Hvor for er serienummeret ugyldig eller tilbakekalt?

Adobe blokkerer serienumre som ikke er utstedt av Adobe, eller er brukt på en bedragersk måte av uautoriserte selgere for å produsere falsk programvare. Du kan dessverre kun vite at serienummeret har blitt blokkert av den grunn når du aktiverer eller installerer Adobe-programvare på nytt. 

Hva skal jeg gjøre hvis serienummeret er ugyldig eller tilbakekalt?

Gjør følgende hvis du ser meldingen «Ugyldig serienummer» eller «Tilbakekalt serienummer»:

  1. Sjekk at du bruker riktig serienummer for produktinstallasjonen. Se Finne serienummeret ditt

    Merk:

    Et serienummer har bare 24 tall. Her er et eksempel på serienummerformatet: 8721-0892-0867-4459-9223-2874.

  2. Hvis serienummeret som er tilknyttet programvaren, kan du raskt løse problemet ved å sjekke informasjonen på denne siden.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?