Feil: "Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet"

Jeg får feilmeldingen "Serienummeret er ikke gyldig for dette produktet" når jeg installerer Creative Suite

Fullfør trinnene under hvis du får feilmeldingen "Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet" når du legger inn serienummeret for et Creative Suite-produkt eller frittstående Adobe-produkt.

Løsning 1: Kontroller installasjonsprogrammet og legg inn serienummeret på nytt

Riktig installasjonsprogram

Påse at du benytter riktig installasjonsprogram for produktet og plattformen.

 • Bruk alltid pakkeinstallasjonsprogrammet, og ikke et installasjonsprogram for et enkeltprodukt, med mindre du har Acrobat 9, Adobe Premiere Pro CS4 (32-bits) eller After Effects CS4 (32-bits). Disse produktene krever et separat serienummer og separate medier. Du kan ikke installere disse produktene med Creative Suite-serienummeret og -mediene.
 • Creative Suite-serienummeret virker ikke med installasjonsprogrammet for et enkeltprodukt. Hvis du bare vil installere noen Creative Suite-produkter, velger du Tilpasset installasjon i Creative Suite-installasjonsprogrammet og velg deretter produktene du vil installere.
 • Installasjonsprogrammet er spesifikt for plattformen. Serienummeret for Windows fungerer ikke for Mac OS.

Riktig serienummer

Forsikre deg om at nummeret du legger inn, er serienummeret.

 • Serienumrene er strenger bestående av 24 numeriske tegn. Ikke legg inn bokstavtegn. Se Finn serienummeret ditt hvis du vil ha hjelp.
 • Ignorer bindestrekene når du legger inn serienummeret.
 • Hvis du har et volumserienummer, bruker du installasjonsprogrammet du har lastet ned fra Adobes lisensieringsnettsted, eller som ligger på den originale DVD-en som fulgte med produktet.

Riktig språk

Hvis serienummeret ditt er for et annet språk enn installasjonsspråket du velger (f.eks. hvis du har kjøpt en tysk versjon av Creative Suite, og forsøker å installere applikasjonen på engelsk), får du en feilmelding om ugyldig serienummer. Installer produktet på nytt, velg riktig språk og legg inn serienummeret når du blir spurt om det.

Merk:

Med følgende språkspesifikke programvare installeres to språkpakker. Du kan installere på ett språk og angi serienummeret fra det andre uten at det kommer opp en feilmelding om ugyldig serienummer.

 • en_US (universell engelsk)\en_GB (internasjonal engelsk)
 • fr_FR (fransk)\fr_CA (fransk-kanadisk)
 • es_ES (spansk)\es_MX (latinamerikansk spansk)

Løsning 2: Slett filene i aktiveringsdatabasen

Filer i aktiveringsdatabasen som er ødelagt eller har uriktige filtillatelser, kan hindre korrekt installering av produktet.

 1. Slett Adobe PCD-mappen og caps.db-filen fra følgende steder:

  Windows:

  • \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  • \Program Files\Common Files\Adobe\caps\caps.db

  Mac OS:

  • /Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Adobe PCD
  • /Library/Application Support/Adobe/caps/caps.db
 2. Start Adobe-applikasjonen på nytt. Legg inn serienummeret når du får beskjed om det.

  Hvis du ikke blir spurt om serienummer, eller hvis applikasjonen ikke åpnes, avinstallerer du applikasjonen og installerer den på nytt.

 3. Eventuelt avinstaller applikasjonen. For Creative Suite-applikasjoner er det ikke nok å avinstallere bare én applikasjon, du må avinstallere hele Creative Suite.

  Merk:

  Hvis du har problemer med en frittstående versjon av Lightroom, kjører du avinstallasjonsprogrammet og avinstallerer deretter en rekke filer manuelt. Se Avinstallere Lightroom manuelt for mer informasjon om hvordan du gjør dette.

 4. Reinstaller applikasjonene ved bruk av Creative Suite-installasjonsprogrammet og serienummeret.

 5. Start applikasjonen.

Løsning 3: Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og reinstaller

Creative Cloud Cleaner Tool kan fjerne installasjonsfilene til Creative Suite-applikasjoner som er skadet eller skaper problemer ved ny installasjon.

Merk:

Creative Cloud Cleaner Tool er ment å skulle brukes etter at Adobe-applikasjonen er avinstallert. Kjør først det aktuelle avinstallasjonsprogrammet for å fjerne applikasjonen som utløser feilmeldingen om ugyldig serienummer, og kjør deretter Creative Cloud Cleaner Tool.

 1. Avinstaller applikasjonen. For Creative Suite-applikasjoner er det ikke nok å avinstallere bare én applikasjon, du må avinstallere hele Creative Suite.

  Merk:

  Hvis du har problemer med en frittstående versjon av Lightroom, kjører du avinstallasjonsprogrammet og avinstallerer deretter en rekke filer manuelt. Se Avinstallere Lightroom manuelt for mer informasjon om hvordan du gjør dette.

 2. Last ned CC Cleaner Tool.

  Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Mac OS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

  Forsiktig!

  Sørg for å lukke alle Adobe Creative Cloud-applikasjoner og avslutte alle CC-bakgrunnsprosesser før du kjører Creative Cloud Cleaner Tool.

 3. Kjør CC Cleaner Tool og følg anvisningene på skjermen for å fjerne den aktuelle applikasjonen.

  Se Bruk Creative Cloud Cleaner Tool for å løse installasjonsproblemer hvis du ønsker mer detaljerte anvisninger for hvordan du bruker CC Cleaner Tool.

 4. Reinstaller applikasjonen.

  Merk:

  Kontroller systemkravene før du laster ned og installerer produktet.

Løsning 4: Installer produktet i prøveversjonsmodus

 1. Slett serienummeret i Serienummer-dialogboksen og velg Jeg ønsker en prøveversjon. Deretter klikker du på Neste.

 2. Fullfør installasjonen og start produktet.

 3. Velg Jeg har et serienummer og ønsker å lisensiere dette produktet i Programvareoppsett-dialogboksen.

 4. Legg inn serienummeret.

 5. Klikk på Neste og start applikasjonen.

Løsning 5. Opprett en ny brukerkonto og reinstaller produktet

Det kan skje at en brukerkonto blir skadet og hindrer Adobe-installasjonsprogrammet i å åpne eller opprette nødvendige filer og mapper. Opprett en annen konto, logg på denne og forsøk å reinstallere Adobe-applikasjonen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?