Feil: «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet»

Jeg får feilmeldingen: «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» når jeg installerer Creative Suite

Hvis meldingen «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» vises etter at du har angitt serienummeret for Creative Suite eller frittstående Adobe-produkt, må du fullføre følgende trinn.

Løsning 1: Kontroller installasjonsprogrammet og skriv inn serienummeret på nytt

Korrekt installasjonsprogram

Sørg for at du bruker korrekt installasjonsprogram for ditt produkt og din plattform.

 • Du må alltid bruke installasjonsprogrammet for serien, ikke et installasjonsprogram for et enkelt program i serien med mindre du har Acrobat 9, Adobe Premiere Pro CS4 (32 bit), eller After Effects CS4 (32 bit). Disse produktene krever et separat serienummer og separate medier. Du kan ikke installere disse produktene med Creative Suite-serienummer og media.
 • Serienummeret for Creative Suite fungerer ikke med et installasjonsprodukt for et individuelt produkt. Hvis du bare vil installere noen Creative Suite-produkter, velg Tilpasset installasjon i Creative Suite-installasjonsprogrammet og velg deretter produktene du vil installere.
 • Installasjonsprogrammet er plattformspesifikt. Serienummeret for Windows fungerer ikke med Mac OS.

Korrekt serienummer

Påse at nummeret du angir, er serienummeret.

 • Serienumre er 24-tegn lange numeriske strenger. Ikke oppgi bokstaver. Se Finn serienummeret ditt hvis du vil ha hjelp.
 • Utelat bindestrekene når du oppgir serienummeret.
 • Hvis du har et volumserienummer, bruker du installasjonsprogrammet som kan lastes ned fra Adobe-lisensnettstedet eller hentes fra den originale DVD-en som fulgte med produktet.

Korrekt språk

Hvis serienummeret ditt gjelder for et annet språk enn installasjonsspråket du velger (for eksempel hvis du har kjøpt en tysk Creative Suite og prøver å installere den på engelsk), vil du få en feilmelding med ugyldig serienummer. Installer produktet på nytt, velg riktig språk, og oppgi serienummeret når du blir bedt om det.

Merk:

Følgende språkspesifikk programvare installerer to språkpakker. Du kan installere på ett språk og angi serienummeret fra det andre uten å få en feil knyttet til et ugyldig serienummer.

 • en_US (universell engelsk)\en_GB (internasjonal engelsk)
 • fr_FR (fransk)\fr_CA (canadisk fransk)
 • es_ES (spansk)\es_MX (latinamerikansk spansk)

Løsning 2: Slett aktiveringsdatabasefilene

Aktiveringsdatabasefiler som er ødelagte eller uriktige filtillatelser kan hindre at produktet ditt blir installert som det skal.

 1. Slett mappen Adobe PCD og filen caps.db fra følgende plasseringer:

  Windows:

  • \Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Adobe PCD
  • \Programfiler\Fellesfiler\Adobe\caps\caps.db

  Mac OS:

  • /Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Adobe PCD
  • /Library/Application Support/Adobe/caps/caps.db
 2. Start Adobe-programmet ditt på nytt. Angi serienummeret når du blir bedt om det.

  Hvis du ikke blir bedt om å angi et serienummer eller programmet ikke vil åpne seg, avinstaller og installer programmet på nytt.

 3. Avinstaller programmet, om nødvendig. For Creative Suite-applikasjoner, avinstaller hele Creative Suite, ikke bare ett program.

  Merk:

  Hvis du har problemer med en frittståend versjon av Lightroom, må du avinstallere flere filer manuelt etter å ha kjørt avinstallasjonsprogrammet. For instruksjoner, se Avinstaller Lightroom manuelt.

 4. Installer programmene på nytt ved hjelp av Creative Suite-installasjonsprogrammet og serienummeret.

 5. Start programmet ditt.

Løsning 3: Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og installer på nytt

Creative Cloud Cleaner Tool kan fjerne installasjonsfiler for Creative Suite-programmer som er skadde eller som skaper problemer med en ny installasjon.

Merk:

Creative Cloud Cleaner Tool er laget for å kjøre etter du avinstallerer ditt Adobe-program. Kjør passende avinstallasjonsprogram for å fjerne programmet som produserer feilen med det ugyldige serienummeret først, og kjør deretter Creative Cloud Cleaner Tool.

 1. Avinstaller programmet. For Creative Suite-apper, avinstaller hele Creative Suite, ikke bare ett program.

  Merk:

  Hvis du har problemer med en frittståend versjon av Lightroom, må du avinstallere flere filer manuelt etter å ha kjørt avinstallasjonsprogrammet. For instruksjoner, se Avinstaller Lightroom manuelt.

 2. Last ned CC Cleaner Tool.

  Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Mac OS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

  Forsiktig!

  Sørg for å avslutte alle Adobe Creative Cloud-programmer og avslutte alle CC-prosesser før du kjører Creative Cloud Cleaner Tool.

 3. Kjør CC Cleaner Tool og følg instruksjonene på skjermen for å fjerne applikasjonen.

  For detaljerte instruksjoner om hvordan man kjører CC Cleaner Tool, se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer

 4. Installer programmet på nytt.

  Merk:

  Kontroller systemkravene før du laster ned og installerer produktet.

Løsning 4: Installer produktet i prøvemodus

 1. I dialogboksen for serienumre, slett serienumeret og velg Jeg vil prøve. Klikk deretter på Neste.

 2. Fullfør installasjonen og start produktet.

 3. I dialogboksen Programvareoppsett, velger du Jeg har et serienummer og vil lisensiere dette produktet.

 4. Angi serienummeret.

 5. Klikk på Neste og avslutt startingen av programmet.

Løsning 5: Opprett en ny brukerkonto og installer produktet på nytt

Fra tid til annen kan en brukerkonto bli skadet og forhindre Adobe-installasjonsprogrammet fra å åpne eller opprette nødvendige filer og mapper. Opprett en annen konto, logg på denne nye kontoen og prøv deretter å installere Adobe-programmet på nytt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din