Program Acrobat DC czasami ulega awarii w systemie Windows

Otwieranie pliku PDF w programie Acrobat DC może spowodować wystąpienie awarii lub wyświetlenie następujących komunikatów o błędach:

Błąd aplikacji AcroRd32.exe
Komunikat o tym, że program Adobe Acrobat Reader przestał działać

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1: aktualizacja programu Acrobat DC do najnowszej wersji

 1. Uruchom program Acrobat DC.

 2. Zaktualizuj produkt do najnowszej wersji: wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie programu aktualizacyjnego, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji i instalowanie dostępnych aktualizacji

Uwaga:

Jeśli problem dotyczący sporadycznych awarii programu Acrobat DC nie ustąpi po zaktualizowaniu programu do najnowszej wersji, wypróbuj rozwiązanie 2 podane poniżej.

Rozwiązanie 2: Uruchom opcję Napraw instalację programu Acrobat, upewniwszy się, że wszystkie inne aplikacje są wyłączone

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

 2. Uruchom program Acrobat.

 3. Wybierz Pomoc > Napraw instalację programu Acrobat i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 4. Po zakończeniu procesu naprawy uruchom ponownie komputer.

Rozwiązanie 3: Wyłączenie widoku chronionego

 1. W programie Acrobat przejdź do opcjiEdycja > Preferencje i wybierz pozycję Zabezpieczenia (rozszerzone) z sekcji Kategorie po lewej stronie.

 2. W panelu Zabezpieczenia środowiska testowego wybierz ustawienieWyłączone dla opcji Podgląd chroniony.

  Wyłączanie podglądu chronionego
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie program Acrobat DC.

Rozwiązanie 4: Uruchomienie programu Distiller DC i sprawdzenie, czy program Acrobat DC został aktywowany

 1. Naciśnij przycisk Windows + R, aby otworzyć okno Uruchamianie. W polu Otwórz wpisz polecenieacrodisti kliknij przycisk Ok.

  Uruchamianie programu Acrobat Distiller
 2. Jeśli program Acrobat nie został aktywowany, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a następnie okno dialogowe Dostępne po zalogowaniu. Kliknij przycisk Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces logowania.

 3. Po zakończeniu logowania produkt zostanie aktywowany. Zamknij program Distiller DC, a następnie uruchom program Acrobat DC i sprawdź wyniki.

Rozwiązanie 5: Użycie innego konta użytkownika systemu Windows

Wyloguj się z systemu Windows, a następnie zaloguj się na inne konto użytkownika. Uruchom program Acrobat i sprawdź wyniki. 

Wyślij raporty o awarii do Adobe

Wyślij raport lub powiadomienie o awarii do Adobe. Raporty trafiają do zespołów inżynierów programu i stanowią istotne źródło informacji pomocne przy ulepszaniu produktu.

W systemie Windows:

 • Po wystąpieniu awarii wyświetli się okno dialogowe funkcji raportowania błędów z systemu Windows, należy kliknąć Wyślij informację.

W systemie Mac OS:

 • Po wystąpieniu awarii wyświetli się komunikat „Wysyłanie do Apple”, po którym wyświetli się okno dialogowe Adobe Crash Reporter. Kliknij Wyślij/Raport w obu oknach dialogowych.

Wysyłanie raportu o awarii przy użyciu formularza raportu o błędzie

Wysyłanie raportu o awarii przy użyciu formularza zgłoszenia błędu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online