Rozwiązywanie problemu sporadycznych awarii programu Acrobat w systemie Windows

Program Acrobat czasami ulega awarii w systemie Windows

Otwieranie pliku PDF w programie Acrobat może spowodować wystąpienie awarii lub wyświetlenie następujących komunikatów o błędach:

Błąd aplikacji AcroRd32.exe

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1: Zaktualizuj program Acrobat do najnowszej wersji

 1. Uruchom program Acrobat.

 2. Zaktualizuj produkt do najnowszej wersji: wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie programu aktualizacyjnego, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji i instalowanie dostępnych aktualizacji

Uwaga:

Jeśli problem dotyczący sporadycznych awarii programu Acrobat nie ustąpi po zaktualizowaniu programu do najnowszej wersji, wypróbuj rozwiązanie 2 podane poniżej.

Rozwiązanie 2: Uruchom opcję Napraw instalację programu Acrobat, upewniwszy się, że wszystkie inne aplikacje są wyłączone

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

 2. Uruchom program Acrobat.

 3. Wybierz Pomoc > Napraw instalację programu Acrobat i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 4. Po zakończeniu procesu naprawy uruchom ponownie komputer.

Rozwiązanie 3: Wyłącz widok chroniony

 1. W programie Acrobat przejdź do opcji Edycja > Preferencje i wybierz pozycję Zabezpieczenia (rozszerzone) z sekcji Kategorie po lewej stronie.

 2. W panelu Zabezpieczenia środowiska testowego wybierz ustawienie Wyłączone dla opcji Podgląd chroniony.

  Wyłączanie podglądu chronionego

 3. Kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie program Acrobat.

Rozwiązanie 4: Uruchom program Distiller i sprawdź, czy program Acrobat został aktywowany

 1. Naciśnij przycisk Windows + R, aby otworzyć okno Uruchamianie. W polu Otwórz wpisz polecenie  Acrodist  i kliknij przycisk Ok.

  Uruchamianie programu Acrobat Distiller

 2. Jeśli program Acrobat nie został aktywowany, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a następnie okno dialogowe Dostępne po zalogowaniu. Kliknij przycisk Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces logowania.

 3. Po zakończeniu logowania produkt zostanie aktywowany. Zamknij program Distiller, a następnie uruchom program Acrobat i sprawdź wyniki.

Rozwiązanie 5: Użyj innego konta użytkownika systemu Windows

Wyloguj się z systemu Windows, a następnie zaloguj się na inne konto użytkownika. Uruchom program Acrobat i sprawdź wyniki. 

Wysyłanie raportu o awarii do Adobe

Wyślij raport o awarii do Adobe. Raporty trafiają do zespołów inżynierów programu i stanowią istotne źródło informacji pomocne przy ulepszaniu produktu. Okno dialogowe Adobe Crash Report wyświetla się wkrótce po awarii.

 Jeśli okno dialogowe raportu o awarii się nie pojawia, prawdopodobnie została wybrana opcja, aby nie wyświetlać okna dialogowego. Zobacz temat Jak ustawić preferencje, aby pokazać okno dialogowe raportu o awarii.

Wysyłanie raportu o awarii programu Acrobat

Po awarii wyświetli się okno dialogowe raportu o awarii. Kliknij przycisk Wyślij raport.

Okno dialogowe Crash Reporter w systemie Windows
Okno dialogowe Crash Report w systemie Windows

Ustawianie preferencji w celu pokazania okna dialogowego raportu o awarii

Windows

 1. Kliknij przycisk Start > Uruchom.
 2. Wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następującą komendę i naciśnij Enter:
  REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0
 4. Wybierz opcję Tak, jeśli zostanie wyświetlony monit Wartość „Nigdy nie pytaj” istnieje, zastąpić (tak/nie)?

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?