Konto

Opłaty

Aktualizacja lub zmiana danych karty kredytowej

Dane rozliczeniowe można zmienić w sekcji Plany i płatność na stronie konta. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto.

Instrukcje: Uaktualnianie informacji dotyczących karty kredytowej i rozliczeń.

Przełączanie między płatnością z karty kredytowej i przez PayPal

Metodę płatności można zmienić w sekcji Plany i płatność na stronie konta. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto.

Instrukcje zmiany metody płatności: z karty kredytowej na usługę PayPal lub odwrotnie.

Uaktualnienie lub podjęcie ponownej próby płatności

Jeśli oryginalnej płatności nie udało się zrealizować lub nie została dokonana, można uaktualnić dane rozliczeniowe, logując się na swoje konto.

Tu podano instrukcje ponownego inicjowania płatności.

Zmiana kraju powiązanego z kontem

Jeśli po nabyciu subskrypcji lub produktu Adobe przeprowadzisz się do innego kraju, skontaktuj się z nami, aby uaktualnić adres.

Problemy z rozliczeniami

Określanie przyczyny wzrostu opłat

Jeśli kwota rachunku jest wyższa od spodziewanej, może to wynikać z zakończenia okresu promocji, automatycznego przejścia wersji próbnej na płatną subskrypcję lub wzrostu cen za subskrypcję w danym regionie.

Więcej informacji: Przyczyny wzrostu kwoty rachunku.

Typowe przyczyny naliczenia opłat dwa razy w tym samym miesiącu

Jeśli na rachunku są dwie podobne opłaty, może to wynikać z kilku przyczyn. Może to być spowodowane na przykład osobnymi transakcjami zakupu produktów z różnych kont Adobe ID, ale z użyciem tej samej karty płatniczej. 

Więcej informacji o tym, dlaczego na rachunku znajdują się dwie podobne opłaty.

Sprawdzanie przyczyny naliczenia opłaty, gdy użytkownik nie dokonał żadnego zakupu

Może to wynikać z zapomnienia o anulowaniu wersji próbnej, która po zakończeniu okresu bezpłatnego została przekształcona w zwykłą subskrypcję. Inną przyczyną może być nabycie rok temu subskrypcji usługi, np. PDF Pack, która została teraz odnowiona.

Więcej informacji o przyczynach naliczenia opłat przez Adobe.

Sprawdzanie, dlaczego przyszło przypomnienie o płatności, która została już uregulowana

Takie przypomnienie mogło zostać przysłane z wielu powodów. Możesz mieć na przykład więcej niż jedną subskrypcję lub Twoja karta kredytowa straciła ważność i nie można było naliczyć na nią opłaty.

Więcej informacji o przyczynach nadesłania przypomnienia o płatności.

Pomoc w aktualizacji danych karty kredytowej

Niekiedy przeglądarka internetowa nie jest zgodna ze stroną konta Adobe. Spróbuj skorzystać z innej przeglądarki, aby zmienić dane karty kredytowej. Ponadto danych karty nie można zmienić w dniu odnowienia lub dniu, w którym jest naliczana opłata.

Więcej informacji o tym, dlaczego nie można zmienić danych karty kredytowej i jak usunąć ten problem.

Zamówienia, zlecenia, paragony i pokwitowania

Zlecenia zwrotu i anulowania

Drukowanie paragonu lub faktury

Historia rozliczeń jest dostępna po zalogowaniu się na konto.  Instrukcje: Odszukiwanie i drukowanie faktury.

Odszukiwanie wiadomości e-mail dotyczącej subskrypcji lub zakupu

Informacje o tym, jak postąpić, jeśli nie dotarła oczekiwana wiadomość e-mail od Adobe dotycząca subskrypcji lub zakupu.

Poufność i bezpieczeństwo konta

Dodawanie telefonu na potrzeby odzyskiwania konta

W przypadku zapomnienia hasła można odzyskać dostęp do konta, jeśli podano w tym celu numer telefonu komórkowego. Aby dodać taki numer, zaloguj się na swoje konto i przejdź na kartę Bezpieczeństwo i poufność. Instrukcje: Odzyskiwanie dostępu do konta za pomocą numeru telefonu.

Dodawanie uwierzytelniania dwuetapowego

Informacje o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo konta, konfigurując weryfikację dwuetapową.

Odebranie dostępu udzielonego aplikacjom innych firm

Dostęp do danych swojego konta Adobe ID udzielony aplikacjom innych firm można odebrać.

Wyłączanie technologii uczenia maszynowego

Informacje o tym, co to jest uczenie maszynowe, dlaczego jest przydatne i jak można je wyłączyć. Zobacz Często zadawane pytania dotyczące technologii uczenia maszynowego.

Plany i konto

Realizacja kodu, logowanie się i aktywacja

Na ilu komputerach można zainstalować aplikacje?

Aplikacje można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie na trzecim komputerze, najpierw musisz dezaktywować je na jednym z dwóch poprzednich. Więcej informacji: Na ilu komputerach można zainstalować produkty Creative Cloud?.

Realizacja kodu na zakup

Informacje o tym, jak zrealizować kod zakupu Adobe w celu pobrania i zainstalowania aplikacji.

Jak odszukać numer seryjny

Jeśli produkt został zarejestrowany albo kupiony w serwisie Adobe.com, to historię zamówień można wyświetlić na stronie Plany i produkty.

Natomiast jeśli masz opakowanie produktu albo kod realizacji otrzymany od sprzedawcy, zobacz Jak odszukać numer seryjny.

Logowanie się w celu aktywacji aplikacji

Otwórz aplikację i wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się. Zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID. Jeśli go jeszcze nie masz, kliknij opcję Utwórz identyfikator Adobe ID. Instrukcje krok po kroku: Aktywacja i dezaktywacja produktów Adobe

Dezaktywacja aplikacji w celu zainstalowania jej na innym komputerze

Aby dezaktywować aplikację, wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się albo Pomoc > Dezaktywuj.  Jak to zrobić:

Zmiana, odnowienie lub aktualizacja planu

Zmiana lub rozszerzenie planu

Plany można zmienić za pomocą strony Plany i produkty. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto. Szczegółowe instrukcje: Zmiana planu Creative Cloud.

Przedłużenie, wznowienie lub rozszerzenie planu subskrypcyjnego

Anulowanie subskrypcji

Instrukcje anulowania planu lub subskrypcji:

Przekształcanie wersji próbnej w płatne konto

Informacje o przekształcaniu wersji próbnej oprogramowania w płatny plan lub subskrypcję:

Plany dla uczniów lub nauczycieli

W jaki sposób można uzyskać rabat dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców? Czy spełniam wymagania kwalifikacyjne?

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do uzyskania rabatu edukacyjnego na produkty Adobe.

Gdzie należy przesłać dokumenty potwierdzające to uprawnienie?

Procedura przesyłania tych dokumentów zależy od regionu:

Jak długo obowiązuje subskrypcja dla uczniów lub studentów?

Po ukończeniu szkoły możesz korzystać z rabatu edukacyjnego jeszcze przez rok.

Informacje o tym, jak odnowić rabat edukacyjny.

Jak przekształcić plan edukacyjny w zwykły?

Nie masz już uprawnienia do rabatu dla uczniów i studentów? Przejrzyj instrukcje zmiany planu Creative Cloud.

W jaki sposób wykorzystuje się kod edukacyjny?

Przeczytaj instrukcje realizacji kodu na produkt.

Wersje próbne

Jak długo można korzystać z wersji próbnej?

Długość okresu próbnego jest różna i zależy od produktu oraz regionu, w którym się znajdujesz. Okres ten rozpoczyna się natychmiast po pobraniu oprogramowania. Więcej informacji o korzystaniu z wersji próbnych programów Adobe

Kiedy rozpoczyna się okres próbny?

Okres ten rozpoczyna się natychmiast po pobraniu oprogramowania. Więcej informacji o korzystaniu z wersji próbnych programów Adobe

Dlaczego moja aplikacja jest wyświetlana jako wersja próbna?

Jeśli Twoja aplikacja Creative Cloud wyświetla komunikat, że jest wersją próbną (lub że okres próbny już się zakończył), zobacz Jak uniknąć otwierania aplikacji Adobe Creative Cloud w trybie próbnym

Profil, identyfikator i hasło

Identyfikator Adobe ID i hasło

Dostęp do danych konta

Otwórz stronę internetową konta Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID (adres e-mail) oraz hasło.

Jeśli masz konto Creative Cloud, możesz również otworzyć dane konta za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop.

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail użyty przy pierwszym zakupie subskrypcji, aplikacji lub usługi Adobe. Jeśli Twój podstawowy adres e-mail nie działa, spróbuj użyć innego konta e-mail. Instrukcje zmiany i resetowania identyfikatora Adobe ID.

Nie pamiętasz hasła?

Jeśli nie pamiętasz hasła lub przy próbie zalogowania widzisz komunikat „Identyfikator Adobe ID i hasło nie są zgodne”, możesz zresetować to hasło, podając swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) albo numer telefonu. Instrukcje resetowania hasła.

Zmiana hasła

Hasło można zmienić, uwierzytelniając się za pomocą identyfikatora Adobe ID lub numeru telefonu. Instrukcje zmiany hasła.

Łączenie wielu identyfikatorów Adobe ID

Przy zakupie nowej subskrypcji, planu, produktu lub usługi Adobe należy zawsze używać tego samego identyfikatora Adobe ID (adresu e-mail).

Jeśli sądzisz, że masz kilka identyfikatorów Adobe ID z różnymi adresami e-mail lub nie masz pewności, który adres jest powiązany z konkretnym planem lub nabytym produktem, skontaktuj się z nami.

Aktualizacja profilu i adresu e-mail

Zmiana adresu e-mail

Dane konta Adobe można zmienić, podając nowy adres e-mail. Instrukcje tworzenia lub aktualizowania identyfikatora Adobe ID.

Instrukcje korzystania z numeru telefonu w celu odzyskania dostępu do konta.

Zmiana kraju powiązanego z kontem

Jeśli po nabyciu subskrypcji lub produktu Adobe przeprowadzisz się do innego kraju, skontaktuj się z nami, aby uaktualnić adres.

Zmiana adresu do rozliczeń

Instrukcje zmiany adresu do rozliczeń powiązanego z kontem Adobe.

Zmiana danych profilu lub nazwy konta wyświetlanej na forum

Aby zmienić profil konta, zaloguj się i przejdź na kartę Profil. Instrukcje: Aktualizacja danych profilu.