Konto

Opłaty

Dane rozliczeniowe można zmienić w sekcji Plany i płatność na stronie konta. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto.

Instrukcje: Uaktualnianie informacji dotyczących karty kredytowej i rozliczeń.

Metodę płatności można zmienić w sekcji Plany i płatność na stronie konta. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto.

Instrukcje zmiany metody płatności: z karty kredytowej na usługę PayPal lub odwrotnie.

Jeśli oryginalnej płatności nie udało się zrealizować lub nie została dokonana, można uaktualnić dane rozliczeniowe, logując się na swoje konto.

Tu podano instrukcje ponownego inicjowania płatności.

Jeśli po nabyciu subskrypcji lub produktu Adobe przeprowadzisz się do innego kraju, skontaktuj się z nami, aby uaktualnić adres.

Problemy z rozliczeniami

Jeśli kwota rachunku jest wyższa od spodziewanej, może to wynikać z zakończenia okresu promocji, automatycznego przejścia wersji próbnej na płatną subskrypcję lub wzrostu cen za subskrypcję w danym regionie.

Więcej informacji: Przyczyny wzrostu kwoty rachunku.

Jeśli na rachunku są dwie podobne opłaty, może to wynikać z kilku przyczyn. Może to być spowodowane na przykład osobnymi transakcjami zakupu produktów z różnych kont Adobe ID, ale z użyciem tej samej karty płatniczej. 

Więcej informacji o tym, dlaczego na rachunku znajdują się dwie podobne opłaty.

Może to wynikać z zapomnienia o anulowaniu wersji próbnej, która po zakończeniu okresu bezpłatnego została przekształcona w zwykłą subskrypcję. Inną przyczyną może być nabycie rok temu subskrypcji usługi, np. PDF Pack, która została teraz odnowiona.

Więcej informacji o przyczynach naliczenia opłat przez Adobe.

Takie przypomnienie mogło zostać przysłane z wielu powodów. Możesz mieć na przykład więcej niż jedną subskrypcję lub Twoja karta kredytowa straciła ważność i nie można było naliczyć na nią opłaty.

Więcej informacji o przyczynach nadesłania przypomnienia o płatności.

Niekiedy przeglądarka internetowa nie jest zgodna ze stroną konta Adobe. Spróbuj skorzystać z innej przeglądarki, aby zmienić dane karty kredytowej. Ponadto danych karty nie można zmienić w dniu odnowienia lub dniu, w którym jest naliczana opłata.

Więcej informacji o tym, dlaczego nie można zmienić danych karty kredytowej i jak usunąć ten problem.

Zamówienia, zlecenia, paragony i pokwitowania

Historia rozliczeń jest dostępna po zalogowaniu się na konto.  Instrukcje: Odszukiwanie i drukowanie faktury.

Informacje o tym, jak postąpić, jeśli nie dotarła oczekiwana wiadomość e-mail od Adobe dotycząca subskrypcji lub zakupu.

Poufność i bezpieczeństwo konta

W przypadku zapomnienia hasła można odzyskać dostęp do konta, jeśli podano w tym celu numer telefonu komórkowego. Aby dodać taki numer, zaloguj się na swoje konto i przejdź na kartę Bezpieczeństwo i poufność. Instrukcje: Odzyskiwanie dostępu do konta za pomocą numeru telefonu.

Informacje o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo konta, konfigurując weryfikację dwuetapową.

Dostęp do danych swojego konta Adobe ID udzielony aplikacjom innych firm można odebrać.

Informacje o tym, co to jest uczenie maszynowe, dlaczego jest przydatne i jak można je wyłączyć. Zobacz Często zadawane pytania dotyczące technologii uczenia maszynowego.

Plany i konto

Realizacja kodu, logowanie się i aktywacja

Aplikacje można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie na trzecim komputerze, najpierw musisz dezaktywować je na jednym z dwóch poprzednich. Więcej informacji: Na ilu komputerach można zainstalować produkty Creative Cloud?.

Informacje o tym, jak zrealizować kod zakupu Adobe w celu pobrania i zainstalowania aplikacji.

Jeśli produkt został zarejestrowany albo kupiony w serwisie Adobe.com, to historię zamówień można wyświetlić na stronie Plany i produkty.

Natomiast jeśli masz opakowanie produktu albo kod realizacji otrzymany od sprzedawcy, zobacz Jak odszukać numer seryjny.

Otwórz aplikację i wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się. Zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID. Jeśli go jeszcze nie masz, kliknij opcję Utwórz identyfikator Adobe ID. Instrukcje krok po kroku: Aktywacja i dezaktywacja produktów Adobe

Aby dezaktywować aplikację, wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się albo Pomoc > Dezaktywuj.  Jak to zrobić:

Zmiana, odnowienie lub aktualizacja planu

Plany można zmienić za pomocą strony Plany i produkty. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto. Szczegółowe instrukcje: Zmiana planu Creative Cloud.

Instrukcje anulowania planu lub subskrypcji:

Informacje o przekształcaniu wersji próbnej oprogramowania w płatny plan lub subskrypcję:

Plany dla uczniów lub nauczycieli

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do uzyskania rabatu edukacyjnego na produkty Adobe.

Procedura przesyłania tych dokumentów zależy od regionu:

Po ukończeniu szkoły możesz korzystać z rabatu edukacyjnego jeszcze przez rok.

Informacje o tym, jak odnowić rabat edukacyjny.

Nie masz już uprawnienia do rabatu dla uczniów i studentów? Przejrzyj instrukcje zmiany planu Creative Cloud.

Przeczytaj instrukcje realizacji kodu na produkt.

Wersje próbne

Długość okresu próbnego jest różna i zależy od produktu oraz regionu, w którym się znajdujesz. Okres ten rozpoczyna się natychmiast po pobraniu oprogramowania. Więcej informacji o korzystaniu z wersji próbnych programów Adobe

Okres ten rozpoczyna się natychmiast po pobraniu oprogramowania. Więcej informacji o korzystaniu z wersji próbnych programów Adobe

Jeśli Twoja aplikacja Creative Cloud wyświetla komunikat, że jest wersją próbną (lub że okres próbny już się zakończył), zobacz Jak uniknąć otwierania aplikacji Adobe Creative Cloud w trybie próbnym

Profil, identyfikator i hasło

Identyfikator Adobe ID i hasło

Otwórz stronę internetową konta Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID (adres e-mail) oraz hasło.

Jeśli masz konto Creative Cloud, możesz również otworzyć dane konta za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop.

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail użyty przy pierwszym zakupie subskrypcji, aplikacji lub usługi Adobe. Jeśli Twój podstawowy adres e-mail nie działa, spróbuj użyć innego konta e-mail. Instrukcje zmiany i resetowania identyfikatora Adobe ID.

Jeśli nie pamiętasz hasła lub przy próbie zalogowania widzisz komunikat „Identyfikator Adobe ID i hasło nie są zgodne”, możesz zresetować to hasło, podając swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) albo numer telefonu. Instrukcje resetowania hasła.

Hasło można zmienić, uwierzytelniając się za pomocą identyfikatora Adobe ID lub numeru telefonu. Instrukcje zmiany hasła.

Przy zakupie nowej subskrypcji, planu, produktu lub usługi Adobe należy zawsze używać tego samego identyfikatora Adobe ID (adresu e-mail).

Jeśli sądzisz, że masz kilka identyfikatorów Adobe ID z różnymi adresami e-mail lub nie masz pewności, który adres jest powiązany z konkretnym planem lub nabytym produktem, skontaktuj się z nami.

Aktualizacja profilu i adresu e-mail

Dane konta Adobe można zmienić, podając nowy adres e-mail. Instrukcje tworzenia lub aktualizowania identyfikatora Adobe ID.

Instrukcje korzystania z numeru telefonu w celu odzyskania dostępu do konta.

Jeśli po nabyciu subskrypcji lub produktu Adobe przeprowadzisz się do innego kraju, skontaktuj się z nami, aby uaktualnić adres.

Instrukcje zmiany adresu do rozliczeń powiązanego z kontem Adobe.

Aby zmienić profil konta, zaloguj się i przejdź na kartę Profil. Instrukcje: Aktualizacja danych profilu.