Błąd 1328: Błąd stosowania poprawki do pliku

Podczas próby aktualizowania programu Acrobat lub Reader wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

„Błąd zastosowania poprawki do pliku [nazwa pliku]. Prawdopodobnie program został zaktualizowany w inny sposób i nie można go zmodyfikować za pomocą tej poprawki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem poprawki.”

Błąd 1328, niepowodzenie aktualizacji

Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 1: Zastosuj błędną poprawkę ręcznie, odinstaluj program Reader lub Acrobat i zainstaluj go ponownie.

Wypróbuj to rozwiązanie w przypadku, gdy w systemie są zainstalowane programy Acrobat i Reader.

 1. Przejdź do następującego położenia: C:\ProgramData\Adobe\Setup\

  Kliknij dwukrotnie folder {GUID}, aby go otworzyć, gdzie {GUID} to kombinacja znaków alfanumerycznych, jak to zostało pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

  Program instalacyjny programu Reader i program instalacyjny poprawki
 2. Uruchom program AcroRead.msi, aby naprawić instalację — kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić program instalacyjny. Aby zakończyć naprawę, wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie.

 3. Uruchom program aktualizacji AdbeRdrUpd[numer-aktualizacji].msp or AdbeRdrDCUpd[numer-aktualizacji].msp, który zakończył się niepowodzeniem — kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć aktualizację. Aby zakończyć aktualizację, wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie.

 4. Odinstaluj programy Reader i Acrobat:

  1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno wiersza polecenia Uruchom.
  2. W otwartym polu wprowadź appwiz.cpl i następnie kliknij OK. Wyświetla sięoknoProgramy i funkcje.
  3. Z listy zainstalowanych programów wybierz Adobe Acrobat DC lub XI, a następnie kliknij Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.
  4. Z listy zainstalowanych programów wybierz Adobe Acrobat Reader DC lub XI, a następnie kliknij Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.
 5. Pobieranie i instalacja programu Acrobat:

  • Odwiedź stronę Pobieranie wersji Pro lub Standard programu Acrobat, pobierz swoją wersję programu Acrobat i następnie dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby rozpocząć instalację. Wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć instalację.

  Pobierz i zainstaluj program Reader z folderu http://get.adobe.com/reader/.

Rozwiązanie 2: Odinstaluj, wyczyść i zainstaluj ponownie program Acrobat

Wypróbuj to rozwiązanie w przypadku, gdy w systemie jest zainstalowany program Acrobat, ale nie Acrobat Reader ani Adobe Reader.

 1. Odinstalowywanie programu Acrobat:

  1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno wiersza polecenia Uruchom.
  2. W otwartym polu wprowadź appwiz.cpl i następnie kliknij OK. Wyświetla sięoknoProgramy i funkcje.
  3. Z listy zainstalowanych programów wybierz Adobe Acrobat DC lub XI, i następnie kliknij Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.
 2. Pobieranie i uruchamianie Cleaner tool:

  1. Odwiedź stronę Adobe Reader and Acrobat Cleaner Tool i pobierz narzędzie przeznaczone do Twojej wersji programu Acrobat lub Reader.
  2. Rozpakuj pobrany plik i kliknij na niego dwukrotnie, aby uruchomić program. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby całkowicie usunąć program Acrobat lub Reader.
 3. Ponownie uruchom komputer.

 4. Pobieranie i instalacja programu Acrobat:

  • Odwiedź stronę Pobieranie wersji Pro lub Standard programu Acrobat, pobierz swoją wersję programu Acrobat i następnie dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby rozpocząć instalację. Wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć instalację.
 5. Pobieranie i instalowanie najnowszej aktualizacji programu Acrobat:

  1. Pobierz najnowszą aktualizację z - Aktualizacje programu Acrobat dla systemu Windows | Aktualizacje programu Acrobat dla systemu Mac.
  2. Otwórz i kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby uruchomić program aktualizujący. Aby zakończyć aktualizację, wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online