Kod błędu P1 podczas instalowania programu Acrobat

Kod błędu P1 podczas instalowania programu Acrobat, instalacja nie powiodła się

Podczas instalowania programu Acrobat instalacja kończy się niepowodzeniem z następującym komunikatem o błędzie: „Wystąpił nieznany błąd. (Kod błędu: P1)”.

Kod błędu P1 podczas instalowania programu Acrobat

Rozwiązanie

Wypróbuj rozwiązania wspomniane w następującym dokumencie: „Niepowodzenie instalacji” aplikacji Creative Cloud na komputer.

Zatrzymaj po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji Creative Cloud na komputer. Teraz spróbuj zainstalować program Acrobat z panelu Aplikacje aplikacji na komputer. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?