Kod błędu P1 podczas instalowania programu Acrobat DC, instalacja nie powiodła się

Podczas instalowania programu Acrobat DC instalacja kończy się niepowodzeniem z następującym komunikatem o błędzie: „Wystąpił nieznany błąd. (Kod błędu: P1)”.

Kod błędu P1 podczas instalowania programu Acrobat DC

Rozwiązanie

Wypróbuj rozwiązania wspomniane w następującym dokumencie: „Niepowodzenie instalacji” aplikacji Creative Cloud na komputer.

Zatrzymaj po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji Creative Cloud na komputer. Teraz spróbuj zainstalować program Acrobat DC z panelu Aplikacje aplikacji na komputer. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online