Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub zaktualizować aplikacji Creative Cloud na komputer.

Jak naprawić „błąd instalacji” lub „błąd aktualizacji”

Błędy instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer występują zwykle z powodu uszkodzenia aplikacji Creative Cloud na komputerze lub niemożności połączenia się z serwerami Adobe. Komunikaty o błędach dotyczące tych problemów to: 

 • Kod błędu 1
 • Kod błędu P1
 • Kod błędu 50
 • Kod błędu P50
 • Kod błędu 1001
 • Kod błędu 1002

Aby naprawić te błędy, wykonaj następujące kroki w kolejności podanej poniżej. Przejdź do następnego rozwiązania tylko wtedy, gdy poprzednie rozwiązanie nie zapewniło usunięcia problemu.

 1. Utwórz nowe lokalne konto użytkownika obejmujące uprawnienia administratora dla Twojego komputera.

 2. Zaloguj się na komputerze za pomocą tego konta.

 3. Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, używając narzędzia do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

 4. Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer.

  Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer

    Jeśli używasz systemu Windows, może wyświetlić się monit o zapisanie pobranego pliku. Jeśli używasz systemu macOS, może wyświetlić się monit o zezwolenie na pobranie pliku.

 5. Przejdź do pobranego pliku na urządzeniu i kliknij go dwukrotnie.

 6. Zaloguj się, aby rozpocząć instalację. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Po zainstalowaniu aplikacja Creative Cloud na komputer uruchomi się automatycznie.

 1. Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, używając narzędzia do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

 2. Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer.

  Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer

    Jeśli używasz systemu Windows, może wyświetlić się monit o zapisanie pobranego pliku. Jeśli używasz systemu macOS, może wyświetlić się monit o zezwolenie na pobranie pliku.

 3. Przejdź do pobranego pliku na urządzeniu i kliknij go dwukrotnie.

 4. Zaloguj się, aby rozpocząć instalację. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Po zainstalowaniu aplikacja Creative Cloud na komputer uruchomi się automatycznie.

Uwaga:

Przed uruchomieniem narzędzia Creative Cloud Cleaner należy zamknąć wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud i procesy CC.

 1. Pobierz narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć aktualnie zainstalowaną wersję aplikacji Creative Cloud na komputer. 

 2. Kliknij pobrany plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

 3. Wybierz język: naciśnij klawisz , aby wybrać język angielski, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Naciśnij klawisz e, aby wybrać język angielski, i naciśnij klawisz Enter
 4. Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: naciśnij klawisz Y, a następnie klawisz Enter.

  Naciśnij klawisz y, aby zgodzić się na Umowę licencyjną użytkownika końcowego
 5. Wybierz opcję 3: Aplikacje Creative Cloud, Creative Cloud i produkty CS6 , a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Wybierz opcję 3 i naciśnij klawisz Enter
 6. Wybierz opcję 1: Adobe Creative Cloud na komputer i naciśnij klawisz Enter. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Wybierz opcję 1 i naciśnij klawisz Enter
 7. Znajdź te foldery OOBE i zmień ich nazwę na OOBE.old.

  Windows

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  macOS

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE

 8. Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer.

  Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer

    Jeśli używasz systemu Windows, może wyświetlić się monit o zapisanie pobranego pliku. Jeśli używasz systemu macOS, może wyświetlić się monit o zezwolenie na pobranie pliku.

 9. Przejdź do pobranego pliku na urządzeniu i kliknij go dwukrotnie.

 10. Zaloguj się, aby rozpocząć instalację. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Po zainstalowaniu aplikacja Creative Cloud na komputer uruchomi się automatycznie.