Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub zaktualizować aplikacji Creative Cloud na komputer.

Jak naprawić „błąd instalacji” lub „błąd aktualizacji”

Błędy instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer występują zwykle z powodu uszkodzenia aplikacji Creative Cloud na komputerze lub niemożności połączenia się z serwerami Adobe. Komunikaty o błędach dotyczące tych problemów to: 

Kod błędu 1         |  Kod błędu 50

Kod błędu P1       |  Kod błędu 1001

Kod błędu 50       |   Kod błędu 1002

Aby naprawić błędy, wypróbuj poniższe rozwiązania aż do skutku.

 1. Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, używając narzędzia do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

 2. Zaloguj się na stronę pobierania aplikacji Creative Cloud na komputer.

 3. Kliknij przycisk Pobierz na pasku nawigacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Kliknij przycisk „Pobierz” na pasku nawigacji, aby pobrać aplikację Creative Cloud na komputer

 1. Pobierz narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć aktualnie zainstalowaną wersję aplikacji Creative Cloud na komputer. 

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby pobrać plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

 3. Wybierz język: naciśnij klawisz e, aby wybrać język angielski, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Naciśnij klawisz e, aby wybrać język angielski, i naciśnij klawisz Enter
 4. Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: naciśnij klawisz Y, a następnie klawisz Enter.

  Naciśnij klawisz y, aby zgodzić się na Umowę licencyjną użytkownika końcowego
 5. Wybierz opcję 3: Aplikacje CC, Creative Cloud i produkty CS6, a następnie naciśnij klawisz Enter

  Wybierz opcję 3 i naciśnij klawisz Enter
 6. Wybierz opcję 1: Adobe Creative Cloud na komputer i naciśnij klawisz Enter. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Wybierz opcję 1 i naciśnij klawisz Enter
 7. Zmień nazwę poniższych folderów OOBE na OOBE.old:

  Windows

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  macOS

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE

 8. Zaloguj się na stronę pobierania aplikacji Creative Cloud na komputer.

 9. Kliknij przycisk Pobierz na pasku nawigacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Kliknij przycisk „Pobierz” na pasku nawigacji, aby pobrać aplikację Creative Cloud na komputer

 1. Utwórz nowe lokalne konto użytkownika obejmujące uprawnienia administratora dla Twojego komputera.

 2. Zaloguj się na komputerze za pomocą tego konta.

 3. Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, używając narzędzia do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

 4. Zaloguj się na stronę pobierania aplikacji Creative Cloud na komputer.

 5. Kliknij przycisk Pobierz na pasku nawigacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Kliknij przycisk „Pobierz” na pasku nawigacji, aby pobrać aplikację Creative Cloud na komputer

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online