Postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją „krok po kroku”, aby rozwiązać problem nieudanej instalacji aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer.

Wypróbuj rozwiązania opisane w następnej sekcji, jeśli nie możesz zainstalować lub zaktualizować aplikacji Creative Cloud na komputer i otrzymasz jeden z następujących błędów:

 • Błąd instalacji aplikacji Creative Cloud na komputer
 • Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer
 • Kod błędu 1
 • Kod błędu P1
 • Kod błędu 50
 • Kod błędu P50
 • Kod błędu 1001
 • Kod błędu 1002
Błąd 1001
Błąd 1001

Rozwiązania

Wypróbuj poniższe rozwiązanie w podanej kolejności. Zakończ wykonywanie podanej sekwencji czynności po udanym zainstalowaniu aplikacji Creative Cloud na komputer.

Rozwiązanie 1: odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, a następnie ponownie ją zainstaluj

Rozwiązanie 2: Uruchom narzędzie CC Cleaner firmy Adobe

 1. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć aktualnie zainstalowaną wersję aplikacji Creative Cloud na komputer. Zobacz Uruchom narzędzie CC Cleaner.

 2. W narzędziu CC Cleaner, wybierz opcję 3: Creative Cloud 2015, Creative Cloud 2014, Creative Cloud i produkty CS6. Następnie wybierz opcję 1: Adobe Creative Cloud na komputer.

 3. Zmień nazwę poniższych folderów OOBE na OOBE.old:

  Windows

   

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  Mac OS

   

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE

 4. Pobierz i ponownie zainstaluj Aplikację Creative Cloud na komputer.

Rozwiązanie 3: ponownie zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer przy użyciu konta administratora

Utwórz nowe lokalne konto użytkownika obejmujące uprawnienia administratora i zaloguj się przy użyciu tego konta. Następnie pobierz i ponownie zainstaluj Aplikację Creative Cloud na komputer.

Windows 8

Windows 7

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online