Dowiedz się, co zrobić, gdy nie można zainstalować lub zaktualizować aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud.

Dlaczego aplikacja Creative Cloud na komputer nie została zainstalowana lub zaktualizowana?

Aplikacja Creative Cloud na może nie zostać zainstalowana lub zaktualizowana z powodu jednego lub obu następujących problemów:

 • Aplikacje Creative Cloud oraz Creative Suite są uszkodzone.
 • Twoje urządzenie nie może nawiązać połączenia z serwerami Adobe.

Wypróbuj poniższe rozwiązania, jeśli podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud na komputer pojawią się następujące komunikaty o błędach lub kody:

 • Błąd instalacji aplikacji Creative Cloud na komputer
 • Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer
 • Kod błędu 1
 • Kod błędu P1
 • Kod błędu 50
 • Kod błędu P50
 • Kod błędu 1001
 • Kod błędu 1002

Błąd aktualizacji błędu
Błąd 1001

Jak naprawić błąd: „Nie można zainstalować aplikacji Creative Cloud na komputer”

Wypróbuj poniższe rozwiązanie w podanej kolejności. Zakończ wykonywanie podanej sekwencji czynności po udanym zainstalowaniu aplikacji Creative Cloud na komputer.

Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, a następnie ponownie ją zainstaluj.

 1. Dezinstalacja aplikacji Creative Cloud na komputer.

 2. Pobierz i zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pobieranie aplikacji Creative Cloud na komputer.

Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner.

 1. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć aktualnie zainstalowaną wersję aplikacji Creative Cloud na komputer. Patrz sekcja Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner.

 2. W narzędziu CC Cleaner, wybierz opcję 3: Aplikacje CC, Creative Cloud i produkty CS6. Następnie wybierz opcję 1: Adobe Creative Cloud na komputer.

 3. Zmień nazwę poniższych folderów OOBE na OOBE.old:

  Windows

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  macOS

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE


 4. Pobierz i zainstaluj ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.

Zainstaluj ponownie aplikację Creative Cloud na komputer przy użyciu konta administratora.

Utwórz nowe lokalne konto użytkownika obejmujące uprawnienia administratora i zaloguj się przy użyciu tego konta. Następnie pobierz i ponownie zainstaluj Aplikację Creative Cloud na komputer.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online