Ustawianie preferencji w celu wyświetlania okna dialogowego raportu o awarii programu Acrobat lub Reader

Czym są raporty o awariach?

W przypadku wystąpienia problemu z programem Acrobat lub Reader można przesłać raporty o awariach poprzez okno dialogowe narzędzia Adobe Crash Reporter. Narzędzie Adobe Crash Reporter może zebrać dziennik działań aplikacji w momencie wystąpienia awarii. Informacje te są przesyłane do bazy danych, a następnie na ich podstawie zespół inżynierów programu dokonuje analizy awarii i opracowuje rozwiązania.

Okno dialogowe Crash Reporter w systemie Windows
Okno dialogowe Crash Report w systemie Windows

Okno dialogowe Crash Report w systemie macOS
Okno dialogowe Crash Report w systemie macOS

Jeśli okno dialogowe narzędzia Crash Reporter się nie pojawia, prawdopodobnie została wybrana opcja, aby nie wyświetlać okna dialogowego. Postępowanie zgodnie z poniższymi krokami pozwoli ustawić preferencje, aby zawsze wyświetlać okno dialogowe raportu o awarii.

Ustawianie preferencji w celu wyświetlenia okna dialogowego raportu o awarii w systemie Windows

 1. Kliknij przycisk Start > Uruchom.

 2. Wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij OK.

 3. W wierszu polecenia wpisz następującą komendę i naciśnij klawisz Enter.

  REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0

  Inne możliwe wartości to:

  Klucz Szczegóły Możliwe wartości Operacja
  Nigdy nie pytaj Kontroluje wyświetlanie okna dialogowego o awarii 0 Pokaż okno dialogowe o awarii
  1 Ukryj okno dialogowego o awarii
  Stan ostatniego wysłania
  Zapisuje działanie ze strony użytkownika z poprzednim raportem o awarii
  0 Nie wysyłaj poprzedniego raportu o awarii
  1 Wyślij poprzedni raport o awarii
 4. Wybierz opcję Tak, jeśli zostanie wyświetlony monit Wartość „Nigdy nie pytaj” istnieje, zastąpić (tak/nie)?

Ustawianie preferencji w celu wyświetlania okna dialogowego raportu o awarii w systemie macOS

 1. Naciśnij klawisz Cmd + i kliknij  ikonę aplikacji Acrobat/Reader, a następnie wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu.

 2. Wybierz polecenie Zawartość Struktury AdobeCrashReporter.framework.

 3. Naciśnij klawisz Cmd + kliknij alias o nazwie AdobeCrashReporter, następnie wybierz opcję Pokaż oryginał.

 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Adobe Crash Reporter.

  Crash Reporter

  Uwaga:
  Uwaga!

  Ikona to czerwona litera A. Nie należy mylić jej z czarnym plikiem wykonywalnym AdobeCrashReporter UNIX.

 5. Wybierz opcję Zawsze pokazuj to okno dialogowe i kliknij przycisk Gotowe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?