Drukowanie pliku PDF jako obrazu

Podczas drukowania pliku PDF mogą wystąpić problemy Na przykład: plik PDF może zawierać uszkodzoną zawartość, np. obrazy czy czcionki, których program Acrobat nie może przetworzyć podczas drukowania. Drukowanie pliku PDF jako obrazu powoduje ominięcie tego przetwarzania poprzez wysłanie do drukarki prostego obrazu dokumentu. Ten proces może spowodować, że obrazy i czcionki będą mniej gładkie, zwłaszcza na krawędziach. Można jednak określić rozdzielczość w punktach na cal (dpi), dostosowując ją do swoich potrzeb.

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona.

Jeśli to konieczne, wydrukuj testowo inny plik.

2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

Lokalizacja przycisku Zaawansowane zależy od wersji programu Reader lub Acrobat.

Przycisk Zaawansowane

System Mac OS:  Jeśli przycisk Zaawansowane nie jest widoczny, kliknij przycisk strzałki w dół (po prawej stronie menu podręcznego Drukarka).

3. Wybierz opcję Drukuj jako obraz.

Lokalizacja przycisku Drukuj jako obraz zależy od wersji programu Reader lub Acrobat.

Windows

Zaawansowana konfiguracja drukowania

4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowana konfiguracja drukowania, a następnie kliknij przycisk OK, aby wydrukować.  

Inne rozwiązania

Zdiagnozowanie problemów z drukowaniem może być trudne. Problemy mogą być różne: od uszkodzonej czcionki, przez nieaktualny sterownik drukarki, po zły sektor na dysku. Dodatkowe rozwiązanie można znaleźć w poniższych artykułach i zestawach wskazówek.

Zainstaluj najnowszą aktualizację

Firma Adobe wydaje bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń co kwartał. Te aktualizacje często zawierają poprawki dla najczęściej występujących problemów. Pobierz najnowszą bezpłatną aktualizację:

  1. Uruchom program Reader lub Acrobat.
  2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Jeśli nowe aktualizacje są dostępne, zostaną zainstalowane automatycznie.
  3. Po zainstalowaniu ponownie uruchom komputer.
  4. Wydrukuj ponownie plik PDF.

Reader10.1.2

Jeśli niedawno wykonano aktualizację do wersji Reader 10.1.2, zobacz artykuł Pytania dotyczące drukowania | Acrobat, Reader w wersji 10.1.2 lub nowszej.

Acrobat 9.4.2

Jeśli niedawno zainstalowano aktualizację do wersji Acrobat 9.4.2, zapoznaj się z tematem Problemy z drukowaniem | Aktualizacja programu Acrobat 9.4.2

Nieczytelny tekst

Jeśli tekst jest nieczytelny lub jest drukowany z nieprawidłowymi znakami, wydrukuj ponownie, ale zachowaj plik PDF otwarty do momentu wydrukowania całego dokumentu PDF. W przypadku drukowania z sieci spróbuj wydrukować, korzystając z innej drukarki. Okno przeglądarki również powinno pozostać otwarte do momentu zakończenia drukowania pliku PDF.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Zapoznaj się z treścią tego artykułu dotyczącego rozwiązywania problemów, aby uzyskać informacje o dodatkowych rozwiązaniach, takich jak aktualizowanie sterownika drukarki i kopiowanie pliku PDF na dysk twardy. 

Przeszukaj fora

Na forach użytkownicy dyskutują na temat napotkanych problemów technicznych. Aby uczestniczyć w forum społeczności, napisz opis swojego problemu w polu wyszukiwania na forum programu Acrobat lub Adobe Reader. Możesz też wysłać to pytanie na forum AcrobatUsers.com Drukowanie i przygotowanie do druku. Pisząc na forum, podaj również informacje na temat używanego systemu operacyjnego oraz numeru wersji produktu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online