Aktualizacja do programu Reader lub Acrobat 10.1.3

Bezpłatna aktualizacja 10.1.3 programów Reader i Acrobat X rozwiązuje kilka problemów z drukowaniem. Aktualizację tę można zainstalować automatycznie w programie Reader i Acrobat X.

 1. Otwórz program Reader lub Acrobat X.

 2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

  Wybierz kolejno opcje Pomoc, Sprawdź aktualizacje

  Program Reader lub Acrobat X automatycznie instaluje aktualizację.

Brakujący przycisk drukowania

Na komputerach z małą rozdzielczością, taką jak 800 x 600, przyciski Drukuj i Anuluj mogą nie być widoczne na ekranie. Bezpłatna aktualizacja 10.1.3 programów Reader i Acrobat X rozwiązuje ten problem. Aktualizację tę można zainstalować automatycznie w programie Reader i Acrobat. Zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Jeśli nie można przeprowadzić aktualizacji w danej chwili, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij pasek przewijania po prawej stronie okna dialogowego Drukuj w dół, aby uzyskać dostęp do przycisków.
 • Aby wydrukować, naciśnij przycisk Enter lub Return.
 • Aby anulować, naciśnij klawisz Esc.

Występuje awaria lub drukarka nie drukuje?

Jeśli program Reader 10.1.2 ulega awarii podczas próby wydruku lub drukarka nie drukuje dokumentu, zaktualizuj program do wersji Reader 10.1.3. (Aktualizacja jest bezpłatna).

 1. Otwórz program Reader.
 2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Aktualizacja jest instalowana automatycznie.

Drukarka drukuje na dwóch stronach?  

Podczas drukowania na drukarce obsługującej druk dwustronny domyślnym ustawieniem jest drukowanie na obu stronach kartki (zwane również drukiem dwustronnym). Aby wyłączyć tę opcję, kliknij opcję Rozmiar, a następnie anuluj zaznaczenie opcji Drukuj na obu stronach kartki. Aby uzyskać najlepsze działanie, zainstaluj aktualizację 10.1.3. Zapoznaj się z instrukcjami powyżej.

Kliknij opcję Rozmiar, anuluj zaznaczenie opcji Drukuj na obu stronach kartki

Drukarka wyświetla pytanie o papier lub drukuje tylko parzyste lub nieparzyste strony?

Domyślnym ustawieniem jest drukowanie na obu stronach kartki. Niektóre drukarki nie umożliwiają automatycznego wydruku na obu stronach. Włóż ponownie papier, aby drukować na drugiej stronie. Typowe objawy to:

 • Kontrolka drukarki miga po otrzymaniu zadania, ale nic nie zostaje wydrukowane.
 • Drukarka wyświetla monit o załadowanie papieru mimo tego, że w podajniku znajduje się papier. (Konieczne jest ponowne włożenie wydrukowanych kartek).
 • Drukarka drukuje tylko strony parzyste lub nieparzyste. (Konieczne jest ponowne włożenie wydrukowanych kartek). 

Aby wyłączyć druk dwustronny, zobacz powyższy zrzut ekranu w części „Drukarka drukuje na dwóch stronach”?

Brak bieżącego widoku?

Aby wydrukować bieżący widok dokumentu PDF, kliknij opcję Więcej opcji w obszarze Strony do wydruku.

Kliknij przycisk Więcej opcji

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Zapoznaj się z treścią tego artykułu dotyczącego rozwiązywania problemów, aby uzyskać informacje o typowych rozwiązaniach, takich jak aktualizowanie sterownika drukarki i kopiowanie pliku na dysk twardy. 

Fora społeczności

Na forach użytkownicy dyskutują na temat napotkanych problemów technicznych. Aby uczestniczyć w forum społeczności, napisz opis swojego problemu w polu wyszukiwania na forum programu Acrobat lub Adobe Reader.

Często zadawane pytania

W jaki sposób mogę drukować dwustronnie, jeśli nie mam drukarki dwustronnej?

Najpierw wydrukuj strony parzyste, przeładuj strony, a następnie wydrukuj strony nieparzyste. Czasami konieczne jest wydrukowanie niektórych stron w odwrotnej kolejności, aby uzyskać właściwą kolejność stron. Aby uzyskać dostęp do tych opcji, kliknij opcję Więcej opcji.

Kliknij przycisk Więcej opcji

W jaki sposób mogę wydrukować tekst w innym kolorze?

Podczas drukowania nie można zmienić kolorów oraz nie można edytować plików PDF przy użyciu programu Adobe Reader. 

W przypadku korzystania z programu Acrobat możesz użyć narzędzia Edytuj tekst dokumentu (Acrobat X) lub narzędzia Korygowanie tekstu (Acrobat 9), aby zmienić kolor tekstu przed rozpoczęciem drukowania. Więcej informacji na temat programu Acrobat X znajduje się na stronie Edycja tekstu.

Dlaczego wydrukowany tekst wygląda inaczej niż tekst w dokumencie PDF?

Twórca dokumentu PDF nie osadził czcionek użytych w dokumencie. Osadzanie zapobiega zastępowaniu czcionek podczas przeglądania lub drukowania dokumentu oraz gwarantuje jego podgląd w oryginalnej czcionce. Jeśli w komputerze nie masz zainstalowanych oryginalnych czcionek, dla wszystkich czcionek, które nie zostały osadzone w dokumencie PDF, zostają tymczasowo użyte czcionki zastępcze. Więcej informacji znajduje się na stronie Osadzanie i podstawianie czcionek

W jaki sposób mogę wydrukować czcionkę w większym rozmiarze?

Okno dialogowe Drukuj nie zawiera opcji zmiany rozmiaru samej czcionki. Nie ma też możliwości edycji pliku PDF w programie Adobe Reader. W celu powiększenia czcionki możesz zastosować dowolne z następujących rozwiązań:

 • Wydrukuj tylko wybrany fragment dokumentu PDF i przeskaluj go przy użyciu polecenia Dopasuj.
 • (Tylko dla programu Acrobat) Aby zmienić rozmiar czcionki, użyj narzędzia Edytuj tekst dokumentu (Acrobat X) lub narzędzia Korygowanie tekstu (Acrobat 9). Istnieje możliwość zmiany rozmiaru dla określonej strony lub dla całego dokumentu.  Więcej informacji na temat programu Acrobat X znajduje się na stronie Edycja tekstu.

W jaki sposób mogę wydrukować kopię roboczą, aby zaoszczędzić tusz?

Większość drukarek oferuje opcje pozwalające zaoszczędzić tusz. W oknie dialogowym Drukuj kliknij polecenie Właściwości, aby uzyskać dostęp do opcji drukarki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online