Zakup licencji na program Acrobat lub odnowienie subskrypcji i uaktualnienie z wersji próbnej

W jaki sposób mogę zakupić program Acrobat lub odnowić subskrypcję?

Możesz zakupić licencję do programu Acrobat lub odnowić subskrypcję z poziomu aplikacji za pomocą łącza znajdującego się w dolnej części prawego okienka.

Po wygaśnięciu okresu ważności wersji próbnej programu Acrobat DC zostanie wyświetlony komunikat Wersja próbna wygasła oraz łącze Kup teraz w dolnej części prawego okienka. Kliknij łącze Kup teraz i wykonaj instrukcje z ekranu.

Po wygaśnięciu subskrypcji programu Acrobat DC zostanie wyświetlony komunikat Subskrypcja wygasła oraz łącze Subskrybuj teraz w dolnej części prawego okienka. Kliknij łącze Subskrybuj teraz i wykonaj instrukcje z ekranu.

Moja wersja próbna/subskrypcja wygasła. Czy wciąż mogę korzystać z programu Acrobat DC do wyświetlania plików PDF?

Tak, program Acrobat DC umożliwia wyświetlanie plików PDF nawet, jeśli nastąpiło wygaśnięcie wersji próbnej lub planu subskrypcji. Można również korzystać z bezpłatnych narzędzi, takich jak Komentarz czy Wypełnij i podpisz. Jednak aby korzystać ze wszystkich funkcji programu Acrobat DC, należy kupić licencję.

OK, program Acrobat DC został zakupiony. W jaki sposób uzyskać licencję dla nieaktualnej kopii programu Acrobat DC?

W przypadku zakupu licencji na program Adobe Acrobat DC z miesięcznym lub rocznym planem opłat postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej.

Dla systemu Windows

Sposób 1: w przypadku planu programu Acrobat DC zakupionego przy użyciu tego samego identyfikatora Adobe ID, którego użyto do zalogowania się w programie Acrobat w trybie wersji próbnej lub subskrypcji.

 1. W okienku narzędzi po prawej stronie kliknij przycisk Aktywuj. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe potwierdzenia.

 2. Kliknij przycisk OK. Ponownie uruchom program Acrobat DC, aby go aktywować.

Sposób 2: dla planu programu Acrobat zakupionego przy użyciu innego identyfikatora Adobe ID.

 1. W okienku narzędzi po prawej stronie kliknij przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie ekran logowania.

 2. Kliknij łącze Inny identyfikator Adobe ID. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe logowania.

  Zaloguj się

 3. Wprowadź identyfikator Adobe ID i hasło użyte do zakupu planu programu Acrobat DC, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dziękujemy.

 4. Kliknij przycisk Kontynuuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.

 5. Kliknij przycisk OK. Ponownie uruchom program Acrobat DC, aby go aktywować.

Dla systemu Mac OS

 1. W okienku narzędzi po prawej stronie kliknij przycisk Aktywuj. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe z informacjami. Kliknij przycisk OK.

 2. Wyświetlony zostanie ekran logowania. Kliknij przycisk Zaloguj. (W przypadku zakupu planu programu Acrobat DC dla innego identyfikatora Adobe ID niż jest wyświetlony kliknij łącze Inny identyfikator Adobe ID). 

  Po kliknięciu łącza Inny identyfikator Adobe ID zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe Zaloguj się. Wprowadź identyfikator Adobe ID i hasło użyte do zakupu planu programu Acrobat DC, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dziękujemy. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie uruchom ponownie program Acrobat DC, aby go aktywować.

Uwaga:

Aplikację komputerową Acrobat DC można pobrać i zainstalować na wielu komputerach niezależnie od systemu operacyjnego.
Jednak aktywacja jest ograniczona do dwóch komputerów na użytkownika powiązanego z członkostwem. Dodatkowo nie można korzystać z oprogramowania na tych urządzeniach jednocześnie. Więcej informacji można uzyskać w sekcji dot. warunków użytkowania.

Posiadam numer seryjny programu Acrobat DC, czy mogę użyć go w wersji próbnej programu Acrobat?

Jeśli zakupiono numer seryjny programu Acrobat DC, należy pobrać i zainstalować oddzielny plik instalacyjny programu Acrobat.

Przed zainstalowaniem właśnie pobranego programu Acrobat DC odinstaluj wersję próbną zainstalowaną na komputerze.

Czy mogę korzystać z programu Adobe Acrobat Reader DC po wygaśnięciu licencji programu Acrobat?

Tak, program Adobe Acrobat Reader DC można w dowolnym czasie pobrać i zainstalować.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto