Podsumowanie nowych funkcji | Acrobat Pro 2020, Acrobat Standard 2020

Acrobat 2020 to najnowsza wersja programu Acrobat z licencją wieczystą. Sprawia, że codzienne zadania związane z plikami PDF stają się prostsze, a ponadto oferuje wiele funkcji pozwalających zwiększyć wydajność pracy z plikami PDF na komputerze.

Nowy widok strony głównej

Acrobat Pro i Standard

Nowy widok strony głównej pomaga pracować w zorganizowany i wydajny sposób, umożliwiając organizację plików, a także zarządzanie nimi i wyszukiwanie dokumentów PDF w jednym miejscu.

 • Lista ostatnio otwartych plików – wyświetla pliki otwarte do wyświetlenia na komputerze, w usłudze Document Cloud lub zewnętrznej usłudze przechowywania, takiej jak OneDrive, Dropbox, Box lub SharePoint.
 • Zalecane narzędzia – pomaga odkryć najlepsze narzędzia programu Acrobat, takie jak Edytuj plik PDF, Utwórz plik PDF, Łącz pliki PDF i nie tylko.
 • Pole wyszukiwania – pozwala przeszukiwać wszystkie pliki usługi Document Cloud, a także wysłane/odebrane pliki do wyświetlenia, zrecenzowania i podpisu.
 • Panel kontekstowy – pomaga podejmować działania w zakresie plików na stronie głównej dzięki menu kontekstowym, a także umożliwia sprawdzanie stanu uczestników i historii czynności związanych z udostępnionymi dokumentami.
Nowy widok strony głównej

A. Ostatnio używane pliki B. Zalecane narzędzia C. Wyszukiwanie plików D. Panel kontekstowy 

Wyświetlanie plików PDF chronionych protokołem MIP w programach Acrobat 2020 i Reader 2020

Acrobat Pro i Standard

Teraz możesz używać stworzonych dla komputerów Mac aplikacji Adobe Acrobat 2020 i Acrobat Reader 2020 do otwierania plików chronionych za pomocą rozwiązań MIP (Microsoft Information Protection), w tym Azure Information Protection (AIP) oraz Information Protection za pomocą Office 365.

Programy Acrobat 2020 i Acrobat Reader 2020 automatycznie wykrywają teraz plik chroniony protokołem MIP i sugerują pobranie odpowiedniej wtyczki ze strony pomocy. Po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki chronione pliki są otwierane jak każdy inny plik PDF w programie Acrobat lub Reader.

Możliwość dostosowywania kolorów w narzędziu Wypełnij i podpisz

Acrobat Pro i Standard

Teraz możesz wybrać żądany kolor, którym wypełnisz formularz PDF, i podpisać go za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz w programie Acrobat 2020. Aby zmienić kolor, kliknij przycisk Kolor na pasku narzędzi Wypełnij i podpisz.

Dostosowywanie kolorów narzędzia Wypełnij i podpisz

Domyślnie kolor podpisu jest czarny. Aby zachować domyślny kolor, usuń zaznaczenie pola wyboru Zachowaj oryginalny kolor podpisów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wypełnianie formularzy PDF.

Uruchamianie OCR w dokumentach skanowanych z aktywnym tekstem

Acrobat Pro i Standard

Program Acrobat 2020 obsługuje teraz funkcję OCR w skanowanym pliku PDF zawierającym obrazy z aktywnym tekstem.

 1. Otwórz zeskanowany plik PDF w programie Acrobat 2020.
 2. Otwórz kolejno Narzędzia > Ulepsz skan > Rozpoznawalny tekst > W tym pliku.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Ustawienia. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Rozpoznaj tekst.
 4. W rozwijanej liście Dokument wyjściowy wybierz Obraz z możliwością wyszukiwania lub Obraz z możliwością wyszukiwania (dokładny) i kliknij OK.
 5. Kliknij Rozpoznaj tekst na pasku narzędzi.

Ulepszenia inspekcji wstępnej i walidacja PDF/UA podczas inspekcji wstępnej

Funkcja dostępna tylko w programie Acrobat Pro

 • Biblioteki inspekcji wstępnej – w panelu Biblioteki uporządkowano teraz menu Profile inspekcji wstępnej, Korekty oraz Kontrole.
  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Biblioteki inspekcji wstępnej (PDF | 711 KB).
 • Zmienne inspekcji wstępnej – zmienne umożliwiają dynamiczne dopasowanie menu Profile, Kontrole oraz Korekty podczas ich stosowania. Zmiennych można używać podczas edytowania menu Profile, Kontrole i Korekty, ilekroć pojawi się pomarańczowy trójkąt. Przy użyciu zmiennych można także wyszukać istniejące obiekty.
 • Inspekcja wstępna obsługuje nową Grupę roboczą Ghent PDF 2015 – nowe specyfikacje GWG oparte są na pliku PDF/X-4 i obsługują zarówno oryginalne dane o przezroczystości, jak i niezależne od multimediów obiegi pracy RGB.
 • Walidacja standardów PDF/UA w inspekcji wstępnej – teraz inspekcja wstępna umożliwia zarówno naprawę problemów związanych z popularnymi standardami dostępności, jak i walidację międzynarodowych standardów Powszechnej dostępności (ang. Universal Accessibility) PDF/UA.

Ulepszone funkcje dostępności i ulepszone środowisko przepływu pracy

Funkcja dostępna tylko w programie Acrobat Pro

Ulepszone funkcje dostępności i ulepszone środowisko przepływu pracy w programie Acrobat 2020 stanowią ułatwienie pracy z dokumentami PDF i formularzami przez osoby niepełnosprawne z pomocą lub bez pomocy technologii, oprogramowania i urządzeń asystujących.

Udoskonalone funkcje dzięki DirectInk

Acrobat Pro i Standard

Ulepszone narzędzie Pióro, wykorzystujące technologię DirectInk, umożliwia użytkownikom płynne i dokładne rysowanie w pliku PDF bez wybierania narzędzia.

Cyfrowe podpisywanie plików PDF dzięki DirectInk

Acrobat Pro i Standard

Nowe wsparcie dla DirectInk w Panelu podpisów w aplikacji Certyfikaty zapewnia intuicyjną obsługę i większą kontrolę nad wyglądem podpisu podczas podpisywania dokumentów na urządzeniach z systemem Windows 10.

Łatwe logowanie na urządzeniach z systemem Windows 10

Pasek dotykowy wbudowany w modele MacBook Pro

Funkcja dostępna tylko w programie Acrobat Pro

Funkcje paska dotykowego wbudowanego w modele MacBook Pro umożliwiają wydajniejszą pracę na komputerach MacBook Pro.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?