Adobe Output Module (AOM) jest opcjonalną wtyczką używaną z programem Adobe Bridge, która służy do tworzenia prezentacji PDF i galerii internetowych. Wtyczka AOM nie jest dostarczana z programem Bridge CC (wersja 7.0 z listopada 2016) i wcześniejszymi wersjami. Można ją jednak zainstalować osobno.

Wtyczka AOM jest opcjonalna i nie jest oficjalnie objęta pomocą techniczną.

 

Wtyczka Adobe Output Module dla programu Bridge CC 2018 w wersji 8.0

Od wersji programu Bridge CC z października 2017 r. wprowadzono następujące aktualizacje:

 • Wprowadzono nowy obszar roboczy Output w celu generowania arkusza kontaktowego PDF wewnętrznie w programie Bridge. Nie trzeba oddzielnie instalować wtyczki Adobe Output Module. Dokumentację pomocy można znaleźć w sekcji Tworzenie arkusza kontaktowego PDF w obszarze roboczym Output.
 • Wtyczka Adobe Output Module (AOM) (opisana w tym artykule) nie jest już obsługiwana, a ponadto w najnowszej wersji programu Bridge nie ma już funkcji tworzenia galerii internetowych.
 • Wtyczka Adobe Output Module (AOM) działa tylko w programie Bridge CC (wersja 7.0 z listopada 2017 r.) i nowszych wersjach. Można pobrać odpowiedni plik AOM za pomocą łączy udostępnionych w tym artykule.

Instalowanie wtyczki Adobe Output Module dla programu Bridge CC 2017 w wersji 7.0

Upewnij się, że program Bridge CC 2017 w wersji 7.0 jest zainstalowany. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz polecenia Pomoc > Uaktualnienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje. 

Pobierz odpowiedni plik poniżej, klikając prawym przyciskiem (system Windows) lub naciskając klawisz Ctrl i klikając (system Mac OS), a następnie wybierając opcję zapisu pliku. Zapisz plik w łatwej do zapamiętania lokalizacji, np. na pulpicie.

Pobierz

Uwaga:

Program Bridge CC 2017 nie jest obsługiwany w systemie Mac OS X w wersji 10.9 lub starszej.

 1. Aby rozpakować pobrany plik, kliknij go dwukrotnie. Otwórz wypakowany folder AOM_Package_Mac, AOM_Package_Win64 lub AOM_Package_Win32. Folder zawiera:

  • Folder Adobe Output Module
  • Plik AdobeOutputModule.workspace
 2. Skopiuj folder Adobe Output Module (nie folder AOM_Package_[OS]) do folderu Bridge CC 2017 Extensions w odpowiedniej lokalizacji:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2017 Extensions
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions

  Uwaga:

  W powyższej ścieżce do folderu w systemie Mac OS pozycja Library odnosi się do biblioteki System Library, a nie User Library. Aby przejść do folderu Bridge CC 2017 Extensions na komputerze Mac:

  1. W oknie programu Finder wybierz polecenia Przejdź > Przejdź do folderu.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym skopiuj i wklej tę ścieżkę:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  3. Kliknij przycisk Przejdź .

 3. Skopiuj plik AdobeOutputModule.workspace do folderu Workspaces w folderze Bridge CC 2017 Extensions (w lokalizacji podanej w punkcie 2).

  Uwaga:

  Jeśli utworzono aliasy oryginalnych plików i folderów wtyczki Adobe Output Module w systemie Mac OS X, upewnij się, że kopiujesz oryginalne pliki i foldery. Alias jest plikiem stanowiącym łącze do rzeczywistego elementu. W przypadku przeniesienia aliasu elementu oryginalny element nie jest przenoszony. Znak strzałki u dołu po lewej stronie ikony (przedstawiony na poniższym rysunku) oznacza, że plik lub folder jest aliasem. Aby skopiować oryginalny plik lub folder wskazywany przez alias, kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij, naciskając klawisz Control, plik/folder aliasu i wybierz pozycję Pokaż oryginał z menu kontekstowego.

  Ikona aliasu w systemie Mac OS X

Instalowanie wtyczki Adobe Output Module dla programu Bridge CC 2015 w wersji 6.3.x

Jeśli korzystasz z programu Bridge CC 2015, pobierz odpowiedni plik poniżej, klikając prawym przyciskiem myszy (system Windows) lub klikając przy naciśniętym klawiszu Ctrl (system Mac OS), a następnie wybierając opcję zapisu pliku. Zapisz plik w łatwej do zapamiętania lokalizacji, np. na pulpicie.

Pobierz

*Uwaga: Program Bridge CC 2015 w wersji 6.3 nie jest obsługiwany w systemie Mac OS X w wersji 10.8 lub starszej. 

 1. Aby rozpakować pobrany plik, kliknij go dwukrotnie. Otwórz wypakowany folder AOM_Mac, AOM_Win64 lub AOM_Win32. Folder zawiera:

  • Folder Adobe Output Module
  • Plik AdobeOutputModule.workspace
 2. Skopiuj folder Adobe Output Module (nie folder AOM_Package_[OS]) do folderu Bridge CC 2015 Extensions w odpowiedniej lokalizacji:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions

  Uwaga:

  W powyższej ścieżce do folderu w systemie Mac OS X pozycja Library odnosi się do biblioteki System Library, a nie do User Library. Aby przejść do folderu Bridge CC 2015 Extensions na komputerze Mac:

  1. W oknie programu Finder wybierz polecenia Przejdź > Przejdź do folderu.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym skopiuj i wklej tę ścieżkę:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  3. Kliknij przycisk Przejdź .

 3. Skopiuj plik AdobeOutputModule.workspace do folderu Workspaces w folderze Bridge CC 2015 Extensions (w lokalizacji podanej w punkcie 2).

  Uwaga:

  Jeśli utworzono aliasy oryginalnych plików i folderów wtyczki Adobe Output Module w systemie Mac OS X, upewnij się, że kopiujesz oryginalne pliki i foldery. Alias jest plikiem stanowiącym łącze do rzeczywistego elementu. W przypadku przeniesienia aliasu elementu oryginalny element nie jest przenoszony. Znak strzałki u dołu po lewej stronie ikony (przedstawiony na poniższym rysunku) oznacza, że plik lub folder jest aliasem. Aby skopiować oryginalny plik lub folder wskazywany przez alias, kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij, naciskając klawisz Control, plik/folder aliasu i wybierz pozycję Pokaż oryginał z menu kontekstowego.

  Ikona aliasu w systemie Mac OS X

Instalowanie wtyczki Adobe Output Module dla programu Bridge CC w wersji 6.2

Jeśli korzystasz z programu Bridge CC w starszej wersji 6.2, pobierz odpowiedni plik pakietu wtyczki AOM poniżej, klikając prawym przyciskiem myszy (system Windows) lub klikając przy naciśniętym klawiszu Ctrl (system Mac OS), a następnie wybierając opcję zapisu pliku. Zapisz plik w łatwej do zapamiętania lokalizacji, np. na pulpicie.

Pobierz

*Uwaga: Program Bridge CC 6.2 nie jest obsługiwany w systemie Mac OS X w wersji 10.8 lub starszej. 

 1. Aby rozpakować pobrany plik, kliknij go dwukrotnie. Otwórz wypakowany folder AOM_Mac_New, AOM_Package_Win64 lub AOM_Package_Win32. Folder zawiera:

  • Folder Adobe Output Module
  • Plik AdobeOutputModule.workspace
 2. Skopiuj folder Adobe Output Module (nie folder AOM_Package_[OS]) do folderu Bridge CC Extensions w odpowiedniej lokalizacji:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions

  Uwaga:

  W powyższej ścieżce do folderu w systemie Mac OS X pozycja Library odnosi się do biblioteki System Library, a nie do User Library. Aby przejść do folderu Bridge CC Extensions na komputerze Mac:

  1. W oknie programu Finder wybierz polecenia Przejdź > Przejdź do folderu.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym skopiuj i wklej tę ścieżkę:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  3. Kliknij przycisk Przejdź .

  Lokalizacja folderu Adobe Output Module
 3. Skopiuj plik AdobeOutputModule.workspace do folderu Workspaces w folderze Bridge Extensions (w lokalizacji podanej w punkcie 2).

  Lokalizacja folderu Bridge CC Extensions

Uwaga:

Jeśli utworzono aliasy oryginalnych plików i folderów wtyczki Adobe Output Module w systemie Mac OS X, upewnij się, że kopiujesz oryginalne pliki i foldery. Alias jest plikiem stanowiącym łącze do rzeczywistego elementu. W przypadku przeniesienia aliasu elementu oryginalny element nie jest przenoszony. Znak strzałki u dołu po lewej stronie ikony (przedstawiony na poniższym rysunku) oznacza, że plik lub folder jest aliasem. Aby skopiować oryginalny plik lub folder wskazywany przez alias, kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij, naciskając klawisz Control, plik/folder aliasu i wybierz pozycję Pokaż oryginał z menu kontekstowego.

Ikona aliasu w systemie Mac OS X

Obsługa wyświetlanych ostrzeżeń

Podczas przenoszenia plików do folderu Bridge Extensions wyświetlane jest następujące ostrzeżenie:

„Nie można przenieść elementu „Adobe Output Module”, ponieważ nie można zmodyfikować folderu „Bridge Extensions”.”

Kliknij przycisk Uwierzytelnij, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora.

Przy następnym uruchomieniu programu Bridge wyświetlane jest następujące ostrzeżenie:

„Dodano rozszerzenie „AdobeOutputModule” do programu Bridge. Czy włączyć je teraz?”

Kliknij przycisk Tak.

Uzyskiwanie dostępu do wtyczki Adobe Output Module w programie Adobe Bridge

Dostęp do zainstalowanej wtyczki Output Module można uzyskać na dwa sposoby:

 • W programie Bridge wybierz polecenia Okno > Przestrzeń robocza > Output.
 • W górnej części okna programu Bridge kliknij strzałkę przełączania przestrzeni roboczych i wybierz pozycję Wyjście
Strzałka przełączania przestrzeni roboczych w programie Bridge umożliwiająca dostęp do wtyczki Adobe Output Module

Potencjalne problemy i rozwiązania

Podczas zapisywania pliku PDF we wtyczce Adobe Output Module (AOM) w systemie Mac OS X jest wyświetlany błąd we/wy.

Rozwiązanie

Ten błąd jest wyświetlany, gdy zainstalowana jest starsza wersja wtyczki AOM. Aby rozwiązać ten problem, pobierz najnowsze pliki wtyczki AOM dla systemu Mac OS dostępne w sekcji Instalowanie wtyczki Adobe Output Module i zastąp istniejące pliki najnowszymi wersjami.    

We wtyczce Adobe Output Module nie działa przewijanie za pomocą myszy w kolumnie opcji z prawej strony.

Sposób obejścia problemu

Ręcznie przeciągnij okno w górę lub w dół.

Bezpośrednio po instalacji jest wyświetlane puste okno wtyczki Adobe Output Module.

Wypróbuj co najmniej jedno z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1 — resetowanie przestrzeni roboczej

W programie Bridge wybierz polecenia Okno > Przestrzeń robocza > Wyzeruj przestrzeń roboczą.

Rozwiązanie 2 — ręczne resetowanie przestrzeni roboczej

Windows:

 1. Zamknij program Bridge.
 2. W programie Eksplorator Windows przejdź do folderu \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Workspaces.
 3. Usuń plik !!-$$$AdobeOutputModule.workspace.

Mac OS:

 1. Zamknij program Bridge.
 2. W programie Finder przejdź do folderu Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Workspaces.
 3. Usuń plik !!-$$$AdobeOutputModule.workspace.

Rozwiązanie 3 — sprawdzenie, czy nie jest używany alias

Mac OS: 

 1. Przejdź do folderu wtyczki Output Module: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions.
 2. Upewnij się, że w lewym dolnym rogu ikony folderu Adobe Output Module nie ma strzałki.
 3. Jeśli widoczna jest strzałka, ten folder jest aliasem. Zawartość folderu znajduje się w innej lokalizacji i należy ją przenieść do odpowiedniego folderu. 

Funkcja Podgląd w przeglądarce nie wyświetla poprawnie zawartości w przeglądarce internetowej

Zaktualizowane ustawienia zabezpieczeń wymuszone w najnowszej wersji programu Flash Player 23 mają wpływ na zawartość Flash odtwarzaną z lokalnego systemu plików przy użyciu przeglądarki internetowej. Z tego względu aby wyświetlić podgląd galerii internetowej w przeglądarce, należy dodać lokalizację, w której generowane są galerie internetowe, do listy zaufanych lokalizacji w ustawieniach zabezpieczeń programu Flash Player. Więcej informacji na temat tej aktualizacji zawiera sekcja Domyślne wyłączanie dostępu do lokalnego obszaru izolowanego z dostępem do systemu plików w oprogramowaniu Flash Player w artykule Uwagi na temat wersji | Flash Player 23 AIR 23.

Podgląd w przeglądarce jest obsługiwany w przeglądarkach internetowych Internet Explorer, Firefox i Safari. 

Sposób obejścia problemu

 1. Przejdź do Menedżera ustawień programu Flash Player:
  1. (Windows) Panel sterowania > Flash Player
  2. (macOS) Preferencje systemu > Flash Player
 2. W oknie dialogowym Menedżer ustawień programu Flash Player wybierz kartę Zaawansowane.
 3. W sekcji Narzędzia programistyczne kliknij opcję Ustawienia lokalizacji zaufanych.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Dodaj następującą lokalizację folderu:
  1. (Windows) \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Adobe Output Module\MediaGallery
  2. (macOS) Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Adobe Output Module/MediaGallery

   Uwaga:
    W systemie Mac OS X 10.7 i nowszych wersjach folder Biblioteka użytkownika jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić zawartość biblioteki użytkownika, zapoznaj się z tematem Pliki biblioteki użytkownika w systemie Mac OS X 10.7 lub nowszym są niewidoczne.
    
 6. Kliknij przycisk Potwierdź.
 7. Po dodaniu folderu Media Gallery do lokalizacji zaufanych przejdź do następującego folderu i kliknij dwukrotnie plik index.html, aby wyświetlić podgląd:
  1. (Windows) \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Adobe Output Module\MediaGallery\previewInBrowser1\index.html
  2. (macOS) Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Adobe Output Module/MediaGallery/previewInBrowser1/index.html
 8. Utwórz zakładkę w przeglądarce, aby odświeżyć zawartość po kliknięciu przycisku Podgląd w przeglądarce we wtyczce Adobe Output Module.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online