Wykonaj czynności opisane poniżej, aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem Adobe Bridge

Pobieranie i instalowanie programu Bridge

laptop-download

Kliknij przycisk Pobierz program Bridge znajdujący się poniżej, aby rozpocząć pobieranie. Wykonaj czynności wyświetlane na ekranie, aby zalogować się i zainstalować program. (Nie martw się, jeśli rozpoczniesz na stronie darmowej wersji próbnej. Pobranie wersji dostępnej w ramach subskrypcji będzie możliwe po zalogowaniu).

Pomoc w kwestii członkostwa

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej lub zakupu aplikacji Adobe lub członkostwa Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem

Dlaczego należy zalogować się, aby używać programu Bridge?

Okresowe logowanie jest konieczne do zatwierdzenia licencji – co 30 dni w przypadku członkostwa miesięcznego i co 99 dni w przypadku członkostwa rocznego. Logowanie jest również wymagane podczas pobierania lub aktualizacji programu Bridge. Więcej
informacji znajdziesz w sekcji Logowanie i wylogowanie celem aktywowania lub dezaktywowania aplikacji Creative Cloud.

Czy mogę zainstalować program Bridge na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Bridge i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Aby zainstalować program na trzecim komputerze, należy zdezaktywować go na jednym z urządzeń, gdzie został wcześniej zainstalowany. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Jak można uzyskać fakturę?

Fakturę można wydrukować z konta użytkownika na stronie Adobe.com. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Drukowanie dowodu zakupu lub faktury.