Kryteria kwalifikacji do programu dla organizacji non-profit

Firma Adobe globalnie oferuje niższe ceny dla organizacji non-profit w ramach programów VIP (Value Incentive Plan) oraz TLP (Transactional Licensing Program).  Sprawdź, czy Twoja organizacja może skorzystać ze specjalnych cen dla organizacji non-profit oferowanych przez firmę Adobe. 

Kwalifikujące się organizacje

Organizacja pozarządowa lub non-profit w Stanach Zjednoczonych musi być zakwalifikowaną w ramach części 501(c) 3 amerykańskiego kodeksu podatkowego publiczną organizacją charytatywną zgodnie z wytycznymi urzędu skarbowego (Internal Revenue Service, IRS).  Poza Stanami Zjednoczonymi organizacje muszą być zakwalifikowane lub zarejestrowane jako publiczne organizacje charytatywne zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami (i, jeśli dotyczy, posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z podatku). Jeśli takie lokalne prawa nie istnieją, wówczas organizacje muszą spełniać podobną rolę jak amerykańskie publiczne organizacje charytatywne.  Kwalifikujące się organizacje nie mogą działać z intencją generowania zysków i powinny kierować się misją mającą na celu pomoc lokalnej społeczności, między innymi w ramach:

 • pomocy biednym
 • poprawy dostępu do edukacji
 • zapewnienia dobrobytu społeczeństwom i społecznościom
 • ochrony kultury
 • ochrony lub odbudowywania środowiska naturalnego
 • promocji praw człowieka

Niekwalifikujące się organizacje

Bez względu na określone powyżej warunki, następujące rodzaje kwalifikowanych lub zarejestrowanych klientów nie mogą korzystać z oferty cenowej firmy Adobe dla organizacji non-profit:

 • organizacje, które nie otrzymały uznawanego statusu organizacji charytatywnej w swoim kraju;
 • fundacje prywatne;
 • szpitale, kliniki lub zakłady świadczące bezpośrednią opiekę zdrowotną (z wyjątkiem ośrodków FQHC w Stanach Zjednoczonych);
 • systemy zarządzania opieką zdrowotną, ośrodki opieki zdrowotnej HMO, PPO i inne organizacje ochrony zdrowia; laboratoria badawcze finansowane przez rząd;
 • organizacje i agencje rządowe łącznie z międzynarodowymi organizacjami rządowymi i podmiotami ONZ;
 • szkoły i uczelnie;
 • organizacje polityczne lub lobbystyczne;
 • organizacje pracownicze lub bractwa;
 • związki handlowe i komercyjne oraz
 • osoby prywatne.

Polityka antydyskryminacyjna

Organizacje, które przy zatrudnianiu, wynagradzaniu, dostępie do szkoleń czy usług, wypowiadaniu umów, awansach i/lub przechodzeniu na emeryturę kierują się dyskryminacją z uwagi na rasę, kolor skóry, płeć, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową lub jej wyrażanie, status materialny, fakt zajścia w ciążę, orientację seksualną, przynależność polityczną, członkowstwo w związkach oraz status weterana w sposób niedopuszczony przez prawo, nie kwalifikują się do udziału w tym programie.

Odpowiednia identyfikacja

Organizacja musi być w stanie udowodnić swój status zwolnienia z podatku za pomocą aktualnych dokumentów podatkowych z kraju urzędowania.