Podręcznik użytkownika Anuluj

Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
Komunikat:

Ostrzeżenie! Począwszy od wersji 14.0 programu Camera Raw (wersja z października 2021 r.) następujący artykuł nie jest już ważny. Uaktualnij aplikację do najnowszej wersji, zapoznaj się z sekcją Maskowanie we wtyczce Camera Raw i uzyskaj dostęp do najnowszych narzędzi do poprawek lokalnych.

Korekty lokalne — informacje

Kontrolki znajdujące się w zakładkach dostosowywania obrazu modułu Camera Raw pozwalają zmieniać kolor i ton całego zdjęcia. Aby dopasować określone miejsce na zdjęciu (lub wprowadzić lokalne dopasowania np. rozświetlając lub przyciemniając), można użyć narzędzia Pędzel dopasowania, Filtr stopniowy lub Filtr promieniowy w programie Camera Raw.

Narzędzie Pędzel dopasowania pozwala na selektywne użycie dopasowań tonalnych, takich jak Ekspozycja, Tekstura, Przejrzystość i inne, przez „namalowanie” ich na zdjęciu.

Narzędzie Filtr stopniowy pozwala na stopniowe wprowadzanie dostosowań tego samego rodzaju na danym obszarze zdjęcia. Obszar ten może być tak szeroki lub tak wąski, jak chce tego użytkownik.

Za pomocą narzędzia Filtr promieniowy można narysować eliptyczny obszar wokół tematu i selektywnie zastosować regulacje na zewnątrz lub do wewnątrz wybranego obszaru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtr promieniowy w Camera Raw.

Do każdej fotografii można stosować oba typy korekt lokalnych. Można również zsynchronizować ustawienia korekt lokalnych pomiędzy wieloma zaznaczonymi obrazami. Można także tworzyć ustawienia domyślne korekt lokalnych, co pozwala szybko wprowadzać często wykorzystywane efekty.

Uzyskanie właściwych lokalnych dopasowań koloru w programie Camera Raw wymaga pewnego eksperymentowania. Zalecany cykl pracy polega na wybraniu narzędzia i określeniu jego opcji, a następnie wprowadzeniu dostosowania na zdjęcie. Później można powrócić i dokonać edycji korekty lub wprowadzić nową.

Podobnie jak w przypadku innych korekt wprowadzanych w programie Camera Raw, korekty lokalne można zawsze cofnąć. Nigdy nie są one nanoszone na zdjęcie na stałe. Korekty lokalne są zapisywane wraz z obrazem w pliku towarzyszącym XMP lub w bazie danych aparatu (w zależności od ustawień preferencji modułu Camera Raw).

Wprowadzanie korekt lokalnych za pomocą narzędzia Pędzel dopasowania w module Camera Raw

 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Pędzel dopasowania  (lub naciśnij klawisz K).

  Moduł Camera Raw otworzy opcje narzędzia Pędzel dopasowania pod histogramem i ustawi tryb maski na „Nowa”.

 2. W opcjach narzędzia Pędzel dopasowania wybierz typ dopasowania, które chcesz wprowadzić, przeciągając suwak efektów.

  Uwaga:

  Dostępne efekty zależą od tego, czy używasz wersji procesu 2012, 2010 lub 2003, które opisano wcześniej. Aby zaktualizować zdjęcie do wersji PV2012, kliknij ikonę wykrzyknika, która znajduje się w prawym dolnym rogu podglądu obrazu.

  Temperatura

  Dopasowuje temperaturę koloru obszaru obrazu, dzięki czemu kolor staje się cieplejszy lub chłodniejszy. Efekt temperatury filtra stopniowego pozwala ulepszać zdjęcia zrobione w warunkach mieszanego oświetlenia.

  Tinta

  Kompensuje poświatę koloru zielonego lub karmazynowego.

   

  Ekspozycja

  Ustawia ogólną jasność obrazu. Zastosowanie korekcji lokalnej Ekspozycja pozwala osiągnąć efekty podobne do tradycyjnego rozświetlania lub przyciemniania.

  Kontrast

  Dopasowuje kontrast obrazu, bardziej wpływając na półcienie. 

  Podświetlenia

  Odzyskuje szczegóły w prześwietlonych obszarach obrazu.

   

  Cienie

  Odzyskuje szczegóły w niedoświetlonych obszarach obrazu.

  Biele

  Dopasowuje obszary białe na zdjęciu.

  Czernie

  Dopasowuje obszary czarne na zdjęciu.

  Tekstura

  Popraw lub zmniejsz efekt wyglądu tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.

  Przejrzystość

  Zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu.

  Usuwanie zamglenia

  Zmniejsza lub zwiększa istniejące zamglenie na zdjęciu.

  Nasycenie

  Zmienia jaskrawość lub czystość koloru.

  Ostrość

  Wzmacnia definicje krawędzi, aby uwypuklić szczegóły na zdjęciu. Wartość ujemna zmniejsza ostrość.

  Redukcja szumu

  Redukuje szum luminancji, który może stać się widoczny po otwarciu obszarów cieni.

  Redukcja mory

  Usuwa artefakty mory lub aliasowanie kolorów.

  Usuń otoczkę

  Usuwa kolory otoczki wzdłuż krawędzi. Zobacz Usuwanie lokalnych kolorowych otoczek.

  Kolor

  Powoduje nałożenie tinty na wybrany obszar. Zaznacz barwę, klikając pole koloru znajdujące się po prawej stronie nazwy efektu.

  Uwaga:

  Kliknij ikonę Plus (+) lub Minus (-), aby zwiększyć lub zmniejszyć efekt o wartość ustawienia wstępnego. Kliknij kilka razy, aby wybrać mocniejsze dopasowanie. Kliknij dwukrotnie suwak, aby wyzerować efekt.

 3. Określ opcje pędzla:

  Rozmiar

  Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.

  Wtapianie

  Kontroluje twardość pociągnięcia pędzlem.

  Przepływ

  Kontroluje tempo nakładania dopasowania.

  Gęstość

  Kontroluje wartość przezroczystości w pociągnięciu.

  Maskowanie automatyczne

  Ogranicza pociągnięcia pędzla do obszarów o podobnym kolorze.

  Pokaż maskę

  Przełącza widoczność nakładki maski w podglądzie obrazu.

 4. Umieść narzędzie Pędzel dopasowania nad obrazem.

  Krzyżyk wskazuje punkt nanoszenia. Kółko określa rozmiar pędzla. Czarno-białe kółko określa wartość wtapiania.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Wtapianie jest ustawiona na 0, czarno-białe kółko określa rozmiar pędzla. Przy bardzo małych wartościach wtapiania kółko może nie być widoczne.

 5. Pomaluj za pomocą narzędzia Pędzel dopasowania w obszarze, który ma być dopasowany.

  Po zwolnieniu przycisku myszy w punkcie nanoszenia pojawia się ikona pinezki . W opcjach narzędzia Pędzel dopasowania tryb maski przełącza się na Dodaj.

 6. (Opcjonalnie) Popraw dopasowanie, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Przesuń dowolny z suwaków efektu w opcjach narzędzia Pędzel dopasowania, aby dostosować efekt na obrazie.
  • Naciśnij V, aby ukryć lub pokazać ikonę pinezki.
  • Aby przełączać widoczność nakładki maski, użyj opcji Pokaż maskę, naciśnij klawisz Y lub umieść kursor nad ikoną pinezki.
  Uwaga:

  Aby dostosować kolor nakładki maski, kliknij próbkę koloru obok opcji Pokaż maskę. Następnie wybierz kolor z próbnika kolorów.

  • Aby cofnąć część dopasowania, w opcjach narzędzia Pędzel dopasowania kliknij opcję Wymaż i użyj jej na dopasowaniu.
  Uwaga:

  Aby utworzyć pędzel wymazujący o właściwościach innych niż bieżące ustawienia narzędzia Pędzel dopasowania, kliknij przycisk menu Ustawienia dopasowań lokalnych  i wybierz opcję Odrębny rozmiar gumki. Następnie określ pożądane parametry rozmiaru, wtapiania, nacisku i gęstości dla gumki.

  • Aby usunąć dopasowanie całkowicie, zaznacz pinezkę i naciśnij klawisz Delete.
  • Naciśnij klawisze Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnio wprowadzone zmiany.
  • U dołu opcji narzędzia Pędzel dopasowania kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie efekty narzędzia i ustawić tryb maski na Nowa.
 7. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Nowa, aby zastosować dodatkowe dopasowanie narzędzia Pędzel dopasowania i popraw go, postępując tak, jak opisano to w punkcie 6.
  Uwaga:

  Pracując z wieloma dopasowaniami narzędzia Pędzel dopasowania upewnij się, że włączony jest tryb Dodaj, aby przełączać się między nimi. Kliknij ikonę pinezki, aby wybrać dopasowanie i popraw je.

Wprowadzanie korekt lokalnych za pomocą narzędzia Filtr stopniowy w programie Camera Raw

 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Filtr stopniowy  (lub naciśnij klawisz G).

  Moduł Camera Raw otworzy opcje narzędzia Filtr stopniowy pod histogramem i ustawi tryb maski na „Nowa”.

 2. Wybierz typ dopasowania, które chcesz wprowadzić w opcjach narzędzia Filtr stopniowy, przeciągając suwak dla każdego z następujących efektów:

  Uwaga:

  Dostępne efekty zależą od tego, czy używasz wersji procesu 2012, 2010 lub 2003, które opisano wcześniej. Aby zaktualizować zdjęcie do wersji PV2012, kliknij ikonę wykrzyknika, która znajduje się w prawym dolnym rogu podglądu obrazu.

  Temperatura

  Dopasowuje temperaturę koloru obszaru obrazu, dzięki czemu kolor staje się cieplejszy lub chłodniejszy. Efekt temperatury filtra stopniowego pozwala ulepszać zdjęcia zrobione w warunkach mieszanego oświetlenia.

  Tinta

  Kompensuje poświatę koloru zielonego lub karmazynowego.

  Ekspozycja

  Ustawia ogólną jasność obrazu. Zastosowanie filtra stopniowego Ekspozycja pozwala osiągnąć efekty podobne do tradycyjnego rozświetlania lub przyciemniania.

  Kontrast

  Dopasowuje kontrast obrazu, bardziej wpływając na półcienie.

  Podświetlenia

  Odzyskuje szczegóły w prześwietlonych obszarach obrazu.

  Cienie

  Odzyskuje szczegóły w niedoświetlonych obszarach obrazu.

  Biele

  Dopasowuje obszary białe na zdjęciu.

  Czernie

  Dopasowuje obszary czarne na zdjęciu.

  Tekstura

  Popraw lub zmniejsz efekt wyglądu tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.

  Przejrzystość

  Zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu.

  Usuwanie zamglenia

  Zmniejsza lub zwiększa istniejące zamglenie na zdjęciu.

  Nasycenie

  Zmienia jaskrawość lub czystość koloru.

  Ostrość

  Wzmacnia definicje krawędzi, aby uwypuklić szczegóły na zdjęciu. Wartość ujemna zmniejsza ostrość.

  Redukcja szumu

  Redukuje szum luminancji, który może stać się widoczny po otwarciu obszarów cieni.

  Redukcja mory

  Usuwa artefakty mory lub aliasowanie kolorów.

  Usuń otoczkę

  Usuwa kolor otoczki wzdłuż krawędzi. Zobacz Usuwanie lokalnych kolorowych otoczek.

  Kolor

  Powoduje nałożenie tinty na wybrany obszar. Zaznacz barwę, klikając pole koloru znajdujące się po prawej stronie nazwy efektu.

  Uwaga:

  Kliknij ikonę Plus (+) lub Minus (-), aby zwiększyć lub zmniejszyć efekt o wartość ustawienia wstępnego. Kliknij dwukrotnie suwak, aby wyzerować efekt.

 3. Przeciągnij na zdjęcie, aby na określonym obszarze zastosować filtr stopniowy.

  Działanie filtru rozpoczyna się od czerwonej kropki i czerwonej kropkowanej linii. Filtr kontynuuje działanie za zieloną kropką i zieloną kropkowaną linią.

  Tryb maski w opcjach narzędzia Filtr stopniowy przełącza się na wartość Edycja.

 4. (Opcjonalnie) Popraw filtr, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij którykolwiek z suwaków w opcjach narzędzia Filtr stopniowy, aby dostosować dany filtr.
  • Aby przełączyć widoczność nakładki linii pomocniczych, wybierz opcję Nakładka (lub naciśnij klawisz V).
  • Przeciągnij zieloną lub czerwoną kropkę, aby swobodnie rozszerzać, zawężać lub obracać efekt działania filtru.
  • Przeciągnij czarno-białą przerywaną linię, aby przesunąć efekt.
  • Umieść kursor nad zielono-białą lub czerwono-białą przerywaną linią w pobliżu zielonej lub czerwonej kropki, w taki sposób, aby pojawiła się strzałka o dwóch grotach. Następnie przeciągnij, aby rozszerzyć lub zawęzić efekt filtru na końcu zakresu.
  • Umieść kursor nad zielono-białą lub czerwono-białą przerywaną linią z dala od zielonej lub czerwonej kropki tak, aby pojawiła się zakrzywiona strzałka o dwóch grotach. Następnie przeciągnij, aby obrócić efekt.
  • Usuń filtr, naciskając klawisz Delete.
  • Naciśnij klawisze Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnio wprowadzone zmiany.
  • Użyj opcji Maska, aby włączyć wizualizację maski. Opcjonalnie możesz nacisnąć klawisz Y, aby włączyć ustawienia Maski.
  • Aby usunąć wszystkie efekty narzędzia Filtr stopniowy i ustawić tryb maski na Nowa, kliknij opcję Wyczyść wszystko u dołu opcji narzędzia.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę Nowa, aby zastosować dodatkowy efekt narzędzia Filtr stopniowy i popraw go, postępując tak jak to opisano w punkcie 4.
  Uwaga:

  Podczas pracy z wieloma efektami Filtra stopniowego kliknij nakładkę, aby zaznaczyć efekt i poprawić go.

Modyfikacja użycia Filtra stopniowego za pomocą ustawień pędzla

Możesz modyfikować maski Filtra stopniowego za pomocą ustawień pędzla. Po dodaniu maski wybierz opcję Pędzel obok Nowy/Edytuj, aby przejść do ustawień pędzla. Opcjonalnie po zaznaczeniu opcji Filtr stopniowy możesz też nacisnąć Shift+K.

Stosuj pędzle + i – odpowiednio do potrzeb.

Aby obejrzeć opis ustawień pędzli w formie wideo, zobacz temat Filtrowanie pędzli w Adobe Camera Raw.

Uwaga:

Funkcja dodawania i usuwania jest dostępna tylko dla użytkowników programu Photoshop CC korzystających z aplikacji Camera Raw 8.5 lub nowszej.

Wprowadzanie korekt lokalnych za pomocą narzędzia Maska zakresu kolorów, luminancji lub głębi

Zaktualizowano w wydaniu programu Camera Raw z października 2018 r.

Używając elementów sterujących Maska zakresu kolorówMaska zakresu luminancji i Maska zakresu głębi, możesz szybko utworzyć na zdjęciu obszar precyzyjnego maskowania do wprowadzania korekt lokalnych.

Najpierw tworzysz szybkie początkowe zaznaczenie maskowania, używając Pędzli dopasowania, Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego. Następnie należy zawęzić wybór, używając Narzędzia wyboru zakresu kolorów do próbkowania kolorów w obszarze maski, Narzędzia lub suwaka wyboru zakresu luminancji w celu ustawienia punktów końcowych zakresu luminancji maski zaznaczenia albo Narzędzia lub suwaka wyboru zakresu głębi w celu ustawienia punktów końcowych zakresu głębi maski zaznaczenia.

Zawężanie wyboru za pomocą Maski zakresu głębi

Uwaga:

Maska zakresu głębi jest dostępna tylko w przypadku zdjęć, które zawierają osadzone informacje o mapie głębi. Obecnie dotyczy to wyłącznie zdjęć HEIC wykonanych za pomocą urządzeń Apple iPhone 7+, 8+ i X, XS, XS MAX i XR (zobacz listę obsługiwanych telefonów Apple iPhone) w trybie portretowym wbudowanej w telefon z systemem iOS aplikacji aparatu. W przypadku braku informacji o głębi zdjęcia opcja Maska głębi jest wyłączona na liście rozwijanej Maska zakresu.

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia za pomocą Pędzli dopasowania, Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego możesz poprawić obszar maski w oparciu o zakres głębi zaznaczenia. Aby użyć Maski zakresu głębi, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie w Adobe Camera Raw.

 2. Na pasku narzędzi okna dialogowego Camera Raw wybierz narzędzie Pędzel dostosowania, Filtr stopniowy lub Filtr promieniowy. Następnie utwórz początkową maskę zaznaczenia na konkretnym obszarze zdjęcia, który chcesz poprawić.

  Maska początkowa
  Początkowy obszar maski pokrywający całe zdjęcie utworzony za pomocą Filtra stopniowego.

 3. Z opcji narzędzi w panelu Dopasowanie po prawej stronie wybierz z listy rozwijanej ustawienia Maska zakresu typ Głębia. Maska zakresu jest domyślnie ustawiona na Brak (domyślnie wyłączone).

  Elementy sterowania Maski zakresu głębi

 4. Aby wybrać zakres głębi w obrębie obszaru maski, wykonaj następujące czynności:

  • Wyreguluj suwak Zakres głębi, aby ustalić punkty końcowe wybranego zakresu głębi. Można również wybrać narzędzie Kroplomierz  (znajduje się ono nad suwakiem Zakres głębi). Kliknij i przeciągnij obszar na obrazie, aby ustawić zakres głębi. Zaleca się wybór mniejszego obszaru, gdy narzędzie to jest używane do zawężenia określonego zakresu głębi.
  • Użyj suwaka Płynność, aby dostosować płynność wtopienia na końcach wybranego zakresu głębi.
  Uwaga:

  Aby osiągnąć lepszy widok obszaru maski, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac) podczas przesuwania suwaka Zakres głębi lub Płynność. Uzyskasz czarno-białą wizualizację na zdjęciu.

 5. Zaznacz pole wyboru Wizualizuj mapę głębi, aby wyświetlić informacje o głębi zdjęcia w czerni i bieli. Część zdjęcia oznaczona kolorem białym przedstawia pierwszy plan, a część zdjęcia oznaczona kolorem czarnym – tło. Kolor czerwony wskazuje obszar maskowany, który stanowi przecięcie głębokości i zastosowanej korekty lokalnej.

  Wizualizuj mapę głębi
  Wybierz opcję Wizualizuj mapę głębi, aby wyświetlić informacje o głębi zdjęcia.

  Po poprawieniu obszaru maski możesz wprowadzać selektywne korekty na panelu Dopasowanie w celu precyzyjnej edycji zdjęcia.

Praca z Maską zakresu kolorów

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia na zdjęciu za pomocą Pędzli dopasowania, Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego możesz poprawić maskę zaznaczenia na podstawie kolorów próbkowanych w obszarze maski.

 1. Otwórz zdjęcie w Adobe Camera Raw.

  Zdjęcie do edycji w programie Camera Raw
  Zdjęcie do edycji w programie Camera Raw

 2. W oknie dialogowym modułu Camera Raw zaznacz w pasku narzędzi narzędzie Pędzel dopasowania, Filtr stopniowy lub Filtr promieniowy. Następnie utwórz początkową maskę zaznaczenia na konkretnym obszarze zdjęcia, który chcesz poprawić.

  Początkowy obszar maski pokrywający całe zdjęcie utworzony za pomocą Filtra stopniowego
  Początkowy obszar maski pokrywający całe zdjęcie utworzony za pomocą Filtra stopniowego

 3. Z opcji narzędzi w panelu Dopasowanie po prawej stronie wybierz z listy rozwijanej ustawienia Maska zakresu typ Kolor. Maska zakresu jest domyślnie ustawiona na Brak (domyślnie wyłączona).

 4. Użyj kroplomierza (obok opcji Maska zakresu), aby próbkować kolor w obszarze maski. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby próbkować pojedynczy kolor w obszarze maski, kliknij kroplomierz w odpowiednim miejscu na zdjęciu. 
  • Aby zwiększyć precyzję wyboru koloru, kliknij i przeciągnij obszar wokół kolorów na zdjęciu, które chcesz dostosować.
  • Aby próbkować kolory z wielokrotnego wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift w trakcie wybierania jednego koloru (Shift+kliknięcie) lub podczas wyboru obszaru (Shift+kliknięcie+przeciągnięcie). Można dodać maksymalnie pięć próbek kolorów.
  Maska zakresu kolorów zakrywająca odcienie tła na zdjęciu

 5. Wyreguluj suwak Zakres kolorów, aby zawęzić lub poszerzyć zakres wybranych kolorów.

  Uwaga:

  Aby osiągnąć lepszy widok obszaru maski, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac) podczas przesuwania suwaka Zakres kolorów. Uzyskasz czarno-białą wizualizację na zdjęciu.

  Aby wyjść z funkcji próbkowania kolorów, naciśnij klawisz Esc lub kliknij kroplomierz (w pobliżu opcji Maska zakresu).

  Korekty lokalne zastosowane na masce kolorów
  Korekty lokalne zastosowane na masce kolorów. Zmniejszone: Ekspozycja, Podświetlenia i Nasycenie w menu Efekty przyciemniają tło, eksponując liście.

Po poprawieniu obszaru maski możesz wprowadzać selektywne korekty w celu precyzyjnej edycji zdjęcia.

Za pomocą programu Adobe Camera Raw 10.1 i nowszych możesz usunąć próbkę Maski zakresu kolorów. W tym celu naciśnij klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac) i kliknij próbkę Maski zakresu kolorów.

Praca z Maską zakresu luminancji

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia na zdjęciu za pomocą Pędzli dopasowania, Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego możesz poprawić obszar maski w oparciu o zakres luminancji zaznaczenia.

 1. Otwórz zdjęcie w Adobe Camera Raw.

 2. W oknie dialogowym modułu Camera Raw zaznacz w pasku narzędzi narzędzie Pędzel dopasowania, Filtr stopniowy lub Filtr promieniowy. Następnie utwórz początkową maskę zaznaczenia na konkretnym obszarze zdjęcia, który chcesz poprawić.

  Początkowy obszar maski utworzony przy użyciu Filtra stopniowego
  Początkowy obszar maski utworzony przy użyciu Filtra stopniowego.

 3. Z opcji narzędzi w panelu Dopasowanie po prawej stronie wybierz z listy rozwijanej ustawienia Maska zakresu typ Luminacja. Domyślne ustawienie Maski zakresu to Brak.

  Maska zakresu luminancji
  Elementy sterowania Maski zakresu luminancji

  • Wyreguluj suwak Zakres luminancji, aby ustalić punkty końcowe wybranego zakresu luminancji. Można również wybrać narzędzie kroplomierz (nad suwakiem Zakres luminancji).  Kliknij i przeciągnij obszar na zdjęciu, który chcesz dostosować. Zaleca się zaznaczenie małego obszaru w celu zawężenia określonego zakresu luminancji.
  • Użyj suwaka Płynność, aby dostosować płynność wtopienia na końcach wybranego zakresu luminancji.
  Uwaga:

  Aby osiągnąć lepszy widok obszaru maski, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac) podczas przesuwania suwaka Zakres luminancji lub Płynność. Uzyskasz czarno-białą wizualizację na zdjęciu.

  Korekty lokalne zastosowane na Masce zakresu luminancji
  Zastosuj korekty lokalne na Masce zakresu luminancji.

 4. Zaznacz pole wyboru Wizualizuj mapę luminacji, aby wyświetlić informacje o luminancji zdjęcia w czerni i bieli. Część oznaczona kolorem czerwonym przedstawia obszar maskowany, który stanowi przecięcie głębokości i zastosowania korekty lokalnej.

  Wizualizuj mapę luminacji
  Wybierz opcję Wizualizuj mapę luminacji, aby wyświetlić informacje o luminancji zdjęcia.

Po poprawieniu obszaru maski możesz wprowadzać selektywne korekty w celu precyzyjnej edycji zdjęcia.

Zapisywanie i stosowanie ustawień domyślnych korekt lokalnych

Korekty lokalne można zapisywać w postaci ustawień domyślnych, co pozwala szybko je stosować w innych obrazach. Ustawienia domyślne dopasowań lokalnych tworzy się, wybiera i obsługuje za pomocą menu Ustawienia Camera Raw  w opcjach narzędzia Pędzel dopasowania lub Filtr stopniowy. Aby wykorzystać ustawienie domyślne korekt lokalnych, należy użyć narzędzia Pędzel dopasowania  lub narzędzia Filtr stopniowy .

Uwaga:

Korekt lokalnych nie można zapisywać wraz z ustawieniami domyślnymi obrazu Camera Raw.

 1. W opcjach narzędzia Pędzel dopasowań lub Filtr stopniowy w oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk menu Ustawienia Camera Raw . Następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

  Nowe ustawienie korekcji lokalnej

  Zapisuje bieżący efekt korekty lokalnej w postaci ustawień domyślnych. Wpisz nazwę i kliknij przycisk OK. Zapisane ustawienia domyślne są wyświetlane w menu Ustawienia korekt lokalnych i można je zastosować do dowolnego obrazu otwartego w programie Camera Raw.

  Usuń nazwę „nazwa ustawień domyślnych”

  Usuwa zaznaczone ustawienia domyślne korekt lokalnych.

  Zmień nazwę „nazwa ustawień domyślnych”

  Zmienia nazwę zaznaczonych ustawień domyślnych korekt lokalnych. Wpisz nazwę i kliknij przycisk OK.

  Nazwa ustawień domyślnych

  Wybierz ustawienia domyślne, aby użyć ich dla narzędzia Pędzel dopasowania lub narzędzia Filtr stopniowy.

Używając ustawień domyślnych korekt lokalnych, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • W danym momencie może być wybrany tylko jeden zbiór ustawień domyślnych korekt lokalnych.

 • Gdy stosuje się ustawienia domyślne korekt lokalnych za pomocą narzędzia Pędzel korekty, można regulować opcje pędzla, takie jak rozmiar, wtapianie, nacisk i gęstość. Ustawienia domyślne wprowadzają parametry efektu dla wybranego rozmiaru pędzla.

 • Po zastosowaniu domyślnych korekt lokalnych można dostosować uzyskany efekt do własnych potrzeb.

 • Te same ustawienia efektów są dostępne zarówno dla narzędzia Pędzel dopasowania, jak i narzędzia Filtr stopniowy. Dzięki temu zbiór ustawień domyślnych korekt lokalnych można zastosować za pomocą dowolnego narzędzia, niezależnie od tego, którego narzędzia użyto do utworzenia tych ustawień domyślnych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?