Wersja procesu to technologia wykorzystywana w programie Camera Raw do dopasowywania i renderowania zdjęć. W zależności od wykorzystywanego procesu na karcie Podstawowe i podczas wprowadzania dopasowań lokalnych dostępne są różne opcje i ustawienia

Wersja procesu PV 5

Nowe obrazy edytowane w wersji Camera Raw 11 korzystają z wersji procesu PV 5. PV 5 poprawia rendering przy wysokich wartościach ISO, co ułatwia usunięcie fioletowej poświaty widocznej niekiedy na obszarach cieni na fotografiach wykonanych przy słabym oświetleniu. W tej wersji procesu udoskonalono także działanie suwaka Usuń zamglenie. Ta zmiana umożliwia łatwe dodawanie zamglenia jako efektu kreatywnego przez przesunięcie suwaka Usuń zamglenie w lewo.

Wersja procesu PV 4

W przypadku obrazów, które nie były edytowane w wersjach wcześniejszych niż Camera Raw 10, należy użyć wersji procesu PV 4. Wersja PV 4 wprowadza obsługę funkcji Maska zakresu oraz udoskonaloną funkcję Automatyczna maska, która lepiej radzi sobie z szumem na obrazie. Obrazy w wersji PV 3 (2012) zostaną automatycznie przekonwertowane na wersję PV 4, jeśli nie zastosowano w nich dopasowań z użyciem funkcji Automatyczna maska.

Wersja procesu PV 3 (2012)

W przypadku obrazów, które nie były edytowane w wersjach wcześniejszych niż Camera Raw 7, należy użyć wersji PV 3. Wersja PV 3 oferuje nowe kontrolki tonalne i nowe algorytmy mapowania tonu dla obrazów o wysokim kontraście. Umożliwia również dostosowanie w panelu Podstawowe takich wartości, jak Światła, Cienie, Białe, Czarne, Ekspozycja i Kontrast. Można także zastosować korekcje lokalne dla ustawień balansu bieli (Temperatura i Tinta) i opcji Światła, Cienie, Szum i Mora.

 

Wersja procesu PV 2 (2010)

W przypadku obrazów edytowanych w programie Camera Raw 6 domyślnie używana była wersja PV 2. Zapewnia ona lepsze wyostrzanie i udoskonaloną redukcję szumów w porównaniu z wersją PV 1.

Wersja procesu PV 1 (2003)

Oryginalny mechanizm przetwarzania wykorzystywany przez moduł Camera Raw 5.x (i wcześniejsze).

Aby wykorzystać nowsze możliwości przetwarzania, można zaktualizować wcześniej edytowane fotografie do bieżącej wersji procesu.

Aby zaktualizować zdjęcie do wersji procesu Camera Raw 10 (PV 4), wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Uaktualnij do bieżącego procesu (ikona wykrzyknika) w prawym dolnym rogu podglądu obrazu.
  • W zakładce Kalibracja aparatu wybierz polecenie Proces > Wersja 4 (bieżąca).

Aby zastosować starszą wersję procesu do obróbki zdjęcia, przejdź do zakładki Kalibracja aparatu i wybierz polecenie Proces
> Wersja 3 (2012), Proces > Wersja 2 (2010) lub Proces > Wersja 1 (2003).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online