Informacje o korekcjach obiektywu

Obiektywy aparatów fotograficznych mogą powodować różne zniekształcenia w zależności od ogniskowej, wielkości przesłony oraz głębi ostrości. Tego typu widoczne zniekształcenia można skorygować za pomocą zakładki Korekcja obiektywu w oknie dialogowym programu Camera Raw.

Winietowanie sprawia, że brzegi zdjęcia, a szczególnie jego rogi, są ciemniejsze niż środek. Opcje w sekcji Winietowanie obiektywu na zakładce Korekcja obiektywu umożliwiają kompensację efektu winietowania.

Zniekształcenie beczkowe sprawia, że linie proste wydają się wyginać łukowato na zewnątrz kadru.

Zniekształcenie poduszkowe sprawia, że linie proste wydają się wyginać łukowato do środka kadru.

Odchylenie chromatyczne jest to typowy defekt spowodowany przez obiektyw aparatu, który nie jest w stanie skupić promieni świetlnych o różnych kolorach w tym samym punkcie. Jednym z typowych objawów tego defektu jest wyostrzenie wszystkich kolorów z jednoczesnym zaburzeniem wielkości odpowiadających im obszarów. Inny typ wtrętu chromatycznego ma wpływ na krawędzie odbłysków światła takich jak te, które pojawiają się, gdy światło odbija się od wody lub wypolerowanego metalu. W takiej sytuacji wokół każdego odbłysku światła pojawia się zwykle fioletowa otoczka.

Obraz przed korekcją aberracji chromatycznej i po niej
Oryginalny obraz (u góry) i obraz po skorygowaniu odchylenia chromatycznego (u dołu)

Samouczek wideo: Korygowanie fotografii za pomocą Camera Raw

Samouczek wideo: Korygowanie fotografii za pomocą Camera Raw
lynda.com

Automatyczna korekcja perspektywy obrazu oraz ustawień obiektywu

Opcje w zagnieżdżonej zakładce Profil, która znajduje się w zakładce Korekcja obiektywu w oknie dialogowym modułu Camera Raw, korygują często występujące zniekształcenia obiektywu. Profile bazują na metadanych EXIF. Metadane te identyfikują rodzaj aparatu fotograficznego oraz obiektywu, którym zostało wykonane zdjęcie. Na tej podstawie profile dokonują stosownych korekcji.

 1. W zagnieżdżonej zakładce Profil, która znajduje się w zakładce Korekcja obiektywu, wybierz opcję Włącz korekcję profilu obiektywu.

  Uwaga:

  Aby Lightroom automatycznie usuwał poprzeczną aberrację chromatyczną i korygował kolorowe otoczki, zaznacz opcję Usuń aberrację chromatyczną na zakładce Profil zagnieżdżonej w zakładce Korekcja obiektywu.

  Można także ręcznie korygować fioletowe i zielone otoczki za pomocą opcji usuwania otoczek dostępnych na zagnieżdżonej zakładce Ręczny. Szczegółowe informacje: Ręczna korekcja perspektywy obrazu oraz ustawień obiektywu.

 2. Jeśli moduł Camera Raw nie znajdzie automatycznie odpowiedniego profilu, wybierz markę, model i profil.

  Uwaga:

  Niektóre aparaty mają tylko jeden obiektyw, a niektóre obiektywy tylko jeden profil. Dostępne obiektywy zależą od tego, czy dopasowywany jest plik nieprzetworzony (raw), czy przetworzony. Aby uzyskać wskazówki dotyczące obsługi profilów obiektywów oraz listę obsługiwanych obiektywów, przeczytaj artykuł pomocy: Pomoc dotycząca profilów obiektywów. Aby utworzyć niestandardowe profile, użyj programu Adobe Lens Profile Creator.

 3. Jeżeli istnieje taka potrzeba, dostosuj zastosowaną przez profil korekcję za pomocą suwaków Ilość:

  Zniekształcenie

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% korekcji zniekształceń w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większą korekcję zniekształceń; wartości poniżej 100 oznaczają mniejszą korekcję zniekształceń.

  Winietowanie

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% winietowania w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większe winietowanie; wartości poniżej 100 oznaczają mniejsze winietowanie.

 4. (Opcjonalnie) Aby zastosować zmiany domyślnych ustawień profilu, wybierz Ustawienia > Zapisz nowe wartości domyślne dla profilu obiektywu.

Ręczna korekcja perspektywy obrazu oraz ustawień obiektywu

Korekcje przekształceń oraz winiety mogą być zastosowane w przypadku oryginalnych i obrobionych zdjęć. Winieta dostosowuje wartości ekspozycji, aby rozjaśnić ciemne narożniki.

 1. Kliknij zagnieżdżoną zakładkę Ręcznie, która znajduje się w zakładce Korekcja obiektywu w oknie programu Camera Raw.

 2. W sekcji Zniekształcenie dostosuj ustawienia następujących opcji:

  Stopień

  Przeciągnij na prawo, aby poprawić zniekształcenie beczkowe oraz wyprostować linie, które wyginają się na zewnątrz kadru. Przeciągnij na lewo, aby poprawić zniekształcenie poduszkowe oraz wyprostować linie, które wyginają się do środka kadru.

 3. W zakładce Usuń otoczkę dostosuj następujące ustawienia:

  Globalne usuwanie fioletowych i zielonych otoczek za pomocą narzędzia Kroplomierz

  Aby usunąć kolorowe otoczki za pomocą narzędzia Kroplomierz, wykonaj następujące czynności:

  1. (Opcjonalnie) Powiększ obszar, na którym znajduje się otoczka, aby ułatwić sobie precyzyjne pobranie odpowiedniego koloru.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command (Mac) lub Control (Win), aby wyświetlić narzędzie Kroplomierz nad obrazem.
  3. Kliknij fioletowe lub zielone otoczki. 

  Suwaki Usuń otoczkę (dla koloru fioletowego lub zielonego) zostaną automatycznie ustawione na wybrany kolor. Jeśli kliknięty obszar jest zbyt neutralny i nie można ustawić koloru do usuwania otoczki, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  Globalne usuwanie fioletowych i zielonych otoczek za pomocą opcji suwaka Usuń otoczkę

  Ilość fioletu/zieleni

  Określa intensywność usuwania otoczki w wybranym odcieniu fioletu lub zieleni. Im większą wartość wskazuje ten suwak, tym większa intensywność usuwania otoczki.

  Odcień fioletu / Odcień zieleni

  Stosuje procedurę usuwania otoczki do wybranego zakresu barw. Przeciągnij punkt końcowy, aby rozszerzyć lub zmniejszyć zakres wybranych kolorów. Przeciągnij między punktami końcowymi, aby przesuwać zakres barw. Minimalny odstęp między punktami końcowymi wynosi dziesięć jednostek.

  Uwaga:

  Powiększ obszar zawierający bardzo ciemny lub czarny element na bardzo jasnym lub białym tle. Sprawdź, gdzie występują kolorowe otoczki. Aby wyraźniej widzieć kolorowe otoczki, przesuń suwak, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), w celu ukrycia wszystkich otoczek skorygowanych przez inne suwaki kolorów.

 4. Na zakładce Winietowanie zmień następujące ustawienia:

  Stopień

  Przesuń suwak Ilość do prawej (wartości dodatnie), aby rozjaśnić narożniki zdjęcia. Przesuń suwak Ilość do lewej (wartości ujemne), aby przyciemnić narożniki zdjęcia.

  Punkt środkowy

  Przesuń suwak Punkt Środkowy do lewej (wartości niższe), aby zastosować dopasowanie Ilości do większego obszaru znajdującego się dalej od nich. Przeciągnięcie suwaka w prawo (wartości wyższe) ogranicza dopasowanie do obszaru znajdującego się bliżej narożników.

Korekta aberracji chromatycznych w module Camera Raw 7.1

W module Camera Raw 7.1 dostępne jest pole wyboru umożliwiające automatyczną korekcję niebiesko-żółtych i czerwono-zielonych otoczek (poprzeczna aberracja chromatyczna). Za pomocą suwaków można korygować purpurową/karmazynową oraz zieloną aberrację chromatyczną (kątowa aberracja chromatyczna). Kątowa aberracja chromatyczna występuje często na obrazach wykonanych z dużymi wartościami przysłony.

Usuwanie czerwono-zielonych i niebiesko-żółtych przesunięć kolorów

 • Na zakładce Kolor panelu Korekcja obiektywu zaznacz pole wyboru Usuń aberrację chromatyczną.

Globalne usuwanie purpurowych/karmazynowych i zielonych otoczek

Na zakładce Kolor panelu Korekcja obiektywu należy za pomocą suwaków Ilość dostosować kolory fioletowy i zielony. Im większą wartość pokazuje suwak Ilość, tym bardziej kolorowa jest otoczka. Należy pamiętać, aby nie użyć dopasowania w stopniu wpływającym na fioletowe lub zielone obiekty przedstawione na zdjęciu.

Suwaki Odcień fioletu i Odcień zieleni pozwalają dopasować zakres barw fioletowej i zielonej. Przeciągnij punkt końcowy, aby rozszerzyć lub zmniejszyć zakres wybranych kolorów. Przeciągnij między punktami końcowymi, aby przesuwać zakres barw. Minimalny odstęp między punktami końcowymi wynosi dziesięć jednostek. W celu ochrony zielonych i żółtych kolorów obrazu, na przykład kolorów liści, domyślny odstęp dla suwaków koloru zielonego jest nieduży.

Uwaga:

Krawędzie fioletowych i zielonych obiektów można chronić za pomocą pędzla korekt lokalnych.

Naciśnięcie klawisza Alt/Option i przeciąganie dowolnego z suwaków pozwala skorzystać z wizualizacji dopasowania. Kiedy użytkownik przesuwa suwak w celu usunięcia koloru, kolor otoczki staje się neutralny.

Usuwanie lokalnych kolorowych otoczek

Lokalny pędzel i dopasowania gradientu pozwalają usunąć otoczki we wszystkich kolorach. Lokalne usuwanie otoczek jest dostępne tylko w wersji procesu 2012.

 • Wybierz pędzel lub narzędzia gradientu i przeciągnij po obrazie.
 • Dopasuj suwak Usuń otoczkę. Wartość dodatnia usuwa kolorową otoczkę. Wartość ujemna chroni obszary obrazu przed usunięciem otoczek zastosowanych globalnie. Wartość -100 całkowicie chroni obszar przed usunięciem otoczki. Na przykład zastosowanie globalne silnego efektu usuwania fioletowej otoczki może spowodować zmniejszenie nasycenia lub zmianę krawędzi fioletowych obiektów na obrazie. Malowanie przy wartości -100 po tych obszarach chroni je i zachowuje ich oryginalny kolor.

Uwaga:

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, należy przed lokalnym usunięciem kolorowych otoczek wprowadzić dowolne korekcje zniekształceń obiektywu w zakładce Zmień.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online