Filtr promieniowy w Camera Raw

Aby w pełni kontrolować, gdzie na zdjęciu skupi się uwaga widza, można podświetlić temat zdjęcia. Umożliwiają to niektóre filtry tworzące efekt winietowania. Wymagają one jednak, aby główny temat znajdował się pośrodku zdjęcia.

Filtry promieniowe Adobe Camera Raw 8.0 kierują uwagę na konkretne obszary obrazu. Możesz na przykład użyć narzędzia filtra promieniowego do narysowania kształtu elipsy dookoła tematu zdjęcia i zwiększenia naświetlenia i przejrzystości wewnątrz zaznaczonego obszaru. Spowoduje to zwrócenie większej uwagi na temat zdjęcia. Temat nie musi znajdować się pośrodku zdjęcia.

Jest to główny obieg pracy służący modyfikacji zdjęcia przy użyciu Filtrów promieniowych:

 1. Otwórz zdjęcie w Adobe Camera Raw.
 2. Wskaż jeden lub więcej obszarów, na których ma się skupić uwaga odbiorcy.
 3. Skonfiguruj:
  • (Opcjonalnie) Filtr promieniowy mający rozmyć tło
  • Filtr promieniowy mający wyróżnić temat
  • Dodatkowe filtry promieniowe, jeśli występuje więcej niż jeden temat do wyróżnienia
Oryginalne zdjęcie (z lewej) i temat wyraźnie podświetlony przy użyciu Filtra promieniowego (z prawej)

Stosowanie Filtra promieniowego do ulepszania zdjęcia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz plik camera raw.
  • Mając otwarty obraz w programie Photoshop, wybierz Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Filtr promieniowy.

  Uwaga:

  Naciskaj klawisz J, aby przełączać narzędzie Filtr promieniowy.

 3. Skorzystaj z przycisków opcji Nowy i Edytuj, aby wybrać, czy chcesz utworzyć nowy filtr, czy edytować istniejący.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć Filtr promieniowy, kliknij i przeciągnij przez obszar, a następnie narysuj okrągły lub eliptyczny kształt. Określa on obszar objęty zmianami, które zamierzasz wykonać, lub z nich wyłączony.
  • Aby edytować Filtr promieniowy, kliknij dowolny szary uchwyt na zdjęciu. Zaznaczony uchwyt zmienia kolor na czerwony.
 5. Aby określić, który obszar zdjęcia jest modyfikowany, wybierz opcję Efekt (poniżej suwaków).

  • Poza Wszystkie modyfikacje zostaną zastosowane poza wybranym obszarem.
  • Wewnątrz Wszystkie modyfikacje zostaną zastosowane wobec zaznaczonego obszaru.
 6. Dopasuj rozmiar (szerokość i wysokość) i orientację dodanego filtra promieniowego. Wybierz filtr i wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij środek filtra i przeciągnij go, aby zmienić jego pozycję.
  • Umieść wskaźnik nad dowolnym z czterech uchwytów filtra, a gdy jego ikona zmieni wygląd, kliknij i przeciągnij ją, aby zmienić wielkość filtra.
  • Umieść wskaźnik przy krawędzi filtra, a gdy jego ikona zmieni wygląd, kliknij i przeciągnij krawędź filtra, aby zmienić orientację.
  Filtr promieniowy przedstawiony jest za pomocą kształtu elipsy

 7. Użyj suwaków, aby zmodyfikować zaznaczony obszar filtra promieniowego. Za pomocą suwaka Wtapianie można dostosować siłę wtopienia.

  Opcje narzędzia filtra promieniowego umożliwiają zastosowanie efektów w obszarze maski o kształcie elipsy.

 8. Powtórz kroki od 3 do 6, kontynuując dodawanie lub edytowanie Filtrów promieniowych.

 9. Usuń zaznaczenie pola Nakładka, aby wyświetlić podgląd gotowego zdjęcia. Jeśli chcesz usunąć wszystkie filtry promieniowe i rozpocząć od samego początku, kliknij Wyczyść wszystko (tej operacji nie można cofnąć).

 10. Użyj opcji Maska, aby włączyć wizualizację maski. Opcjonalnie możesz nacisnąć klawisz Y, aby włączyć ustawieniaMaski.

  Więcej informacji można znaleźć w artykule Filtr promieniowy programu Camera Raw w programie Photoshop CC.

Modyfikacja użycia Filtra promieniowego za pomocą ustawień pędzla

Możesz modyfikować maski Filtra promieniowego za pomocą ustawień pędzla. Po dodaniu maski, wybierz opcję Pędzel obok Nowy/Edytuj, aby przejść do ustawień pędzla. Opcjonalnie możesz użyć kombinacji klawiszy Shift + K.

Stosuj pędzle + i – odpowiednio do potrzeb.

Uwaga:

Aby obejrzeć opis ustawień pędzli w formie wideo, zobacz temat Filtrowanie pędzli w Adobe Camera Raw 8.5.

Ustawienia pędzla w maskach Filtra promieniowego

Skróty klawiaturowe narzędzia Filtr promieniowy i ich modyfikatory

Nowe dostosowania

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania, aby utworzyć dostosowanie ograniczone okręgiem.
 • Podczas przeciągania naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji, aby przesunąć elipsę; zwolnij spację, aby powrócić do definiowania kształtu nowego dostosowania.

Edycja dostosowań

 • Podczas przeciągania wewnątrz dostosowania, aby je przesunąć, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aby ograniczyć ruch w poziomie lub pionie.
 • Podczas przeciągania jednego z czterech uchwytów w celu zmiany rozmiaru dostosowania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aby zachować proporcje kształtu dopasowania.
 • Podczas przeciągania krawędzi dostosowania, aby je obrócić, naciśnij klawisz Shift, aby wykonywać obrót w inkrementacjach co 15 stopni.
 • Po zaznaczeniu dostosowania naciśnij X, aby zmienić kierunek efektu (na przykład od zewnątrz do wewnątrz).

Usuwanie dostosowania

 • Przy zaznaczonym dostosowaniu naciśnij klawisz Delete, aby je usunąć.
 • Naciśnij klawisz Option/Alt i kliknij zaznaczone dostosowanie, aby je usunąć.

Dostosowania o maksymalnym zasięgu

 • Naciśnij klawisz Command/Control i kliknij dwukrotnie puste pole, aby utworzyć dostosowanie wyśrodkowane i obejmujące obszar wykadrowanego obrazu.
 • Naciśnij klawisz Command/Control i kliknij dwukrotnie wewnątrz istniejącego dopasowania, aby rozszerzyć je tak, aby obejmowało obszar wykadrowanego obrazu.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto