Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw (wydanie z czerwca 2022 r.)

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w wydaniu programu Adobe Camera Raw z czerwca 2022 r. (wersja 14.4)

Łatwa regulacja intensywności ustawień predefiniowanych na zdjęciach

Suwak intensywności ustawienia predefiniowanego daje dodatkową kontrolę przy korekcie, umożliwiając dostosowanie intensywności zastosowanego ustawienia predefiniowanego.  Aby użyć suwaka, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie.

 2. W panelu Ustawienia predefiniowane po prawej stronie otwórz kategorię ustawień predefiniowanych i zastosuj ustawienie predefiniowane.

  Suwak intensywności ustawienia predefiniowanego
  Dostosuj intensywność ustawienia predefiniowanego za pomocą suwaka intensywności ustawienia predefiniowanego.

 3. Wystarczy użyć suwaka intensywności, aby dostosować intensywność ustawienia predefiniowanego. Zakres obejmuje wartości od 0 do 200. Zmiany są widoczne w podglądzie. 

Uwaga:

Po utworzeniu predefiniowanego ustawienia (wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane z menu z trzema kropkami Ustawienia predefiniowane) możesz włączyć suwak intensywności. W oknie dialogowym Utwórz ustawienie predefiniowane wybierz opcję Obsługa suwaka intensywności. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, suwak intensywności będzie wyszarzony dla tego ustawienia predefiniowanego.

Tworzenie ustawień predefiniowanych

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia predefiniowane.

Stosowanie maski obiektu i nieba w edycji zbiorczej

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji maski Wybierz obiekt i Wybierz niebo mogą być teraz błyskawicznie stosowane do wielu zdjęć. Aby zastosować zbiorczo ustawienia predefiniowane, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie.

 2. W panelu Ustawienia predefiniowane po lewej stronie otwórz i zastosuj maskę ML (ustawienia maski dla obiektu lub nieba) z poziomu ustawień predefiniowanych użytkownika, jeśli takie istnieją. Możesz również użyć jednego z Adaptacyjnych ustawień predefiniowanych dla Obiektu i Nieba.

 3. Na taśmie filmowej z menu kontekstowego wybierz opcję Kopiuj ustawienia edycji lub Kopiuj wybrane ustawienia edycji.

  Kopiowanie i wklejanie masek ML

 4. Zaznacz zdjęcia, do których chcesz wkleić maskę. Do tego celu można użyć taśmy filmowej.

 5. Po wybraniu odpowiednich zdjęć wybierz opcję Wklej ustawienia edycji z menu kontekstowego. Można również nacisnąć kombinację klawiszy Cmd/Ctrl-V. Maska ML zostanie automatycznie obliczona i dodana do obiektu lub nieba na wybranych zdjęciach.

Uwaga:

Można również dostosować intensywność dopasowań maski. Po prostu skorzystaj z suwaka intensywności maski, aby zwiększyć lub zmniejszyć dopasowanie.

mask-amount-slider
Suwak intensywności maskowania w programie Camera Raw

Szybkie odwracanie maski

 1. Otwórz zdjęcie, które chcesz edytować.

 2. Na pasku narzędzi z prawej strony wybierz opcję Maskowanie > Utwórz nową maskę > Wybierz obiekt.

 3. Obiekt zostanie automatycznie zaznaczony. Zaznaczenie widać w postaci czerwonej nakładki, a w panelu Maskowanie zostanie utworzona maska.

 4. W celu korekty zaznaczenia kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kolejne obszary, lub Odejmij, aby usunąć obszary z zaznaczenia. W tym celu można użyć dowolnego z narzędzi maskowania. Najprostszym sposobem jest użycie narzędzia Pędzel, które umożliwia po prostu malowanie na obszarach do edycji.

  Dodawanie do maski lub odejmowanie z niej
  Dodawanie do maski lub odejmowanie z niej

 5. Aby odwrócić zaznaczenie, wybierz opcję Odwróć maskę w menu z trzema kropkami zaznaczonej maski. Spowoduje to zaznaczenie na obrazie wszystkiego oprócz obiektu. Możesz również zaznaczyć opcję Duplikuj i odwróć maskę, aby duplikować i odwrócić zaznaczoną maskę. 

  Odwracanie maski
  Z łatwością odwróć zaznaczenie

 6. Gdy zaznaczenie będzie zadowalające, użyj suwaków edycji w panelu po prawej stronie, aby wprowadzić poprawki lokalne.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Rozszerzenia funkcji

Korzystanie z nowych adaptacyjnych ustawień predefiniowanych

W panelu Ustawienia predefiniowane można teraz znaleźć predefiniowane ustawienia adaptacyjne dla obiektów i nieba. Te ustawienia predefiniowane są obsługiwane przez sztuczną inteligencję, która szybko wprowadza zmiany do obiektu lub nieba na zdjęciu.

Korzystanie z nowych ustawień predefiniowanych Premium

Wybierz opcję Ustawienia predefiniowane na pasku narzędzi po prawej stronie i wyświetl nowe kategorie ustawień predefiniowanych, takie jak Portrety: Wyrazisty, Portrety: Grupa, Koncerty itd. Przesuń kursor nad ustawienie predefiniowane, aby wyświetlić jego podgląd na zdjęciu i kliknij, aby je zastosować. Kliknij ikonę gwiazdki, aby dodać ustawienie do Ulubionych, dzięki czemu będziesz mieć do niego łatwy dostęp następnym razem.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto