Podręcznik użytkownika Anuluj

Obsługiwane obiektywy

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Praca z kompozycjami programu Illustrator w programie Photoshop
  6. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  7. Siatka i linie pomocnicze
  8. Tworzenie operacji
  9. Cofanie i historia
  10. Domyślne skróty klawiaturowe
  11. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

W oprogramowaniu Adobe Photoshop, Lightroom i wtyczce Camera Raw dostępnych jest wiele profili obiektywów, które służą do korekcji zniekształceń obrazów, takich jak efekt beczki czy zniekształcenia poduszkowate, spowodowanych przez powszechnie używane obiektywy aparatów. Większość profili obiektywów również koryguje winietowanie, które powoduje, że rogi obrazu są ciemniejsze niż pozostała jego część. Poniżej znajdują się wskazówki na temat pracy z profilami obiektywów oraz lista profili obecnie uwzględnionych w produktach Adobe.

Aby uzyskać informacje dotyczące pracy z profilami, zapoznaj się z tematem Praca z profilami obiektywów w oprogramowaniu Photoshop, Lightroom i wtyczce Camera Raw.

Uwaga:

Niektóre profile korekcji obiektywu są dostępne tylko dla formatów RAW i nie są dostępne dla plików JPEG, PNG lub TIFF.

Najnowsze modele obiektywów dodane w czerwcu 2022 r.

Producent Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic
Canon Canon RF-S 18–45 mm F4.5-6.3 IS STM Canon RF 14.4 5.4 11.4
  Canon RF-S 18–150 mm F3.5-6.3 IS STM Canon RF 14.4 5.4 11.4
  Canon RF 800 mm F5.6L IS USM Canon RF 14.4 5.4 11.4
  Canon RF 800 mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF1.4x Canon RF 14.4 5.4 11.4
  Canon RF 800 mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF2x Canon RF 14.4 5.4 11.4
  Canon RF 1200 mm F8L IS USM Canon RF 14.4 5.4 11.4
  Canon RF 1200 mm F8 L IS USM + EXTENDER RF1.4x Canon RF 14.4 5.4 11.4
  Canon RF 1200 mm F8 L IS USM + EXTENDER RF2x Canon RF 14.4 5.4 11.4
Sigma SIGMA 16–28 mm F2.8 DG DN C022
SIGMA L, Sony FE 14.4 5.4 11.4
Sony Sony FE PZ 16–35 mm F4 G Sony FE 14.4 5.4 11.4

Lista obsługiwanych obiektywów

Aby znaleźć obiektyw na liście, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisze Ctrl+F (w systemie Windows) lub Command+F (w systemie Mac OS) i wyszukaj obiektyw według nazwy.
 • Filtruj według producenta obiektywu.
Uwaga:

Wskazówka: jeśli dany obiektyw nie jest obecnie obsługiwany, można utworzyć niestandardowy profil obiektywu.

Apple

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Apple 3G Apple 3.0/6.1/12
Apple 3GS Apple 3.0/6.1/12
Apple iPad Air, aparat tylny 3,3 mm f2.4 (JPEG)
Apple
9.3/12.3
Apple iPad Air (3. generacji), aparat tylny 3,3 mm f2.4 (JPEG)
Apple 9.3/12.3
Apple iPad mini (5. generacji), aparat tylny 3,3 mm f2.4 (JPEG) Apple
9.3/12.3
Apple iPad Pro 11-calowy (2. generacji), aparat tylny 1,27 mm f/2.4 (JPEG + HEIC)
Apple
9.3/12.3
Apple iPad Pro 11-calowy (2. generacji), aparat tylny 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple
9.3/12.3
Apple iPad Pro 11-calowy (2. generacji), aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC)
Apple
9.3/12.3
Apple iPad Pro 11-calowy (3. generacji) aparat tylny 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) 
Apple 10.4/13.4
Apple iPad Pro 12,9 cala (4. generacji), aparat tylny 1,27 mm f/2.4 (JPEG + HEIC)
Apple
9.3/12.3
Apple iPad Pro 12,9 cala (4. generacji), aparat tylny 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG + HEIC)
Apple
9.3/12.3
Apple iPad Pro 12,9 cala (4. generacji), aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC)
Apple
9.3/12.3
Apple iPad (6. generacji) aparat tylny 3,3 mm f2.4 (JPEG) Apple 9.3/12.3
Apple iPad (7. generacji) aparat tylny 3,3 mm f2.4 (JPEG)
Apple 9.3/12.3
Apple iPad Pro 9,7-calowy (JPEG + DNG) Apple 6.7/9.7
Apple iPad Pro (10,5 cala), aparat tylny 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) Apple 7.0/10.0
Apple iPad Pro (10,5 cala), aparat przedni 2,87 mm f/2.2 Apple 7.0/10.0
Apple iPad Pro (12,9 cala), aparat tylny 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) Apple 7.0/10.0
Apple iPad Pro (12,9 cala), aparat przedni 2,87 mm f/2.2 Apple 7.0/10.0
Apple iPad Pro (11 cala), aparat tylny 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPad Pro 12,9 cala (3. generacji) aparat tylny 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPad Pro (11 cala), aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC)
Apple 8.1/11.1
Apple iPad Pro 12,9 cala (3. generacji) aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple
8.1/11.1
Apple iPad Pro 12,9 cala (5. generacji), aparat tylny 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.4/13.4
Apple iPod touch, aparat tylny 3,3 mm f2.4 (JPEG)
Apple 9.3/12.3
Apple iPhone 4 Apple 3.2/6.2/12
Apple iPhone 4S Apple 4.3/7.3
Apple iPhone 5 Apple 4.3/7.3
Apple iPhone 5s Apple 5.3/8.3
Apple iPhone 5c Apple 5.4/8.4
Apple iPhone 6 Apple 5.7/8.7
Apple iPhone 6 Plus Apple 5.7/8.7
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) Apple 6.3/9.3, 6.7/9.7
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) Apple 6.3/9.3, 6.7/9.7
Apple iPhone 7, aparat tylny 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) Apple 6.7/9.7
Apple iPhone 7, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 Apple 6.7/9.7
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) Apple 6.7/9.7
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) Apple 6.7/9.7
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny iSight Duo 3,99 mm f/1.8 Apple 6.7/9.7
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny iSight Duo 6,6 mm f/2.8 Apple 6.7/9.7
Apple iPhone 7 Plus, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 Apple 6.7/9.7
Apple iPhone 8, aparat tylny 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Apple iPhone 8, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 Apple 7.1/10.1
Apple iPhone 8 Plus, aparat tylny 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Apple iPhone 8 Plus, aparat tylny 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Apple iPhone 8 Plus, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 Apple 7.1/10.1
Apple iPhone SE, aparat tylny 4,15 mm f/2.2 (DNG + JPEG) Apple 6.7/9.7
Apple iPhone SE, aparat tylny 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 9.3/12.3
Apple iPhone SE, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC)
Apple 9.3/12.3
Apple iPhone X, aparat tylny 4 mm f/1.8 (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Apple iPhone X, aparat tylny 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Apple iPhone X, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 Apple 7.1/10.1
Apple iPhone XR, aparat tylny 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPhone XR, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPhone XS, aparat tylny 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPhone XS, aparat tylny 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPhone XS, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPhone XS Max, aparat tylny 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 8.1/11.1
Apple iPhone XS Max, aparat tylny 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPhone XS Max, aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple 8.1/11.1
Apple iPhone 11, aparat tylny 1,54 mm f/2.4 (JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11, aparat tylny 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11, aparat przedni 2,71 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro, aparat tylny 1,54 mm f/2.4 (JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro, aparat tylny 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro, aparat tylny 6 mm f/2 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro, aparat przedni 2,71 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro Max, aparat tylny 1,54 mm f/2.4 (JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro Max, aparat tylny 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro Max, aparat tylny 6 mm f/2 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPhone 11 Pro Max, aparat przedni 2,71 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple 9.0/12.0
Apple iPad Air (4. generacji), aparat przedni 2,87 mm f/2.2 (JPEG + HEIC) Apple 10.1/13.1
Apple iPad Air (4. generacji), aparat tylny 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12, aparat przedni 2,71 mm f/2.2 (JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12, aparat tylny 4,2 mm f/1.6 (DNG + JPEG + HEIC) Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Mini, aparat przedni 2,71 mm f/2.2 (JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Mini, aparat tylny 4,2 mm f/1.6 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Pro, aparat przedni 2,71 mm f/2.2 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Pro, aparat tylny 4,2 mm f/1.6 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Pro, aparat tylny 6 mm f/2 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Pro Max, aparat przedni 2,71 mm f/2.2 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Pro Max, aparat tylny 5,1 mm f/1.6 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPhone 12 Pro Max, aparat tylny 7,5 mm f/2.2 (DNG + JPEG + HEIC)
Apple 10.1/13.1
Apple iPad (9. generacji) aparat tylny 3,3 mm f2.4 Apple 11.0/14.0
Apple iPad (9. generacji) aparat przedni 1,65 mm f2.4
Apple 11.0/14.0
Apple iPad mini (6. generacji), aparat tylny 3 mm f1.8
Apple
11.0/14.0
Apple iPad mini (6. generacji), aparat przedni 1,65 mm f2.4
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 Pro Max, aparat tylny 5,7 mm f1.5
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 Pro Max, aparat tylny 9 mm f2.8
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 Pro Max, aparat przedni 2,71 mm f2.2
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 Pro, aparat tylny 5,7 mm f1.5
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 Pro, aparat tylny 9 mm f2.8
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 Pro, aparat przedni 2,71 mm f2.2
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13, aparat tylny 5,1 mm f1.6
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13, aparat przedni 2,71 mm f2.2
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 mini, aparat tylny 5,1 mm f1.6
Apple
11.0/14.0
Apple iPhone 13 mini, aparat przedni 2,71 mm f2.2
Apple
11.0/14.0
Apple iPad Air (5. generacji), aparat przedni 1,65 mm f/2.4 Apple 11.3/14.3
Apple iPad Air (5. generacji), aparat tylny 3 mm f/1.8
Apple 11.3/14.3
Apple iPhone SE (3. generacji), aparat przedni 2,87 mm f/2.2
Apple
11.3/14.3
Apple iPhone SE (3. generacji), aparat tylny 3,99 mm f/1.8
Apple
11.3/14.3

Canon

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Canon 6,1-30,5 mm f/2.8-4.5  Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 135 mm f/2L USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 14 mm f/2.8L II USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 14 mm f/2.8L USM Canon 3.5/6.5
Canon EF 15 mm f/2.8 Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 8–15 mm f/4L Fisheye USM Canon 6.0/9.0
Canon EF 11–24 mm f/4L USM Canon 6.0/9.0
Canon EF 16–35 mm f/2.8L USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 16–35 mm f/2.8L II USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 16–35 mm f/2.8 L III USM Canon 6.9/9.9
Canon EF 16–35 mm f/4L IS USM Canon 5.6/8.6
Canon EF 17–40 mm f/4L USM Canon 3.0/6.1 & 3.2/6.2/12
Canon EF-S 18–55 mm f/3.5-5.6 IS STM Canon 5.4/8.4
Canon EF-S 18–55 mm f/4-5.6 IS STM Canon 6.12/9.12
Canon EF-S 18–135 mm f/3.5-5.6 IS USM Canon 6.6/9.6
Canon EF 180 mm f/3.5L Macro USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 20 mm f/2.8 USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 24 mm f/1.4L USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 24 mm f/1.4L II USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 24 mm f/2.8 IS USM Canon 4.2/7.2
Canon EF 24–105 mm f/3.5-5.6 IS STM Canon 5.7.1/8.7.1
Canon EF 24–105 mm f/4L IS USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 24–105 mm f/4L IS II USM Canon 6.9/9.9
Canon RF 24–105 mm F4L IS USM Canon 8.0/11.0
Canon EF 24–70 mm f/2.8L USM Canon 3.0/6.1//12
Canon EF 24–70 mm f/2.8L II USM Canon 4.3/7.3
Canon EF 24–85 mm f3.5-4.5 USM Canon 6.0/8.8
Canon EF 35 mm f/2 IS USM Canon 4.4/7.4
Canon EF 28 mm f/1.8 USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 28 mm f/2.8 IS USM Canon 4.2/7.2
Canon EF 28–70 mm f/2.8L USM Canon 3.4/6.4/12
Canon EF 28–135 mm f/3.5-5.6 IS USM ** Canon 3.0/6.1/12 & 3.3/6.3
Canon EF 28–300 mm f/3.5-5.6L IS USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 300 mm f/2.8L IS USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM Canon 6.3/9.3
Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM +1.4x Canon 6.3/9.3
Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM +2.0x Canon 6.3/9.3
Canon EF 300 mm f/4L IS USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 35 mm f/1.4L USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 35 mm f/1.4L II USM Canon 6.3/9.3
Canon EF 35 mm f/2 Canon 4.1/7.1/13
Canon EF 24–70 mm f/4L IS USM Canon 4.4/7.4
Canon EF 40 mm f/2.8 STM Canon 4.2/7.2
Canon EF 50 mm f/1.4 USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 50 mm f/2.5 Compact Macro Canon 6.0/9.0
Canon EF 50 mm f/1.2L USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 50 mm f/1.8 II Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 50 mm f/1.8 STM Canon 6.1/9.1
Canon EF 85 mm f/1.4L IS USM Canon 7.2/10.2
Canon EF-S 55–250 mm f/4-5.6 IS II Canon 5.4/8.4
Canon EF 100 mm f/2 USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 200 mm f/2L IS USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 200 mm f/2.8L USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 200–400 mm f/4L IS USM Canon 5.4/8.4
Canon EF 200–400 mm f/4L IS USM EXT Canon 5.4/8.4
Canon EF 400 mm f/2.8L IS USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 400 mm f/2.8L IS II USM Canon 6.3/9.3
Canon EF 400 mm f/2.8L IS II USM +1.4x Canon 6.3/9.3
Canon EF 400 mm f/2.8L IS II USM +2.0x Canon 6.3/9.3
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM Canon 8.3/11.3
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM +1.4x III Canon 8.3/11.3
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM +2x III
Canon 8.3/11.3
Canon EF 400 mm f/4 DO IS USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM Canon 6.1/9.1
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM +1.4x Canon 6.3/9.3
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM +2.0x Canon 6.3/9.3
Canon EF 400 mm f/5.6L USM Canon 6.3/9.3
Canon EF 400 mm f/5.6L USM +1.4x Canon 6.3/9.3
Canon EF 400 mm f/5.6L USM +2.0x Canon 6.3/9.3
Canon EF 500 mm f/4L IS II USM Canon 6.3/9.3
Canon EF 500 mm f/4L IS II USM +1.4x Canon 6.3/9.3
Canon EF 500 mm f/4L IS II USM +2.0x Canon 6.3/9.3
Canon EF 600 mm f/4L IS USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM Canon 6.2/9.2
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM +1.4x III Canon 7.1/10.1
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM +2x III Canon 7.1/10.1
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM Canon 8.3/11.3
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM +1.4x III
Canon 8.3/11.3
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM +2x III Canon 8.3/11.3
Canon EF 800 mm f/5.6L IS USM Canon 6.2/9.2
Canon EF 800 mm f/5.6L IS USM +1.4x III Canon 7.1/10.1
Canon EF 800 mm f/5.6L IS USM +2x III Canon 7.1/10.1
Canon EF 100–400 mm f/4.5-5.6L IS USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 100–400 mm f/4.5-5.6L IS II USM Canon 6.0/8.8
Canon EF 100–400 mm f/4.5-5.6L IS II USM +1.4x Canon 6.6/9.6
Canon EF 100–400 mm f/4.5-5.6L IS II USM +2.0x Canon 6.6/9.6
Canon EF 70–200 mm f/2.8L IS II USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 70–200 mm f/2.8L IS II USM +1.4x Canon 6.7/9.7
Canon EF 70–200 mm f/2.8 L IS III USM Canon 8.3/11.3
Canon EF 70–200 mm f/2.8 L IS III USM +1.4x III Canon 8.3/11.3
Canon EF 70–200 mm f/2.8L IS II USM +2.0x Canon 6.7/9.7
Canon EF 70–200 mm f/2.8 L IS III USM +2x III
Canon 8.3/11.3
Canon EF 70–200 mm f/2.8L IS USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 70–200 mm f/2.8L USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 70–200 mm f/4L IS USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 70–200 mm f/4L IS II USM Canon 8.0/11.0
Canon EF 70–300 mm f/4-5.6L IS USM Canon 3.4/6.4/12
Canon EF 70–200 mm f/4L USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 70–300 mm f/4-5.6 IS USM Canon 3.0/6.1 & 3.2/6.2/12
Canon EF 70–300 mm f/4-5.6 IS II USM Canon 6.9/9.9
Canon EF 70–300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM Canon 3.3/6.3
Canon EF 75–300 mm f/4-5.6 USM Canon 3.2/6.2/12
Canon EF 85 mm f/1.2L II USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 85 mm f/1.2L USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF 85 mm f/1.8 USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF-S 10–18 mm f/4.5-5.6 IS STM Canon 5.6/8.6
Canon EF-S 10–22 mm f/3.5-4.5 USM Canon 3.0/6.1 & 3.2/6.2/12
Canon EF-S 15–85 mm f/3.5-5.6 IS USM Canon 3.0/6.1/12
Canon EF-S 18–135 mm f/3.5-5.6 IS STM Canon 4.2/7.2
Canon EF-S 55–250 mm f/4-5.6 IS Canon 3.2/6.2/12
Canon EF-S 55–250 mm f/4-5.6 IS STM Canon 5.2/8.3
Canon EF-S 17–55 mm f/2.8 IS USM Canon 3.0/6.1 & 3.2/6.2/12
Canon EF-S 17–85 mm f/4-5.6 IS USM ** Canon 3.0/6.1/12 & 3.3/6.3
Canon EF-S 18–55 mm f/3.5-5.6 IS * ** Canon 3.0/6.1 & 3.2/6.2/12 & 3.3/6.3
Canon EF-S 18–55 mm f/3.5-5.6 IS II Canon 6.10/9.10
Canon EF-S 18–135 mm f/3.5-5.6 IS Canon 3.3/6.3
Canon EF-S 18–200 mm f/3.5-5.6 IS Canon 3.2/6.2/12
Canon EF-S 24 mm f/2.8 STM Canon 5.7.1/8.7.1
Canon EF-S 35 mm f/2.8 MACRO IS STM Canon 7.0/10.0
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM Canon 3.2/62/12
Canon MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo Canon 6.3/9.3
Canon PowerShot S90 Canon 3.2/6.2/12
Canon PowerShot S100 Canon 3.6/6/6
Canon PowerShot G10 ** Canon 3.3/6.3
Canon PowerShot G11 Canon 3.3/6.3
Canon PowerShot G12 Canon 3.3/6.3
Canon PowerShot S95 Canon 3.3/6.3
Canon PowerShot G1 X Canon 5.0/8.1
Canon PowerShot G15 Canon 5.0/8.1
Canon EF-M 11–22 mm f/4-5.6 IS STM   Canon 5.3/8.3
Canon EF-M 15–45 mm f/3,5-6.3 IS STM Canon 6.3/9.3
Canon EF-M 18–55 mm f/3,5-5.6 IS STM Canon 4.2/7.2
Canon EF-M 18–150 mm f/3,5-6.3 IS STM Canon 6.9/9.9
Canon EF-M 22 mm f/2 STM Canon 4.2/7.2
Canon EF-M 28 mm f/3.5 MACRO IS STM Canon 6.9/9.9
Canon EF-M 32 mm f/1.4 STM Canon 8.1/11.1
Canon EF-M 55–200 mm f/4,5-6.3 IS STM
Canon 6.4/9.4
Canon RF 24–240 mm F4-6.3 IS USM Canon RF 8.4/11.4/20.0
Canon RF 28–70 mm F2 L USM Canon RF 8.4/11.4/20.0
Canon RF 35 mm F1.8 MACRO IS STM Canon RF 8.4/11.4/20.0
Canon RF 50 mm F1.2 L USM Canon RF 8.4/11.4/20.0
Canon RF 85 mm F1.2 L USM Canon RF 8.4/11.4/20.0
Canon RF 15–35 mm f/2.8 L IS USM Canon RF 12.1/3.1/9.1
Canon RF 24–70 mm f/2.8 L IS USM Canon RF 12.1/3.1/9.1
Canon RF 24–105 mm F4-7.1 IS STM Canon RF 9.2.1/12.2.1/20.1.2
Canon RF 70–200 mm F2.8 L IS USM Canon RF 12.1/3.1/9.1
Canon RF 85 mm F1.2 L USM DS
Canon RF 12.1/3.1/9.1
Canon FD 28 mm F2.8 Canon 6.2/9.2
Canon FD 50 mm F1.4 Canon 6.2/9.2
Canon FD 135 mm F2.5 S.C. Canon 6.2/9.2
Canon RF 85 mm F2 MACRO IS STM
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 100–500mm F4.5-7.1 L IS USM
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 100–500 mm F4.5-7.1 L IS USM + EXTENDER RF1.4x
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 100–500 mm F4.5-7.1 L IS USM + EXTENDER RF2x
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 400 mm F2.8L IS USM
Canon RF 10.4/13.4
Canon RF 600 mm F4L IS USM
Canon RF 10.4/13.4
Canon RF 600 mm F11 IS STM
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 600 mm F11 IS STM + EXTENDER RF1.4x
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 600 mm F11 IS STM + EXTENDER RF2x
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 800 mm F11 IS STM
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 800 mm F11 IS STM + EXTENDER RF1.4x
Canon RF
9.4/12.4
Canon RF 800 mm F11 IS STM + EXTENDER RF2x
Canon RF
9.4/12.4
Canon FD 24 mm F2.8 Canon FD 11.0/14.0
Canon FD 35 mm F2
Canon FD
11.0/14.0
Canon FD 50 mm F1.8
Canon FD
11.0/14.0
Canon FL 135 mm F3.5
Canon FL
11.0/14.0
Canon LTM 35 mm F2
Leica Thread Mount (LTM)
11.0/14.0
Canon LTM 50 mm F0.95
Leica Thread Mount (LTM)
11.0/14.0
Canon LTM 50 mm F1.2
Leica Thread Mount (LTM)
11.0/14.0
Canon LTM 50 mm F1.4
Leica Thread Mount (LTM)
11.0/14.0
Canon LTM 50 mm F1.8
Leica Thread Mount (LTM)
11.0/14.0
Canon RF 14–35 mm F4L IS USM
Canon RF
11.0/14.0
Canon RF 50 mm F1.8 STM
Canon RF
11.0/14.0
Canon RF 70–200 mm F4L IS USM
Canon RF
11.0/14.0
Canon RF 100 mm F2.8 L Macro IS USM
Canon RF
11.0/14.0
Canon RF 16 mm F2.8 STM
Canon RF
11.1/14.1
Canon RF 100–400 mm F5.6-8 IS USM
Canon RF
11.1/14.1
Canon RF 100–400 mm F5.6-8 IS USM + EXTENDER RF1.4x
Canon RF
11.1/14.1
Canon RF 100–400 mm F5.6-8 IS USM + EXTENDER RF2x
Canon RF
11.1/14.1
Canon RF-S 18–45 mm F4.5-6.3 IS STM Canon RF 11.4/14.4
Canon RF-S 18–150 mm F3.5-6.3 IS STM
Canon RF
11.4/14.4
Canon RF 800 mm F5.6L IS USM
Canon RF
11.4/14.4
Canon RF 800 mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF1.4x
Canon RF
11.4/14.4
Canon RF 800 mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF2x
Canon RF
11.4/14.4
Canon RF 1200 mm F8L IS USM
Canon RF
11.4/14.4
Canon RF 1200 mm F8 L IS USM + EXTENDER RF1.4x
Canon RF
11.4/14.4
Canon RF 1200 mm F8 L IS USM + EXTENDER RF2x
Canon RF
11.4/14.4

DxO Labs

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

DxO ONE

DxO

6.3/9.3

Sigma

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
SIGMA 10–20 mm F3.5 EX DC HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 12–24 mm F4 DG HSM A016 Canon, Nikon, SIGMA 6.8/9.8
SIGMA 10–20 mm F4-5.6 EX DC / HSM Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 10 mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 12–24 mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL / HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 12–24 mm F4.5-5.6 DG HSM II Canon, Nikon, SIGMA 3.6/6/6
SIGMA 14 mm F1.8 DG HSM A017 Canon, Nikon, SIGMA 7.0/10.0
SIGMA 14 mm F1.8 DG HSM A018 Sony FE 7.4/10.4
SIGMA 14–24 mm F2.8 DG HSM A018 Canon, Nikon, SIGMA 7.3/10.3
SIGMA 15 mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 16 mm F1.4 DC DN C017 Sony E 7.1/10.1
SIGMA 35 mm F1.2 DG DN A019 Sony FE 8.4/11.4/20.0
SIGMA 45 mm F2.8 DG DN C019 Sony FE 8.4/11.4/20.0
SIGMA 20 mm F1.4 DG HSM A015 Canon, Nikon, SIGMA 6.3/9.3
SIGMA 20 mm F1.4 DG HSM A018 Sony FE 7.4/10.4
SIGMA 20 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 7.0/10.0
SIGMA 24 mm F1.4 DG HSM A015 Canon, SIGMA 6.0/9.0
SIGMA 24 mm F1.4 DG HSM A015 Nikon 6.1.1/9.1.1
SIGMA 24 mm F1.4 DG HSM A018 Sony FE 7.4/10/4
SIGMA 24 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 7.0/10.0
SIGMA 17–50 mm F2.8 EX DC OS HSM Canon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 17–70 mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 17–50 mm F2.8 EX DC OS HSM (mocowanie Nikon) Nikon 3.2/6.2/12
SIGMA 17–70 mm F2.8-4.5 DC MACRO / HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 17–70 mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Pentax, Sony 3.6/6.6
SIGMA 17–70 mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM C013 Canon, SIGMA 4.4/7.4
SIGMA 17–70 mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM C013 Pentax, Sony 5.2/8.2
SIGMA 17–70 mm F2.8-4 DC Macro OS HSM C013 Nikon 5.0/8.1
SIGMA 18–35 mm F1.8 DC HSM A013 Canon 5.2/8.2
SIGMA 18–35 mm F1.8 DC HSM A013 Nikon, SIGMA 5.3/8.3
SIGMA 18–35 mm F1.8 DC HSM A013 Pentax, Sony Alpha 5.6/8.6
SIGMA 18–125 mm F3.8-5.6-DC OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 18–250 mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM Pentax, Sony 4.4/7.4
SIGMA 18–200 mm F3.5-6.3 DC Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 18–200 mm F3.5-6.3 DC OS / HSM Canon, Nikon, SIGMA 3.0/6.1/12
SIGMA 18–200 mm F3.5-6.3 II DC OS HSM Nikon, SIGMA 4.0/7.0
SIGMA 18–200 mm F3.5-6.3 DC OS HSM II Canon 3.6/6.6
SIGMA 18–200 mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Pentax 6.0/8.8
SIGMA 18–250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 24–35 mm F2 DG HSM A015 Canon, Nikon, SIGMA 6.2/9.2
SIGMA 24–35 mm T2.2 FF ZOOM Canon 7.0/10.0
SIGMA 18–250 mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM Canon, Nikon, SIGMA 4.2/7.2
SIGMA 18–50 mm F2.8 EX DC MACRO / HSM Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 18–50 mm F2.8-4.5 DC OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 18–50 mm F2.8-4.5 DC HSM Pentax, Sony 4.2/7.2
SIGMA 19 mm F2.8 DN A013 Olympus, Sony 5.0/8.1
SIGMA 30 mm F2.8 DN A013 Olympus, Sony 5.0/8.1
SIGMA 30 mm F1.4 DC DN C016 Olympus, Sony E 6.5/9.5
SIGMA 20 mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 24–70 mm F2.8 DG OS HSM A017 Canon 7.0/10.0
SIGMA 24–70 mm F2.8 DG OS HSM A017 Sony FE 7.4/10.4
SIGMA 24–70 mm F2.8 EX DG MACRO Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 24–70 mm F2.8 IF EX DG HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 24–105 mm F4 DG OS HSM A013 Canon, Nikon, SIGMA 5.4/8.4
SIGMA 120–300 mm F2.8 APO EX DG Canon, Nikon, SIGMA 3.0/6.1
SIGMA 24 mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 28–300 mm F3.5-6.3 DG MACRO Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 18–300 mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014 Canon, Nikon, SIGMA 5.7/8.7
SIGMA 18–300 mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014 Pentax, Sony 6.3/9.3
SIGMA 28–70 mm F2.8-4 DG Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 28 mm F1.4 DG HSM A019 Canon, Nikon F, SIGMA, Sony FE 8.3/11.3
SIGMA 28 mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO Canon, Nikon F, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 40 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 8.3/11.3
SIGMA 60–600 mm F4.5-6.3 DG OS HSM S018 Nikon F 8.3/11.3
SIGMA 70–200 mm F2.8 DG OS HSM S018 Canon, Nikon F, SIGMA 8.3/11.3
SIGMA 19 mm F2.8 EX DN Olympus, Sony 4.1/7.1/13
SIGMA 30 mm F2.8 EX DN Olympus, Sony 4.1/7.1/13
SIGMA 60 mm F2.8 DN A013 Olympus, Sony 5.2/8.2
SIGMA 30 mm F1.4 EX DC / HSM Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 35 mm F1.4 DG HSM A012 Canon, Nikon, SIGMA 4.4/7.4
SIGMA 35 mm F1.4 DG HSM A018 Sony FE 7.4/10.4
SIGMA 28 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 8.3/11.3
SIGMA 35 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 7.0/10.0
SIGMA 30 mm F1.4 DC HSM A013 Canon, SIGMA 5.0/8.1
SIGMA 30 mm F1.4 DC HSM A013 Nikon, Pentax, Sony Alpha 5.2/8.2, 5.5/8.5, 5.5/8.5
SIGMA 56 mm F1.4 DC DN C018 Sony 8.1/11.1
SIGMA 70 mm F2.8 DG MACRO A018 Canon, Nikon, Sony FE 7.5/10.5
SIGMA 85 mm F1.4 DG HSM A016 Canon, Nikon, SIGMA 6.8/9.8
SIGMA 85 mm F1.4 DG HSM A018 Sony FE 7.4/10.4
SIGMA 85 mm F1.4 EX DG HSM Pentax, Sony 3.5/6.5
SIGMA 4,5 mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 50–100 mm F1.8 DC HSM A016 Canon, Nikon, SIGMA 6.5/9.5, 6.8/9.8
SIGMA 50–200 mm F4-5.6 DC OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 50–200 mm F4-5.6 DC OS HSM Sony 3.6/6.6 ***
SIGMA 40 mm F1.4 DG HSM A018 Canon 8.1/11.1
SIGMA 40 mm F1.4 DG HSM A018 Nikon F, SIGMA, Sony FE 8.3/11.3
SIGMA 50 mm F1.4 EX DG HSM Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 50 mm F1.4 DG HSM A014 Canon, Nikon, SIGMA 5.5/8.5
SIGMA 50 mm F1.4 DG HSM A018 Sony FE 7.4/10.4
SIGMA 50 mm F1.4 DG HSM Art Lens Sony Alfa 6.0/8.8
SIGMA 50 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 7.0/10.0
SIGMA 70–300 mm F4-5.6 DG MACRO Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 70–300 mm F4-5.6 DG OS Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 8–16 mm F4.5-5.6 DC HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 14–24 mm F2.8 DG DN A019 Sony FE 9.0/12.0
SIGMA 85 mm F1.4 EX DG HSM Canon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 85 mm F1.4 EX DG HSM Nikon 4.1/7.1/13
SIGMA 85 mm F1.4 EX DG HSM Canon, Nikon 3.4/6.4/12
SIGMA 85 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 7.0/10.0
SIGMA 105 mm F1.4 DG HSM A018 Canon, Nikon, SIGMA 7.5/10.5
SIGMA 105 mm F2.8 EX DG OS HSM Macro ****
Canon, Nikon, SIGMA 3.6/6.6
SIGMA 105 mm F2.8 EX DG OS HSM Macro ****
Sony 4.2/7.2
SIGMA 8 mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 50–150 mm F2.8 EX DC OS HSM Canon, Nikon, SIGMA 4.1/7.1/13
SIGMA APO 100–300 mm F4 EX DG / HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 100–400 mm F5-6.3 DG OS HSM C017 Canon 6.10/9.10
SIGMA 100–400 mm F5-6.3 DG OS HSM C017 Nikon, SIGMA
7.0/10.0
SIGMA APO 120–300 mm F2.8 EX DG HSM Canon, Nikon, SIGMA 3.0/6.1/12
SIGMA APO 120–300 mm F2.8 EX DG OS HSM Canon, Nikon, SIGMA 3.5/6.5
SIGMA 135 mm F1.8 DG HSM A017 Canon, Nikon, SIGMA 6.10/9.10
SIGMA 135 mm F1.8 DG HSM A018 Sony FE 7.4/10.4
SIGMA 105 mm T1.5 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 8.1/11.1
SIGMA 135 mm T2 FF HIGH-SPEED PRIME Canon 7.0/10.0
SIGMA 120–300 mm F2.8 DG OS HSM S013 Canon, Nikon, SIGMA 5.2/8.2
SIGMA APO 120–400 mm F4.5-5.6 DG OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 150–500 mm F5-6.3 DG OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 200–500 mm F2.8 / 400-1000 mm F5.6 EX DG Canon, Nikon, SIGMA 3.0/6.1/12
SIGMA 150–600 mm F5-6.3 DG OS HSM S014 Canon, Nikon, SIGMA 5.7/8.7
SIGMA 150–600 mm F5-6.3 DG OS HSM C015 Canon, Nikon, SIGMA 6.1.1/9.1.1
SIGMA APO 300–800 mm F5.6 EX DG HSM Canon, Nikon, Olympus, SIGMA 3.0/6.1/12
SIGMA APO 300 mm F2.8 EX DG / HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 12–24 mm F4.5-5.6 DG HSM II Sony 4.1/7.1/13
SIGMA 17–50 mm EX DC HSM Pentax 4.1/7.1/13
SIGMA 18–200 mm F3.5-6.3 II DC OS HSM Pentax, Sony 4.1/7.1/13
SIGMA APO 50–150 mm F2.8 II EX DC HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 50–500 mm F4-6.3 EX DG / HSM Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 50–500 mm F4.5-6.3 DG OS HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 60–600 mm F4.5-6.3 DG OS HSM S018 Canon, SIGMA 8.1/11.1
SIGMA APO 500 mm F4.5 EX DG / HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 500 mm F4 DG OS HSM S016 Canon, Nikon, SIGMA 6.8/9.8
SIGMA APO 70–200 mm F2.8 EX DG OS HSM Canon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 70–200 mm F2.8 EX DG OS HSM (mocowanie Nikon) Nikon 3.2/6.2/12
SIGMA APO 70–200 mm F2.8 II EX DG MACRO HSM Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 70–300 mm F4-5.6 DG MACRO Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO 800 mm F5.6 EX DG / HSM Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA APO MACRO 150 mm F2.8 EX DG HSM Canon, Nikon, Olympus, SIGMA 3.0/6.1/12
SIGMA APO MACRO 150 mm F2.8 EX DG OS HSM ****
Canon, Nikon, SIGMA 3.6/6.6
SIGMA APO MACRO 150 mm F2.8 EX DG OS HSM **** Sony 4.1/7.2
SIGMA APO MACRO 180 mm F3.5 EX DG / HSM ****
Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 18–200 mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014 Canon, Nikon, SIGMA 5.5/8.5
SIGMA DC 18–200 mm f/3.5-6.3 Nikon 3.0/6.1/12
SIGMA DC 4,5 mm f/2.8 HSM Canon, Nikon 3.0/6.1/12
SIGMA DG 12–24 mm f/4.5-5.6 EX HSM Canon, Nikon 3.0/6.1/12
SIGMA DG 15 mm f/2.8 EX Canon, Nikon 3.0/6.1/12
SIGMA DG 8 mm f/3.5 EX Canon, Nikon 3.0/6.1/12
SIGMA MACRO 105 mm F2.8 EX DG Canon, Nikon, Olympus, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA MACRO 50 mm F2.8 EX DG Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.1/6.1/12
SIGMA MACRO 70 mm F2.8 EX DG Canon, Nikon, Pentax, SIGMA, Sony 3.0/6.1/12
SIGMA 150 mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro Sony 4.1/7.1/13
SIGMA APO MACRO 180 mm F2.8 EX DG OS HSM Canon, Nikon, SIGMA
4.3/7.3
SIGMA APO MACRO 180 mm F2.8 EX DG OS HSM Sony 4.4/7.4
SIGMA DP1 Merrill SIGMA 4.3/7.3
SIGMA DP1 SIGMA 3.3/6.3
SIGMA DP1S SIGMA 3.3/6.3
SIGMA DP1X SIGMA 3.3/6.3
SIGMA DP2 SIGMA 3.3/6.3
SIGMA DP2S SIGMA 3.3/6.3
SIGMA DP2x SIGMA 3.6/6.6
SIGMA 17–50 mm F2.8 EX DC HSM Pentax, Sony 4.0/7.0
SIGMA 50–200 mm F4-5.6 DC HSM Pentax, Sony 4.0/7.0
SIGMA dp1 Quattro * SIGMA 6.0/8.8
SIGMA dp2 Quattro * SIGMA 6.0/8.8
SIGMA dp3 Quattro * SIGMA 6.0/9.0
SIGMA dp0 Quattro * SIGMA 6.1.1/9.1.1
SIGMA 16 mm F1.4 DC DN C017 Canon M 12.1/3.1/9.1
SIGMA 30 mm F1.4 DC DN C016 Canon M 12.1/3.1/9.1
SIGMA 56 mm F1.4 DC DN C018 Canon M 12.1/3.1/9.1
SIGMA 105 mm F1.4 DG HSM A018 Sony FE 12.1/3.1/9.1
SIGMA 14–24 mm F2.8 DG DN A019 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 14 mm F1.8 DG HSM A017 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 20 mm F1.4 DG HSM A015 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 24–70 mm F2.8 DG DN A019 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 24 mm F1.4 DG HSM A015 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 28 mm F1.4 DG HSM A019 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 35 mm F1.2 DG DN A019 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 35 mm F1.4 DG HSM A012 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 40 mm F1.4 DG HSM A018 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 45 mm F2.8 DG DN C019 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 50 mm F1.4 DG HSM A014 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 70 mm F2.8 DG MACRO A018 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 85 mm F1.4 DG HSM A016 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 105 mm F1.4 DG HSM A018 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 135 mm F1.8 DG HSM A017 L Mount *******
Sigma L
9.2/12.2
SIGMA 24–70 mm F2.8 DG DN A019
Sony FE
9.2/12.2
SIGMA 16 mm F1.4 DC C017 DN Sigma L 10.0/13.0
SIGMA 30 mm F1.4 DC C016 DN
Sigma L
10.0/13.0
SIGMA 56 mm F1.4 DC C018 DN
Sigma L
10.0/13.0
SIGMA 100–400 mm F5-6.3 DG DN OS C020
Sigma L
10.0/13.0
SIGMA 100–400 mm F5-6.3 DG DN OS C020 + TC-1411
Sigma L
10.0/13.0
SIGMA 100–400 mm F5-6.3 DG DN OS C020 + TC-2011
Sigma L
10.0/13.0
SIGMA 100–400 mm F5-6.3 DG DN OS C020
Sony FE
10.0/13.0
SIGMA 85 mm F1.4 DG DN A020 SIGMA L 10.1/13.1
SIGMA 85 mm F1.4 DG DN A020
Sony FE
10.1/13.1
SIGMA 24 mm F3.5 DG DN C021 Sigma L, Sony FE
10.2/13.2
SIGMA 35 mm F2 DG DN C020
Sigma L, Sony FE
10.2/13.2
SIGMA 65 mm F2 DG DN C020
Sigma L, Sony FE
10.2/13.2
SIGMA 105 mm F2.8 DG DN MACRO A020
Sigma L, Sony FE
10.2/13.2
SIGMA 105 mm F2.8 DG DN MACRO A020 + TC-1411
Sigma L
10.2/13.2
SIGMA 105 mm F2.8 DG DN MACRO A020 + TC-2011
Sigma L
10.2/13.2
SIGMA 28–70 mm F2.8 DG DN C021 Sony FE, Sigma L 10.3/13.3
SIGMA 35 mm F1.4 DG DN A021
Sony FE, Sigma L
10.3/13.3
SIGMA 24 mm F2 DG DN C021 Sigma L 11.0/14.0
SIGMA 90 mm F2.8 DG DN C021
Sigma L
11.0/14.0
SIGMA 150–600 mm F5-6.3 DG DN OS S021
Sigma L
11.0/14.0
SIGMA 150–600 mm F5-6.3 DG DN OS S021 + TC-1411
Sigma L
11.0/14.0
SIGMA 150–600 mm F5-6.3 DG DN OS S021 + TC-2011
Sigma L
11.0/14.0
SIGMA 24 mm F2 DG DN C021
Sony FE
11.0/14.0
SIGMA 90 mm F2.8 DG DN C021
Sony FE
11.0/14.0
SIGMA 150–600 mm F5-6.3 DG DN OS S021
Sony FE
11.0/14.0
SIGMA 18–50 mm F2.8 DC DN C021 Sigma L 11.1/14.1 
SIGMA 18–50 mm F2.8 DC DN C021
Sony E
11.1/14.1 
SIGMA 20 mm F2 DG DN C022 SIGMA L 11.3/14.3
SIGMA 20 mm F2 DG DN C022
Sony FE
11.3/14.3
SIGMA 16–28 mm F2.8 DG DN C022
SIGMA L, Sony FE 11.4/14.4

Nikon

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Nikon 6–24 mm f/2.7-5.9 Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm f/3.5-4.5E ED Nikon 9.12.1
Nikon AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2.8G ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF Micro-NIKKOR 200 mm f/4D IF-ED Nikon 3.3/6.3
Nikon AF NIKKOR 24–85 mm f/2.8-4D IF Nikon 6.3/9.3
Nikon AF NIKKOR 35 mm f/2D Nikon 3.2/6.2/12
Nikon AF NIKKOR 50 mm f/1.4D Nikon 3.2/6.2/12
Nikon AF Nikkor 50 mm f/1.8D Nikon 3.0/6.1 & 3.2/6. /12
Nikon AF-P NIKKOR 70–300 mm f/4.5-6.3G ED Nikon 6.7/9.7
Nikon AF-P NIKKOR 70–300 mm f/4.5-6.3G ED VR Nikon 6.7/9.7
Nikon AF-P NIKKOR 70–300 mm f/4.5-5.6E ED VR Nikon 9.12.1
Nikon AF VR Zoom-NIKKOR 80–400 mm f/4.5-5.6D ED Nikon 6.7/9.7
Nikon AF NIKKOR 85 mm f/1.4D IF Nikon 6.1/9.1
Nikon AF-S NIKKOR 105 mm f/1.4E ED Nikon 6.7/9.7
Nikon AF NIKKOR 180 mm f/2.8D IF-ED Nikon 3.3/6.3
Nikon AF NIKKOR 20 mm f/2.8D Nikon 3.3/6.3
Nikon AF NIKKOR 24 mm f/2.8D Nikon 3.3/6.3
Nikon AF NIKKOR 28 mm f/2.8D Nikon 3.3/6.3
Nikon AF NIKKOR 28–105 mm f/3.5-4.5D Nikon 7.1/10.1
Nikon AF NIKKOR 28–200 mm f/3.5-5.6G ED Nikon 7.1/10.1
Nikon AF NIKKOR 85 mm f/1.8D Nikon 3.3/6.3
Nikon AF DC-NIKKOR 105 mm f/2D Nikon 3.3/6.3
Nikon AF DC-NIKKOR 135 mm f/2D Nikon 3.3/6.3
Nikon NIKKOR 24 mm f/2.8 AI Nikon 6.2/9.2
Nikon NIKKOR 28 mm f/2.8 AIS Nikon 8.4/11.4/20.0
Nikon NIKKOR 50 mm f/1.4 AIS Nikon 6.2/9.2
Nikon NIKKOR 50 mm f/1.8 AI Nikon 6.2/9.2
Nikon NIKKOR-H Auto 50 mm f/2 Nikon 6.2/9.2
Nikon NIKKOR-P.C Auto 105 mm f/2.5 AI Nikon 6.2/9.2
Nikon NIKKOR-S.C Auto 50 mm f/1.4 Nikon 6.2/9.2
Nikon NIKKOR-UD Auto 20 mm f/3.5 AI Nikon 6.2/9.2
Nikon AF-S NIKKOR 35 mm f/1.8G ED Nikon 5.4/8.4
Nikon AF-S NIKKOR 20 mm f/1.8G ED Nikon 5.7/8.7
Nikon AF-S NIKKOR 28 mm f/1.4E ED Nikon 9.12.1
Nikon AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G Nikon 3.2/6.2/12
Nikon AF Micro-NIKKOR 60 mm f/2.8D Nikon 4.1/7.1/13
Nikon AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED Nikon 4.1/7.1/13
Nikon AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II Nikon 6.4/9.4
Nikon AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VR II Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 300 mm f/4D IF-ED Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 400 mm f2.8E FL ED VR Nikon 5.7/8.7
Nikon AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f2.8-4E ED VR Nikon 6.2/9.2
Nikon AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5-4.5G ED Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5-5.6G ED VR II Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon 4.2/7.2
Nikon AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5-5.6G VR Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5-5.6G VR II Nikon 5.4/8.4
Nikon AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon 3.4/6.4/12
Nikon AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon 5.3/8.3
Nikon AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5-5.6G IF-ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5-6.3G ED VR Nikon 5.5/8.5
Nikon AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55–200 mm f/4-5.6G IF-ED Nikon 3.4/6.4/12
Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S DX Zoom-NIKKOR 17–55 mm f/2.8G IF-ED Nikon 3.2/6.2/12
Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3.5-4.5G IF-ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S Zoom-NIKKOR 17–35 mm f/2.8D IF-ED Nikon 3.2/6.2/12
Nikon AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2.8D ED Nikon 3.5/6.5
Nikon AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED ** Nikon 3.0/6.1/12 & 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3.5-4.5G ED Nikon 5.4/8.4
Nikon AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5-4.5G ED VR Nikon 4.2/7.2
Nikon AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR Nikon 3.2/6.2/12
Nikon AF-S NIKKOR 16–85 mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon 3.2/6.2/12
Nikon AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR Nikon 3.4/6.4/12
Nikon AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5-5.6 ED VR Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 55–300 mm f/4.5-5.6G ED VR Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED Nikon 3.5/6.5
Nikon AF-S Nikkor 80–400 mm f/4.5-5.6G ED VR Nikon 5.0/8.1
Nikon AF-S NIKKOR 24 mm f/1.8G ED Nikon 6.2/9.2
Nikon AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8E ED VR
Nikon 6.2/9.2
Nikon AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5.6E ED VR Nikon 6.2/9.2
Nikon AF-S NIKKOR 500 mm f/4E FL ED VR Nikon 6.2/9.2
Nikon AF-S NIKKOR 500 mm f/5.6E PF ED VR Nikon 8.2/11.2
Nikon AF-S NIKKOR 500 mm f/5.6E PF ED VR + 1.4x Nikon 8.2/11.2
Nikon AF-S NIKKOR 500 mm f/5.6E PF ED VR + 1.7x Nikon 8.2/11.2
Nikon AF-S NIKKOR 500 mm f/5.6E PF ED VR + 2.0x Nikon 8.2/11.2
Nikon AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR Nikon 6.2/9.2
Nikon AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G Nikon 4.1/7.1/13
Nikon AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G Nikon 3.5/6.5
Nikon AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G Nikon 3.5/6.5
Nikon AF-S NIKKOR 58 mm f/1.4G Nikon 5.3/8.3
Nikon AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G Nikon 4.0
Nikon AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8E FL ED Nikon 6.8/9.8
Nikon AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8G ED VR II Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR Nikon 4.4/7.4
Nikon AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40 mm f/2.8G Nikon 3.6/6/6
Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S VR NIKKOR 200 mm f/2G IF-ED Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S VR NIKKOR 300 mm f/2.8G IF-ED Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 mm f/3.5-5.6G IF-ED Nikon 3.3/6.3
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2.8G IF-ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4.5-5.6G IF-ED Nikon 3.0/6.1/12
Nikon AF-S VR Zoom-NIKKOR 200–400 mm f/4G IF-ED Nikon 3.3/6.3
Nikon 1 NIKKOR 10 mm f/2.8 Nikon 3.6/6.6
Nikon 1 NIKKOR AW 10 mm f/2.8 Nikon 5.3/8.3
Nikon 1 NIKKOR 18,5 mm f/1.8 Nikon 4.4/7.4
Nikon 1 NIKKOR 32 mm f/1.2 Nikon 5.2/8.2
Nikon 1 NIKKOR VR 10–100 mm f/4-5.6 Nikon 6.1/9.1
Nikon 1 NIKKOR 6,7–13 mm f/3.5-5.6 VR Nikon 5.4/8.4
Nikon 1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3.5-5.6 Nikon 3.6/6.6
Nikon 1 NIKKOR VR 10–30 mm f3.5-5.6 PD-ZOOM Nikon 5.5/8.5
Nikon 1 NIKKOR VR PD-Zoom 10–100 f4.5-5.6 Nikon 6.1/9.1
Nikon 1 NIKKOR VR 30–110 mm f/3.8-5.6 Nikon 3.7/6.7
Nikon 1 NIKKOR VR 70–300 mm f/4.5 - 5.6 Nikon 5.6/8.6
Nikon 1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3.5-5.6 Nikon 4.2/7.2
Nikon 1 NIKKOR AW 11–27,5 mm f/3.5-5.6 Nikon 5.3/8.3
Nikon CoolPix P7000 Nikon 3.3/6.3
Nikon Coolpix A Nikon 5.0/8.1
Nikon Coolpix P330 Nikon 5.0/8.1
Nikon COOLPIX P340 Nikon 5.4/8.4
Nikon COOLPIX B700 Nikon 6.6/9.6
Nikon AF NIKKOR 14 mm f/2.8D ED Nikon 6.0/8.8
Nikon AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4-5.6G ED VR II Nikon 6.0/8.8
Nikon AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR Nikon 6.0/8.8
Nikon NIKKOR 50 mm f/1.2 AIS Nikon 6.0/8.8
Nikon AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5-5.6G Nikon 6.5/9.5
Nikon AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5-5.6G VR Nikon 6.5/9.5
Nikon AF-P DX NIKKOR 10–20 mm f/4.5-5.6G VR Nikon 9.12.1
Nikon AF-S NIKKOR 800 mm f/5.6E FL ED VR Nikon 6.5/9.5
Nikon AF-S Zoom-NIKKOR 28–70 mm f/2.8D IF-ED Nikon 6.5/9.5
Nikon AF-S NIKKOR 180–400 mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon 7.5/10.5
Nikon AF-S NIKKOR 180–400 mm f/4E TC1.4 FL ED VR +1.4x Nikon 7.5/10.5

Sony

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Sony E 16 mm F2.8 Sony 3.2/6.2/12
Sony 50 mm f/1.4  Sony 3.0/6.1/12
Sony E 10–18 mm F4 OSS Sony 4.4/7.4
Sony E 16–50 mm F3.5-5.6 OSS Sony 4.3/7.3
Sony E 16–55 mm F2.8 G Sony E 9.0/12.0
Sony E 18–135 mm F3.5-5.6 OSS Sony E 7.2/10.2
Sony E 18–200 mm F3.5-6.3 OSS LE Sony 4.3/7.3
Sony E 18–200 mm F3.5-6.3 OSS Sony 4.3/7.3
Sony E 24 mm F1.8 ZA Sony 4.3/7.3
Sony E 30 mm F3.5 Macro Sony 4.3/7.3
Sony E 35 mm F1.8 OSS
Sony 5.2/8.2
Sony E 50 mm F1.8 OSS Sony 4.3/7.3
Sony E 70–350 mm F4.5-6.3 G OSS
Sony E 9.0/12.0
Sony E 55–210 mm F4.5-6.3 OSS Sony 4.3/7.3
Sony DSC-RX1 *****
Sony 4.3/7.3
Sony DSC-RX1R Sony 5.2/8.2
Sony DSC-RX1RM2 Sony 6.3/9.3
Sony E 18–55 mm F3.5-5.6 OSS (dla NEX System) Sony 3.2/6.2/12
Sony DT 18–200 mm f/3.5-6.3 Sony 3.0/6.1/12
Sony 16–35 mm F2.8 ZA SSM Sony 5.3/8.3
Sony 24–70 mm F2.8 ZA SSM Sony 5.3/8.3
Sony 70–200 mm F2.8 G SSM II Sony 5.3/8.3
Sony 70–200 mm f/2.8G Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 70–300 mm f/4.5-5.6 G SSM Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 75–300 mm F4.5-5.6 Sony Alfa 5.7/8.7
Sony 70–400 mm f/4-5.6 G SSM Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 70–400 mm f/4-5.6 G SSM II Sony Alfa 5.6/8.6
Sony E 16–70 mm F4 ZA OSS Sony E 5.3/8.3
Sony E PZ 18–105 mm F4 G OSS Sony E 5.3/8.3
Sony E PZ 18–110 mm F4 G OSS Sony E 6.9/9.9
Sony E 20 mm F2.8 Sony E 5.3/8.3
Sony E PZ 18–200 mm F3.5-6.3 OSS Sony E 5.4/8.4
Sony FE 12–24 mm F4 G Sony FE 6.12/9.12
Sony FE 16–35 mm F2.8 GM Sony FE 6.12/9.12
Sony FE 24–105 mm F4 G OSS Sony FE 7.1/10.1
Sony FE 24 mm F1.4 GM Sony 8.1/11.1
Sony FE 28 mm F2 + konwerter typu fisheye
Sony FE 6.0/8.8
Sony FE 28 mm F2 + konwerter typu ultra wide
Sony FE 6.0/8.8
Sony FE 28v70 mm F3.5-5.6 OSS Sony FE 5.3/8.3
Sony FE 35 mm F2.8 ZA Sony FE 5.3/8.3
Sony FE 50 mm F1.4 ZA Sony FE 6.7/9.7
Sony FE 50 mm F1.8 Sony FE 6.6/9.6
Sony FE 50 mm F2.8 Macro Sony FE 6.7/9.7
Sony FE 55 mm F1.8 ZA Sony FE 5.3/8.3
Sony FE 24–70 mm F4 ZA OSS Sony FE 5.4/8.4
Sony FE 70–200 mm F2.8 GM OSS Sony FE 6.6/9.6
Sony FE 70–200 mm F2.8 GM OSS + 1.4X Teleconverter Sony FE 6.6/9.6
Sony FE 70–200 mm F2.8 GM OSS + 2X Teleconverter Sony FE 6.6/9.6
Sony FE 70–200 mm F4 G OSS Sony FE 5.4/8.4
Sony FE 70–300 mm F4.5-5.6 G OSS Sony FE 6.6/9.6
Sony FE 100–400 mm F4.5-5.6 GM OSS Sony FE 7.0/10.0
Sony FE 100–400 mm F4.5-5.6 GM OSS + telekonwerter 1.4X Sony FE 7.0/10.0
Sony FE 100–400 mm F4.5-5.6 GM OSS + telekonwerter 2X Sony FE 7.0/10.0
Sony FE 16–35 mm F4 ZA OSS Sony FE 5.7/8.7
Sony FE PZ 28–135 mm F4 G OSS Sony FE 5.7/8.7
Sony FE 24–240 mm F3.5-6.3 OSS Sony FE 6.0/8.8
Sony FE 28 mm F2 Sony FE 6.0/8.8
Sony FE 35 mm F1.4 ZA Sony FE 6.0/8.8
Sony FE 35 mm F1.8
Sony FE 9.0/12.0
Sony FE 90 mm F2.8 Macro G OSS Sony FE 6.0/8.8
Sony FE 24–70 mm f/2.8 GM
Sony FE 6.5/9.5
Sony FE 85 mm F1.8 Sony FE 6.10/9.10
Sony FE 85 mm f/1.4 GM Sony FE 6.5/9.5
Sony FE 100 mm F2.8 STF GM OSS Sony FE 6.10/9.10
Sony FE 135 mm F1.8 GM Sony FE 8.3/11.3
Sony FE 200–600 mm F5.6-6.3 G OSS Sony FE 8.4/11.4/20.0
Sony FE 200–600 mm F5.6-6.3 G OSS + telekonwerter 1.4X Sony FE 8.4/11.4/20.0
Sony FE 200–600 mm F5.6-6.3 G OSS + telekonwerter 2X Sony FE 8.4/11.4/20.0
Sony FE 600 mm F4 GM OSS Sony FE 8.4/11.4/20.0
Sony FE 600 mm F4 GM OSS + telekonwerter 1.4x Sony FE 8.4/11.4/20.0
Sony FE 600 mm F4 GM OSS + telekonwerter 2x
Sony FE 8.4/11.4/20.0
Sony FE 400 mm F2.8 GM OSS Sony FE 7.5/10.5
Sony FE 400 mm F2.8 GM OSS + telekonwerter 1.4x Sony FE 7.5/10.5
Sony FE 400 mm F2.8 GM OSS + telekonwerter 2.0x Sony FE 7.5/10.5
Sony FE 20 mm F1.8 G Sony FE 9.2.1/12.2.1
Sony 16 mm f/2.8 Fisheye Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 20 mm F2.8 Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 24 mm F2 ZA SSM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 28 mm f/2.8 Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 35 mm F1.4 G Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 50 mm F1.4 Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 50 mm F1.4 ZA Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 50 mm F2.8 Macro Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 85 mm F1.4 ZA Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 85 mm F2.8 SAM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 100 mm f/2.8 MACRO Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 135 mm F1.8 ZA Sony Alfa 5.4/8.4
Sony 135 mm f/2.8 [T4.5] STF Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 300 mm f/2.8 G SSM II Sony Alfa 5.6/8.6
Sony 300 mm F2.8 G SSM Sony Alfa 5.7/8.7
Sony 500 mm F4 G SSM Sony Alfa 5.7/8.7
Sony 16–35 mm f/2.8 ZA SSM II Sony Alfa 6.1/9.1
Sony 24–70 mm f/2.8 ZA SSM II Sony Alfa 6.1/9.1
Sony 70–300 mm f/4.5-5.6 G SSM II Sony Alfa 6.1/9.1
Sony DT 11–18 mm F4.5-5.6 Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 16–50 mm F2.8 SSM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 16–80 mm F3.5-4.5 ZA Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 16–105 mm f/3.5-5.6 Sony Alfa 5.6/8.6
Sony DT 18–55 mm F3.5-5.6 SAM II Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 18–55 mm F3.5-5.6 SAM Sony Alfa 5.7/8.7
Sony DT 18–70 mm F3.5-5.6 Sony Alfa 5.7/8.7
Sony DT 18–135 mm F3.5-5.6 SAM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 18–200 mm f/3.5-6.3 Sony Alfa 5.6/8.6
Sony DT 18–250 mm f/3.5-6.3 Sony Alfa 5.6/8.6
Sony DT 30 mm F2.8 Macro SAM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 35 mm F1.8 SAM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 50 mm F1.8 SAM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 55–200 mm F4-5.6 SAM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony DT 55–200 mm F4-5.6 Sony Alfa 5.7/8.7
Sony DT 55–300 mm F4.5-5.6 SAM Sony Alfa 5.4/8.4
Sony Alpha 28–75 mm F2.8 SAM Sony Alfa 5.5/8.5
Sony FE 12–24 F2.8 GM
Sony FE
9.4/12.4
Sony FE 28–60 mm F4-5.6 Sony FE 10.1/13.1
Sony FE 35 mm F1.4 GM Sony FE 10.2/13.2
Sony FE C 16–35 mm T3.1 G Sony FE 10.3/13.3
Sony FE 14 mm F1.8 GM
Sony FE
10.3/13.3
Sony FE 24 mm F2.8 G
Sony FE
10.3/13.3
Sony FE 40 mm F2.5 G
Sony FE
10.3/13.3
Sony FE 50 mm F1.2 GM
Sony FE
10.3/13.3
Sony FE 50 mm F2.5 G
Sony FE
10.3/13.3
Sony Xperia 1, aparat przedni
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1, aparat z teleobiektywem
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1, ultraszeroki aparat
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1, aparat szerokokątny (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1 II, aparat przedni
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1 II, aparat z teleobiektywem (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1 II, ultraszeroki aparat (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1 II, aparat szerokokątny (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5, aparat przedni
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5, aparat z teleobiektywem
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5, ultraszeroki aparat
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5, aparat szerokokątny (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5 II, aparat przedni
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5 II, aparat z teleobiektywem (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5 II, ultraszeroki aparat (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 5 II, aparat szerokokątny (DNG + JPEG)
Sony Mobile
10.3/13.3
Sony Xperia 1 III, aparat przedni Sony Mobile 11.0/14.0
Sony Xperia 1 III, aparat z superteleobiektywem
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 1 III, aparat z teleobiektywem
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 1 III, ultraszeroki aparat
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 1 III, aparat szerokokątny
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 5 III, aparat przedni
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 5 III, aparat z superteleobiektywem
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 5 III, aparat z teleobiektywem
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 5 III, ultraszeroki aparat
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony Xperia 5 III, aparat szerokokątny
Sony Mobile
11.0/14.0
Sony FE 70–200 mm F2.8 GM OSS II Sony FE 11.1/14.1
Sony FE 70–200 mm F2.8 GM OSS II + telekonwerter 1.4X
Sony FE
11.1/14.1 
Sony FE 70–200 mm F2.8 GM OSS II + telekonwerter 2X
Sony FE
11.1/14.1 
Sony Xperia PRO-I, aparat przedni
Sony Mobile
11.2/14.2
Sony Xperia PRO-I, aparat z teleobiektywem
Sony Mobile
11.2/14.2
Sony Xperia PRO-I, ultraszeroki aparat
Sony Mobile
11.2/14.2
Sony Xperia PRO-I, szeroki aparat
Sony Mobile
11.2/14.2
Sony FE PZ 16–35 mm F4 G Sony FE 11.4/14.4

OnePlus

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Szerokokątny obiektyw 15 mm dla iPhone 6 (tylko pliki JPEG) Apple 6.10/9.10
OnePlus 7T, przedni aparat (DNG+JPEG)
OnePlus
9.2/12.2
OnePlus 7T, główny tylny aparat (DNG+JPEG)
OnePlus
9.2/12.2
OnePlus 7T, tylny aparat z teleobiektywem (JPEG)
OnePlus
9.2/12.2
OnePlus 7T, szeroki tylny aparat (JPEG)
OnePlus
9.2/12.2
OnePlus 8, przedni aparat (DNG + JPEG) OnePlus 10.1/13.1
OnePlus 8, główny tylny aparat (DNG + JPEG) OnePlus
10.1/13.1
OnePlus 8, ultraszeroki tylny aparat
OnePlus
10.1/13.1
OnePlus 8 Pro, przedni aparat (DNG + JPEG)
OnePlus
10.1/13.1
OnePlus 8 Pro, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
OnePlus
10.1/13.1
OnePlus 8 Pro, tylny aparat z teleobiektywem
OnePlus
10.1/13.1
OnePlus 8 Pro, ultraszeroki tylny aparat
OnePlus
10.1/13.1

OOWA

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Szerokokątny obiektyw 15 mm dla iPhone 6 (tylko pliki JPEG)

Apple

6.10/9.10

Szerokokątny obiektyw 15 mm dla iPhone 6s (DNG + JPEG)

Apple

6.10/9.10

Teleobiektyw 75 mm dla iPhone 6 (tylko pliki JPEG)

Apple

6.10/9.10

Teleobiektyw 75 mm dla iPhone 6s (DNG + JPEG)

Apple

6.10/9.10

Pentax

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
smc PENTAX-D FA645 55 mm F2.8AL[IF] SDM AW Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-D FA 100 mm F2.8 MACRO Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-D FA MACRO 100 mm F2.8 WR Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-D FA 50 mm F2.8 MACRO Pentax 3.4/6.4/12
Pentax smc D FA 645 25 mm f/4 AL (IF) SDM AW Pentax 4.2/7.2
smc PENTAX-FA645 33–55 mm F4.5AL Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 35 mm F3.5AL[IF] Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 45 mm F2.8 Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 45–85 mm F4.5 Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 55–110 mm F5.6 Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 75 mm F2.8 Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 80–160 mm F4.5 Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 MACRO 120 mm F4 Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 150 mm F2.8[IF] Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 150–300 mm F5.6ED[IF] Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 200 mm F4[IF] Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 300 mm F4ED[IF] Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 300 mm F5.6ED[IF] Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-FA645 400 mm F5.6ED[IF] Pentax 3.2/6.2/12
smc PENTAX-DA 15 mm F4 ED AL Limited Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 16–50 mm F2.8 ED AL [IF] SDM Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 18–270 mm F3.5-6.3 ED SM Pentax 6.4/9.4
smc PENTAX-DA 21 mm F3.2 AL Limited Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-FA 31 mm F1.8AL Limited Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 35 mm F2.8 Macro Limited Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 35 mm F2.4 AL Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 40 mm F2.8 Limited Pentax 3.3/6.3
Pentax smc DA 40 mm F2.8 XS Pentax 4.2/7.2
Pentax smc DA 50 mm F1.8 Pentax 4.2/7.2
smc PENTAX-FA 43 mm F1.9 Limited Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 50–135 mm F2.8 ED [IF] SDM Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA L 55–300 mm F4-5.8 ED Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA L 50–200 mm F4-5.6 ED Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 12–24 mm F4 ED AL [IF] Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 14 mm F2.8 ED[IF] Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 16–45 mm F4 ED AL Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 17–70 mm F4 AL [IF] SDM Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA L 18–55 mm F3.5-5.6 A Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 18–250 mm F3.5-6.3 ED AL [IF] Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 18–55 mm F3.5-5.6 AL Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 18–55 mm F3.5-5.6 AL WR Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 18–55 mm F3.5-5.6 AL II Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 55–300 mm F4-5.8 ED Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 50–200 mm F4-5.6 ED Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 50–200 mm F4-5.6 ED WR Pentax 3.4/6.4/12
smc PENTAX-DA 55 mm F1.4 SDM Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 60–250 mm F4 ED [IF] SDM Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 70 mm F2.4 Limited Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-FA 77 mm F1.8 Limited Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 200 mm F2.8 ED [IF] SDM Pentax 3.3/6.3
smc PENTAX-DA 300 mm F4 ED [IF] SDM Pentax 3.3/6.3
Pentax smc DA 645 25 mm F4 AL (IF) SDM AW Pentax 4.2/7.2
smc PENTAX-DA 10–17 mm F3.5-4.5 ED [IF] Fisheye Zoom Pentax 3.4/6.4
smc PENTAX-DA 18–135 mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR Pentax 3.4/6.4
PENTAX 01 Standard Prime Pentax Q 3.5/6.5
PENTAX 02 Standard Zoom Pentax Q 3.5/6.5
PENTAX 06 TELEPHOTO ZOOM Pentax Q 4.3/7.3
PENTAX 08 WIDE ZOOM Pentax Q 6.7/9.7
PENTAX HD PENTAX-DA 15 mm F4 ED AL Limited Pentax 6.7/9.7
PENTAX HD PENTAX-DA 21 mm F3.2 ED AL Limited Pentax 6.7/9.7
PENTAX HD PENTAX-DA 35 mm F2.8 Macro Limited Pentax 6.7/9.7
PENTAX HD PENTAX-DA 40 mm F2.8 Limited Pentax 6.7/9.7
PENTAX HD PENTAX-DA 55–300 mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE Pentax 6.7/9.7
PENTAX HD PENTAX-DA 70 mm F2.4 Limited Pentax 6.7/9.7
HD Pentax-D FA645 Macro 90 mm F2.8ED AW SR Pentax 5.0/8.1
HD PENTAX-D FA 24–70 mm F2.8ED SDM WR Pentax 6.2/9.2
HD Pentax-DA 560 mm F5.6ED AW Pentax 5.0/8.1
HD PENTAX-DA 11–18 mm F2.8ED DC AW Pentax K 8.3/11.3
HD PENTAX-DA 645 28–45 mm F4.5 ED AW SR Pentax 5.7/8.7
HD PENTAX-D FA 15–30 mm F2.8ED SDM WR Pentax 6.6/9.6
HD PENTAX-DA 16–85 mm F3.5-5.6 ED DC WR Pentax 5.7/8.7
HD PENTAX-DA 20–40 mm F2.8-4 Limited Pentax 5.7/8.7
HD PENTAX-DA 18–50 mm f/4-5.6 DC WR RE Pentax 6.1/9.1
HD PENTAX-DA L 18–50 mm f/4-5.6 DC WR RE Pentax 6.1/9.1
HD PENTAX-D FA645 35 mm F3.5 AL [IF] Pentax 6.4/9.4
HD PENTAX-D FA 28–105 mm F3.5-5.6ED DC WR Pentax 6.6/9.6
HD PENTAX-D FA* 50 mm F1.4 SDM AW Pentax 7.4/10.4
HD PENTAX D FA* 70–200 mm F2.8 ED DC AW Pentax 6.6/9.6
HD PENTAX-D FA 150–450 mm f/4.5-5.6ED DC AW Pentax 6.1/9.1
HD PENTAX-DA 55–300 mm F4-5.8 ED WR Pentax 6.5/9.5
HD PENTAX-D FA 70–210 mm F4ED SDM WR Pentax K 9.2.1/12.2.1/20.1.2
HD PENTAX-FA 35 mm F2 Pentax K 8.3/11.3
HD PENTAX-D FA* 85 mm F1.4 ED SDM AW
Pentax 9.4/12.4
GXR, GR LENS A12 28 mm F2.5   3.5/6.5
Asahi PENTAX Super-Takumar 28 mm f/3.5 M42 M42 6.3/9.3
Asahi PENTAX Super-Takumar 50 mm f/1.4 M42 M42 6.3/9.3
Asahi PENTAX Super-Takumar 55 mm f/1.8 M42 M42 6.2/9.2
HD PENTAX-DA FISH-EYE 10–17 mm F3.5-4.5 ED [IF] Pentax K 10.3/13.3
HD PENTAX-FA 31 mm F1.8 AL Limited
Pentax K
10.3/13.3
HD PENTAX-FA 43 mm F1.9 Limited
Pentax K
10.3/13.3
HD PENTAX-FA 77 mm F1.8 Limited
Pentax K
10.3/13.3
Pentax HD Pentax-DA* 16–50 mm F2.8 ED PLM AW Pentax K 11.0/14.0

Ricoh

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Ricoh GR 18,3 mm f/2.8

Ricoh GR

6.7/9.7

Ricoh GR II 18,3 mm f/2.8

Ricoh GR

6.7/9.7

Ricoh GR III 18,3 mm f/2.8

Ricoh GR

8.3/11.3

Ricoh GXR A16 24–85 mm F3.5-5.5

Ricoh GXR

6.8/9.8

Ricoh GR IIIx 26,1 mm f/2.8

Ricoh

11.1/14.1

Samsung

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw
Samsung EX1 Samsung 3.2/6.2/12
Samsung 18–55 f/3.5-5.6 OIS Samsung 3.2/6.2/12
Samsung 30 mm f/2 Samsung 3.2/6.2/12
Samsung 50–200 mm f/4-5.6 ED OIS Samsung 3.2/6.2/12
Samsung WB2000 (TL350) Samsung 3.3/6/3
Samsung 20–50 mm f3.5-5.6 EDII ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 18–200 mm F3.5-6.3 ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 60 mm F2.8 macro ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 12–24 mm F4-5.6 ED ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 85 mm F1.4 ED SSA ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 45 mm F1.8 ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 20 mm f2.8 ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 2d/3d 45 mm F1.8 [T6] ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 16 mm F2.4 ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 10 mm F3.5 Fish Eye ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 16–50 mm F2-2.8 S ED OIS ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 16–50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung 50–150 mm F2.8 S ED OIS ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung NX-M 9–27 mm F3.5-5.6 ED OIS ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung NX-M 9 mm F3.5 ED ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung NX-M 17 mm F1.8 OIS ****** Samsung 4.0/7.0
Samsung Galaxy Note 9, tylny aparat 26 mm F1.5-2.4 (DNG+JPEG) Samsung 8.1/11.1
Samsung Galaxy Note 9, tylny aparat 52 mm F2.4 Samsung 8.1/11.1
Samsung Galaxy S7/S7 Edge, tylny aparat (DNG + JPEG) Samsung 6.8/9.8
Samsung Galaxy S8, tylny aparat (DNG + JPEG) Samsung 7.0/10.0
Samsung Galaxy S8+, tylny aparat (DNG + JPEG) Samsung 7.0/10.0
Samsung Galaxy S9, tylny aparat 26 mm F1.5-2.4 (DNG + JPEG) Samsung 7.4/10.4
Samsung Galaxy S9+, tylny aparat 26 mm F1.5-2.4 (DNG + JPEG) Samsung 7.4/10.4
Samsung Galaxy S9, tylny aparat 52 mm 2.4 (JPEG) Samsung 7.4/10.4
Samsung Galaxy S20, przedni aparat (DNG + JPEG) Samsung 9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20, tylny aparat (DNG + JPEG) Samsung 9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20, tylny aparat z teleobiektywem (JPEG) Samsung 9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20, tylny aparat (JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20+, przedni aparat (DNG+JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20+, tylny aparat (DNG+JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20+, tylny aparat z teleobiektywem (JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20+, tylny szeroki aparat (JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20 Ultra, przedni aparat (DNG+JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20 Ultra, główny tylny aparat (DNG+JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20 Ultra, tylny aparat z teleobiektywem (JPEG) Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Galaxy S20 Ultra, szeroki tylny aparat (JPEG)
Samsung
9.2.1/12.2.1
Samsung Note 20, przedni aparat (JPEG)
Samsung 10.1/13.1
Samsung Note 20, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
Samsung 10.1/13.1
Samsung Note 20, tylny aparat z teleobiektywem (JPEG) Samsung 10.1/13.1
Samsung Note 20, szeroki tylny aparat (JPEG)
Samsung 10.1/13.1
Samsung Note 20 Ultra, przedni aparat (JPEG)
Samsung 10.1/13.1
Samsung Note 20 Ultra, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
Samsung 10.1/13.1
Samsung Note 20 Ultra, tylny aparat z teleobiektywem (JPEG)
Samsung 10.1/13.1
Samsung Note 20 Ultra, szeroki tylny aparat (JPEG)
Samsung 10.1/13.1
Samsung Galaxy S21, przedni aparat Samsung 10.2/13.2
Samsung Galaxy S21, główny tylny aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21, tylny aparat z teleobiektywem
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21, tylny aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21+, przedni aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21+, główny tylny aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21+, tylny aparat z teleobiektywem
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21+, szeroki tylny aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21 Ultra, przedni aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21 Ultra, główny tylny aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21 Ultra, tylny aparat z superteleobiektywem
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21 Ultra, tylny aparat z teleobiektywem
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21 Ultra, szeroki tylny aparat
Samsung
10.2/13.2
Samsung Galaxy S21 Ultra, aparat z superteleobiektywem Samsung 11.1/14.1
Samsung Galaxy S21 Ultra, aparat z teleobiektywem
Samsung
11.1/14.1 
Samsung Galaxy Z Fold3, przedni aparat
Samsung
11.1/14.1 
Samsung Galaxy Z Fold3, główny tylny aparat
Samsung
11.1/14.1 
Samsung Galaxy Z Fold3, tylny aparat z teleobiektywem
Samsung
11.1/14.1 
Samsung Galaxy Z Fold3, ultraszeroki tylny aparat
Samsung
11.1/14.1
Samsung Galaxy S22, przedni aparat Samsung 11.3/14.3
Samsung Galaxy S22, tylny aparat z teleobiektywem
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22, ultraszeroki tylny aparat
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22, tylny szeroki aparat
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22+, przedni aparat
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22+, tylny aparat z teleobiektywem
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22+, ultraszeroki tylny aparat
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22+, szeroki tylny aparat
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22 Ultra, przedni aparat
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22 Ultra, tylny aparat z superteleobiektywem
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22 Ultra, tylny aparat z teleobiektywem
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22 Ultra, ultraszeroki tylny aparat
Samsung
11.3/14.3
Samsung Galaxy S22 Ultra, szeroki tylny aparat
Samsung
11.3/14.3

Schneider

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Schneider LS 80 mm f/2.8 (dla 645DF System)

Phase One

3.2/6.2/12

Schneider-Kreuznach 55 mm LS f/2.8

Phase One

3.6/6.6

Schneider-Kreuznach 110 mm LS f/2.8

Phase One

3.6/6.6

Schneider-Kreuznach 150 mm LS f/3.5

Phase One

3.6/6.6

Schneider Kreuznach LS 40-80 mm f/4.0-5.6

Phase One A/S

5.6/8.6

Zeiss

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Zeiss Distagon T* 3,5/18 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2,8/21 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2/28 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2/35 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2/25 ZE Canon 4.2/7.2
Zeiss Distagon T* 1,4/35 ZE Canon 4.2/7.2
Zeiss Makro-Planar T* 2/100 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Makro-Planar T* 2/50 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Milvus 1.4/25 ZE Canon 7.2/10.2
Zeiss Milvus 1.4/25 ZF.2 Nikon 7.2/10.2
Zeiss Milvus 1.4/35 ZE Canon 7.0/10.0
Zeiss Milvus 1.4/35 ZF.2 Nikon 7.0/10.0
Zeiss Milvus 1.4/50 ZE Canon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 1.4/50 ZF.2 Nikon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 1.4/85 ZE Canon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 1.4/85 ZF.2 Nikon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2/35 ZE Canon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2/35 ZF.2 Nikon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2/50M ZE Canon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2/50M ZF.2 Nikon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2/100M ZE Canon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2/100M ZF.2 Nikon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2/135 ZE Canon 6.8/9.8
Zeiss Milvus 2/135 ZF.2 Nikon 6.8/9.8
Zeiss Milvus 2.8/15 ZE Canon 6.8/9.8
Zeiss Milvus 2.8/15 ZF.2 Nikon 6.8/9.8
Zeiss Milvus 2.8/18 ZE Canon 6.8/9.8
Zeiss Milvus 2.8/18 ZF.2 Nikon 6.8/9.8
Zeiss Milvus 2.8/21 ZE Canon 6.3/9.3
Zeiss Milvus 2.8/21 ZF.2 Nikon 6.3/9.3
Zeiss Planar T* 1,4/50 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Planar T* 1,4/85 ZE Canon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2/28 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2/35 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2,8/21 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2,8/25 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 3,5/18 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Distagon T* 2/25 ZF.2 Nikon 4.2/7.2
Zeiss Distagon T* 1,4/35 ZF.2 Nikon 4.2/7.2
Zeiss Distagon T* 2,8/15 ZE Canon 3.7/6.7
Zeiss Distagon T* 2,8/15 ZF.2 Nikon 3.7/6.7
Zeiss Makro-Planar T* 2/50 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Makro-Planar T* 2/100 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Planar T* 1,4/50 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Planar T* 1,4/85 ZF.2 Nikon 3.2/6.2/12
Zeiss Apo Sonna T* 2/135 ZE Canon 5.0/8.1
Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 ZF.2 Nikon 5.0/8.1
Zeiss Touit 1.8/32 Sony E 5.0/8.1
Zeiss Touit 2.8/12 Sony E 5.0/8.1
Zeiss Otus 1.4/28 ZE Canon 6.3/9.3
Zeiss Otus 1.4/28 ZF.2 Nikon 6.3/9.3
Zeiss Otus 1.4/55 ZE Canon 5.4/8.4
Zeiss Otus 1.4/55 ZF.2
Nikon 5.4/8.4
Zeiss Otus 1.4/85 ZE Canon 5.7/8.7
Zeiss Otus 1.4/85 ZE.2 Nikon 5.7/8.7
Zeiss Otus 1.4/100 ZE Canon EF 8.4/11.4/20.0
Zeiss Otus 1.4/100 ZF.2 Nikon F 8.4/11.4/20.0
Zeiss Touit 2.8/50M Sony E 5.6/8.6
Zeiss Loxia 2.8/21 Sony FE 6.3/9.3
Zeiss Loxia 2.4/25 Sony FE 7.3/10.3
Zeiss Loxia Biogon T* 2/35 Sony FE 5.7/8.7
Zeiss Loxia Planar T* 2/50 Sony FE 5.7/8.7
Zeiss Loxia 2.4/85 Sony FE 6.9/9.9
Zeiss Distagon T* 1,4/35 ZM Leica 5.7.1/8.7.1
Zeiss Biogon T* 21/28 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Biogon T* 2/35 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Biogon T* 25/28 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Biogon T* 2,8/28 ZM
Leica 6.2/9.2
Zeiss C Biogon T* 2,8/35 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss C Biogon T* 4,5/21 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss C Sonnar T* 1,5/50 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Distagon T* 2,8/15 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Distagon T* 4/18 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Planar T* 2/50 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Tele-Tessar T* 4/85 ZM Leica 6.2/9.2
Zeiss Batis 2.8/18 Sony FE 6.6/9.6
Zeiss Batis 2/25 Sony FE 6.1.1/9.1.1
Zeiss Batis 2/40 CF  Sony 8.1/11.1
Zeiss Batis 1.8/85 Sony FE 6.1.1/9.1.1
Zeiss Batis 2.8/135 Sony FE 6.10.1/9.10.1
Zeiss Distagon T* 2,8/45 CONTAX 645 6.2/9.2
Zeiss Distagon
T* 3,5/35
CONTAX 645 6.2/9.2
ZX1 (DNG+JPEG) Zeiss 12.1/3.1/9.1

Tamron

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
TAMRON Di 28–75 mm f/2.8 SP XR LD IF Canon 3.0/6.1/12
TAMRON 18–200 mm F/3.5-6.3 DiII A14E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 18–250 mm F/3.5-6.3 DiII A18E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 18–270 mm F/3.5-6.3 DiII VC B003E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 18–270 mm F/3.5-6.3DiII VC PZD B008E Canon 3.4/6.4/12
TAMRON 18–400 mm F3.5-6.3 Di II VC HLD B028E Canon 7.0/10.0
TAMRON 18–400 mm F3.5-6.3 Di II VC HLD B028N Nikon 7.0/10.0
TAMRON 28–75 mm F/2.8 Di III RXD A036 Sony FE 7.4/10.4
TAMRON 28–200 mm F/3.8-5.6 Di A031E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 28–300 mm F/3.5-6.3 Di A061E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 28–300 mm F/3.5-6.3 Di VC A20E Canon 3.2/6.2/12
Tamron 28–300 mm f/3.5-6.3 Di VC PZD A010E Canon, Nikon 5.6/8.6
TAMRON 55–200 mm F/4-5.6 DiII A15E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 70–210 mm F/4 Di VC USD A034 Canon, Nikon 7.3/10.3
TAMRON 70–210 mm F/4 Di VC USD A034 +1,4x III Canon, Nikon 7.3/10.3
TAMRON 70–210 mm F/4 Di VC USD A034 +2x Canon, Nikon 7.3/10.3
TAMRON 70–300 mm F/4-5.6 Di A17E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 100–400 mm F4.5-6.3 Di VC USD A035 Canon, Nikon 7.2/10.2
TAMRON 100–400 mm F4.5-6.3 Di VC USD A035 x1.4 Canon, Nikon 7.2/10.2
TAMRON 100–400 mm F4.5-6.3 Di VC USD A035 x2.0 Canon, Nikon 7.2/10.2
TAMRON SP 10–24 mm F/3.5-4.5 DiII B001E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON 10–24 mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023 Canon, Nikon 6.9/9.9
TAMRON 17–35 mm F2.8-4 Di OSD A037 Canon, Nikon 8.0/11.0
TAMRON SP 15–30 mm F/2.8 Di VC USD A012E Canon 6.0/8.8
TAMRON SP 15–30 mm F/2.8 Di VC USD A012N Nikon 6.0/8.8
TAMRON SP 15–30 mm F/2.8 Di VC USD A012S Sony Alfa 6.12/9.12
TAMRON SP 35 mm F1.4 Di USD F045 Canon EF 8.4/11.4/20.0
TAMRON 16–300 mm F/3.5-6.3 DiII PZD MACRO AB016S Sony Alfa 6.0/8.8
TAMRON SP 24–70 mm F/2.8 Di VC USD G2 A032 Canon, Nikon 7.1/10.1
TAMRON 28–300 mm F/3.5-6.3 Di PZD A010S Sony Alfa 6.0/8.8
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di USD A009S Sony Alfa 6.0/8.8
TAMRON SP 150–600 mm F/5-6.3 Di USD A011S Sony Alfa 6.0/8.8
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 USD F004S Sony Alfa 6.0/8.8
TAMRON SP 17–50 mm F/2.8 DiII A16E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 17–50 mm F/2.8 DiII VC B005E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 24–70 mm F/2.8 Di VC USD A007E Canon 4.1/7.1
TAMRON SP 180 mm F/3.5 Di MACRO 1:1 B01E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 200–500 mm F/5-6.3 Di A08E Canon 3.2/6.2/12
Tamron SP 24–70 mm F/2.8 Di VC USD A007N Nikon 4.2/7.2
TAMRON SP 28–75 mm F/2.8 Di A09E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 60 mm F/2 DiII MACRO 1:1 G005E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di A001E Canon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–300 mm F/4-5.6 Di VC USD A005E Canon 3.3/6.3
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 272EE Canon 3.2/6.2/12
TAMRON SP AF Aspherical Di LD [IF] 17-35 mm f/2.8-4 o77 Canon 3.3/6.3
TAMRON SP 85 mm F1.8 Di VC USD F016E Canon 6.6/9.6
TAMRON SP 90 mm F2.8 Di MACRO VC USD F017E Canon 6.6/9.6
TAMRON 18–200 mm F/3.5-6.3 DiII A14N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON 18–250 mm F/3.5-6.3 DiII A18N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON 18–270 mm F/3.5-6.3 DiII VC B003N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON 18–270 mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD B008N Nikon 3.4/6.4
TAMRON 28–200 mm F/3.8-5.6 Di A031N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON 28–300 mm F/3.5-6.3 Di A061N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON 28–300 mm F/3.5-6.3 Di VC A20N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON 35–150 mm F2.8-4 Di VC OSD A043
Canon EF 8.4/11.4/20.0
TAMRON SP 35 mm F1.4 Di USD F045N Nikon F 8.4/11.4/20.0
TAMRON 35–150 mm F2.8-4 Di VC OSD A043N Nikon F 8.4/11.4/20.0
TAMRON 55–200 mm F/4-5.6 DiII A15N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–300 mm F/4-5.6 Di VC USD A005N Nikon 3.3/6.3
TAMRON 70–300 mm F/4-5.6 Di A17N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 10–24 mm F/3.5-4.5 DiII B001N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 17–50 mm F/2.8 DiII A16N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 17–50 mm F/2.8 DiII VC B005N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 180 mm F/3.5 Di MACRO 1:1 B01N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 200–500 mm F/5-6.3 Di A08N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 28–75 mm F/2.8 Di A09N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 60 mm F/2 DiII MACRO 1:1 G005N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di A001N Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di VC USD A009E Canon 4.3/7.3
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 272EN Nikon 3.2/6.2/12
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD F004E Canon 4.3/7.3
TAMRON 18–200 mm F/3.5-6.3 DiII A14P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON 18–250 mm F/3.5-6.3 DiII A18P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON 28–200 mm F/3.8-5.6 Di A031P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON 28–300 mm F/3.5-6.3 Di A061P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON 70–300 mm F/4-5.6 Di A17P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON SP 10–24 mm F/3.5-4.5 DiII B001P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON SP 17–50 mm F/2.8 DiII A16P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON SP 28–75 mm F/2.8 Di A09P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di A001P Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 272EP Pentax 3.2/6.2/12
TAMRON 18–200 mm F/3.5-6.3 DiII A14S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON 18–250 mm F/3.5-6.3 DiII A18S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON 18–270 mm F/3.5-6.3 Di II PZD B008S Sony 3.5/6.5
TAMRON 28–200 mm F/3.8-5.6 Di A031S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON 28–300 mm F/3.5-6.3 Di A061S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON 55–200 mm F/4-5.6 DiII A15S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON 70–300 mm F/4-5.6 Di A17S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–300 mm F/4-5.6 Di USD A005S Sony 3.5/6.5
TAMRON SP 10–24 mm F/3.5-4.5 DiII B001S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 15–30 mm F/2.8 Di VC USD G2 A041 Canon, Nikon 8.1/11.1
TAMRON SP 17–50 mm F/2.8 DiII A16S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 180 mm F/3.5 Di MACRO 1:1 B01S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 200–500 mm F/5-6.3 Di A08S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 150–600 mm F/5-6.3 Di VC USD A011E   Canon 5.3/8.3
TAMRON SP 150–600 mm F/5-6.3 Di VC USD G2 A022E Canon 6.8/9.8
TAMRON SP 150–600 mm F/5-6.3 Di VC USD G2 A022E x1.4 Canon 6.8/9.8
TAMRON SP 150–600 mm F/5-6.3 Di VC USD G2 A022E x2.0 Canon 6.8/9.8
TAMRON SP 28–75 mm F/2.8 Di A09S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 60 mm F/2 DiII MACRO 1:1 G005S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di A001S Sony 3.2/6.2/12
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 272ES Sony 3.2/6.2/12
Tamron 18–200 mm F/3.5-6.3 Di III VC B011 Sony 4.0
TAMRON 18–200 mm F/3.5-6.3 DiII VC B018E Canon 6.2/9.2
TAMRON 18–200 mm F/3.5-6.3 DiII VC B018N
Nikon 6.2/9.2
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di VC USD A009N Nikon 4.4/7.4
TAMRON SP 24–70 mm F/2.8 Di USD A007S Sony 4.4/7.4
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD F004N Nikon 4.4/7.4
Tamron 16–300 mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO B016N Nikon 5.5/8.5
Tamron 16–300 mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO B016E Canon 5.5/8.5
Tamron 18–200 f/3.5-6.3 DiIII VC B011EM Canon 5.6/8.6
Tamron SP 150–600 mm F5-6.3 Di VC USD A011N Nikon 5.5/8.5
TAMRON SP 150–600 mm F5-6.3 Di VC USD G2 A022N Nikon 6.8/9.8
TAMRON SP 150–600 mm F5-6.3 Di VC USD G2 A022N x1.4 Nikon 6.8/9.8
TAMRON SP 150–600 mm F5-6.3 Di VC USD G2 A022N x2.0 Nikon 6.8/9.8
TAMRON SP 35 mm F/1.8 Di VC USD F012E Canon 6.2/9.2
TAMRON SP 45 mm F/1.8 Di VC USD F013E Canon 6.2/9.2
TAMRON SP 35 mm F/1.8 Di VC USD F012N Nikon 6.2/9.2
TAMRON SP 45 mm F/1.8 Di VC USD F013N Nikon 6.2/9.2
TAMRON SP 85 mm F1.8 Di VC USD F016N Nikon 6.6/9.6
TAMRON SP 90 mm F2.8 Di MACRO VC USD F017N Nikon 6.6/9.6
TAMRON SP 35 mm F/1.8 Di VC USD F012S Sony Alfa 6.12/9.12
TAMRON SP 45 mm F/1.8 Di VC USD F013S Sony Alfa 6.12/9.12
TAMRON SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD F017S Sony Alfa 6.12/9.12
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8 Di VC USD G2 A025 Canon, Nikon 6.9/9.9
TAMRON SP 70–200 mm F/2.8- Di VC USD G2 A025 x Canon, Nikon 6.9/9.9
TAMRON SP 70–200 mm F2.8- Di VC USD G2 A025 x Canon, Nikon 6.9/9.9
TAMRON 17–28 mm F2.8 Di III RXD A046S
Sony FE
9.2/12.2
TAMRON 20 mm F2.8 Di III OSD M1:2 F050 Sony FE
9.2/12.2
TAMRON 24 mm F2.8 Di III OSD M1:2 F051
Sony FE
9.2/12.2
TAMRON 35 mm F2.8 Di III OSD M1:2 F053
Sony FE
9.2/12.2
TAMRON 70–180 mm F2.8 Di III VXD A056 Sony FE 9.2.1/12.2.1
TAMRON 28–200 mm F/2.8-5.6 Di III RXD A071
Sony FE 9.4/12.4
TAMRON 70–300 mm F4.5-6.3 Di III RXD A047 Sony FE 10.1/13.1
TAMRON 17–70 mm F/2.8 Di III-A VC RXD B070 Sony E 10.2/13.2
TAMRON 11–20 mm F2.8 Di III-A RXD B060 Sony E 10.3/13.3
TAMRON 150–500 mm F5-6.7 Di III VC VXD A057
Sony FE
10.3/13.3
TAMRON 18–300 mm F3.5-6.3 Di III-A RXD VC B061 Sony E 11.0/14.0
TAMRON 28–75 mm F2.8 Di III VXD G2 A063
Sony FE
11.0/14.0
TAMRON 35–150 mm F2-2.8 Di III VXD A058
Sony FE
11.0/14.0

Leica

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Leica APO-MACRO-SUMMARIT-S 1:2.5/120 mm Leica 3.4/6.4/12
LEICA APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH. Leica 4.2/7.2
LEICA APO MACRO SUMMARIT-S 120 mm f/2.5 (CS) Leica 4.2/7.2
Leica SUMMARIT-S 1:2.5/35 mm ASPH. Leica 3.4/6.4/12
Leica SUMMARIT-S 1:2.5/70 mm ASPH. Leica 3.4/6.4/12
Leica ELMARIT-S 1:2.8/3.0 mm ASPH. Leica 3.6/6/6
Leica APO ELMAR-S 1:3.5/180 mm (CS) Leica 3.6/6/6
LEICA APO ELMAR-S 180 mm f/3.5 (CS) Leica 4.2/7.2
Leica APO-ELMARIT-R 180 mm f/2.8 Leica 4.3/7.3
Leica APO-MACRO-ELMARIT-R 100 mm f/2.8 Leica 4.3/7.3
LEICA ELMARIT-S 30 mm f/2.8 ASPH. (CS) Leica 4.2/7.2
LEICA APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH. Leica 4.1/7.1/13
LEICA APO-SUMMICRON-M 75 mm f/2 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA APO-SUMMICRON-M 90 mm f/2 ASPH. Leica 4.0/7.0
Leica APO-SUMMICRON-R 180 mm f/2 Leica 4.3/7.3
Leica APO-SUMMICRON-R 90 mm f/2 ASPH. Leica 4.3/7.3
LEICA APO-TELYT-M 135 mm f/3.4 ASPH. Leica 4.0/7.0
Leica APO-TELYT-R 280 mm f/2.8 Leica 4.3/7.3
Leica APO-TELYT-R 280 mm f/4 Leica 4.3/7.3
Leica APO-TELYT-R 400 mm f/2.8 Leica 4.3/7.3
Leica APO-TELYT-R 400 mm f/4 Leica 4.3/7.3
Leica APO-TELYT-R 560 mm f/4 Leica 4.3/7.3
Leica APO-TELYT-R 560 mm f/5.6 Leica 4.3/7.3
Leica APO-TELYT-R 800 mm f/5.6 Leica 4.3/7.3
Leica ELMARIT-R 19 mm f/2.8 Leica 4.3/7.3
LEICA ELMAR-M 24 mm f/3.8 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA ELMARIT-M 28 mm f/2.8 ASPH. Leica 4.0/7.0
Leica ELMARIT-R 28 mm f/2.8 Leica 4.3/7.3
Leica MACRO-ELMARIT-R 60 mm f/2.8 Leica 4.3/7.3
LEICA NOCTILUX-M 75 mm f/1.25 ASPH. Leica 7.2/10.2
LEICA ELMARIT-M 90 mm f/2.8 Leica 4.0/7.0
LEICA MACRO-ELMAR-M 90 mm f/4 Leica 4.0/7.0
LEICA NOCTILUX-M 50 mm f/0.95 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMARIT-M 35 mm f/2.5 Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMARIT-M 50 mm f/2.5 Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMARIT-M 75 mm f/2.5 Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMARIT-M 90 mm f/2.5 Leica 4.0/7.0
Leica SUMMARIT-M 35 mm f/2.4 ASPH. Leica 5.7/8.7
Leica SUMMARIT-M 50 mm f/2.4 Leica 5.7/8.7
Leica SUMMARIT-M 75 mm f/2.4 Leica 5.7/8.7
Leica SUMMARIT-M 90 mm f/2.4 Leica 5.7/8.7
LEICA SUMMARIT-S 35 mm f/2.5 ASPH. (CS) Leica 4.2/7.2
LEICA SUMMARIT-S 70 mm f/2.5 ASPH. (CS) Leica 4.2/7.2
LEICA SUMMARON-M 28 mm f/5.6 Leica 6.8/9.8
LEICA SUMMICRON-M 28 mm f/2 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMICRON-M 35 mm f/2 ASPH. Leica 4.0/7.0
Leica SUMMICRON-R 35 mm f/2 Leica 4.3/7.3
LEICA SUMMICRON-M 50 mm f/2 Leica 4.0/7.0
Leica SUMMICRON-R 50 mm f/2 Leica 4.3/7.3
Leica SUMMICRON-S 100 mm f/2 ASPH. Leica 5.7/8.7
Leica SUMMILUX-R 35 mm f/1.4 Leica 4.3/7.3
LEICA SUMMILUX-M 21 mm f/1.4 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMILUX-M 24 mm f/1.4 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMILUX-M 35 mm f/1.4 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA SUMMILUX-M 50 mm f/1.4 ASPH. Leica 4.0/7.0
Leica SUMMILUX-R 50 mm f/1.4 Leica 4.3/7.3
Leica SUMMILUX-R 80 mm f/1.4 Leica 4.3/7.3
Leica Summilux-M 28 mm F1.4 ASPH. Leica 6.2/9.2
LEICA SUPER-ELMAR-M 18 mm f/3.8 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA SUPER-ELMAR-M 21 mm f/3.4 ASPH. Leica 4.0/7.0
LEICA SUPER-ELMAR-S 24 mm f/3.5 ASPH Leica 4.2/7.2
Leica THAMBAR-M 90mm f/2.2 Leica 7.2/10.2
LEICA VARIO-ELMAR-S 30-90 mm f/3.5-5.6 ASPH. Leica 4.2/7.2
Leica VARIO-ELMAR-R 21-35 mm f/3,5-4 ASPH. Leica 4.3/7.3
Leica VARIO-ELMAR-R 35-70 mm f/4 Leica 4.3/7.3
Leica VARIO-ELMAR-R 80-200 mm f/4 Leica 4.3/7.3
Leica VARIO-ELMARIT-R 28-90 mm f/2, 8-4,5 ASPH. Leica 4.3/7.3
Leica TRI-ELMAR-M 16-18-21 mm f/4 ASPH. Leica 5.2/8.2
Leica ELMARIT-S 1:2.8/45 mm ASPH. CS Leica 6.7/9.7
Leica NOCTILUX-M 50 f1.2 ASPH. Leica M 11.0/14.0
Leica APO-SUMMICRON-M 35 mm f/2 ASPH Leica M 11.1/14.1

Hasselblad

Obiektyw Obiektyw mocowanie Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Hasselblad HC 2.2/100
Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 2.2/100 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC 2.8/80 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 2.8/80 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC 3.2/150 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 3.2/150 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC 3.2/150N Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 3.5/35 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 3.5/35 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC 3.5/50-II Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 3.5/50 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 3.5/50 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC 3.5-4.5/50-110 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 3.5-4.5/50-110 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC 4/210 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 4/210 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC 4.5/300 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC 4.5/300 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HC Macro 4/120-II Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC Macro 4/120 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HC Macro 4/120 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HCD 4/28 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HCD 4/28 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HCD 4-5.6/35-90 Hasselblad 3.5/6.5
Hasselblad HCD 4-5.6/35-90 Leica 4.2/7.2
Hasselblad HCD 4.8/24 Hasselblad 5.0/8.1
Hasselblad LF18-55 mm F3.5-5.6 OSS Hasselblad 5.2/8.2
Hasselblad LF18-200 mm F3.5-6.3 OSS Hasselblad 5.2/8.2
Hasselblad XCD 4/21 mm Hasselblad 7.3/10.3
Hasselblad XCD 4/45P
Hasselblad 
9.2/12.2
Hasselblad XCD 3,5/30 mm Hasselblad 7.1/10.1
Hasselblad XCD 3,5-4,5/35-75 mm Hasselblad 7.3/10.3
Hasselblad XCD 3,5/45 mm Hasselblad 7.1/10.1
Hasselblad XCD 2,8/65 mm Hasselblad 7.3/10.3
Hasselblad XCD 1,9/80 mm Hasselblad 8.1/11.1
Hasselblad XCD 3,2/90 mm Hasselblad 7.1/10.1
Hasselblad XCD MACRO 3,5/120 Hasselblad 7.1/10.1
Hasselblad XCD 2,8/135 mm Hasselblad 7.3/10.3
Hasselblad XCD 2,8/135 mm + 1.7x Hasselblad 8.1/11.1
Hasselblad HC 2.2/100 + 0.8x Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 2.8/80 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 3.2/150 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 3.2/150N + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 3.5/35 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 3.5/50 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 3.5/50 II + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 3.5-4.5/50-110 + 0.8x Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 4/210 + 0.8x Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC 4.5/300 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC Macro 4/120 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HC Macro 4/120 II + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HCD 4/28 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HCD 4-5.6/35-90 + 0.8x Hasselblad 10.1/13.1
Hasselblad HCD 4.8/24 + 0.8x
Hasselblad 10.1/13.1

IRIX

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw

11mm F4 Firefly

Canon

7.4/10.4

15mm F2.4 Firefly

Nikon

7.4/10.4

Mamiya

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

 Mamiya AF 35 mm f/3.5

Phase One

3.6/6.6

Mamiya AF 45 mm f/2.8

Phase One

3.6/6.6

Mamiya Sekor AF 28 mm f/4.5 D Aspherical

Phase One

3.6/6.6

Mamiya Sekor AF 80 mm f/2.8 D

Phase One

3.6/6.6

Mamiya Sekor AF 55 mm f/2.8 LS D

Phase One

3.6/6.6

Mamiya Sekor AF 80 mm f/2.8 LS D

Phase One

3.6/6.6

Mamiya Sekor AF 110 mm f2.8 LS D

Phase One

3.6/6.6

Mamiya Sekor AF 150 mm f/3.5 LS

Phase One

3.6/6.6

Phase One

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw

Phase One 28 mm Digital AF f/4.5 Aspherical

Phase One

3.6/6.6

Phase One 35 mm Digital AF f/3.5

Phase One

3.6/6.6

Phase One 45 mm Digital AF f.2.8

Phase One

3.6/6.6

Phase One 80 mm Digital AF f/2.8

Phase One

3.6/6.6

Tokina

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Tokina AT-X 124 AF PRO DX 12–24 mm f/4 (IF) Canon, Nikon 4.0/7.0
Tokina AT-X 124 AF PRO DX II 12–24 mm f/4 (IF) Canon, Nikon 4.0/7.0
Tokina AT-X 14–20 mm F2 PRO DX (IF) Canon, Nikon 6.10/9.10
Tokina AT-X 165 PRO DX 16–50 mm f/2.8 (IF) ASPHERICAL Canon, Nikon 4.0/7.0
Tokina AT-X 24–70 mm F2.8 PRO FX (IF) Canon, Nikon 6.10/9.10
Tokina AT-X 535 PRO DX  50–135 mm f/2.8 (IF) Canon, Nikon 4.0/7.0
Tokina AT-X M35 PRO DX 35 mm f/2.8 Macro Canon, Nikon 4.0/7.0
Tokina AT-X M100 AF PRO D 100 mm f/2.8 Macro Canon, Nikon 4.0/7.0
Tokina AT-X 116 PRO DX 11–16 mm f/2.8 Canon, Nikon, Sony 4.0
Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11–16 mm f/2.8 Canon, Nikon  5.7/8.7
Tokina AT-X 107 AF DX Fish-Eye 10–17 mm f/3.5-4.5 Canon, Nikon 4.1/7.1/13
Tokina AT-X PRO FX 16–28 mm f/2.8 Canon, Nikon 4.1/7.1/13
Tokina AT-X PRO FX 17–35 mm f/4 Canon, Nikon 4.1/7.1/13
Tokina AT-X 11–20 mm f/2.8 PRO DX Canon, Nikon 6.1/9.1
Tokina AT-X 12–28 F4 PRO DX Canon, Nikon 5.7.1/8.7.1
Tokina AT-X 70–200 mm F4 PRO FX VCM-S Nikon 5.7.1/8.7.1
Tokina AT-X 116 PRO DX II 11–16 mm F2.8 Sony Alfa 5.7.1/8.7.1
Tokina FíRIN 20 mm F2 FE MF Sony FE 7.0/10.0
Tokina FiRIN 20 mm F2 FE AF Sony FE 8.3/11.3
Tokina FíRIN 100 mm F2.8 FE AF MACRO Sony FE 8.4/11.4/20.0
Tokina opera 16–28 mm F2.8 FF Canon, Nikon F 8.3/11.3
Tokina opera 50 mm F1.4 FF
Canon, Nikon F 8.3/11.3
Tokina atx-i 11–20 mm F2.8 CF Canon EF, Nikon F
10.2/13.2
Tokina atx-m 85 mm F1.8 FE
Sony FE 10.2/13.2
Tokina atx-i 11–16 mm F2.8 CF Canon EF, Nikon EF 10.3/13.3
Tokina atx-i 17–35 mm F4 FF
Canon EF, Nikon F
10.3/13.3
Tokina atx-i 100 mm F2.8 FF MACRO
Canon EF, Nikon F
10.3/13.3

Minolta

 ClassicLens Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Minolta MC ROKKOR 58 mm F1.2 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MC ROKKOR-PF 55 mm F1.7 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MC ROKKOR-X PG 50 mm F1.4 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MC TELE ROKKOR-PE 200 mm F4.5 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MC W.ROKKOR-HG 35 mm F2.8 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MD 50 mm F2 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MD Celtic 135 mm F3.5 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MC TELE ROKKOR-PF 135 mm F2.8 Minolta SR 6.6/9.6
Minolta MD ROKKOR-X 45 mm F2 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MD ROKKOR-X 50 mm F1.7 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MC ROKKOR-PF 85 mm F1.7 Minolta SR 6.10/9.10
Minolta MD ROKKOR-X 85 mm F2 Minolta SR 6.10/9.10
Minolta MD W.ROKKOR-X 28 mm F2.8 Minolta SR 6.2/9.2
Minolta MC W.ROKKOR-SI 28 mm F2.5 Minolta SR 11.0/14.0

FED

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

FED Industar-61 52 mm f/2.8

M39

6.10/9.10

KMZ

Obiektyw

Obiektyw Mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

KMZ Tair 11A 135 mm F2.8

Nikon F

7.0/10.0

Fujifilm

Obiektyw Obiektyw mocowanie Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Fujifilm FinePix X100 Fujifilm 3.4/6.4
Fujifilm X100S Fujifilm 5.4/8.4
Fujifilm X100T Fujifilm 5.7/8.7
Fujifilm X100F Fujifilm 6.9/9.9
Fujifilm TCL-X100 Tele Conversion Lens Fujifilm 5.5/8.5
Fujifilm TCL-X100II Tele Conversion Lens Fujifilm 6.12/9.12
Fujifilm WCL-X100 Wide-Angle Conversion Lens Fujifilm 6.12/9.12
Fujifilm WCL-X100II Wide-Angle Conversion Lens Fujifilm 6.12/9.12
Fujifilm FUJINON 50 mm f/1.4 M42 M42 6.2/9.2
Fujifilm FUJINON 55 mm f/1.8 M42 M42 6.2/9.2
Fujifilm FUJINON 55 mm f/2.2 M42 M42 6.6/9.6

Phantom

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Phantom Vision FC200 DJI 5.3/8.3
Phantom Vision FC200 (dla plików w formacie RAW)   DJI 5.4/8.4
Phantom 3 FC300S (RAW + JPEG) DJI 6.1/9.1
Phantom 3 FC300X (RAW + JPEG) DJI 6.1/9.1
Phantom 3 FC300C (RAW + JPEG) DJI 6.2/9.2
Phantom 4 FC330 (RAW + JPEG) DJI 6.6/9.6
DJI Inspire 1 FC350 DJI 6.0/8.8
DJI Inspire 1 FC350 (dla plików w formacie RAW) DJI 6.0/8.8
ZENMUSE X3 HG310 (RAW + JPEG) DJI 6.3/9.3
DJI Mavic Pro FC220 (DNG + JPEG) DJI 6.9/9.9
DJI Osmo Action DJI 9.0/12.0

GoPro

 Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
GoPro FUSION (Raw + JPEG) GoPro 7.1/10.1
GoPro Hero 3 Black Edition GoPro 5.2/8.2
GoPro Hero 3 Silver Edition GoPro 5.2/8.2
GoPro Hero 3 White Edition GoPro 5.2/8.2
GoPro Hero3+ Black Edition   GoPro 5.4/8.4
GoPro Hero GoPro 5.7/8.7
GoPro Hero4 Black Edition GoPro 5.7/8.7
GoPro Hero4 Silver Edition GoPro 5.7/8.7
GoPro Hero+ LCD GoPro 6.2/9.2
GoPro Hero4 Session GoPro 6.2/9.2
GoPro Hero5 Black (Raw + JPEG) GoPro 6.8/9.8
GoPro Hero6 Black (Raw + JPEG) GoPro 7.1/10.1
GoPro HERO7 Black (Raw + JPEG) GoPro 8.1/11.1
GoPro HERO7 Silver GoPro 8.1/11.1
GoPro HERO10 Black GoPro 11.1/14.1

Handevision

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

HandeVision IBELLUX 40 mm F0.85

Fujifilm X, Sony E

5.7/8.7

SLR Magic

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

SLR Magic 50 mm T0.95 Hyperprime Cine Lens

Leica, Sony E

5.7/8.7

Skydio

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw

Skydio 2 (JPEG + DNG)

Skydio

9.4/12.4

Viltrox

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw

Viltrox PFU RBMH 85 mm F1.8

Fujifilm, Sony FE

9.4/12.4

Viltrox AF 24 mm F1.8 FE

Sony FE

10.3/13.3

Viltrox AF 50 mm F1.8 FE

Sony FE

10.3/13.3

Viltrox AF 23 mm F1.4 STM

Fujifilm X

11.1/14.1

Viltrox AF 33 mm F1.4 STM

Fujifilm X

11.1/14.1

Viltrox AF 56 mm F1.4 STM

Fujifilm X

11.1/14.1

Viltrox AF 85 mm F1.8 II

Fujifilm X

11.1/14.1

Viltrox AF 35 mm F1.8 FE

Sony FE

11.1/14.1

Viltrox AF 85 mm F1.8 FE II

Sony FE

11.1/14.1

Viltrox AF 23 mm F1.4 STM

Sony E

11.1/14.1

Viltrox AF 33 mm F1.4 STM

Sony E

11.1/14.1

Viltrox AF 56 mm F1.4 STM

Sony E

11.1/14.1

Voigtlander

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical Sony FE 7.1/10.1
Voigtlander VM HELIAR-HYPER WIDE 10 mm F5.6
Leica 6.10/9.10
Voigtlander VM 12 mm f/5.6 Ultra Wide Heliar ASPH. Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM ULTRA WIDE-HELIAR 12 mm F5.6 III Leica 6.10/9.10
Voigtlander VM 15 mm f/4.5 Super Wide Heliar II ASPH. Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 15 mm f/4.5 Super Wide Heliar III Aspherical Leica 6.1/9.1
Voigtlander VM 21 mm f/1.8 Ultron ASPH. Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 21 mm f/4 Color Skopar Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 25 mm f/4 Color Skopar Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 28 mm f/2 Ultron Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 35 mm f/1.2 Nokton II ASPH. Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 35 mm f/1.4 Nokton Classic Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 35 mm f/1.7 Ultron Leica 6.3/9.3
Voigtlander VM 35 mm f/2.5 Color Skopar Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 40 mm f/1.4 Nokton Classic Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 50 mm f/1.1 Nokton Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 50 mm f/1.5 Nokton Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 75 mm f/1.8 Heliar Leica 5.7/8.7
Voigtlander VM 40 mm f/2.8 Heliar Leica 6.0/8.8
Voigtlander SL 40 mm f/2 Ultron ASPHERICAL Nikon 5.7/8.7
Voigtlander SL 40 mm f/2 Ultron ASPHERICAL Close-up Lens Nikon 5.7/8.7
Voigtlander SL II 20 mm f/3.5 Color-Skopar Aspherical
Nikon 6.0/8.8
Voigtlander SL II 28 mm f/2.8 Color-Skopar Aspherical Nikon 6.0/8.8
Voigtlander SL II 58 mm f/1.4 Nokton Nikon 6.0/8.8
Voigtlander SL II-S 40 mm f/2 Ultron Nikon 7.1/10.1
Voigtlander SL II - S 58 mm f/1.4 Nokton Nikon 6.9/9.9
Voigtlander MFT 17,5 mm f/0.95 Nokton Aspherical MFT 6.0/8.8
Voigtlander MFT 25 mm f/0.95 Nokton MFT 6.0/8.8
Voigtlander MFT 42,5 mm f/0.95 Nokton MFT 6.0/8.8
Voigtlander LTM 28 mm f/1.9 Ultron Aspherical Leica 6.0/8.8
Voigtlander LTM 28 mm f/3.5 Color Skopar Leica 6.0/8.8
Voigtlander LTM 35 mm f/1.7 Ultron Aspherical Leica 6.0/8.8
Voigtlander LTM 50 mm f/2 Heliar Leica 6.0/8.8
Voigtlander LTM 50 mm f/2.5 Color Skopar Leica 6.0/8.8
Voigtlander LTM 50 mm f/3.5 Heliar
Leica 6.0/8.8
Voigtlander LTM 75 mm f/2.5 Color Heliar Leica 6.0/8.8
Voigtlander LTM 90 mm f/3.5 APO Lanthar
Leica 6.0/8.8
Voigtlander MFT 10,5 mm f/0.95 Nokton Aspherical MFT 6.2/9.2
Voigtlander HELIAR-HYPER WIDE 10 mm F5.6 Sony FE 6.7/9.7
Voigtlander VM 40 mm f/1.2 Nokton Aspherical Leica 8.1/11.1
Voigtlander VM 50 mm f/1.2 Nokton Aspherical Leica 8.1/11.1
Voigtlander NOKTON classic 35 mm F1.4 Sony 8.1/11.1
Voigtlander NOKTON 40 mm F1.2 Aspherical Sony FE 7.1/10.1
Voigtlander ULTRA WIDE-HELIAR 12 mm F5.6 III Sony FE 6.9/9.9
Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15 mm F4.5 III Sony FE 6.6/9.6
Voigtlander COLOR-SKOPAR 21 mm F3.5 Aspherical
Sony FE
12.2
Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110 mm F2.5
Sony FE 9.2/12.2
Voigtlander NOKTON 21 mm F1.4 Aspherical
Sony FE
9.2/12.2
Voigtlander NOKTON 50 mm F1.2 Aspherical
Sony FE
9.2/12.2
Voigtlander VM 21 mm f/3.5 Color Skopar Aspherical
Leica M
9.2/12.2
Voigtlander VM 35 mm f/2 Ultron Aspherical
Leica M
9.2/12.2
Voigtlander VM 75 mm f/1.5 Nokton Aspherical
Leica M
9.2/12.2
Voigtlander MFT 60 mm f/0.95 Nokton MFT 10.0/13.0
Voigtlander VM 21 mm f/1.4 Nokton Aspherical
Leica M
10.0/13.0
Voigtlander APO-LANTHAR 50 mm F2 Aspherical
Sony FE
10.0/13.0
Voigtlander NOKTON 35 mm F1.2 SE Aspherical
Sony FE
10.0/13.0
Voigtlander NOKTON 40 mm F1.2 SE Aspherical
Sony FE
10.0/13.0
Voigtlander NOKTON 50 mm F1.2 SE Aspherical
Sony FE
10.0/13.0
Voigtlander VM 50 mm f/1.5 Nokton Aspherical II MC Leica M 10.2/13.2
Voigtlander VM 50 mm f/1.5 Nokton Aspherical II SC
Leica M
10.2/13.2
Voigtlander MFT 29 mm f0.8 Super Nokton Aspherical
Olympus/Panasonic MFT
10.2/13.2
Voigtlander VM APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical Leica M, Sony FE 10.3/13.3
Voigtlander VM APO-LANTHAR 50 mm F2 Aspherical
Leica M
10.3/13.3

Yongnuo

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw

YN 35 mm F2

Canon

7.4/10.4

YN 50 mm F1.8

Canon

7.4/10.4

YN 50 mm F1.8

Nikon

7.4/10.4

Mitakon

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

ZY Optics Mitakon Speedmaster 50 mm f0.95 Pro

Sony E

6.0/8.8

ZY Optics Mitakon 35 mm f/0.95

Sony E

6.1.1/9.1.1

ZY Optics Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II

Fujifilm X

9.2/12.2

ZY Optics Mitakon SpeedMaster 85 mm f/1.2

Sony FE

6.7/9.7

Motorola

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Moto G Power (2021), aparat przedni Motorola 11.0/14.0
Moto G Power (2021), tylny aparat makro
Motorola
11.0/14.0
Moto G Power (2021), szeroki tylny aparat
Motorola
11.0/14.0

Yuneec

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Yuneec CGO-2GB

Yuneec

6.0/8.8

Lomography

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Lomography Daguerreotype 64 mm F2.9 Achromat Art Lens

Canon, Nikon

7.1/10.1

Lomography Petzval 58 mm F1.9 Bokeh Control Art Lens

Canon, Nikon

7.1/10.1

Lomography Petzval 85 mm f/2.2

Canon, Nikon

6.0/9.0

Lomography LOMO LC-A MINITAR -1 Art Lens 2.8/32

Leica

6.6/9.6

Lomography-Zenit New Jupiter 3+ 1.5/50

Leica

6.6/9.6

Lomography-Zenit New Russar+ 5.6/20

Leica

6.6/9.6

Venus Optics

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Venus Optics Laowa 12 mm f2.8 Zero-D

Canon, Nikon, Pentax, Sony FE

6.12/9.12

Venus Optics Laowa 15 mm F2 Zero-D

Sony FE

8.0/11.0

Venus Optics 60 mm f2.8 2X Ultra-Macro Lens

Canon, Nikon, Pentax, Sony Alpha

6.0/9.0

Venus Optics Laowa 105 mm f2 (T3.2) Smooth Trans Focus

Canon, Nikon, Sony FE

6.7/9.7

Venus Optics Laowa 105 mm f2 (T3.2) Smooth Trans Focus

Pentax

6.12/9.12

Venus Optics Laowa Argus 35 mm F0.95 CF APO

Canon RF

11.1/14.1

Venus Optics Laowa Argus 33 mm F0.95 CF APO

Sony E

11.1/14.1

Lensbaby

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Lensbaby Velvet 56 mm f/1.6

Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE

6.1.1/9.1.1

Lensbaby Velvet 85 mm f/1.8

Canon, Sony, Nikon

8.1/11.1

Bower

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Bower 7,5 mm f/3.5 Fish-eye

Olympus, Panasonic

6.7/9.7

Bower 8 mm f/2.8 UMC Fisheye

Fujifilm, Samsung, Sony E

6.4/9.4

Bower 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC

Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung, Sony A

6.4/9.4

Bower 16 mm f/2 ED AS UMC CS

Canon, Canon M, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony E

6.4/9.4, 6.5/9.5

Bower 24 mm f/1.4 ED AS IF UMC

Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung, Sony A

6.4/9.4, 6.5/9.5

Bower 35 mm f/1.4 AS IF UMC

Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung, Sony A

6.4/9.4

Bower 85 mm f/1.4 AS IF UMC

Canon, Nikon, Pentax, Sony A

6.4/9.4

Rokinon

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Rokinon 7,5 mm f/3.5 Fish-eye Olympus, Panasonic 6.7/9.7
Rokinon 8 mm f/2.8 UMC Fisheye Canon, Fujifilm, Samsung, Sony E 6.4/9.4
Rokinon 8 mm f/2.8 UMC Fisheye II Canon, Fujifilm, Samsung, Sony E 6.4/9.4
Rokinon 8 mm f/3.5 UMC Fish-Eye CS Canon EF, Nikon, Pentax, Sony A 6.7/9.7
Rokinon 8 mm f/3.5 UMC Fish-Eye CS II Canon EF, Nikon, Pentax, Sony A 6.7/9.7
Rokinon 10 mm f/2.8 ED AS NCS CS
Canon, Canon-M, Fujifilm Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony E 6.4/9.4, 6.6/9.6
Rokinon 12 mm f/2 NCS CS Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sony E 6.4/9.4
Rokinon 12 mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye Sony FE 6.4/9.4
Rokinon 12 mm f/7.4 RMC Fisheye Sony E 6.7/9.7
Rokinon 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4
Rokinon 16 mm f/2 ED AS UMC CS Canon, Canon M, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony E 6.4/9.4, 6.5/9.5
Rokinon 21 mm f/1.4 ED AS UMC CS Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Sony E 6.5/9.5
Rokinon 24 mm f/1.4 ED AS IF UMC Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4, 6.5/9.5
Rokinon 35 mm f/1.4 AS IF UMC Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4
Rokinon/Samyang AF 18 mm F2.8 FE
Sony FE
9.2/12.2
Rokinon/Samyang AF 35 mm F2.8 FE Sony FE
7.0/10.0
Rokinon/Samyang AF 45 mm F1.8 FE
Sony FE
9.2/12.2
Rokinon 50 mm f/1.2 AS UMC CS Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Sony E 6.4/9.4
Rokinon 50 mm AF F1.4 FE Sony FE 6.7/9.7
Rokinon 50 mm f/1.4 AS UMC Sony FE 6.4/9.4
Rokinon 85 mm f/1.4 AS IF UMC Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4, 6.5/9.5
Rokinon 100 mm f/2.8 ED UMC MACRO Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sony FE 6.6/9.6
Rokinon 135 mm f/2 ED UMC Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sony FE 6.6/9.6
Rokinon 300 mm f/6.3 ED UMC CS Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Sony E 6.5/9.5
Rokinon SP 14 mm f/2.4 Canon 7.2/10.2
Rokinon SP 85 mm f/1.2 Canon 7.2/10.2
Rokinon SP 14 mm f/2.4 
Nikon 9.4/12.4
Rokinon 85 mm f/1.4 Series II
Canon EF, Nikon F, Olympus/Panasonic MFT, Sony FE
10.2/13.2
Rokinon 14mm f/2.8 Series II
Nikon F
10.2/13.2

Samyang

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Samyang 7,5 mm f/3.5 Fish-eye Olympus, Panasonic 6.7/9.7
Samyang 8 mm f/2.8 UMC Fisheye Canon M, Fujifilm, Samsung, Sony E 6.4/9.4
Samyang 8 mm f/2.8 UMC Fisheye II Canon, Fujifilm, Samsung, Sony E 6.4/9.4
Samyang 8 mm f/3.5 UMC Fish-Eye CS Canon EF, Nikon, Pentax, Sony A 6.7/9.7
Samyang 8 mm f/3.5 UMC Fish-Eye CS II Canon EF, Canon M, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony E 6.6/9.6, 6.7/9.7
Samyang 10 mm f/2.8 ED AS NCS CS Canon, Canon M, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony E 6.4/9.4, 6.6/9.6
Samyang 12 mm f/2 NCS CS Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sony E 6.4/9.4
Samyang 12 mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony FE 6.4/9.4, 6.10/9.10
Samyang 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4
Samyang 16 mm f/2 ED AS UMC CS Canon, Canon M, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony E 6.4/9.4, 6.5/9.5
Samyang 21 mm f/1.4 ED AS UMC CS Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Sony E 6.5/9.5
Samyang 24 mm f/1.4 ED AS IF UMC Canon, Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Nikon, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4, 6.5/9.5
Samyang AF 24 mm F2.8 Sony 8.1/11.1
Samyang 35 mm f/1.4 AS IF UMC Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4
Samyang 50 mm f/1.2 AS UMC CS Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Sony E 6.4/9.4
Samyang 50 mm AF F1.4 FE Sony FE 6.7/9.7
Samyang 50 mm f/1.4 AS UMC Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sony FE 6.4/9.4
Samyang 85 mm f/1.4 AS IF UMC Canon, Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Nikon, Pentax, Samsung, Sony A, Sony FE 6.4/9.4, 6.5/9.5
Samyang 100 mm f/2.8 ED UMC MACRO Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sony FE 6.6/9.6
Samyang 135 mm f/2 ED UMC Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sony FE 6.6/9.6
Samyang 300 mm f/6.3 ED UMC CS Canon M, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Sony E 6.5/9.5
Rokinon/Samyang AF 14 mm F2.8 FE Sony FE 6.9/9.9
Samyang AF 35 mm F1.4
Sony FE
9.4/12.4
Samyang AF 85 mm F1.4 RF
Canon RF
10.2/13.2
Samyang AF 75 mm F1.8
Sony FE
10.2/13.2
Samyang AF 35 mm F1.8 FE
Sony FE
10.4/13.4

MS Optical

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

MS Optical Perar 17mm f/4.5 Ultra Wide

Leica M

7.1/10.1

MS Optical Perar 28 mm f/4 Super Triplet

Leica M

6.4/9.4

MS Optical Sonnetar 50 mm f/1.1 MC

Leica M

6.4/9.4

Parrot

Obiektyw

Obiektyw mocowanie

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Anafi 23 mm F2.4
(DNG i JPEG)

Parrot

7.5/10.5

Bebop Drone 
(DNG i JPEG)

Parrot

6.2/9.2

Bebop Drone 2.0
(DNG i JPEG)

Parrot

6.4/9.4

Parrot ANAFI Ai (szeroki i prostokątny; DNG)

Parrot

10.4/13.4

Parrot ANAFI Ai (szeroki; JPEG)

Parrot

10.4/13.4

HMD

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

HMD Global Nokia 9 PureView, przedni aparat

HMD

8.3/11.3

HMD Global Nokia 9 PureView, tylny aparat

HMD

8.3/11.3

Huawei

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw
Nexus 6P Huawei 6.5/9.5
HUAWEI Honor 20 Pro, przedni aparat Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Honor 20 Pro, tylny makro-aparat Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Honor 20 Pro, tylny główny aparat (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Honor 20 Pro, tylny aparat z teleobiektywem (DNG+JPEG)
Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Honor 20 Pro, szeroki tylny aparat (DNG+JPEG)
Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Mate 10 Pro, przedni aparat Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Mate 10 Pro, tylny aparat (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Mate 30, przedni aparat (tylko JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI Mate 30, główny tylny aparat (DNG+JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI Mate 30, tylny aparat z teleobiektywem (DNG+JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI Mate 30, szeroki tylny aparat (DNG+JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI Mate 30 Pro, przedni aparat (Tylko JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI Mate 30 Pro, główny tylny aparat (DNG+JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI Mate 30 Pro, tylny aparat z teleobiektywem (DNG+JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI Mate 30 Pro, szeroki tylny aparat (DNG+JPEG)
Huawei
9.2/12.2
HUAWEI P30, przedni aparat Huawei 9.0/12.0
HUAWEI P30, główny tylny aparat (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI P30, tylny aparat z teleobiektywem (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI P30, szeroki tylny aparat (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI P30 Pro, przedni aparat Huawei 9.0/12.0
HUAWEI P30 Pro, główny tylny aparat (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI P30 Pro, tylny aparat z teleobiektywem (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI P30 Pro, szeroki tylny aparat (DNG + JPEG) Huawei 9.0/12.0
HUAWEI Mate 20 Pro, przedni aparat Huawei 9.2.1/12.2.1
HUAWEI Mate 20 Pro, główny tylny aparat (DNG + JPEG) Huawei 9.2.1/12.2.1
HUAWEI Mate 20 Pro, tylny aparat z teleobiektywem (DNG+JPEG) Huawei
9.2.1/12.2.1
HUAWEI Mate 20 Pro, szeroki tylny aparat (DNG+JPEG) Huawei
9.2.1/12.2.1
HUAWEI P20 Pro, przedni aparat Huawei
9.2.1/12.2.1
HUAWEI P20 Pro, główny tylny aparat (DNG+JPEG) Huawei
9.2.1/12.2.1
HUAWEI P20 Pro, tylny aparat z teleobiektywem
Huawei
9.2.1/12.2.1
HUAWEI P40 Pro, aparat przedni (JPEG)
Huawei
9.3/12.3
HUAWEI P40 Pro, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
Huawei
9.3/12.3
HUAWEI P40 Pro, tylny aparat z teleobiektywem (DNG+JPEG) Huawei 9.3/12.3
HUAWEI P40 Pro, tylny szeroki aparat (DNG+JPEG)
Huawei
9.3/12.3

Helios

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Helios MC 44-3 58 mm F2

M42

6.10/9.10

LG

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Nexus 5X Android 6.5/9.5
LG G7 ThinQ, aparat przedni (DNG + JPEG) LG 8.1/11.1
LG G7 ThinQ, tylny aparat główny (DNG + JPEG)  LG 8.1/11.1
LG G7 ThinQ, tylny aparat szeroki (DNG + JPEG) LG 8.1/11.1
LG G8 ThinQ, przedni aparat (DNG+JPEG)
LGE
9.2/12.2
LG G8 ThinQ, główny tylny aparat (DNG+JPEG)
LGE
9.2/12.2
LG G8 ThinQ, szeroki tylny aparat (DNG+JPEG)
LGE
9.2/12.2
LG V40 ThinQ, standardowy przedni aparat LGE 8.3/11.3
LG V40 ThinQ, szeroki przedni aparat LGE 8.3/11.3
LG V40 ThinQ, główny tylny aparat LGE 8.3/11.3
LG V40 ThinQ, tylny aparat z teleobiektywem
LGE 8.3/11.3
LG V40 ThinQ, główny tylny aparat LGE 8.3/11.3
LG V50S ThinQ, przedni aparat (DNG+JPEG)
LGE
9.2/12.2
LG V50S ThinQ, główny tylny aparat (DNG+JPEG)
LGE
9.2/12.2
LG V50S ThinQ, główny tylny aparat
LGE 9.2/12.2
LG V60 ThinQ, aparat przedni (DNG + JPEG) LG 10.1/13.1
LG V60 ThinQ, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
LG 10.1/13.1
LG V60 ThinQ, szeroki tylny aparat (DNG + JPEG)
LG 10.1/13.1
LG Velvet, przedni aparat (DNG + JPEG)
LG 10.1/13.1
LG Velvet, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
LG 10.1/13.1
LG Velvet, szeroki tylny aparat (DNG + JPEG) LG 10.1/13.1
LG Wing, przedni aparat (DNG + JPEG)
LG 10.1/13.1
LG Wing Gimbal, aparat
LG 10.1/13.1
LG Wing, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
LG 10.1/13.1
LG Wing, główny tylny aparat (DNG + JPEG)
LG 10.1/13.1

Moment

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Obiektyw Moment Macro dla telefonów iPhone6/6 Plus Apple 6.8/9.8
Obiektyw Moment Superfish dla telefonów iPhone6/6 Plus Apple 6.8/9.8
Obiektyw Moment Tele dla telefonów iPhone6/6 Plus Apple 6.8/9.8
Obiektyw Moment Wide dla telefonów iPhone6/6 Plus Apple 6.8/9.8
Obiektyw Moment Macro Lens dla telefonów iPhone6s/6s Plus, iPhone7/7 Plus (DNG + JPEG) Apple 6.8/9.8, 6.9/9.9
Obiektyw Superfish Lens dla telefonów iPhone6s/6s Plus, iPhone7/7 Plus (DNG + JPEG) Apple 6.8/9.8, 6.9/9.9
Obiektyw Moment Tele Lens dla telefonów iPhone6s/6s, iPhone7/7 Plus Plus (DNG + JPEG) Apple 6.8/9.8, 6.9/9.9
Obiektyw Moment Wide dla telefonów iPhone6s/6s Plus (DNG + JPEG), iPhone7/7 Plus Apple 6.8/9.8, 6.9/9.9
Obiektyw Moment Macro V1/V2 dla telefonów iPhone 8/8 Plus (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Superfish V1/V2 dla telefonów iPhone 8/8 Plus (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Tele V1/V2 dla telefonów iPhone 8/8 Plus (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Wide dla telefonów iPhone 8/8 Plus (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Wide V2 dla telefonów iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Macro V1/V2 dla telefonów iPhone X (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Superfish V1/V2 dla telefonów iPhone X (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Tele V1/V2 dla telefonów iPhone X (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Wide dla telefonów iPhone X (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1
Obiektyw Moment Wide V2 dla telefonów iPhone X (DNG + JPEG) Apple 7.1/10.1

Google

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop

Google Pixel/Pixel XL (DNG + JPEG)

Google

6.8/9.8

Google Pixel 2/Pixel 2 XL (DNG + JPEG)

Google

7.1/10.1

Google Pixel 3/Pixel 3 XL, aparat tylny (DNG + JPEG)

Google

8.1/11.1

Xiaomi

Obiektyw Mocowanie obiektywu Minimalna wymagana wersja oprogramowania Lightroom/Camera Raw/Photoshop
Xiaomi Mi 11 Lite, aparat przedni Xiaomi 11.0/14.0
Xiaomi Mi 11 Lite, ultraszeroki tylny aparat
Xiaomi
11.0/14.0
Xiaomi Mi 11 Lite, szeroki tylny aparat
Xiaomi
11.0/14.0

* Korekcja obiektywu dla aparatów SIGMA dp1, dp2, i dp3 Quattro dotyczy tylko zdjęć w formacie JPEG.

** Te profile obiektywów zostały opublikowane wcześniej, ale zostały zaktualizowane w wersji 3.3/6.3 w celu poprawy jakości.

*** Ten profil obiektywu został zaktualizowany w wersji 3.6/6/6.

**** Te istniejące profile obiektywów zostały zaktualizowane, aby trochę poprawić ich jakość w oprogramowaniu Camera Raw 7.3 i Lightroom 4.3.

***** Ten obiektyw został zaktualizowany w wersji 4.4/7.4 w celu poprawy jakości.

****** Korekcja aberracji obiektywu dla tych obiektywów jest wbudowana i stosowana automatycznie w oprogramowaniu Camera Raw i Lightroom.

******* Profile instalacji mocowań SIGMA L zawierają tylko korekty winiet i nie dopasują się automatycznie po wybraniu opcji Włącz korekty profilu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto