Istnieją trzy podstawowe metody licencjonowania produktów Creative Cloud przez szkoły i uczelnie w zależności od wymagań dotyczących wdrażania. Tu można znaleźć więcej informacji na temat opcji licencjonowania produktów Creative Cloud dla sektora edukacji.

Umowa EEA (Adobe Education Enterprise Agreement — umowa korporacyjna Adobe dla sektora edukacji) zapewnia łatwe w zarządzaniu programy licencjonowania dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które zapewniają uczniom i nauczycielom dostęp do aplikacji Creative Cloud. Ponadto dostępne są opcjonalne pakiety, obejmujące aplikacje Adobe Captivate, Adobe Presenter, Photoshop Elements oraz Adobe Premiere Elements.

Program licencjonowania może obejmować okres jednego roku lub dwóch lat i umożliwia zaplanowanie przewidywalnego budżetu na potrzeby wielu rozwiązań objętych jedną umową. Przyjmując szacunkowe ceny detaliczne, dla większości szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które mają co najmniej 15 komputerów w pracowni lub klasie, umowa EEA jest opcją korzystniejszą cenowo niż plan subskrypcyjny Creative Cloud dla sektora edukacji. Jest to uzależnione od liczby etatów personelu dydaktycznego i innych pracowników w danej szkole.

Licencja dla urządzenia w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji to opcja licencjonowania dla klas i pracowni. Taka licencja umożliwia wielu uczniom korzystanie z tej samej aplikacji na jednym komputerze bez potrzeby logowania się lub potwierdzania własnej licencji. Licencja dla urządzenia może obejmować pojedynczą aplikację albo wszystkie aplikacje. Usługi online i przestrzeń dyskowa nie są objęte tą licencją.

Usługa Creative Cloud dla sektora edukacji jest dostępna z opcją licencji imiennych. W takim modelu licencje przydziela się poszczególnym użytkownikom, a nie urządzeniom. Licencja imienna może obejmować plan Wszystkie aplikacje lub Pojedyncza aplikacja. W każdym przypadku obejmuje także usługi online. Ponadto licencje takie można nabywać w ramach programu VIP (Value Incentive Plan). W ramach każdej licencji imiennej przysługują dwie 30-minutowe sesje indywidualne z udziałem specjalisty Adobe (Adobe Expert Services). Ponadto każda licencja umożliwia zainstalowanie drugiego egzemplarza produktu dla tej samej osoby na prywatnym urządzeniu, z zastrzeżeniem, że nie można korzystać z obu egzemplarzy jednocześnie (są to tzw. „prawa umożliwiające pracę w domu”).

Dostępne aplikacje i usługi zależą od wybranej opcji licencjonowania produktów Creative Cloud. Porównanie dostępności aplikacji i usług można znaleźć w artykule Creative Cloud dla sektora edukacji.

Nasi klienci znają już programy licencjonowania zbiorowego CLP i TLP, które umożliwiają zakup licencji bezterminowych na oprogramowanie Adobe. VIP to program zakupów oparty na członkostwie. Klienci dołączają to programu VIP, aby kupić produkty Creative Cloud dla sektora edukacji. Udział w programie VIP nie wiąże się z koniecznością zakupu minimalnej liczby licencji. VIP umożliwia łatwe zarządzanie, błyskawiczne wdrażanie i automatyczne zachowywanie zgodności z wymaganiami licencyjnymi. Nie ma opłaty za dołączenie do programu. Więcej informacji o programie VIP ›

Wdrażanie licencji dla urządzeń musi być przeprowadzane za pośrednictwem narzędzia Creative Cloud Packager. Licencje dla nazwanych użytkowników można wdrażać za pomocą narzędzia Admin Console albo Creative Cloud Packager. Więcej informacji: Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji.

ETLA (umowa korporacyjna z licencjami na czas określony) to program zakupowy przeznaczony dla przedsiębiorstw. Więcej informacji: Umowa ETLA dla sektora edukacji.

Usługa Creative Cloud jest hostowana (udostępniana) w ramach usług Amazon Web Services (AWS), obejmujących usługi Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oraz Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i na Dalekim Wschodzie. AWS oferuje niezawodną platformę do udostępniania usług oprogramowania, z której korzystają tysiące firm na całym świecie. Usługi AWS są świadczone w zgodzie ze sprawdzonymi procedurami z zakresu bezpieczeństwa, uzyskały uznane w branży certyfikaty i podlegają odpowiednim audytom. Dbałość firmy Amazon o bezpieczeństwo przechowywanych zasobów przynosi korzyść również użytkownikom usługi Creative Cloud. Więcej informacji: Platforma AWS a względy bezpieczeństwa.

Tak. Organizacje non-profit są uprawnione do zakupu licencji dla nazwanych użytkowników i licencji dla urządzeń w ramach planów Creative Cloud dla sektora edukacji. Są również uprawnione do korzystania z umowy ETLA. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od przedstawiciela handlowego Adobe. Plany indywidualne Creative Cloud nie są objęte cenami dla organizacji non-profit.

Uczniowie, studenci i nauczyciele mogą nabywać produkty Creative Cloud za obniżoną cenę. Więcej informacji: Plany cenowe dla uczniów i nauczycieli.