Firma Adobe dostarcza aktualizacje, funkcje i nowe wersje aplikacji, gdy tylko staną się dostępne. Administrator musi zdecydować, w jaki sposób wdrażać takie aplikacje i aktualizacje oraz udostępniać je użytkownikom. Spośród kilku dostępnych opcji należy wybierać te, które najlepiej odpowiadają wymaganiom przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że każda metoda ma swoje wady i zalety, które trzeba rozważyć w kontekście wymagań konkretnej organizacji lub grupy. 

Administratorzy struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach korzystających z rozwiązań Adobe mogą udostępniać swoim użytkownikom aplikacje Creative Cloud i Document Cloud na dwa sposoby:

Pakiety samoobsługowe

Grafikom i innym pracownikom kreatywnym można zezwolić na samodzielne instalowanie programów i aktualizacji za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop — w taki sam sposób, jak robią to miliony innych użytkowników produktów Adobe. Pakiety samoobsługowe oznaczają mniej pracy dla działu informatycznego i gwarantują pracownikom kreatywnym dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi oraz szybkie dostarczanie aktualizacji.

Jeśli chcesz włączyć samoobsługę, ale użytkownicy w danej organizacji nie mają uprawnień administracyjnych, dostępne są następujące opcje:

 • Utworzenie pakietu samoobsługowego
 • Utworzenie pakietu zarządzanego z włączoną opcją podniesionych uprawnień
 • Utworzenie pakietu na podstawie szablonu Adobe z włączoną opcją podniesionych uprawnień

W samoobsługowym obiegu pracy użytkownicy mogą pobierać i instalować aplikacje stosownie do własnych potrzeb. Aplikacje, do których użytkownik jest uprawniony, są mu udostępniane po zalogowaniu. Inne aplikacje można przez pewien czas testować, instalując wersję próbną. Taki obieg pracy odciąża również administratorów, którzy nie muszą tworzyć i wdrażać wielu pakietów i aktualizacji. Modele samoobsługowe sprawdzają się między innymi w następujących scenariuszach:

 • Gdy różni użytkownicy mają bardzo zróżnicowane i zmieniające się wymagania co do aplikacji.
 • Gdy użytkownicy korzystają z różnych kombinacji sprzętu i systemu operacyjnego.
 • Gdy część osób w organizacji pracuje zdalnie.
 • Gdy różne zespoły i użytkownicy muszą wdrażać aktualizacje w różnych terminach ze względu na prowadzone projekty.
 • Gdy trzeba zminimalizować ilość miejsca zajmowanego przez instalację na komputerze, zezwalając użytkownikowi na instalowanie tylko potrzebnych aplikacji i tylko dopóki są one potrzebne.

Pierwszym krokiem jest pobranie przez użytkowników końcowych aplikacji Creative Cloud Desktop z serwisu Creative Cloud. Aplikacja umożliwia nie tylko pobieranie i instalowanie oprogramowania, ale też korzystanie z usług Creative Cloud, takich jak synchronizacja plików, synchronizacja czcionek i Behance.

Samoobsługowy obieg pracy wymaga:

 • stosowania licencji imiennych,
 • pełnego dostępu do usług internetowych Creative Cloud,
 • uprawnień administratora na komputerach klienckich.

Dokumentacja dla użytkowników końcowych: Aplikacja Creative Cloud Desktop.

Pakiety zarządzane

Dzięki pakietom zarządzanym administratorzy mogą kontrolować, jakie produkty są wdrażane i kiedy mają one być aktualizowane. Można tworzyć pakiety zawierające najnowsze lub archiwalne wersje produktów Adobe. Pakiety takie można następnie wdrożyć na komputerach użytkowników w organizacji. Można nawet przeprowadzać wdrożenia w trybie cichym oraz wdrożenia niestandardowe, w których podczas instalacji nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkowników końcowych.

Zarządzanego dostarczania aplikacji można używać na przykład w następujących scenariuszach:

 • Gdy konieczne jest rygorystyczne kontrolowanie aplikacji zainstalowanych na komputerach klienckich.
 • Aby zmniejszyć obciążenie łącza internetowego, eliminując wielokrotne pobieranie zasobów do instalacji samoobsługowych.
 • Jeśli na komputerach klienckich nie ma dostępu do Internetu.
 • Jeśli trzeba precyzyjnie kontrolować wersje aplikacji zainstalowane w całej organizacji.
 • W przypadku modyfikowania funkcji obsługi aktualizacji w zainstalowanych aplikacjach.
Więcej informacji o tworzeniu i wdrażaniu aplikacji: Tworzenie pakietów — podręcznik użytkownika.

Dostępne są dwie metody tworzenia pakietów zarządzanych w serwisie Adobe Admin Console:

Można też skorzystać z narzędzia Creative Cloud Packager. Narzędzie musi być zainstalowane na komputerze, który ma połączenie z Internetem i na którym nie zainstalowano żadnego oprogramowania Adobe. Do tworzenia pakietów na platformy Mac i Windows potrzebne są osobne komputery z odpowiednimi systemami operacyjnymi.

Na tym etapie prac należy zaprojektować pakiety, sporządzić ich listę, określić ich liczbę i wybrać schemat nazewnictwa. Więcej informacji: Planowanie pakietów.

Wdrażanie aktualizacji

Istnieje kilka mechanizmów udostępniania użytkownikom aktualizacji aplikacji. Wybierz jedną z następujących metod, zgodnie z potrzebami organizacji.

Samoobsługa

Użytkownicy mogą pobierać i instalować aktualizacje bezpośrednio z serwerów Adobe. Metoda taka daje pewność, że użytkownicy końcowi będą mogli skorzystać z najnowszych aktualizacji, gdy tylko staną się one dostępne. Aktualizacje można pobrać i zainstalować za pomocą programu Creative Cloud Desktop lub za pomocą funkcji Adobe Updater, dołączonej do aplikacji. W takich scenariuszach komputery klienckie muszą mieć dostęp do serwerów Adobe, a ich użytkownicy muszą mieć uprawnienia administratora.

Jest to opcja dostępna zarówno w przypadku samoobsługi, jak i zarządzanego dostarczania aplikacji.

Dostarczanie zarządzane

Podczas tworzenia pakietów można wybrać mechanizm zarządzanego dostarczania aktualizacji.

 • Aktualizacje są instalowane na komputerach klienckich z wykorzystaniem serwera wewnętrznego.
 • Aktualizacje są inicjowane zdalnie za pomocą narzędzia Remote Update Manager. Tej opcji należy użyć w sytuacji, gdy użytkownicy komputerów klienckich nie mają uprawnień administracyjnych.
 • Za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager tworzone są i wdrażane pakiety zawierające tylko aktualizacje.

Więcej informacji o dostarczaniu zarządzanym: Stosowanie aktualizacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online