Podręcznik użytkownika Anuluj

Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Rozpoczynanie pracy z serwisem Global Admin Console
  1. Wdrażanie administracji globalnej
  2. Wybór organizacji
  3. Zarządzanie hierarchią organizacyjną
  4. Zarządzanie profilami produktowymi
  5. Zarządzanie administratorami
  6. Zarządzanie grupami użytkowników
  7. Aktualizowanie zasad organizacyjnych
  8. Zarządzanie szablonami zasad
  9. Przydzielanie produktów do organizacji podrzędnych
  10. Realizacja oczekujących zadań
  11. Przeglądanie statystyk
  12. Eksportowanie lub importowanie struktury organizacyjnej
 8. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 9. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 10. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 11. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Zarządzanie zespołem w programie Adobe Express
  5. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  6. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  7. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  8. Realizacja wniosku o zakup
  9. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  10. Pomoc VIP Select
 12. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 13. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Informacje o tym, jak wdrażać i dostarczać aplikacje Adobe oraz ich aktualizacje na potrzeby użytkowników planów dla zespołów i dla przedsiębiorstw.

Aby utworzyć pakiet, przejdź do sekcji Admin Console > Pakiety i kliknij opcję Utwórz pakiet.

Tworzenie pakietu

Firma Adobe dostarcza aktualizacje, funkcje i nowe wersje aplikacji, gdy tylko staną się dostępne. Administrator musi zdecydować, w jaki sposób wdrażać takie aplikacje i aktualizacje oraz udostępniać je użytkownikom. Spośród kilku dostępnych opcji należy wybierać te, które najlepiej odpowiadają wymaganiom przedsiębiorstwa.

 

 

 

Samoobsługa

 

Pakiety samoobsługowe
Pakiety samoobsługowe w połączeniu z narzędziem AUSST
Pakiety zarządzane
Pakiety zarządzane w połączeniu z narzędziem AUSST
Opis Użytkownicy mogą instalować aplikacje i aktualizacje za pomocą programu Creative Cloud Desktop, który pobierają z serwisów Adobe.
Użytkownicy mogą instalować aplikacje i aktualizacje za pomocą programu Creative Cloud Desktop, który instalują z pakietu.
Użytkownicy instalują aplikacje i aktualizacje za pomocą programu Creative Cloud Desktop z wewnętrznego serwera aktualizacji.
Użytkownicy mogą instalować aplikacje i aktualizacje z tego pakietu. Aktualizacje można również wdrażać zdalnie z serwera Adobe.com, używając narzędzia Remote Update Manager.
Użytkownicy mogą instalować aplikacje i aktualizacje z pakietu. Aktualizacje można również wdrażać zdalnie z wewnętrznego serwera aktualizacji, używając narzędzia Remote Update Manager.
Typ licencji

Licencje imienne (plan dla przedsiębiorstw lub zespołów)

Licencje imienne (plan dla przedsiębiorstw lub zespołów), licencje urządzeń współużytkowanych, licencje dla urządzeń
Przykłady zastosowań
 • Spełnianie zróżnicowanych i zmieniających się wymagań dotyczących aplikacji
 • Redukcja początkowego miejsca potrzebnego na komputerach

Obok zalet pakietów samoobsługowych:

 • Redukcja obciążenia łącza internetowego
 • Większa kontrola nad aktualizacjami
 • Kontrola nad środowiskami chronionymi z ograniczonym dostępem do Internetu
 • Zapewnianie wszystkim użytkownikom tej samej wersji aplikacji w celu zachowania zgodności plików
 • Redukcja obciążenia łącza internetowego
Obok zalet pakietów zarządzanych:
 • Większa kontrola nad aktualizacjami
Dozwolone wersje aplikacji Program Creative Cloud Desktop umożliwia użytkownikom instalowanie aplikacji w wersji najnowszej oraz poprzednich wersji głównych. Szczegółowe informacje o obsługiwanych wersjach podano w artykule Creative Cloud — zasady wsparcia.

Karta Pakiety w serwisie Admin Console umożliwia tworzenie pakietów zawierających dowolne wersje aplikacji Creative Cloud.

Jednak w modelu licencji urządzeń współużytkowanych (SDL) do pakietu można dodawać tylko aplikacje w wersji Creative Cloud 2019 lub nowszej.

Wymagania Uprawnienia administracyjne i aktywne połączenie z Internetem na komputerach użytkowników

Aktywne połączenie z Internetem na komputerach użytkowników

Wewnętrzny serwer aktualizacji z aktywnym połączeniem internetowym
Specjalnie wyznaczony administrator
Wewnętrzny serwer aktualizacji i specjalny administrator
Kontrola administracyjna nad aplikacjami i aktualizacjami 1 (najmniejsza) 2 3 4 5 (największa)
Łatwość wdrażania 5 (największa)

4

2 3 1 (najmniejsza)

 

 

Udostępnianie użytkownikom aplikacji

Przypisywanie użytkownikom odpowiednich licencji (plan dla zespołów) lub profilów produktowych (plan dla przedsiębiorstw)
Tworzenie pakietu samoobsługowego i wdrażanie go na komputerach użytkowników
Tworzenie pakietu zarządzanego i wdrażanie go na komputerach użytkowników

 

 

 

 

 

Udostępnianie użytkownikom aktualizacji

Użytkownicy mają dostęp do programu Creative Cloud Desktop i mogą instalować potrzebne im aplikacje i aktualizacje.

Utwórz pakiet zawierający tylko aktualizacje lub użyj narzędzia Remote Update Manager, aby zdalnie wdrożyć aktualizacje z serwera Adobe.com.
Utwórz pakiet zawierający tylko aktualizacje lub użyj narzędzia Remote Update Manager, aby zdalnie wdrożyć aktualizacje z wewnętrznego serwera.
Zdalne zarządzanie aktualizacjami Nie dotyczy Aktywuj narzędzie Remote Update Manager, aby zdalnie uruchamiać aktualizacje na komputerach użytkowników.
Włączanie lub wyłączanie dostępności panelu Aplikacje dla użytkowników Panel Aplikacje jest domyślnie włączony, nie można go wyłączyć.

Tworząc pakiet, użyj opcji Włącz instalację samoobsługową oraz Zezwalaj na instalowanie i aktualizowanie aplikacji przez użytkowników innych niż administratorzy.

Środowisko pracy użytkownika końcowego Użytkownik pobiera program Creative Cloud Desktop ze strony Adobe.com i używa go, aby zainstalować aplikacje i aktualizacje.
Użytkownik instaluje program Creative Cloud Desktop z pakietu i używa go, aby zainstalować aplikacje i aktualizacje.
Użytkownik instaluje aplikacje i aktualizacje z pakietu albo za pomocą programu Creative Cloud Desktop, jeśli jest w nim dostępny panel Aplikacje.
Dalsze kroki dla administratorów Sprawdzenie, czy użytkownikom przypisano niezbędne aplikacje i usługi
Dalsze kroki dla użytkowników Pierwsze kroki w korzystaniu z członkostwa w usłudze Creative Cloud

Można tworzyć także pakiety służące do dezinstalacji produktów i licencji albo pakiety zawierające tylko program Acrobat.

Wdrażanie pakietów

Po utworzeniu pakietu wybierz jedną z następujących metod jego wdrażania:

Informacje o wdrażaniu aktualizacji podano w artykule Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online