Automatyzacja konwersji i przekształcania plików za pomocą dodatku Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier

Dodatek Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier pozwala na lepsze przetwarzanie obrazów, pozwalając automatyzować powtarzalne zadania, na przykład stosowanie korekty tonalnej lub ustawień predefiniowanych z programów Photoshop lub Lightroom lub konwertowanie obrazów na inny format.

Co to jest dodatek Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier?

Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier to usługa integracji między programem Photoshop/Lightroom a usługą Zapier, która umożliwia automatyczne konwertowanie i przekształcanie plików. Za pomocą tej aplikacji można automatycznie:

 • stosować automatyczną korektę tonalną obrazów,
 • stosować ustawienia predefiniowane,
 • konwertować pliki na różne formaty.

Jak rozpocząć pracę z dodatkiem Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier

Aby rozpocząć pracę, połącz konto Adobe z usługą Zapier. 

Pamiętaj, że musisz mieć ważny identyfikator Adobe ID. Jeśli nie masz takiego identyfikatora, możesz go utworzyć.

 1. Otwórz konto Zapier i wybierz opcję My Apps (Moje aplikacje).

  Przejdź do sekcji My apps:

 2. Wybierz opcję Connect a new account (Połącz nowe konto). Wybierz opcję Adobe Photoshop Lightroom z rozwijanej listy.

  Połącz nowe konto

 3. Zaloguj się, używając swojego identyfikatora Adobe ID i hasła.

  Konto Adobe zostanie połączone z kontem Zapier.

Jak utworzyć zadanie Zap za pomocą dodatku Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier

 1. Otwórz konto Zapier.

 2. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Make a Zap (Utwórz zadanie Zap).

  Kliknij opcję Make a zap

 3. W polu Choose App & Event (Wybierz aplikację i zdarzenie) wybierz odpowiednią aplikację oraz zdarzenie, które będzie wyzwalać zadanie Zap. Następnie kliknij opcję Kontynuuj.

  Wybieranie aplikacji i zdarzenia

 4. Teraz zaloguj się na konto aplikacji. Następnie wybierz opcję Kontynuuj.

  Wybierz konto

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać więcej danych wyzwalacza.

 6. W sekcji Choose App & Event (Wybierz aplikację i zdarzenie) wybierz program Adobe Photoshop Lightroom z listy aplikacji oraz określ zdarzenie, które ma wykonywać zadanie Zap. Następnie wybierz opcję Kontynuuj.

  Wybierz opcję Adobe Photoshop Lightroom

  Podczas tworzenia zadania Zap w aplikacji Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier masz do wyboru następujące operacje:

  • Zastosuj automatyczną korektę tonalną: Automatycznie stosuje korektę tonalną do plików umieszczonych w określonej lokalizacji.
  • Zastosuj ustawienia predefiniowane: Automatycznie stosuje ustawienia predefiniowane do plików umieszczonych w określonej lokalizacji.
  • Konwertuj plik: Konwertuje pliki na różne formaty.
  • Sprawdź status zadania konwersji plików: Za pomocą tej operacji można obserwować status konwertowanych plików.
  • Sprawdź status zadania automatycznej korekty tonalnej lub ustawień predefiniowanych: Za pomocą tej operacji można monitorować status plików wybranych do automatycznej korekty tonalnej lub zastosowania ustawień predefiniowanych.
 7. Zaloguj się na konto Adobe (lub wybierz konto Adobe z listy rozwijanej), a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

  Wybierz konto Adobe

 8. Określ lokalizację wyjściową i docelową plików oraz ustawień predefiniowanych, a także ostateczny format plików. (Dostępne opcje mogą się różnić). Następnie wybierz opcję Kontynuuj.

  Przestrzeń dyskowa plików wejściowych

  Wybierz jedną z opcji przestrzeni dyskowej, w której przechowywane są pliki (Adobe, Azure, Dropbox lub Zewnętrzna). Jeśli plik jest zapisany w przestrzeni dyskowej Creative Cloud, wybierz opcję Adobe. Możesz również użyć niestandardowej opcji przestrzeni dyskowej.

  Lokalizacja plików wejściowych

  Dodaj lokalizację plików wejściowych. W przypadku plików przechowywanych na koncie Adobe Creative Cloud dodaj ścieżkę do pliku za pomocą parametru /files/. Jeśli pliki są przechowywane poza kontem Adobe, musisz mieć gotowy adres GETURL. 

  Przestrzeń dyskowa plików wyjściowych

  Wybierz jedną z opcji przestrzeni dyskowej, w której zostaną zapisane plik wyjściowe (Adobe, Azure, Dropbox lub Zewnętrzna). Jeśli chcesz zapisać pliki w przestrzeni dyskowej Creative Cloud, wybierz opcję Adobe. 

  Lokalizacja plików wyjściowych

  Dodaj wyjściową lokalizację, w której mają zostać zapisane przekonwertowane pliki. W przypadku plików przechowywanych na koncie Adobe Creative Cloud dodaj ścieżkę do pliku za pomocą parametru /files/. W przypadku plików w lokalizacji zewnętrznej potrzebny jest gotowy adres PUTURL.

  Typ pliku wyjściowego

  Wybierz format pliku wyjściowego z listy dostępnych opcji. 

  Przestrzeń dyskowa pliku ustawień predefiniowanych

  Wybierz jedną z opcji przestrzeni dyskowej, w której jest przechowywany plik ustawień predefiniowanych (Adobe, Azure, Dropbox lub Zewnętrzna). Jeśli plik jest zapisany w przestrzeni dyskowej Creative Cloud, wybierz opcję Adobe.

  Lokalizacja pliku ustawień predefiniowanych

  Dodaj wyjściową lokalizację pliku ustawień predefiniowanych, w której mają zostać zapisane przekonwertowane pliki. W przypadku plików przechowywanych na koncie Adobe Creative Cloud dodaj ścieżkę do pliku za pomocą parametru /files/. Jeśli pliki są przechowywane poza kontem Adobe, musisz mieć gotowy adres GETURL. 

  Dostosowywanie przekształceń programu Adobe Photoshop Lightroom

 9. Kliknij ikonę +, aby zdefiniować opóźnienie wykonywania zadania Zap.

 10. W sekcji Choose app & event (Wybierz aplikację i zdarzenie) wybierz pozycję Delay by Zapier (Opóźnienie w usłudze Zapier) i odpowiednią wartość opcji Delay for (Opóźnij o). Kliknij opcję Kontynuuj. Następnie wprowadź czas opóźnienia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Wybierz opóźnienie w usłudze Zapier

  Uwaga:

  Pamiętaj, aby zawsze dodawać opóźnienia do zadań Zap i sprawdzać status ustawień predefiniowanych, automatycznej korekty tonalnej i konwersji podczas konfigurowania zadań. Zaleca się stosowanie opóźnienia dostosowanego do rozmiaru pliku.

  Rozmiar pliku 

  Wymagane opóźnienie

  100 MB

  10 sekund

  500 MB

  20 sekund

  1 GB

  45 sekund

  2 GB

  2 minuty

  4 GB

  8 minut

 11. Kliknij ikonę + i dodaj do swojego zadania Zap jedną z następujących operacji, aby sprawdzić status żądania:

  • Sprawdź status zadania konwersji plików: Za pomocą tej operacji można obserwować status konwertowanych plików.
  • Sprawdź status zadania automatycznej korekty tonalnej lub ustawień predefiniowanych: Za pomocą tej operacji można monitorować status plików wybranych do automatycznej korekty tonalnej lub zastosowania ustawień predefiniowanych.
  Sprawdzanie statusu konwersji plików lub zadania

 12. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurowanie zadania Zap.

 13. Użyj przełącznika w prawym górnym rogu, aby włączyć to zadanie Zap.

  Włączanie zadania Zap

  W aplikacji Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier można skonfigurować dodatkowe zadania Zap.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto