Rozwiązywanie typowych problemów z dodatkiem Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier

Masz problemy z konfiguracją zadań Zap w aplikacji Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier? Wypróbuj poniższe rozwiązania.

Nie znaleziono zasobu

Jeśli podczas stosowania ustawień predefiniowanych lub automatycznej korekty tonalnej wyświetlany jest błąd „Nie znaleziono zasobu”, to prawdopodobnie w polu lokalizacji wejściowej i wyjściowej podano ścieżkę do folderu. Aby usunąć ten błąd, nie podawaj ścieżki do folderu w polach lokalizacji wejściowej i wyjściowej.

  • Lokalizacja wejściowa: Podaj pełną ścieżkę wraz z nazwą pliku, w tym również jego rozszerzenie.
  • Lokalizacja wyjściowa: Podaj pełną ścieżkę wraz z nazwą pliku, ale bez rozszerzenia, ponieważ jest ono pobierane z pola Typ pliku wyjściowego.

W lokalizacji pliku wyjściowego jest tworzony nowy folder

Gdy tworzy się zadanie Zap z użyciem operacji dostępnych w aplikacji Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier, w lokalizacji pliku wyjściowego może zostać utworzony nowy folder o losowej nazwie. Aby usunąć ten problem, pamiętaj o dodaniu rozszerzenia pliku w polu Lokalizacja pliku wyjściowego.

Istniejący plik jest zastępowany nowym plikiem o tej samej nazwie

Skonfigurowano zadanie Zap do konwersji plików na inny format, ale powoduje ono nadpisanie pliku oryginalnego. Dzieje się tak, gdy w folderze już istnieje plik o tej samej nazwie. Aby usunąć ten błąd, podaj inną nazwę pliku w polu Lokalizacja pliku wyjściowego.

Błąd: Usługa Zap przestała działać (użytkownicy Business ID)

Jeśli firma niedawno zaktualizowała Twój identyfikator Business ID, zadania Zap mogą przestać działać. Dzieje się tak, gdy po aktualizacji tymczasowo wylogujesz się z aplikacji Adobe Photoshop Lightroom do usługi Zapier. Aby usunąć ten błąd, zaloguj się ponownie, wybierając odpowiedni profil użytkownika powiązany z danym zasobem.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto