Usuwanie publicznych łączy do plików i folderów Creative Cloud

Chcesz zatrzymać udostępnianie pliku lub folderu Creative Cloud? Tu podano informacje o tym, jak wyłączyć publiczne łącze do zasobów.

Usuwanie łącza do udostępnionego pliku lub folderu Creative Cloud

 1. Otwórz serwis internetowy Creative Cloud.

 2. Przejdź do właściwej karty, a następnie wybierz udostępniony plik lub folder.

  Wybieranie pliku lub folderu

 3. Kliknij ikonę Uzyskaj łącze lub Udostępnij ().

  Uzyskiwanie łącza do pliku

  Udostępnianie łącza do folderu

 4. Wybierz opcję Usuń łącze, aby je wyłączyć.

  Usuwanie łącza do pliku lub folderu

  Spowoduje to pomyślne usunięcie łącza. Gdy łącze zostanie usunięte, osoby korzystające wcześniej z tego łącza zobaczą błąd przy próbie kolejnego dostępu.

  Aby ponownie udostępnić taki plik lub folder, można w dowolnym momencie utworzyć nowe łącze.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?