Podręcznik użytkownika Anuluj

Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Informacje o udostępnianiu folderów i bibliotek oraz współpracy z innymi użytkownikami z użyciem konta Adobe Creative Cloud.

Usługa Creative Cloud umożliwia współpracę z innymi osobami przez udostępnianie im prywatnego folderu ze swojego konta Creative Cloud. Wszyscy zaproszeni użytkownicy mogą wspólnie pracować nad znajdującymi się w takim folderze zasobami wyłącznie do odczytu (zablokowanymi). Współpracownicy mogą przeglądać, edytować, przenosić lub usuwać elementy udostępnionego folderu oraz zmieniać ich nazwy, jeśli przyznano im niezbędne prawa i uprawnienia dostępu.

Informacje o udostępnianiu innym osobom publicznego łącza do plików, folderów i bibliotek (udostępnianiu zasobów tylko do odczytu): Udostępnianie plików i folderów.

Wspólna praca nad bibliotekami Creative Cloud

Biblioteki można udostępniać współpracownikom za pomocą serwisu Creative Cloud, aplikacji mobilnych i komputerowych Creative Cloud, a także programu Creative Cloud Desktop. Lista aplikacji Creative Cloud obsługujących obecnie biblioteki znajduje się w artykule Biblioteki Creative Cloud.

Uwaga: Współpracownikom potrzebny jest identyfikator Adobe ID. W przypadku jego braku będą mogli utworzyć nowy identyfikator po zaakceptowaniu zaproszenia.

Udostępnianie bibliotek z aplikacji komputerowej

Wykonaj następujące czynności, aby udostępnić bibliotekę z poziomu aplikacji komputerowej obsługującej biblioteki Creative Cloud:

 1. Otwórz kartę Okno > Biblioteki. Przejdź do panelu Biblioteki i wybierz bibliotekę z wyskakującego menu.

 2. Otwórz rozwijaną listę i wybierz polecenie Zaproś osoby....

  Współpraca w ramach bibliotek
  W aplikacjach Creative Cloud można współpracować z innymi za pomocą bibliotek.

  Powoduje to otwarcie biblioteki w aplikacji Creative Cloud Desktop.

 3. Podaj adresy e-mail i wpisz opcjonalną wiadomość do współpracowników, którym chcesz udostępnić bibliotekę.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji), czy uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia te dotyczą wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

 5. Kliknij przycisk Zaproś, aby wysłać zaproszenia do współpracy.

  Współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy. Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

Udostępnianie bibliotek za pomocą serwisu Creative Cloud

Aby udostępnić biblioteki za pomocą witryny Creative Cloud, zaloguj się do witryny Creative Cloud.

 1. W sekcji Twoje biblioteki przejdź na kartę Biblioteki, jeśli nie została jeszcze wybrana.

 2. Najedź kursorem na bibliotekę, którą chcesz udostępnić, i wybierz ją. Spowoduje to wyświetlenie menu kontekstowego z opcją Udostępnij. Wybierz opcję Udostępnij > Zaproś.

  Udostępnianie bibliotek za pomocą serwisu Creative Cloud

 3. Na ekranie Zaproś do podaj adresy e-mail i wpisz opcjonalną wiadomość do współpracowników, którym chcesz udostępnić bibliotekę.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji), czy uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia te dotyczą wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

  • Możliwość edycji: Współpracownicy mogą modyfikować, przenosić i usuwać zawartość oraz zmieniać nazwę tej biblioteki.
  • Możliwość wyświetlania: Współpracownicy mogą tylko przeglądać zawartość biblioteki i dodawać do niej komentarze.
 5. Kliknij opcję Zaproś, aby zaprosić osoby, z którymi chcesz współpracować.

  Udostępnij swoją bibliotekę i zaproś współpracowników
  Udostępnij swoją bibliotekę i zaproś współpracowników

 6. Usługa Creative Cloud wyśle zaproszenia.

  Współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy i informacją o rodzaju przyznanych uprawnień (możliwość edycji lub możliwość przeglądania). Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

Zarządzanie współpracownikami

Współpracownikami korzystającymi z udostępnionego folderu można w łatwy sposób zarządzać. W wyskakującym oknie dialogowym Zaproś do wykonaj następujące czynności:

 • Aby zmienić uprawnienia, kliknij rozwijaną listę przy nazwie konta danego użytkownika. Następnie wybierz odpowiednio opcję Możliwość przeglądania / Możliwość edycji.
 • Aby usunąć użytkownika, kliknij rozwijaną listę przy jego nazwie konta. Następnie wybierz opcję Usuń.

Udostępnianie bibliotek za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop

Biblioteki można również udostępniać za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop. Wykonaj następujące czynności, aby zaprosić współpracowników do swojej biblioteki.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Otwórz kartę Pliki i wybierz opcję Twoje biblioteki na pasku po lewej stronie.

  Twoje biblioteki w aplikacji Creative Cloud Desktop

 3. Kliknij ikonę Więcej opcji obok biblioteki, którą chcesz udostępnić. Następnie wybierz opcję Zaproś osoby...

  Zapraszanie innych osób do swoich bibliotek

 4. Dodaj adres e-mail współpracownika. Z rozwijanej listy wybierz poziom dostępu, który ma zostać przyznany tej osobie (Możliwość przeglądania oraz Możliwość edycji).

  Można także dodać do zaproszenia własną wiadomość.

  Zapraszanie innych osób do swoich bibliotek

 5. Wybierz opcję Zaproś.

  Współpracownicy otrzymują wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym wyświetlanie, edycję i współpracę nad plikami w Twojej bibliotece.

Współpraca w ramach folderów

 1. Otwórz serwis internetowy Creative Cloud.

 2. Wybierz folder. Kliknij ikonę Udostępnij () i wybierz polecenie Zaproś.

  Udostępnianie plików Creative Cloud

 3. W oknie dialogowym Zaproś do wpisz adres e-mail. Aby zaprosić wielu użytkowników, wprowadź adresy e-mail oddzielone przecinkiem lub średnikiem.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji) lub uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia mają zastosowanie do wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

  • Możliwość edycjiWspółpracownicy mogą modyfikować, przenosić i usuwać zawartość oraz zmieniać nazwę tego folderu.
  • Możliwość wyświetlania: Współpracownicy mogą tylko przeglądać zawartość folderu i ją komentować.
 5. Wybierz opcję Zaproś.

  Wybrani współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do przeglądania udostępnionego folderu lub edytowania go. Obecni użytkownicy usługi Creative Cloud otrzymają również powiadomienie za pomocą aplikacji i serwisu Creative Cloud.

  Uwaga: Współpracownikom potrzebny jest identyfikator Adobe ID. W przypadku jego braku współpracownik może utworzyć nowy identyfikator po zaakceptowaniu zaproszenia.

Zarządzanie współpracownikami

Współpracownikami korzystającymi z udostępnionego folderu można w łatwy sposób zarządzać. W wyskakującym oknie dialogowym Zaproś do wykonaj następujące czynności:

 • Aby zmienić uprawnienia, kliknij rozwijaną listę przy nazwie konta danego użytkownika. Następnie wybierz odpowiednio opcję Możliwość przeglądania / Możliwość edycji.
 • Aby usunąć użytkownika, kliknij rozwijaną listę przy jego nazwie konta i wybierz opcję Usuń.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów i specyfikacji projektu

Udostępnione Ci do recenzji prototypy i specyfikacje projektu są widoczne w sekcji Udostępniane Ci serwisie Creative Cloud.

Udostępniane Ci

Aby wyświetlić tylko pliki prototypów, kliknij ikonę Wyświetl u góry po prawej i wybierz opcję Prototypy i specyfikacje.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto