Informacje o udostępnianiu folderów i bibliotek oraz współpracy z innymi użytkownikami z użyciem konta Adobe Creative Cloud.

Usługa Creative Cloud umożliwia współpracę z innymi osobami przez udostępnianie im prywatnego folderu ze swojego konta Creative Cloud. Wszyscy zaproszeni użytkownicy mogą wspólnie pracować nad znajdującymi się w takim folderze zasobami wyłącznie do odczytu (zablokowanymi). Współpracownicy mogą przeglądać, edytować, przenosić lub usuwać elementy udostępnionego folderu oraz zmieniać ich nazwy, jeśli przyznano im niezbędne prawa i uprawnienia dostępu.

Informacje o udostępnianiu innym osobom publicznego łącza do plików i folderów (udostępnianiu zasobów tylko do odczytu): Udostępnianie plików i folderów.

Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia i używania bibliotek Creative Cloud podano w przewodniku stylów.

Wspólna praca nad bibliotekami Creative Cloud

Biblioteki można udostępniać współpracownikom za pomocą serwisu Creative Cloud, aplikacji mobilnych i komputerowych Creative Cloud, a także programu Creative Cloud Desktop.

Lista aplikacji Creative Cloud obsługujących obecnie biblioteki znajduje się w artykule Biblioteki Creative Cloud.  

Uwaga:

 • Współpracownicy muszą mieć identyfikatory Adobe ID. W przypadku jego braku współpracownik może utworzyć nowy identyfikator po zaakceptowaniu zaproszenia.

Udostępnianie bibliotek z poziomu aplikacji komputerowej

Wykonaj następujące czynności, aby udostępnić bibliotekę z poziomu aplikacji komputerowej obsługującej biblioteki Creative Cloud:

 1. Otwórz kartę Okno > Biblioteki. Przejdź do panelu Biblioteki i wybierz bibliotekę z wyskakującego menu.

 2. Otwórz rozwijaną listę i wybierz polecenie Uzyskaj łącze.

  Współpraca w ramach bibliotek
  W aplikacjach Creative Cloud można współpracować z innymi za pomocą bibliotek.
 3. Na wyświetlonej w przeglądarce stronie podaj adresy e-mail i wpisz opcjonalną wiadomość do współpracowników, którym chcesz udostępnić bibliotekę.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji), czy uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia te dotyczą wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

 5. Kliknij przycisk Zaproś, aby wysłać zaproszenia do współpracy.

  Współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy. Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

Udostępnianie bibliotek za pomocą serwisu Creative Cloud

Aby udostępnić biblioteki za pomocą przeglądarki, otwórz sekcję Twoja praca w serwisie internetowym Creative Cloud.

 1. Kliknij opcję Biblioteki na bocznym panelu nawigacyjnym. Należące do Ciebie biblioteki można znaleźć na karcie Należące do Ciebie.

 2. Zaznacz bibliotekę, którą chcesz udostępnić. Spowoduje to wyświetlenie menu kontekstowego z opcją Udostępnij. Wybierz opcję Udostępnij.

  collaborate-folder
 3. Na ekranie Zaproś do podaj adresy e-mail i wpisz opcjonalną wiadomość do współpracowników, którym chcesz udostępnić bibliotekę.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji), czy uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia te dotyczą wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

  Możliwość edycji

  Współpracownicy mogą modyfikować, przenosić i usuwać zawartość oraz zmieniać nazwę tej biblioteki.

  Możliwość przeglądania

  Współpracownicy mogą tylko przeglądać zawartość biblioteki i dodawać do niej komentarze.

 5. Kliknij opcję Zaproś, aby zaprosić osoby, z którymi chcesz współpracować.

  Udostępnij swoją bibliotekę i zaproś współpracowników
  Udostępnij swoją bibliotekę i zaproś współpracowników
 6. Usługa Creative Cloud wyśle zaproszenia.

  Współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy i informacją o rodzaju przyznanych uprawnień (możliwość edycji lub możliwość przeglądania). Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

  Zaproszenie do współpracy nad bibliotekami Creative Cloud
  Współpracownicy otrzymają tę wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy.

Zarządzanie współpracownikami

Okno dialogowe Współpracownicy wyświetla status zaproszeń. Aby wyświetlić tę listę, otwórz wyskakujące okno Zaproś do, wybierając opcje Udostępnij > Zaproś. Współpracownicy, którzy jeszcze nie zaakceptowali zaproszenia, będą wymieniani na karcie „Oczekujące”. Gdy współpracownik przyjmie zaproszenie, status ten nie będzie już wyświetlany.

Aby usunąć użytkownika, kliknij rozwijaną listę przy jego nazwie konta. Następnie wybierz opcję Usuń.

Aby zmienić uprawnienia, kliknij rozwijaną listę przy nazwie konta danego użytkownika. Następnie wybierz odpowiednio opcję Możliwość przeglądania lub Możliwość edycji.

Udostępnianie bibliotek za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop

Biblioteki można również udostępniać za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop. Wykonaj następujące czynności, aby zaprosić współpracowników do swojej biblioteki.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Przejdź do panelu Twoja praca na pasku bocznym po lewej stronie.

  Panel Biblioteki w aplikacji Creative Cloud Desktop
 3. Kliknij bibliotekę, którą chcesz udostępnić.

 4. Wybierz ikonę Udostępnij w prawym górnym rogu, aby udostępnić bibliotekę.

  Udostępnianie zasobów w aplikacji Creative Cloud Desktop
 5. Dodaj adres e-mail współpracownika. Z rozwijanej listy wybierz poziom dostępu, który ma zostać przyznany tej osobie (Możliwość przeglądania oraz Możliwość edycji).

  Można także dodać do zaproszenia własną wiadomość.

 6. Wybierz opcję Zaproś.

  Współpracownicy otrzymują wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym wyświetlanie, edycję i współpracę nad plikami w Twojej bibliotece.

Współpraca w ramach folderów

 1. Otwórz serwis internetowy Creative Cloud.

 2. Wybierz folder. Kliknij ikonę Udostępnij () i wybierz polecenie Zaproś.

  Udostępnianie plików Creative Cloud
 3. W oknie dialogowym Zaproś do wpisz adres e-mail. Aby zaprosić wielu użytkowników, wprowadź adresy e-mail oddzielone przecinkiem lub średnikiem.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji) lub uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia mają zastosowanie do wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

  Możliwość edycji

  Współpracownicy mogą modyfikować, przenosić oraz usuwać zawartość tego folderu oraz zmieniać nazwy.

  Możliwość przeglądania

  Współpracownicy mogą tylko przeglądać zawartość folderu i ją komentować.

 5. Wybierz opcję Wyślij zaproszenie.

  Wybrani współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do przeglądania udostępnionego folderu lub edytowania go. Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz sekcji Twoja praca.

  Uwaga:

  Współpracownikom potrzebny będzie identyfikator Adobe ID. W przypadku jego braku będą mogli utworzyć nowy identyfikator po zaakceptowaniu zaproszenia.

Zarządzanie współpracownikami

Współpracownikami korzystającymi z udostępnionego folderu można w łatwy sposób zarządzać. W wyskakującym oknie dialogowym Zaproś do wykonaj następujące czynności:

 • Aby zaprosić innego użytkownika, wprowadź adres e-mail, wybierz opcję Możliwość edycji lub Możliwość przeglądania, a następnie kliknij przycisk Zaproś.
 • Aby usunąć użytkownika, kliknij opcję Usuń znajdującą się przy nazwie konta tego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów i specyfikacji projektu

Udostępnione Ci do recenzji prototypy i specyfikacje projektu są widoczne w okienku Udostępniane Ci na stronie Twoja praca w serwisie internetowym Creative Cloud.

Udostępniane Ci

Uwaga:

Jeśli nie zostały Ci udostępnione prototypy lub specyfikacje projektowe, będziesz widzieć tylko udostępnione foldery.

Aby wyświetlić tylko pliki prototypów, kliknij rozwijaną listę Pokaż i wybierz opcję Prototypy i specyfikacje.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów

Komentowania udostępnionych zasobów

Współpracownicy mogą przeglądać udostępnione pliki i zasoby oraz dodawać do nich komentarze.

 1. Otwórz zasób z sekcji Twoja praca.

 2. Aby otworzyć panel Komentarze, kliknij ikonę w  prawym górnym rogu.

 3. Dodaj swój komentarz i naciśnij klawisz Enter. Komentarze można edytować, usuwać i odpowiadać na nie.

  Komentarz do udostępnionych zasobów
  Komentarz do udostępnionych zasobów

  A. Usuwanie komentarza B. Edytowanie komentarza C. Odpowiadanie na komentarz D. Publikowanie komentarza