Informacje o udostępnianiu folderów i bibliotek oraz współpracy z innymi użytkownikami z użyciem konta Adobe Creative Cloud.

Usługa Creative Cloud umożliwia współpracę z innymi osobami przez udostępnianie im prywatnego folderu ze swojego konta Creative Cloud. Wszyscy zaproszeni użytkownicy mogą wspólnie pracować nad znajdującymi się w takim folderze zasobami wyłącznie do odczytu (zablokowanymi). Współpracownicy mogą przeglądać, edytować, przenosić lub usuwać elementy udostępnionego folderu oraz zmieniać ich nazwy, jeśli przyznano im niezbędne prawa i uprawnienia dostępu.

Informacje o udostępnianiu innym osobom publicznego łącza do plików i folderów (udostępnianiu zasobów tylko do odczytu): Udostępnianie plików i folderów.

Więcej informacji na temat funkcji bibliotek w środowisku usługi Creative Cloud zawiera artykuł Biblioteki Creative Cloud.

Wspólna praca nad bibliotekami Creative Cloud

Biblioteki można udostępniać współpracownikom za pomocą serwisu Creative Cloud, a także z poziomu aplikacji mobilnych i komputerowych Creative Cloud.

Lista aplikacji Creative Cloud obsługujących obecnie biblioteki znajduje się w artykule Biblioteki Creative Cloud.  

Uwaga:

 • Współpracownikom potrzebny jest identyfikator Adobe ID. W przypadku jego braku będą mogli utworzyć nowy identyfikator po zaakceptowaniu zaproszenia.

Udostępnianie bibliotek z poziomu aplikacji komputerowej

Aby udostępnić bibliotekę z poziomu aplikacji komputerowej obsługującej Biblioteki Creative Cloud, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz kartę Okno > Biblioteki. Przejdź do panelu Biblioteki i wybierz bibliotekę z wyskakującego menu.

 2. Otwórz rozwijaną listę i wybierz polecenie Współpracuj.

  Współpraca w ramach bibliotek
  W aplikacjach Creative Cloud można współpracować z innymi za pomocą bibliotek.
 3. Na wyświetlonej w przeglądarce stronie podaj adresy e-mail i wpisz opcjonalną wiadomość do współpracowników, którym chcesz udostępnić bibliotekę.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji) lub uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia te dotyczą wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

 5. Kliknij przycisk Zaproś, aby wysłać zaproszenia do współpracy.

  Współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy. Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

Udostępnianie bibliotek za pomocą serwisu Creative Cloud

Aby udostępnić biblioteki za pomocą przeglądarki, otwórz sekcję Twoja praca w serwisie internetowym Creative Cloud.

 1. Kliknij opcję Biblioteki na panelu nawigacyjnym po lewej stronie. Należące do Ciebie biblioteki można znaleźć na karcie Należące do Ciebie.

 2. Zaznacz bibliotekę, którą chcesz udostępnić. Spowoduje to wyświetlenie menu kontekstowego z opcją Udostępnij. Kliknij opcję Udostępnij.

  collaborate-folder

  Możesz także kliknąć ikonę pod folderem każdej z bibliotek i wybrać opcje Udostępnij > Zaproś. Aby wyświetlić te trzy kropki, zatrzymaj wskaźnik myszy nad biblioteką.

  Udostępnianie bibliotek
  Wybierz polecenie Udostępnij z menu folderu biblioteki.
 3. Na ekranie Zaproś do podaj adresy e-mail i wpisz opcjonalną wiadomość do współpracowników, którym chcesz udostępnić bibliotekę.

 4. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji) lub uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia te mają zastosowanie do wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

  Możliwość edycji

  Współpracownicy mogą modyfikować, przenosić i usuwać zawartość oraz zmieniać nazwy tej biblioteki.

  Możliwość przeglądania

  Współpracownicy mogą tylko przeglądać zawartość biblioteki i dodawać do niej komentarze.

  Uwaga:

  Przydatne uwagi dotyczące uprawnień:

  • Możliwość edycji: Współpracownicy, którzy mają uprawnienie Możliwość edycji, mogą zmieniać uprawnienia innych współpracowników. Współpracownicy z uprawnieniami tylko do przeglądania mogą sprawdzić, kim są właściciel i współpracownicy, ale nie mogą wprowadzać żadnych zmian ich uprawnień współpracy.
  • Możliwość przeglądania: Współpracownicy z uprawnieniami tylko do przeglądania mogą kopiować zawartość udostępnionego folderu do nowego folderu i prywatnie dokonywać w nich zmian.
  • Edytujący i przeglądający mogą w dowolnym momencie zrezygnować z współpracy.

 5. Kliknij opcję Zaproś, aby zaprosić osoby, z którymi chcesz współpracować.

  Udostępnij swoją bibliotekę i zaproś współpracowników
  Udostępnij swoją bibliotekę i zaproś współpracowników
 6. Usługa Creative Cloud wyśle zaproszenia.

  Współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy i informacją o rodzaju przyznanych uprawnień (możliwość edycji lub możliwość przeglądania). Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

  Zaproszenie do współpracy nad bibliotekami Creative Cloud
  Współpracownicy otrzymają tę wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy.

Zarządzanie współpracownikami

Okno dialogowe Współpracownicy wyświetla status zaproszeń. Aby wyświetlić tę listę, otwórz wyskakujące okno Zaproś do, wybierając opcje Udostępnij > Zaproś. Współpracownicy, którzy jeszcze nie zaakceptowali zaproszenia, będą wymieniani na karcie „Oczekujące”. Gdy współpracownik przyjmie zaproszenie, status ten nie będzie już wyświetlany.

Aby usunąć użytkownika, kliknij rozwijane menu przy nazwie tego użytkownika. Następnie wybierz opcję Usuń.

Aby zmienić uprawnienia, kliknij rozwijane menu przy nazwie danego użytkownika. Następnie wybierz odpowiednio opcję Możliwość przeglądania lub Możliwość edycji.

Współpraca w ramach folderów

Dodawanie współpracowników

 1. Folder można udostępnić do współużytkowania, korzystając z serwisu albo z folderu Creative Cloud Files na własnym komputerze. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Serwis WWW 
   Wybierz folder. Kliknij ikonę Udostępnij () i wybierz polecenie Zaproś.
  Udostępnianie plików Creative Cloud
  • W systemie Windows (komputer)
   :
   Z menu kontekstowego folderu wybierz polecenie Creative Cloud > Współpracuj.
  Z menu kontekstowego folderu wybierz kolejno polecenia Creative Cloud i Współpracuj.
  • W systemie Mac
   Z menu kontekstowego folderu wybierz polecenie Współpracuj.
  Z menu kontekstowego folderu wybierz opcję Współpracuj.
 2. W oknie dialogowym Zaproś do wpisz adres e-mail. Aby zaprosić wielu użytkowników, wprowadź adresy e-mail oddzielone przecinkiem lub średnikiem.

 3. Wybierz, czy chcesz nadać współpracownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji) lub uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania). Uprawnienia mają zastosowanie do wszystkich współpracowników, których adresy e-mail wprowadzono.

  Możliwość edycji

  Współpracownicy mogą modyfikować, przenosić oraz usuwać zawartość tego folderu oraz zmieniać nazwy.

  Możliwość przeglądania

  Współpracownicy mogą tylko przeglądać zawartość folderu i ją komentować.

  Uwaga:

  Przydatne uwagi dotyczące uprawnień:

  • Możliwość edycji: Współpracownicy, którzy mają uprawnienie Możliwość edycji, mogą zmieniać uprawnienia innych współpracowników. Współpracownicy z uprawnieniami tylko do przeglądania mogą sprawdzić, kim są właściciel i współpracownicy, ale nie mogą wprowadzać żadnych zmian ich uprawnień współpracy.
  • Możliwość przeglądania: Współpracownicy z uprawnieniami tylko do przeglądania mogą kopiować zawartość udostępnionego folderu do nowego folderu i prywatnie dokonywać w nich zmian.
  • Edytujący i przeglądający mogą w dowolnym momencie zrezygnować z współpracy.

 4. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

  Wybrani współpracownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do przeglądania udostępnionego folderu lub edytowania go. Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz sekcji Twoja praca.

  Uwaga:

  Współpracownikom potrzebny będzie identyfikator Adobe ID. W przypadku jego braku będą mogli utworzyć nowy identyfikator po zaakceptowaniu zaproszenia.

Zarządzanie współpracownikami

Współpracownikami korzystającymi z udostępnionego folderu można w łatwy sposób zarządzać. W wyskakującym oknie dialogowym Zaproś do wykonaj następujące czynności:

 • Aby zaprosić innego użytkownika, wprowadź adres e-mail, wybierz opcję Możliwość edycji lub Możliwość przeglądania, a następnie kliknij przycisk Zaproś.
 • Aby usunąć użytkownika, kliknij opcję Usuń znajdującą się przy nazwie tego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Komentowania udostępnionych zasobów

Współpracownicy mogą przeglądać udostępnione pliki i zasoby oraz dodawać do nich komentarze.

 1. Otwórz zasób z sekcji Twoja praca.

 2. Aby otworzyć panel Komentarze, kliknij ikonę iconw prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 3. Dodaj swój komentarz i naciśnij klawisz Enter. Komentarze można edytować, usuwać i odpowiadać na nie.

  Komentarz do udostępnionych zasobów
  Komentarz do udostępnionych zasobów

  A. Usuwanie komentarza B. Edytowanie komentarza C. Odpowiadanie na komentarz D. Publikowanie komentarza 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online