Eksportowanie i importowanie bibliotek Creative Cloud

Przechodzisz na inne konto Creative Cloud? Poznaj sposoby eksportowania i importowania swoich bibliotek Creative Cloud, aby były dostępne na tym drugim koncie.

Eksportowanie biblioteki Creative Cloud

Bibliotekę można przenieść w całości z panelu Biblioteki w aplikacji Creative Cloud na urządzenie lokalne. Tak przeniesioną bibliotekę można następnie zarchiwizować albo zaimportować na inne konto.

 1. Otwórz panel Biblioteki w dowolnej aplikacji Creative Cloud.

 2. Wybierz bibliotekę, którą chcesz wyeksportować.

 3. Kliknij menu Więcej opcji w prawym górnym rogu panelu Biblioteki.

  Ikona Więcej opcji na panelu Biblioteki

 4. Wybierz polecenie Eksportuj <nazwa biblioteki>.

  Eksportowanie biblioteki

 5. Kliknij pozycję Wybierz folder, wybierz lokalizację, a następnie zapisz bibliotekę.

  Wybierz folder

 6. Kliknij przycisk Eksportuj. Kopia biblioteki będzie od tej chwili dostępna na urządzeniu lokalnym.

  Eksportowanie biblioteki

  Po zakończeniu eksportowania można zarchiwizować tę bibliotekę lub zaimportować ją na inne konto.

Importowanie biblioteki Creative Cloud

Istniejącą bibliotekę zapisaną na urządzeniu można zaimportować na konto Creative Cloud. 

 1. Otwórz panel Biblioteki w dowolnej aplikacji Creative Cloud.

 2. Kliknij menu Więcej opcji w prawym górnym rogu panelu Biblioteki.

  Ikona Więcej opcji na panelu Biblioteki

 3. Wybierz opcję Importuj bibliotekę.

  Importowanie biblioteki

 4. Kliknij opcję Wybierz bibliotekę, a następnie wybierz plik .cclibs, który chcesz zaimportować na inne konto Creative Cloud.

  Wybieranie biblioteki do zaimportowania

 5. Kliknij przycisk Importuj

  Kliknij przycisk Importuj

  Biblioteka będzie dostępna na innym koncie Creative Cloud.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?