Błąd Creative Cloud: „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”

Rozwiązywanie błędów związanych z limitem logowania.

Problem

Podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud lub Document Cloud nabytej w ramach subskrypcji pojawia się komunikat o niepowodzeniu logowania, osiągnięciu limitu lub przekroczeniu maksymalnej liczby aktywacji.

Problem z programem Acrobat? Jeśli masz subskrypcję na program Acrobat, skorzystaj z następujących procedur, aby się wylogować z innych komputerów. Jeśli posiadasz samodzielną aplikację Acrobat (nie subskrybujesz jej), zastosuj rozwiązanie błędu „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Logowanie nieudane”.

Nie masz dostępu do starego komputera? Jeśli nie masz już dostępu do poprzedniego komputera lub aplikacji (na przykład po ponownym formatowaniu dysku twardego lub odinstalowaniu aplikacji bez wcześniejszej dezaktywacji), nadal możesz rozwiązać ten problem. Wykonaj procedury podane w sekcjach Wylogowanie na wszystkich komputerach lub Wylogowanie ze strony kont.

Masz inny problem?Jeśli masz inny problem związany z logowaniem lub aktywacją, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktywacją aplikacji Creative Cloud.

Osiągnięto limit aktywacji

Błędy występują, gdy próbujesz aktywować aplikację na więcej niż dwóch komputerach. Członkostwo w aplikacji Adobe Creative Cloud pozwala na aktywację aplikacji na dwóch komputerach. Aby aktywować aplikację na trzecim komputerze, wyloguj się z aplikacji na jednym z dwóch komputerów. Wylogowanie spowoduje dezaktywację wszystkich zainstalowanych aplikacji i usług Creative Cloud powiązanych z danym identyfikatorem Adobe ID na tym komputerze.

Aby rozwiązać ten problem i kontynuować korzystanie z aplikacji na bieżącym komputerze, wypróbuj następujące rozwiązania.

Wylogowanie na wszystkich komputerach

Ta opcja umożliwia wylogowanie się z aplikacji na wszystkich pozostałych komputerach. Możesz ją uruchomić zdalnie — nie musisz mieć dostępu do pozostałych komputerów. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli nie masz już poprzedniego komputera lub jeśli aplikacja została odinstalowana bez wcześniejszego wylogowania się z niej.

 1. Połącz się z Internetem.

 2. W oknie dialogowym wyświetlonym przy próbie zalogowania wybierz opcję Wyloguj mnie z innych komputerów, aby umożliwić zalogowanie tutaj.

 3. Wybierz opcję Kontynuuj. Gdy wyświetlony zostanie monit, zaloguj się ponownie.

Wylogowanie z jednego komputera

Ta opcja umożliwia ręczne wylogowanie się z aplikacji na jednym z komputerów. Aby skorzystać z tej opcji, musisz mieć dostęp do Internetu, do tamtego komputera oraz do aplikacji na nim.

 1. Połącz się z Internetem i uruchom aplikację na tamtym komputerze. 

 2. Wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się.

  Szczegółowe instrukcja znajdziesz w artykule Aktywacja i dezaktywacja aplikacji w usłudze Adobe Creative Cloud.

 3. Na obecnym komputerze, w oknie dialogowym wyświetlonym przy próbie zalogowania, wybierz opcję Wylogowałem(-am) się na jednym z komputerów, aby zalogować się tutaj.

 4. Wybierz opcję Kontynuuj.

Wylogowanie ze strony konta

Ta opcja umożliwia wylogowanie przez dezaktywację urządzenia na stronie konta w serwisie adobe.com.

Uwaga:

Opcja jest niedostępna w przypadku pozycji Lightroom 6 lub Acrobat, jeśli aplikacja została kupiona jako samodzielny produkt (nie w ramach subskrypcji). Można z niej natomiast korzystać w przypadku planów obejmujących pojedynczą aplikację.

 1. W sekcji Aktywowane urządzenia wybierz opcję Dezaktywuj, aby dezaktywować urządzenie.

  Wybierz opcję Dezaktywuj

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?