Rozwiązywanie problemów z osiągniętym limitem aktywacji lub błędami logowania w przypadku produktów z innymi licencjami niż subskrypcyjne

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z osiągniętym limitem aktywacji lub błędami logowania w przypadku produktów z innymi licencjami niż subskrypcyjne, takich jak Adobe Creative Suite 6.

Uwaga:

Jeśli w aplikacji Creative Cloud otrzymasz komunikat o błędzie „Osiągnięto limit aktywacji” lub podobny, zapoznaj się z tematem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania” w aplikacji Creative Cloud, aby uzyskać rozwiązania.

Aby rozwiązać inne problemy związane z aktywacją w aplikacji Creative Cloud, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud.

Problem

Podczas uruchamiania aplikacji Adobe pojawia się błąd dotyczący logowania, limitu aktywacji lub przekroczenia maksymalnej liczby aktywacji. Błędy te występują, gdy użytkownik próbuje korzystać z aplikacji na zbyt wielu komputerach. Aby rozwiązać problem, wykonaj czynności opisane w kolejnych sekcjach.

Creative Suite (CS5, CS6)

Pojedyncza licencja na program Adobe CS6 i wcześniejsze aplikacje umożliwia zainstalowanie aplikacji na dwóch komputerach. Można jej jednak używać tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.

Aby zainstalować aplikację na trzecim komputerze, należy najpierw dokonać dezaktywacji na komputerze, na którym nie będzie już używana. Następnie można ją aktywować na nowym komputerze.

  • Aplikacja została odinstalowana bez dezaktywacji? Odinstalowanie aplikacji na komputerze niekoniecznie wiąże się z dezaktywacją licencji. Jeśli po odinstalowaniu aplikacji otrzymujesz komunikat o przekroczeniu limitu aktywacji, spróbuj ponownie zainstalować aplikację na poprzednim komputerze. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby dezaktywować aplikację na poprzednim komputerze i aktywować ją na nowym komputerze.
  • Chcesz dezaktywować aplikację? Dezaktywacja powoduje rozłączenie aplikacji i ważnej licencji użytkownika. Dezaktywowaną aplikację można w dowolnej chwili aktywować ponownie. Nie ma konieczności odinstalowywania aplikacji z komputera w celu jej dezaktywacji. Odinstalowanie aplikacji nie zawsze powoduje dezaktywację licencji.
  • Chcesz zweryfikować licencję i rozwiązać ewentualne problemy? Witryna licencjonowania firmy Adobe (LWS) zawiera informacje o koncie dla użytkowników opcji Adobe Buying Programs. Korzystaj z witryny licencjonowania firmy Adobe (LWS), aby uzyskiwać numery seryjne, śledzić zamówienia, przeglądać historie zakupów, sprawdzać uprawnienia do aktualizacji oraz punkty, zmieniać lub dodawać osoby kontaktowe i informacje do konta, łączyć konta i pobierać oprogramowanie.

Wystąpił inny problem? Jeśli występuje inny problem związany z aktywacją, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją i dezaktywacją

Acrobat 

Wersja z subskrypcją

Jeśli korzystasz z programu Acrobat w ramach subskrypcji, zapoznaj się z tematem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania” w aplikacji Creative Cloud.

Wersja bez subskrypcji (autonomiczna)

Jeśli masz autonomiczną wersję programu Acrobat (bez subskrypcji), możesz korzystać z aplikacji na maksymalnie dwóch komputerach. Aby korzystać z programu Acrobat na trzecim komputerze, po prostu wyloguj się z programu Acrobat na jednym z pozostałych komputerów.

Uwaga:

Musisz mieć połączenie z Internetem, aby wykonanie tych czynności było możliwe.

  1. Połącz się z Internetem i uruchom aplikację na jednym z komputerów, na których jest zainstalowana.

  2. Wybierz Pomoc > Wyloguj się.

  3. Spróbuj ponownie aktywować aplikację na nowym komputerze.

  1. Połącz się z Internetem na poprzednim komputerze i uruchom aplikację.

  2. Wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj.

  3. Połącz się z Internetem na nowym komputerze i uruchom aplikację.

  4. Wybierz Pomoc > Aktywuj. Dodatkowe informacje na temat aktywacji zawarto w sekcji Aktywacja i dezaktywacja produktów.

Dla wcześniejszych produktów

Nasze starzejące się serwery aktywacji dla wcześniejszych wersji programu Acrobat i Pakietu Creative Suite (CS) muszą zostać wycofane z eksploatacji. Bez serwerów aktywacji, podczas próby zweryfikowania licencji aplikacje te wyświetlają błąd aktywacji lub połączenia. 

Powiązane aplikacje to m.in.: aplikacje Creative Suite 2, 3 i 4, Audition 3, Acrobat 7, 8 i 9 (Standard i Professional), Acrobat X, Acrobat XI i Acrobat 3D w wersji 8.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto