Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z osiągniętym limitem aktywacji lub błędami logowania w przypadku produktów z innymi licencjami niż subskrypcyjne, takich jak Adobe Creative Suite 6.

Uwaga:

Jeśli w aplikacji Creative Cloud otrzymasz komunikat o błędzie „Osiągnięto limit aktywacji” lub podobny, zapoznaj się z tematem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania” w aplikacji Creative Cloud, aby uzyskać rozwiązania.

Aby rozwiązać inne problemy związane z aktywacją w aplikacji Creative Cloud, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud.

Problem

Podczas uruchamiania aplikacji Adobe pojawia się błąd dotyczący logowania, limitu aktywacji lub przekroczenia maksymalnej liczby aktywacji. Błędy te występują, gdy użytkownik próbuje korzystać z aplikacji na zbyt wielu komputerach. Aby rozwiązać problem, wykonaj czynności opisane w kolejnych sekcjach.

CS6, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X lub Acrobat 9

Pojedyncza licencja na program Adobe CS6 i wcześniejsze aplikacje umożliwia zainstalowanie aplikacji na dwóch komputerach. Można jej jednak używać tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.

Aby zainstalować aplikację na trzecim komputerze, należy najpierw dokonać dezaktywacji na komputerze, na którym nie będzie już używana. Następnie można ją aktywować na nowym komputerze.

Numer seryjny jest już używany na maksymalnej dopuszczalnej liczbie komputerów

1. Nie masz dostępu do swojego poprzedniego komputera? Jeśli nie masz dostępu do swojego poprzedniego komputera (na przykład z powodu sformatowania twardego dysku lub zgubienia komputera), nie martw się: Możemy pomóc ci dezaktywować aplikację na poprzednim urządzeniu. Upewnij się, że masz pod ręką swój numer seryjny lub identyfikator Adobe ID, a następnie skontaktuj się z nami

2. Aplikacja została odinstalowana bez dezaktywacji?Odinstalowanie aplikacji na komputerze niekoniecznie wiąże się z dezaktywacją licencji. Jeśli po odinstalowaniu aplikacji otrzymujesz komunikat o przekroczeniu limitu aktywacji, spróbuj ponownie zainstalować aplikację na poprzednim komputerze. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby dezaktywować aplikację na poprzednim komputerze i aktywować ją na nowym komputerze.

3. Chcesz zdezaktywować aplikację? Dezaktywacja powoduje rozłączenie aplikacji i ważnej licencji użytkownika. Dezaktywowaną aplikację można w dowolnej chwili aktywować ponownie. Nie ma konieczności odinstalowywania aplikacji z komputera w celu jej dezaktywacji. Odinstalowanie aplikacji nie zawsze powoduje dezaktywację licencji.

4. Chcesz zweryfikować licencję i rozwiązać ewentualne problemy? Witryna licencjonowania firmy Adobe (LWS) zawiera informacje o koncie dla użytkowników opcji Adobe Buying Programs. Korzystaj z witryny licencjonowania firmy Adobe (LWS), aby uzyskiwać numery seryjne, śledzić zamówienia, przeglądać historie zakupów, sprawdzać uprawnienia do aktualizacji oraz punkty, zmieniać lub dodawać osoby kontaktowe i informacje do konta, łączyć konta i pobierać oprogramowanie.

Wystąpił inny problem? Jeśli występuje inny problem związany z aktywacją, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją i dezaktywacją lub Błąd aktywacji lub połączenia | CS3, Acrobat 8.

Acrobat DC 

Wersja z subskrypcją

Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC w ramach subskrypcji, zapoznaj się z tematem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania” w aplikacji Creative Cloud.

Wersja bez subskrypcji (autonomiczna)

Jeśli masz autonomiczną wersję programu Acrobat DC (bez subskrypcji), możesz korzystać z aplikacji na maksymalnie dwóch komputerach. Aby korzystać z programu Acrobat na trzecim komputerze, po prostu wyloguj się z programu Acrobat na jednym z pozostałych komputerów.

Uwaga:

Musisz mieć połączenie z Internetem, aby wykonanie tych czynności było możliwe.

  1. Połącz się z Internetem i uruchom aplikację na jednym z komputerów, na których jest zainstalowana.

  2. Wybierz Pomoc > Wyloguj się.

  3. Spróbuj ponownie aktywować aplikację na nowym komputerze.

  1. Połącz się z Internetem na poprzednim komputerze i uruchom aplikację.

  2. Wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj.

    Wybierz opcję Anuluj aktywację.
  3. Połącz się z Internetem na nowym komputerze i uruchom aplikację.

  4. Wybierz Pomoc > Aktywuj. Dodatkowe informacje na temat aktywacji zawarto w sekcji Aktywacja i dezaktywacja produktów.

CS3, Acrobat 8, Acrobat 3D, audition 3 lub wcześniejsze produkty

Pojedyncza licencja na aplikacje Adobe CS3, Acrobat 8 i wcześniejsze pozwala na zainstalowanie aplikacji na dwóch komputerach. Można jej jednak używać tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.

Nasze starzejące się serwery aktywacji dla wcześniejszych wersji programu Acrobat i Pakietu Creative Suite (CS) muszą zostać wycofane z eksploatacji. Bez serwerów aktywacji, podczas próby zweryfikowania licencji aplikacje te wyświetlają błąd aktywacji lub połączenia. Aby zainstalować wersję, która nie wymaga aktywacji, zob. Błąd: „Serwer aktywacji jest niedostępny” | CS2, Acrobat 7, Audition 3 lub Błąd aktywacji lub połączenia | CS3, Acrobat 8.

Powiązane aplikacje to m.in.: aplikacje Creative Suite 2 i 3, Audition 3, Acrobat 7 i 8 (Standard i Porfessional), oraz Acrobat 3D w wersji 8.

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

W przypadku pytań na temat procedur wymienionych w tym artykule skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online