Rozwiązywanie problemów z osiągniętym limitem aktywacji lub błędami logowania w przypadku produktów z innymi licencjami niż subskrypcyjne

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z osiągniętym limitem aktywacji lub błędami logowania w przypadku produktów z innymi licencjami niż subskrypcyjne, takich jak Adobe Creative Suite 6.

Uwaga:

Jeśli w aplikacji Creative Cloud otrzymasz komunikat o błędzie „Osiągnięto limit aktywacji” lub podobny, zapoznaj się z tematem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania” w aplikacji Creative Cloud, aby uzyskać rozwiązania.

Aby rozwiązać inne problemy związane z aktywacją w aplikacji Creative Cloud, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud.

Problem

Podczas uruchamiania aplikacji Adobe pojawia się błąd dotyczący logowania, limitu aktywacji lub przekroczenia maksymalnej liczby aktywacji. Błędy te występują, gdy użytkownik próbuje korzystać z aplikacji na zbyt wielu komputerach. Aby rozwiązać problem, wykonaj czynności opisane w kolejnych sekcjach.

Creative Suite (CS5, CS6)

Pojedyncza licencja na program Adobe CS6 i wcześniejsze aplikacje umożliwia zainstalowanie aplikacji na dwóch komputerach. Można jej jednak używać tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.

Aby zainstalować aplikację na trzecim komputerze, należy najpierw dokonać dezaktywacji na komputerze, na którym nie będzie już używana. Następnie można ją aktywować na nowym komputerze.

  • Aplikacja została odinstalowana bez dezaktywacji? Odinstalowanie aplikacji na komputerze niekoniecznie wiąże się z dezaktywacją licencji. Jeśli po odinstalowaniu aplikacji otrzymujesz komunikat o przekroczeniu limitu aktywacji, spróbuj ponownie zainstalować aplikację na poprzednim komputerze. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby dezaktywować aplikację na poprzednim komputerze i aktywować ją na nowym komputerze.
  • Chcesz dezaktywować aplikację? Dezaktywacja powoduje rozłączenie aplikacji i ważnej licencji użytkownika. Dezaktywowaną aplikację można w dowolnej chwili aktywować ponownie. Nie ma konieczności odinstalowywania aplikacji z komputera w celu jej dezaktywacji. Odinstalowanie aplikacji nie zawsze powoduje dezaktywację licencji.
  • Chcesz zweryfikować licencję i rozwiązać ewentualne problemy? Witryna licencjonowania firmy Adobe (LWS) zawiera informacje o koncie dla użytkowników opcji Adobe Buying Programs. Korzystaj z witryny licencjonowania firmy Adobe (LWS), aby uzyskiwać numery seryjne, śledzić zamówienia, przeglądać historie zakupów, sprawdzać uprawnienia do aktualizacji oraz punkty, zmieniać lub dodawać osoby kontaktowe i informacje do konta, łączyć konta i pobierać oprogramowanie.

Wystąpił inny problem? Jeśli występuje inny problem związany z aktywacją, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją i dezaktywacją

Acrobat 

Wersja z subskrypcją

Jeśli masz subskrypcję programu Acrobat, zapoznaj się z tematem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania” w aplikacji Creative Cloud.

Wersja bez subskrypcji (autonomiczna)

Jeśli masz autonomiczną wersję programu Acrobat (bez subskrypcji), możesz korzystać z aplikacji na maksymalnie dwóch komputerach. Aby korzystać z programu Acrobat na trzecim komputerze, po prostu wyloguj się z programu Acrobat na jednym z pozostałych komputerów.

Uwaga:

Musisz mieć połączenie z Internetem, aby wykonanie tych czynności było możliwe.

  1. Połącz się z Internetem i uruchom aplikację na jednym z komputerów, na których jest zainstalowana.

  2. Wybierz Pomoc > Wyloguj się.

  3. Spróbuj ponownie aktywować aplikację na nowym komputerze.

  1. Połącz się z Internetem na poprzednim komputerze i uruchom aplikację.

  2. Wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

  3. Połącz się z Internetem na nowym komputerze i uruchom aplikację.

  4. Wybierz Pomoc > Aktywuj. Dodatkowe informacje na temat aktywacji zawarto w sekcji Aktywacja i dezaktywacja produktów.

Starsze produkty Adobe

Uwaga:

Jeśli podczas próby ponownej aktywacji lub ponownej instalacji niektórych starszych aplikacji Adobe wystąpi błąd, dowiedz się, jak ponownie zainstalować lub aktywować starsze aplikacje Adobe.

Nasze starzejące się serwery aktywacji dla wcześniejszych wersji programu Acrobat i Pakietu Creative Suite (CS) muszą zostać wycofane z eksploatacji. Bez serwerów aktywacji, podczas próby zweryfikowania licencji aplikacje te wyświetlają błąd aktywacji lub połączenia. 

Powiązane aplikacje to m.in.: aplikacje Creative Suite 2, 3 i 4, Audition 3, Acrobat 7, 8 i 9 (Standard i Professional), Acrobat X, Acrobat XI i Acrobat 3D w wersji 8.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?