Rozwiązywanie problemów z aktywacją aplikacji Creative Cloud 2018

Dowiedz się, jak rozwiązać najczęstsze problemy z aktywacją aplikacji Creative Cloud 2018 i wcześniejszych wersji.

Uwaga:

Informacje dla aplikacji Creative Cloud 2019 można znaleźć w artykule Błędy licencjonowania | Creative Cloud 2019.

Kod błędu Komunikat z błędem lub problem Rozwiązanie
n.d. „Został osiągnięty limit aktywacji
dla produktu [produkt]. Numer seryjny jest już aktywowany na 2 komputerach”.
 
LUB
 
„Przekroczono maksymalną liczbę aktywacji”.
Dowiedz się więcej na temat błędu „Został osiągnięty limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”.
n.d. „Nie mogę zalogować się do usługi Creative Cloud lub uruchomić aplikacji Creative Cloud”.

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i ponów próbę.

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, znajdź błąd i zalecane rozwiązanie w tabeli.

n.d. „Podczas próby uruchomienia aplikacji Creative Cloud wyświetla się monit o podanie numeru seryjnego. Użytkownik myślał, że nie potrzebuje numeru seryjnego do korzystania z usługi Creative Cloud.” Nie potrzebujesz numeru seryjnego do korzystania z aplikacji Creative Cloud. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemu, gdy aplikacja Creative Cloud wymaga podania numeru seryjnego.
n.d.

„Nie można aktywować produktu [nazwa produktu]. Aby korzystać z tego produktu, należy go aktywować.”

LUB

“Nawiąż połączenie z Internetem i ponów próbę.”

LUB

„Twój komputer jest w trybie offline albo zegar komputera jest ustawiony niewłaściwie, co powoduje błąd połączenia. Wymagane jest połączenie internetowe. Nawiąż połączenie z Internetem lub ustaw zegar i ponów próbę.”

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a data i godzina na komputerze jest prawidłowa.

Jeśli to nie rozwiązuje problemu, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z połączeniem, aby zresetować ustawienia pliku hosta.

n.d.

„Nieprawidłowy numer seryjny”

LUB

„Wprowadzony numer seryjny jest odwołany”

LUB

„Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy”

Jeśli ten komunikat o błędzie wyświetli się podczas próby zainstalowania pakietu Creative Suite 6, numer seryjny, którego używasz, jest nieprawidłowy i został zablokowany przez firmę Adobe. Firma Adobe blokuje numery seryjne, które nie są wydawane przez firmę Adobe lub są wydawane przez nieautoryzowanego sprzedawcę lub fałszywe oprogramowanie do nielegalnego użytku.Dopiero podczas próby zainstalowania lub ponownego zainstalowania oprogramowania możesz zdać sobie sprawę, że numer seryjny został zablokowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Oryginalne oprogramowanie Adobe.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>”

Nie wykryto połączenia z Internetem. Możliwe przyczyny to:

  • Upłynięcie limitu czasu ze względu na ustawienia zapory.
  • Błąd translacji nazwy hosta ze względu na ustawienia proxy.

Sprawdź ustawienia zapory oraz ustawienia proxy i spróbuj ponownie. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z połączeniem, aby dowiedzieć się więcej.

194:01 “Próba dezaktywacji nieaktywnego komputera” Próba dezaktywacji aplikacji, która nie została jeszcze aktywowana. Zapoznaj się z tematem Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Creative Cloud.
194:110 „Niepowodzenie aktywacji” Zainicjowano już proces „Dezaktywuj wszystko” w ciągu minionych 72 godzin. Możesz spróbować ponownie po 72 godzinach.
194:112 “Zegar klienta niezsynchronizowany” Czas na zegarze komputera jest nieprawidłowy. Ustaw prawidłową datę i godzinę na zegarze komputera.
208:1
208:2
208:3
„Error_NetworkFailure”

Nie wykryto połączenia z Internetem. Możliwe przyczyny to:

  • Upłynięcie limitu czasu ze względu na ustawienia zapory.
  • Błąd translacji nazwy hosta ze względu na ustawienia proxy.

Sprawdź ustawienia zapory oraz ustawienia proxy i spróbuj ponownie. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z połączeniem, aby dowiedzieć się więcej.

213:5
213:10
n.d. Mogą wyświetlić się te błędy spowodowane ustawieniem atrybutu „Tylko do odczytu” dla folderu SLStore. Zapoznaj się z tematem Błąd konfiguracji w aplikacji Adobe Creative Cloud.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?