Oto niektóre z najczęstszych kodów błędów i problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud oraz sposoby ich naprawienia.
Kod błędu Komunikat z błędem lub problem Rozwiązanie
n.d. „Został osiągnięty limit aktywacji
dla produktu [produkt]. Numer seryjny jest już aktywowany na 2 komputerach”.
 
LUB
 
„Przekroczono maksymalną liczbę
aktywacji”.
Zapoznaj się z tematem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Błąd logowania”.
n.d. „Nie mogę zalogować się do usługi Creative Cloud lub uruchomić aplikacji Creative Cloud”.

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i ponów próbę.

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, znajdź błąd i zalecane rozwiązanie w tabeli.

Jeśli błędu nie ma na liście, skontaktuj się z nami.

n.d. „Podczas próby uruchomienia aplikacji Creative Cloud wyświetla się monit o podanie numeru seryjnego. Użytkownik myślał, że nie potrzebuje numeru seryjnego do korzystania z usługi Creative Cloud.” Nie musisz wpisywać numeru seryjnego. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemu, gdy aplikacja Creative Cloud wymaga podania numeru seryjnego.
n.d.

„Nie można aktywować produktu [nazwa produktu]. Aby korzystać z tego produktu, należy go aktywować.”

LUB

“Nawiąż połączenie z Internetem i ponów próbę.”

LUB

„Twój komputer jest w trybie offline albo zegar komputera jest ustawiony niewłaściwie, co powoduje błąd połączenia. Wymagane jest połączenie internetowe. Nawiąż połączenie z Internetem lub ustaw zegar i ponów próbę.”

Najpierw upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a data i godzina na komputerze jest prawidłowa. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, zapoznaj się z tematem Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością, aby uzyskać instrukcje, jak zmienić ustawienia pliku hosta.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>” Nie wykryto połączenia z Internetem. Możliwe przyczyny to: upłynięcie limitu czasu ze względu na ustawienia zapory i błąd rozwiązywania nazwy hosta ze względu na ustawienia proxy. Sprawdź ustawienia zapory oraz ustawienia proxy i spróbuj ponownie. Zapoznaj się z tematem Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością, aby uzyskać więcej informacji.
194:01 “Próba dezaktywacji nieaktywnego komputera” Próba dezaktywacji aplikacji, która nie została jeszcze aktywowana. Zapoznaj się z tematem Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Creative Cloud.
194:110 “Niepowodzenie aktywacji” Zainicjowano już proces „Dezaktywuj wszystko” w ciągu minionych 72 godzin. Proces można powtórzyć pod koniec 72-godzinnego okresu. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami. Przygotuj identyfikator Adobe ID.
194:112 “Zegar klienta niezsynchronizowany” Czas na zegarze komputera jest nieprawidłowy. Ustaw prawidłową datę i godzinę na zegarze komputera.
208:1
208:2
208:3
“Error_NetworkFailure” Nie wykryto połączenia z Internetem. Możliwe przyczyny to: upłynięcie limitu czasu ze względu na ustawienia zapory i błąd rozwiązywania nazwy hosta ze względu na ustawienia proxy. Sprawdź ustawienia zapory oraz ustawienia proxy i spróbuj ponownie. Zapoznaj się z tematem Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością, aby uzyskać więcej informacji.
213:5
213:10
n.d. Błędy spowodowane ustawieniem atrybutu „Tylko do odczytu” dla folderu SLStore. Zapoznaj się z tematem Błąd konfiguracji w aplikacji Adobe Creative Cloud.

Nadal masz problem? Nie widzisz swojego komunikatu o błędzie?

Jeśli nadal występują problemy lub nie widzisz komunikatu o błędzie opisanego w powyższej tabeli, skontaktuj się z nami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online