Napraw błąd: „Ten plik przestał się synchronizować z chmurą”

Wyświetla Ci się błąd dotyczący dokumentu w chmurze: „Ten dokument przestał się synchronizować z chmurą”? Prawdopodobnie dokument w chmurze jest uszkodzony. Wypróbuj podane rozwiązanie, aby przywrócić ostatnią zapisaną wersję dokumentu w chmurze.

Dlaczego dokument w chmurze przestał się synchronizować z chmurą?

Podczas pracy z dokumentami w chmurze mogą wystąpić przypadki, w których przy próbie ich otwarcia pojawi się następujący błąd: „Ten dokument przestał się synchronizować z chmurą”. Przy takim dokumencie w chmurze wyświetla się pomarańczowa ikona ostrzegawcza . Ten błąd wskazuje, że dokument w chmurze jest uszkodzony i przestał się synchronizować z chmurą. 

Nie można zsynchronizować dokumentów w chmurze

Przy dokumentach w chmurze wyświetla się pomarańczowa ikona ostrzegawcza

Jak mogę naprawić dokument w chmurze?

 1. Otwórz dokument w chmurze.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym błędu wybierz opcję Zapisz kopię i przywróć.

  Utworzona zostaje kopia dokumentu w chmurze (kopia nazwy pliku). W tym samym czasie jest automatycznie przywracana ostatnia zapisana wersja dokumentu w chmurze. 

  Zapisz kopię i przywróć

  Jeśli wolisz podjąć działania później, możesz wybrać opcję Otwórz, aby otworzyć plik w chmurze i dokonać edycji. Twoje zmiany zostaną tymczasowo zapisane lokalnie, ale nie będą synchronizowane z chmurą.

 3. Po utworzeniu kopii należy sprawdzić, czy przy danym dokumencie w chmurze jest widoczna ikona Dostępny offline .

  Ta ikona wskazuje, że dokument cloud został przywrócony do ostatniej wersji zapisanej w chmurze. Jeśli nadal widzisz pomarańczową ikonę ostrzegawczą , skontaktuj się z nami.

  Ikona Dostępny offline

 4. Otwórz oryginalny dokument w chmurze i porównaj go z jego niedawno utworzoną kopią.

  Jeśli okaże się, że w oryginalnym dokumencie w chmurze brakuje pewnych zmian, możesz użyć niedawno utworzonej kopii, aby dokonać aktualizacji.

 5. Po dokonaniu zmian możesz nadal korzystać z oryginalnego dokumentu w chmurze do wprowadzania dalszych zmian. Możesz również zacząć używać utworzonej kopii dokumentu, jeśli obok niej wyświetla się ikona Dostępny offline , która wskazuje, że jest ona synchronizowana z chmurą.

  Uwaga:

  Jeśli kopia otwiera się i synchronizuje bez problemu, możesz jej użyć i pominąć wprowadzanie zmian w oryginalnym dokumencie.

Nadal występują problemy?

Skontaktuj się z nami, jeśli problem nie ustępuje i napotkasz którykolwiek z poniższych problemów. 

 • Po wybraniu opcji Zapisz kopię i przywróć pojawia się komunikat o błędzie „Nie można zapisać kopii” lub „Nie można przywrócić ostatniej zapisanej wersji dokumentu w chmurze”.
Błąd: „Nie można zapisać kopii”
Błąd: „Nie można zapisać kopii”

Nie można przywrócić ostatniej zapisanej wersji dokumentu w chmurze
Błąd: „Nie można przywrócić ostatniej zapisanej wersji dokumentu w chmurze”

 • Nie można otworzyć dokumentu w chmurze ani jego ostatnio utworzonej kopii.
 • Obok dokumentu w chmurze lub jego ostatnio utworzonej kopii nadal nie jest widoczna ikona Dostępny offline .
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto