Nie można przenieść ustawień aplikacji między produktami CC i CC 2014

Problem: Ustawienia aplikacji nie są przenoszone między wersjami CC i CC 2014

Przy próbie użycia ustawień aplikacji Adobe CC w wersji Adobe CC 2014 proces synchronizacji kończy się, ale ustawienia nie są importowane lub pojawia się błąd braku zgodności ustawień.

Uwaga: Następujące produkty CC/CC 2014 zawierają opcję przesyłania ustawień do programów Creative Cloud: After Effects, Dreamweaver, Flash Professional, Illustrator, InDesign, Photoshop i Premiere Pro.

Rozwiązanie

Ustawienia produktów CC mogą nie być zgodne z wersją CC 2014. To zachowanie zależy od produktu. Większość produktów CC obsługujących zgodność z wersją CC 2014 wymaga zaimportowania ustawień poprzedniej wersji przy pierwszym uruchomieniu wersji CC 2014. Zespół inżynierów firmy Adobe zdaje sobie sprawę, że oczekiwania klientów dotyczące procesu nie były jasne i bada możliwe sposoby poprawy sytuacji.

Informacje o konkretnych produktach CC można znaleźć poniżej.

After Effects

W dolnej części okienka Ogólne w oknie dialogowym Preferencje programu After Effects znajduje się przycisk Przenoszenie ustawień poprzedniej wersji. Jeśli program After Effects CC (12.x) jest zainstalowany na tym samym komputerze, co wersja CC 2014 (13.0), kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego z opcją przeniesienia ustawień z tej wersji do nowej. Jeśli zdecydujesz się na przeniesienie ustawień, uruchom ponownie program After Effects, by nowe ustawienia mogły się załadować.

Przenoszone ustawienia to preferencje, skróty klawiszowe, szablony modułu wyjściowego, ustawienia kompozycji, ustawienia renderowania i reguły interpretacji.

Więcej informacji zawiera ten post na blogu.

Dreamweaver

Ustawienia z programu Dreamweaver CC można przenosić przy pierwszym uruchomieniu programu Dreamweaver CC 2014 za pomocą przycisku Importuj ustawienia synchronizacji zgodnie z opisem tutaj.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko przy pierwszym uruchomieniu wersji CC 2014. Nie będzie dostępna później.

Flash Professional

Program Flash Pro obsługuje transfer ustawień z wersji CC do CC 2014 tylko przy pierwszej synchronizacji. Jeśli ustawienia CC przesłano do usługi Creative Cloud, przy pierwszej próbie synchronizacji w wersji CC 2014 występuje konflikt. Wybierz opcję Synchronizuj chmurę, aby zaimportować ustawienia wersji CC. Proces synchronizacji ustawień jest opisany tutaj.

Illustrator

Program Illustrator CC 2014 nie obsługuje obecnie natywnie importowania ustawień z poprzedniej wersji CC.

Ręczne kopiowanie zawartości folderu ustawień między wersjami działało w przypadku większości klientów. Ustawienia programu Illustrator CC 2014 znajdują się w folderze Ustawienia programu Adobe Illustrator 18, natomiast ustawienia programu Illustrator CC znajdują się w folderze Ustawienia programu Adobe Illustrator 17.

Informacje o lokalizacji ustawień można znaleźć tutaj.

InDesign

Synchronizacja ustawień nie działa przy różnych wersjach głównych programu InDesign. Na przykład ustawienia wersji CC programu InDesign nie są synchronizowane z instalacją wersji CC 2014.  

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji CC 2014 pojawi się monit o zaimportowanie ustawień z poprzedniej wersji. Proces jest wyjaśniony w artykule Synchronizacja ustawień za pomocą usługi Adobe Creative Cloud oraz w tym filmie.

Photoshop

W wersji Photoshop CC (2015) ustawienia wstępne i preferencje zostaną przeniesione automatycznie z poprzedniej wersji zainstalowanej w systemie.

Jeśli program Photoshop CC jest instalowany na nowym, osobnym systemie, należy przesłać ustawienia z obecnego systemu, a następnie pobrać je na osobnym, nowym systemie. Wybierz opcję Preferencje > Synchronizacja ustawień, by zsynchronizować ustawienia.

Jeśli napotkasz problemy, zobacz artykuł Migracja ustawień wstępnych.

Adobe Premiere Pro

Każda główna wersja programu Adobe Premiere Pro ma własną kopię plików ustawień. Na przykład program Adobe Premiere Pro CC 7.x używa katalogu „7.0” do przechowywania pliku ustawień, podczas gdy Adobe Premiere Pro CC 2014 korzysta z katalogu „8.0”.

Po uaktualnieniu do bieżącej wersji programu Adobe Premiere Pro CC z wersji 7.x ustawienia synchronizacji zostaną automatycznie przeniesione do nowej wersji.

Wybierz opcję Synchronizacja ustawień lub Użyj ustawień z innego konta na ekranie powitalnym lub w menu Plik > Synchronizacja ustawień. Wszystkie pliki ustawień z katalogu „7.0” są automatycznie kopiowane do katalogu „8.0”.

Więcej informacji zawiera sekcja Przenoszenie synchronizacji ustawień artykułu Synchronizacja ustawień za pomocą usługi Adobe Creative Cloud.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?