Migrowanie ustawień domyślnych

Ustawienia domyślne to zbiory elementów i wartości stosowanych w grafice, które mogą być w dowolnym momencie zapisane, załadowane lub zastąpione. Są to np. pędzle i skróty klawiaturowe. Ustawienia domyślne są do programu Photoshop dołączone, ale można również utworzyć swoje własne.

Ustawienia to rzeczywiste wartości, które są na bieżąco ładowane w programie Photoshop. Regulują różne elementy i narzędzia w aplikacji, np. bieżący pędzel oraz wszystkie jego wartości.

Można migrować niestandardowe zbiory ustawień domyślnych, jak i niektóre ustawienia domyślne programu Photoshop, z jednej wersji programu Photoshop do innej na tym samym komputerze. Proces przypomina sposób migrowania ustawień domyślnych w programie Photoshop CS6. Jeśli ustawienia domyślne były migrowane w programie Photoshop CS6, niektóre zmiany wprowadzone w funkcji zautomatyzowanej migracji ustawień domyślnych zostały podane poniżej.

Można również przenieść ustawienia domyślne zdefiniowane przez użytkownika na inne komputery przy użyciu opcji Ustawienia domyślne eksportu/importu. Opcja Ustawienia domyślne eksportu/importu nie dotyczy tylko komputerów w usłudze Creative Cloud.

Uwaga! Pamiętaj, aby używać tej samej struktury folderów w przypadku przenoszenia operacji na nowy komputer. W przeciwnym razie niektóre operacje mogą nie działać prawidłowo.

Migrowanie ustawień ze starszej wersji podczas instalacji programu Photoshop CC

Domyślnie podczas instalacji programu Photoshop CC aplikacja Creative Cloud przenosi ustawienia predefiniowane oraz preferencje z poprzednich wersji programu. Aby nie migrować ustawień predefiniowanych i preferencji, usuń zaznaczenie pola wyboru Opcje zaawansowane > Importuj ustawienia i preferencje poprzedniej wersji w oknie dialogowym potwierdzenia, które zostanie wyświetlone po kliknięciu przycisku Aktualizuj w aplikacji Creative Cloud na komputery.

Jeśli wyłączono migrację ustawień przy instalowaniu programu Photoshop CC lub wykonywane jest uaktualnienie wcześniejszej wersji do programu Photoshop CC, można w każdej chwili wybrać opcję Edycja > Ustawienia predefiniowane > Migruj ustawienia predefiniowane, aby włączyć migrację ustawień predefiniowanych i preferencji.

Uwaga:

Główny plik preferencji nie jest objęty migracją w przypadku użycia polecenia Migruj ustawienia domyślne dostępnego w menu.

Migracja ustawień i ustawień domyślnych po instalacji

Można migrować ustawienia domyślne oraz niektóre ustawienia z programu Photoshop CS6 do programu Photoshop CC lub można je skopiować na inny komputer. Opcje ustawień domyślnych są dostępne po uruchomieniu programu Photoshop CC po raz pierwszy, a potem przez wybranie kolejno opcji Edytuj > Ustawienia domyślne z programu Photoshop.

W przypadku uruchamiania programu Photoshop po raz pierwszy zostanie wyświetlone narzędzie Preset Manager. Umożliwia ono migrowanie wszystkich ustawień domyślnych podanych poniżej z programu Photoshop CS6 (lub najnowszej zainstalowanej wersji programu Photoshop).

Do procesu migracji programu Photoshop CS6 wprowadzono kilka zmian:

 • Okno dialogowe Migracja ustawień domyślnych, które zostaje wyświetlone przy pierwszym uruchomieniu programu Photoshop CC nie zostaje wyświetlone ponownie po zresetowaniu preferencji przy użyciu skrótów klawiaturowych Shift+Ctrl+Alt (Windows) lub Shift+Opt+Cmd (Mac OS). Aby migrować po pierwszym uruchomieniu, wybierz kolejno opcje Edytuj > Ustawienia domyślne > Migruj ustawienia domyślne.
 • Po migracji ustawień domyślnych ponowne uruchomienie programu Photoshop nie jest już konieczne.
 • Ustawienia domyślne są migrowane z najnowszej wersji zainstalowanej przed programem Photoshop CC, co oznacza cofnięcie do programu Photoshop CS3. Aby migrować z wielu wersji programu Photoshop, migruj ustawienia domyślne jednorazowo z jednej wersji programu Photoshop.

Ustawienia domyślne, które można migrować:

 • Operacje
 • Czarno-biały (Dopasowanie)
 • Pędzle
 • Mieszanie kanałów (Dopasowanie)
 • Zakres kolorów
 • Próbki kolorów
 • Kontury
 • Krzywe (Dopasowanie)
 • Kształty własne
 • Doutone (Mono, Duo, Tri, Quad)
 • Ekspozycja (Dopasowanie)
 • Gradienty
 • Tonowanie HDR (Dopasowanie)
 • Odcień i nasycenie (Dopasowanie)
 • Skróty klawiaturowe w systemie
 • Poziomy (Dopasowanie)
 • Efekty świetlne
 • Światła (3D)
 • Materiały (3D)
 • Dostosowanie menu
 • Wzorki
 • Ustawienia renderowania (3D)
 • Repousse (3D)
 • Kolor selektywny (Dopasowanie)
 • Style
 • Narzędzia
 • Woluminy (3D)

Ustawienia, które można migrować:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Eksportowanie i importowanie ustawień domyślnych

Jeśli chcesz przenieść ustawienia domyślne z jednego komputera na inny lub na komputer w trybie offline, ręcznie wyeksportuj, a następnie zaimportuj ustawienie domyślne.

Na komputerze, który ma ustawienia domyślne, które chcesz migrować:

 1. Otwórz program Photoshop.
 2. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Ustawienia domyślne > Eksportuj/Importuj ustawienia domyślne.
 3. Wybierz opcję Eksportuj ustawienia domyślne.
 4. Wybierz ustawienia domyślne do migrowania.
 5. Kliknij opcję Eksportuj ustawienia domyślne.
 6. Wybierz folder, do którego zostaną wyeksportowane ustawienia domyślne. Wybierz folder, którego możesz użyć do przeniesienia plików przy użyciu dysku USB, sieci lub usługi do udostępniania w trybie online.
 7. Na komputerze, na którym są odbierane zaimportowane ustawienia, wybierz kolejno opcje Edytuj > Ustawienia domyślne > Eksportuj/Importuj ustawienia domyślne z programu Photoshop.
 8. Wybierz folder, z którego chcesz importować oraz ustawienia domyślne, które chcesz importować.

Możesz ręcznie importować preferencje z programu Photoshop CS6 do programu Photoshop CC przy użyciu opcji Eksportuj/Importuj ustawienia domyślne:

 1. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Ustawienia domyślne > Eksportuj/Importuj ustawienia domyślne.
 2. Wybierz opcję Importuj ustawienia domyślne.
 3. Wybierz ustawienia domyślne, które chcesz importować, lub kliknij przycisk Dodaj wszystkie.
 4. Jeśli ustawienia domyślne zostały zapisane w folderze, który nie jest folderem domyślnym, wybierz opcję Wybierz folder do importu i wybierz odpowiedni folder.
 5. Kliknij opcję Importuj ustawienia domyślne.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto