Uwaga:

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych i najlepszych narzędzi, usługa Creative Cloud jest obecnie jedyną możliwością zakupu oprogramowania kreatywnego Adobe. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Adobe Creative Cloud.

Członkowie usługi Creative Cloud mogą przekonwertować wersje próbne większości aplikacji Creative Suite 6 (CS6) w taki sposób, aby były one licencjonowane w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud.

Można również przekonwertować aplikację CS6 zainstalowaną przy użyciu numeru seryjnego na aplikację licencjonowaną w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud.

Konwertowanie wersji próbnych aplikacji CS6

Uwaga:

Chcesz przekonwertować wersje próbne aplikacji Acrobat, Flash Builder, Lightroom lub Muse? Zobacz temat Konwertowanie aplikacji Acrobat X, Flash Builder 4.7, Lightroom lub Muse.

 1. Uruchom aplikację CS6.

 2. Kliknij opcję Przypisz licencję dla tego oprogramowania.

  Kliknij opcję Przypisz licencję dla tego oprogramowania
 3. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adresu e-mail) i hasła. Wprowadź identyfikator Adobe ID, przy użyciu którego dołączono do usługi Creative Cloud.

  Uwaga:

  Nie znasz identyfikatora Adobe ID lub nie pamiętasz hasła? Zobacz Adobe ID | Logowanie | Zmiana adresu e-mail, hasła lub informacji związanych z kontem.

  Zaloguj się
 4. Kliknij opcję Zakończ.

Uwaga:

W przypadku aplikacji CC 2014 Twoje członkostwo będzie aktywowane podczas następnego uruchomienia aplikacji.

Konwertowanie aplikacji Acrobat X, Flash Builder 4.7, Lightroom lub Muse

Wersji próbnych tych aplikacji nie można przekonwertować na aplikacje licencjonowane w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud.

Aplikacje te można zainstalować przy użyciu aplikacji Creative Cloud na komputer. Wskazówki można znaleźć w sekcjiInstalowanie i aktualizowanie aplikacji.

Masz wcześniejszą wersję aplikacji Acrobat, Flash Builder, Lightroom lub Muse?

W aplikacji Creative Cloud na komputer nie są rozpoznawane wcześniejsze wersje wymienionych aplikacji. 

Jeśli jedna z tych aplikacji działa w wersji próbnej, należy najpierw ją odinstalować, a następnie zainstalować ponownie za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Wskazówki można znaleźć w sekcjiInstalowanie i aktualizowanie aplikacji.

Konwertowanie aplikacji CS6 zainstalowanej przy użyciu numeru seryjnego

Aplikację z numerem seryjnym konwertowaną na aplikację licencjonowaną w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud należy najpierw dezaktywować.

 1. Uruchom aplikację CS6.

 2. Wybierz opcje Pomoc > Dezaktywacja i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

 3. Zamknij aplikację, a następnie uruchom ją ponownie.

 4. Kliknij opcję Przypisz licencję dla tego oprogramowania.

  Kliknij opcję Przypisz licencję dla tego oprogramowania
 5. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adresu e-mail) i hasła. Wprowadź identyfikator Adobe ID, przy użyciu którego dołączono do usługi Creative Cloud.

  Uwaga:

  Nie znasz identyfikatora Adobe ID lub nie pamiętasz hasła? Zobacz Adobe ID | Logowanie | Zmiana adresu e-mail, hasła lub informacji związanych z kontem.

  Zaloguj się
 6. Kliknij opcję Zakończ.

Masz problem?

Czy występują błędy dotyczące zapory sieciowej, certyfikatu lub połączenia z Internetem?

Błędy informują, że w aplikacji nie można nawiązać połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Zobacz Błędy logowania, aktywacji lub połączenia | CC, CS6, CS5.5

Czy aplikacja w wersji językowej innej niż angielska działa w wersji próbnej?

Problem ten występuje, gdy wykupiono członkostwo w usłudze Creative Cloud w wersji angielskiej, natomiast aplikacja Creative Cloud na komputer ustawiona jest na inny język. Zobacz Produkty Creative Cloud uruchamiają się w wersjach próbnych w przypadku systemu operacyjnego w wersji językowej innej niż angielska | CCM, CS6.

Czy pojawia się monit o wpisanie numeru seryjnego?

Czy po uruchomieniu aplikacji CS6 przekonwertowanej na aplikację licencjonowaną w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud pojawia się monit o wpisanie numeru seryjnego? Zobacz Aplikacje Creative Cloud wymagają podania numeru seryjnego.

Czy nieoczekiwane przywracana jest wersja próbna aplikacji Creative Cloud?

Czy po otwarciu aplikacji Creative Cloud licencjonowanej w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud pojawia się komunikat, że aplikacja działa w wersji próbnej? Zobacz Nieoczekiwane przywracanie wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online