Po aktualizacji program Adobe Content Synchronizer ulega awarii co minutę

Informacje o tym, co zrobić, gdy program Adobe Content Synchronizer (wcześniej nazywany CoreSync) ulega awarii po aktualizacji programu Creative Cloud Desktop.

Uwaga:

Od 11 grudnia 2023 r. nowi użytkownicy i organizacje nie będą mieć uprawnień do funkcji synchronizacji plików w Creative Cloud. W przypadku kont osobistych, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 lutego 2024 r. (Zobacz więcej informacji). W przypadku kont biznesowych powiązanych z organizacjami, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 października 2024 r. (Zobacz więcej informacji).

Omówienie programu Adobe Content Synchronizer

Adobe Content Synchronizer (wcześniej nazywany CoreSync) synchronizuje pliki Creative Cloud między różnymi urządzeniami i w chmurze. Oprócz synchronizacji plików funkcja ta zapewnia również płynne działanie aplikacji i usług Adobe. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

 • Udostępnianie czcionek Adobe Fonts w dowolnej chwili
 • Wysyłanie na bieżąco powiadomień o synchronizacji plików i współpracy
 • Wysyłanie monitów z prośbą o aktualizację programu Creative Cloud Desktop, gdy to konieczne

Dlaczego program Adobe Content Synchronizer wielokrotnie ulega awarii po aktualizacji?

Po zainstalowaniu aktualizacji 2.1.0.108 w programie Creative Cloud Desktop może wystąpić błąd „Funkcja Adobe Content Synchronizer nieoczekiwanie zakończyła działanie”. Dzieje się tak, gdy program Adobe Content Synchronizer nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Program Adobe Content Synchronizer napotkał problem

Jak naprawić ten problem?

W przypadku wystąpienia błędu „Funkcja Adobe Content Synchronizer nieoczekiwanie zakończyła działanie” po zainstalowaniu aktualizacji 2.1.0.108 do programu Creative Cloud Desktop należy wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać ten problem.

 1. Wyloguj się z usługi Creative Cloud w preferencjach aplikacji.

 2. Zamknij program Creative Cloud Desktop w preferencjach aplikacji.

 3. Zamknij następujące procesy w Monitorze aktywności (macOS) lub Menedżerze zadań (Windows): Adobe Content Synchronizer i Creative Cloud Core Service.

 4. W zależności od systemu operacyjnego, należy przejść do następujących ścieżek:

  macOS

  ~/Library/Application Support/Adobe/CoreSync/
  (Jeśli folder Users Library jest ukryty, zobacz Jak uzyskać dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.)

  Windows

  • C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync
  • C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Adobe\AdobeSync\CoreSync

  (Folder AppData jest domyślnie ukryty w systemie Windows. Zobacz Jak wyświetlić ukryte pliki).

 5. Usuń wszelkie pliki w tym folderze, które mają rozszerzenie .db, .db-shm lub db.wal.

  Z reguły użytkownik ma trzy lub cztery pliki tego rodzaju, ale może ich być również więcej, jeżeli w systemie używanych jest kilka kont usługi Creative Cloud.

 6. Uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop.

Nadal występują problemy? (macOS)

Jeśli nadal będą występowały awarie, usuń dodatkowe wpisy folderu plików Creative Cloud z folderu Ulubione.

 1. Otwórz aplikację Finder.

 2. Na panelu Ulubione po lewej stronie okna Finder wybierz jedno po drugim wszystkie łącza do folderu plików Creative Cloud.

  Po wyborze wszystkich łączy powinno być widoczne tylko jedno, jak na poniższym obrazie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?