Funkcja Creative Cloud Core Sync ulega awarii co minutę po aktualizacji

W przypadku wystąpienia błędu „Funkcja Core Sync nieoczekiwanie zakończyła działanie” po instalacji aktualizacji 2.1.0.108 dla aplikacji Creative Cloud na komputer, należy wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

Raport dotyczący awarii funkcji Core Sync

Rozwiązanie

 1. Wyloguj się z usługi Creative Cloud w preferencjach aplikacji.
 2. Zamknij aplikację Creative Cloud na komputer w preferencjach aplikacji.
 3. Za pomocą Monitora aktywności (macOS) lub Menedżera zadań (Windows) zamknij te dwa procesy: CoreSync i Adobe Desktop Service.
 4. Przejdź do następującej ścieżki:

  macOS:<Dysk twardy Mac>/Użytkownicy/<username>/Biblioteka/Pomoc aplikacji/Adobe/CoreSync
  Uwaga: Folder użytkownika Biblioteka użytkowników jest ukryty począwszy od wersji 10.7 oraz w przypadku wersji nowszych. Zobacz Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

  Windows: C:\Użytkownicy\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync
  Uwaga: Folder AppData jest domyślnie ukryty w systemie Windows. Zobacz Jak wyświetlić ukryte pliki.

 5. Usuń wszelkie pliki w folderze o rozszerzeniu .db, .db-shm lub db.wal. (Z reguły użytkownik ma trzy lub cztery pliki tego rodzaju, ale może ich być również więcej, jeżeli w systemie używanych jest kilka kont usługi Creative Cloud).
 6. Uruchom ponownie usługę Creative Cloud i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.
 7. (Tylko komputery Mac) Jeśli nadal będą występowały awarie, usuń dodatkowe wpisy folderu plików Creative Cloud z folderu Ulubione:
  1. Uruchom aplikację Finder.
  2. W panelu Ulubione po lewej stronie okna Finder wybierz pojedynczo wszystkie łącza do folderu plików Creative Cloud. Po wyborze wszystkich łączy powinno być widoczne tylko jedno, jak na obrazie poniżej.
Wybierz łącza do folderu plików usługi Creative Cloud

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online