Aplikacja Creative Cloud na komputer nie synchronizuje plików 

W panelu Pliki aplikacji Adobe Creative Cloud na pulpicie włączanie synchronizacji plików na krótko wyświetla obracające się pokrętło, a następnie ponownie wyświetla przycisk Rozpocznij synchronizację, bez konieczności synchronizowania plików. Próba powtórzenia procesu powoduje takie samo zachowanie.

Uwaga:

Jeśli możesz zsynchronizować tylko niektóre pliki, patrz Błąd: „Nie można zsynchronizować plików”.

Rozwiązanie: Usuń plik options.tix

Ten problem występuje, jeśli brakuje ścieżki do folderu lokalnego (localURL) z pliku ustawień synchronizacji w chmurze (options.tix) w katalogu danych programu CoreSync. Aby rozwiązać problem, usuń plik options.tix. Wykonaj następujące kroki w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Windows

 1. Kliknij ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud na komputer i wybierz polecenie Zamknij.

  Zamknij aplikację Creative Cloud na komputer
 2. Kliknij przycisk menu Start, wpisz cmd w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Otwiera się okno wiersza polecenia.

 3. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

  del %APPDATA%\Adobe\CoreSync\options.tix
 4. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer i rozpocznij synchronizację.

 5. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Ponów synchronizację plików.

Mac OS

 1. Kliknij ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud na komputer i wybierz polecenie Zamknij.

  Zamknij aplikację Creative Cloud na komputer
 2. Przejdź kolejno do Mac HD/Aplikacje/Narzędzia lub użyj wyszukiwania Spotlight, aby otworzyć narzędzie Terminal.

 3. W narzędziu Terminal wpisz następujące polecenie:

  rm ~/Library/Application\ Support/Adobe/CoreSync/options.tix
 4. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer.

 5. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Ponów synchronizację plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online