Nie można włączyć synchronizacji plików | Aplikacja Creative Cloud Desktop

Aplikacja Creative Cloud Desktop nie synchronizuje plików 

Podczas próby włączenia synchronizacji plików w aplikacji Creative Cloud na komputer pojawia się przez chwilę kręcące się koło, a następnie ponownie pojawia się przycisk Rozpocznij synchronizację. Pliki nie będą synchronizowane. Próba powtórzenia procesu powoduje takie samo zachowanie. 

Rozwiązanie: Usuń plik options.tix

Uwaga:

Jeśli możesz zsynchronizować tylko niektóre pliki, patrz Błąd: „Nie można zsynchronizować plików”.

Ten problem występuje, jeśli brakuje ścieżki do folderu lokalnego w pliku ustawień synchronizacji w chmurze (options.tix) w katalogu danych programu CoreSync. Aby rozwiązać problem, usuń plik options.tix. Wykonaj następujące kroki w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Windows

 1. W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności.

  Kliknij ikonę trzech pionowo ustawionych kropek  w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud na komputer i wybierz opcję Zakończ.

  Zakończ pracę aplikacji Creative Cloud Desktop

  Kliknij ikonę paska bocznego w lewym górnym rogu. W menu Plik wybierz opcję Zakończ Creative Cloud. Następnie wybierz opcję Zamknij.

  Zamknij aplikację Creative Cloud na komputer

 2. Otwórz menu Start, wpisz ciąg znaków cmd w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.

  Spowoduje to otwarcie wiersza poleceń systemu Windows.

 3. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

  del %APPDATA%\Adobe\CoreSync\options.tix

  Spowoduje to usunięcie pliku options.tix.

 4. Otwórz program Creative Cloud Desktop i rozpocznij synchronizację.

 5. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje

 6. W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W lewym okienku wybierz opcję Synchronizacja, a następnie kliknij przycisk Wznów synchronizację.
  • Wybierz przycisk Wznów synchronizację plików.

macOS

 1. W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności.

  Kliknij ikonę trzech pionowo ustawionych kropek  w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud na komputer i wybierz opcję Zakończ.

  Zakończ pracę aplikacji Creative Cloud Desktop

  W menu Creative Cloud wybierz przycisk Zakończ Creative Cloud. Następnie wybierz opcję Zamknij.

  Zakończ aplikację Creative Cloud na komputer

 2. Kliknij ikonę Launchpad w doku, wpisz Terminal w polu wyszukiwania, a następnie wybierz opcję Terminal.

 3. W narzędziu Terminal wpisz następujące polecenie:

  rm ~/Library/Application\ Support/Adobe/CoreSync/options.tix

  Spowoduje to usunięcie pliku options.tix.

 4. Otwórz program Creative Cloud Desktop.

 5. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje

 6. W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W lewym okienku wybierz opcję Synchronizacja, a następnie kliknij przycisk Wznów synchronizację.
  • Wybierz przycisk Wznów synchronizację plików.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto