Synchronizacja plików z usługą Creative Cloud | Znane problemy

Wierzymy, że funkcja synchronizacji plików Creative Cloud powinna działać bezproblemowo. Zachodzi jednak kilka problemów doświadczanych przez niektórych użytkowników podczas korzystania z aplikacji. Jeśli napotkasz jeden z tych problemów i nie możesz go rozwiązać, poproś o pomoc eksperta na forum Hosting plików, synchronizacja i współpraca lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

Synchronizacja w partiach

Funkcja synchronizacji plików usługi Creative Cloud korzysta z seryjnego synchronizowania plików. Z tego powodu nie zawsze pojawiają się natychmiastowe powiadomienia lub dokładne wartości. Ten problem jest tylko tymczasowy i występuje przy synchronizacji kolejnych kolejek.

Na przykład jeśli przeciągasz do folderu na pulpicie setki plików, przetworzone zostaną one w grupach. Po zakończeniu każdej partii rozpocznie się synchronizowanie pozostałych partii.

Jeśli wprowadzisz zmiany w przeglądarce internetowej lub na innym urządzeniu, pierwsza operacja zostanie przetworzona i zakończona przed kolejnymi. Dlatego nie zawsze wszystkie żądania zainicjowane po aktualizacji w każdym kontekście są natychmiast widoczne (iPhone, laptop lub inne urządzenia synchronizujące).

Jeśli napotykasz nieoczekiwane wyniki w jakimś kontekście, poczekaj na zakończenie synchronizacji. Każde żądanie jest aktualizowane i odzwierciedla stan na moment zakończenia poprzednich partii. Trwa ulepszenie działania tej funkcji tak, by była sprawniejsza.

Synchronizowanie plików o dużych rozmiarach

W przypadku skopiowania dużego pliku do folderu Pliki usługi Creative Cloud plik nie zostanie zsynchronizowany do momentu całkowitego skopiowania do folderu. Plik podczas kopiowania jest oznaczony, a aplikacja Creative Cloud wyświetla powiadomienie o tym, że nie można przeprowadzić synchronizacji plików. Po zakończeniu procesu kopiowania synchronizacja z usługą Creative Cloud zostanie rozpoczęta.

Szacunki czasu synchronizacji plików

Podczas synchronizacji dużej liczby plików może zostać wyświetlona nieproporcjonalna duża ilość pozostałego czasu. W trakcie przetwarzania plików przez proces synchronizacji pojawia się stopniowo coraz bardziej dokładne oszacowanie czasu. Jeśli zauważysz nieoczekiwanie dużą wartość czasu, poczekaj chwilę. Po aktualizacji powinno pojawić się rozsądniejsze oszacowanie.

Aby zwolnić limit, trwale usuń pliki

Obliczanie limitu bierze pod uwagę usunięte pliki. Aby zwolnić pamięć, usuń trwale pliki ze strony Pliki usługi Creative Cloud. Nieodwracalne usuwanie większej liczby plików z witryny Creative Cloud może zająć dłuższy czas.

Trwałe usuwanie plików w systemie Windows

Po zakończeniu trwałego usuwania usunięciu plików z klienta WWW, limit nie zawsze jest poprawnie aktualizowany w systemie Windows. Aby zobaczyć dokładną aktualizację, wyłącz synchronizację, a następnie włącz ją ponownie.

Synchronizacja ponad limit

Ostatnia synchronizacja może przekroczyć limit za pomocą jednego pliku o maksymalnie 1 GB przed wyświetleniem błędu przekroczenia limitu. Na przykład menu może wyświetlać zużycie 150% (3 GB przy 2 GB limitu).

Pierwsze uruchomienie w systemie Windows

Po pierwszym uruchomieniu Eksplorator Windows zostanie uruchomiony ponownie. Ponowne uruchomienie włączy ikony stanu synchronizacji. Ponadto po pierwszym uruchomieniu lub po zalogowaniu się albo wylogowaniu zajdzie opóźnienie 30-45 s przed wyświetleniem okna dialogowego Logowanie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto