Synchronizacja plików z usługą Creative Cloud | Znane problemy

Uwaga:

Od 11 grudnia 2023 r. nowi użytkownicy i organizacje nie będą mieć uprawnień do funkcji synchronizacji plików w Creative Cloud. W przypadku kont osobistych, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 lutego 2024 r. (Zobacz więcej informacji). W przypadku kont biznesowych powiązanych z organizacjami, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 października 2024 r. (Zobacz więcej informacji).

Mamy nadzieję, że funkcja synchronizowania plików w Creative Cloud nie będzie sprawiać żadnych problemów. Czasami jednak występują z nią problemy, o których wiemy. Jeśli wystąpi któryś z tych problemów i nie będziesz w stanie go rozwiązać, zapytaj eksperta na forum Hosting plików, synchronizacja i współpraca lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

Synchronizacja partiami

Funkcja synchronizacji plików Creative Cloud korzysta z seryjnego trybu wsadowego synchronizacji, więc czasami nie od razu wyświetla aktualne powiadomienia lub dokładne wartości. Problem ten jest tymczasowy i ustępuje po zsynchronizowaniu każdej z kolejek.

Na przykład, jeśli przeciągniesz setki plików do folderu na pulpicie, zostaną one przetworzone w grupach. Po zakończeniu przetwarzania każdej partii rozpoczyna się synchronizacja następnej w kolejce.

Jeśli dokonasz zmian w przeglądarce internetowej lub na innym urządzeniu, pierwsza operacja zostanie przetworzona i zakończona przed kolejnymi żądaniami w kolejce. Nie zawsze widać, że wszystkie zainicjowane żądania są natychmiast aktualizowane w każdym środowisku (na iPhonie, laptopie itd.).

Jeśli w którymś środowisku natrafisz na nieoczekiwane wyniki, poczekaj na zakończenie oczekujących operacji synchronizacji. Poszczególne żądania są aktualizowane i realizowane w kolejności ich wysyłania. Trwają prace nad poprawą tych zachowań i wkrótce synchronizowanie powinno przebiegać sprawniej.

Synchronizowanie dużych plików

Gdy kopiuje się duży plik do folderu Creative Cloud Pliki, taki plik zostanie zsynchronizowany dopiero po zakończeniu całego procesu kopiowania do folderu. Plik podczas kopiowania jest oznaczony, a aplikacja Creative Cloud wyświetla powiadomienie o tym, że nie można przeprowadzić synchronizacji plików. Po zakończeniu procesu kopiowania zostanie rozpoczęta synchronizacja z chmurą Creative Cloud.

Szacunkowy czas synchronizacji plików

Podczas synchronizacji dużej liczby plików może być wyświetlana nieproporcjonalnie duża ilość pozostałego czasu. W miarę przetwarzania plików przez aparat synchronizacji szacunkowy czas jest coraz dokładniejszy. Jeśli ilość pozostałego czasu synchronizacji jest nieoczekiwanie duża, poczekaj kilka chwil. W miarę aktualizowania przez aparat synchronizacji pozostałych wartości czasu, będą pojawiały się dokładniejsze dane szacunkowe.

Aby zlikwidować limity, trwale usuń pliki

Wykorzystanie limitów jest obliczane z uwzględnieniem usuniętych plików. Aby zwolnić miejsce, trwale usuń pliki ze strony Creative Cloud Pliki. Trwałe usunięcie dużej liczby plików z kosza witryny Creative Cloud może zająć trochę czasu.

Trwałe usuwanie plików w systemie Windows

Po trwałym usunięciu plików z klienta internetowego i następnie wykonaniu synchronizacji wykorzystanie przydziału nie zawsze jest poprawnie aktualizowane w systemie Windows. Wyłącz synchronizację i włącz ją ponownie, aby zobaczyć dokładną aktualizację.

Synchronizacja ponad limit

Ostatnia operacja synchronizacji może umożliwić przekroczenie limitu w jednym pliku o maks. 1 GB. Później proces synchronizacji wyświetli błąd przekroczenia limitu. Na przykład menu może pokazywać: wykorzystane 150% (3 GB z 2 GB).

Pierwsze uruchomienie w systemie Windows

Przy pierwszym uruchomieniu Eksplorator Windows uruchamia się ponownie. Ponowne uruchomienie włącza ikony stanu synchronizacji. Ponadto po pierwszym uruchomieniu lub po wylogowaniu się lub zalogowaniu okno dialogowe logowania pojawia się z 30–45 sekundowym opóźnieniem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?