Dlaczego w mojej aplikacji Creative Cloud nie działają niektóre usługi?

W rzadkich przypadkach pewne usługi (takich jak zapisywanie plików w chmurze, korzystanie z czcionek itd.) w aplikacjach Creative Cloud mogą nie być dostępne. Może to wynikać z wielu przyczyn, takich jak tymczasowe awarie serwerów lub zakłócenia w dostępności usług internetowych.

Skąd wiadomo, że usługi są niedostępne?

Gdy usługi nie są dostępne, podczas korzystania z aplikacji Creative Cloud może zostać wyświetlone następujące powiadomienie.

Powiadomienie o niedostępności usług

Czy podczas takiej przerwy w dostępności można korzystać z aplikacji?

Tak. Jeśli aplikacja Creative Cloud była już wcześniej używana, to na ogół można korzystać z niej nadal.

Czy aplikacja Creative Cloud zostanie zamknięta, jeśli usługi nie będą działać?

Nie. Aplikacja Creative Cloud będzie nadal działać. Jednak niektóre usługi w tej aplikacji mogą nie być dostępne.

Czy podczas przerwy w dostępności usług można pobierać aplikacje Creative Cloud?

Tak. Podczas przerwy w dostępności usług można pobierać aplikacje. Niekiedy jednak trzeba poczekać na przywrócenie dostępu do usług, zanim będzie można po raz pierwszy otworzyć aplikację.

Skąd wiadomo, że usługi zostały przywrócone?

Gdy usługi zostaną przywrócone, podczas logowania może być wyświetlane następujące powiadomienie.  

Powiadomienie o przywróceniu usług

Dlaczego po przywróceniu usług trzeba się zalogować?

Jest to konieczne, aby ponownie nawiązać połączenie z usługami, do których uprawnia Cię subskrypcja.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto