Samoczynne wylogowanie z aplikacji Creative Cloud lub wielokrotne prośby o logowanie | Wersja 2019 i nowsze

Oto, co należy zrobić, gdy nie można zalogować się w aplikacjach Creative Cloud, nastąpiło nieoczekiwane wylogowanie z usługi Creative Cloud lub konieczne jest wielokrotne logowanie.

Uwaga:

Aplikacja Creative Cloud na komputer ma krytyczne znaczenie dla pracy z aplikacjami Adobe. Jeśli masz problemy z instalacją aplikacji, ponieważ została ona uszkodzona, odinstaluj ją i zainstaluj ponownie, aby rozwiązać ten problem.

 1. Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, używając narzędzia do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

Aplikacje Adobe muszą przechowywać informacje o licencji na komputerze i pobierać je z niego. Czasami aplikacja nie jest w stanie przechowywać lub pobierać tych informacji z powodu problemów z przechowywaniem licencji na komputerze.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki.

macOS

 1. Przejdź do opcji Programy > Narzędzia > Dostęp do pęku kluczy.

 2. W lewym górnym rogu, pod listą Pęki kluczy, wybierz opcję dane Logowania.

 3. Usuń następujące wpisy. Aby je usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.  
  • Informacje o profilu użytkownika Adobe
  • Informacje o systemie operacyjnym użytkownika Adobe
  Dostęp do pęku kluczy

 4. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.

Windows

 1. Otwórz Menedżera Usług (naciśnij klawisz Start i wpisz Usług).

 2. Na liście Usług kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Menedżer poświadczeń.

 3. Wybierz opcję Uruchom ponownie.

  Uruchom ponownie

 4. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows może wystąpić problem z siecią. Ustawienie automatycznego wykrywania ustawień LAN może je rozwiązać.

 1. Zakończ aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. W przeglądarce Internet Explorer wybierz opcję Ustawienia, a następnie Opcje internetowe.

 3. W panelu Połączenia wybierz opcję Ustawienia sieci LAN.

  Ustawienia sieci LAN

 4. Wybierz opcję Automatycznie wykryj ustawienia i odznacz opcje Użyj skryptu automatycznej konfiguracji i Użyj serwera proxy dla sieci LAN. Wybierz OK.

 5. Uruchom ponownie komputer i powtórz kroki od 1 do 4, aby upewnić się, że zmiany ustawień sieci LAN zostały zachowane.

 6. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer i zaloguj się na konto Adobe.

Aplikacja Creative Cloud na komputer zarządza informacjami o koncie za pośrednictwem usługi instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Jeśli ta usługa nie jest uruchomiona, dane uwierzytelniające użytkownika po pewnym czasie staną się nieprawidłowe. Warto się upewnić, że usługa winmgmt jest uruchomiona, aby zapewnić ciągłość zalogowania do aplikacji na komputer. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania usługi WMI, zapoznaj się z następującą dokumentacją Microsoft: Uruchamianie i zatrzymywanie usługi WMI

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto