Oto, co należy zrobić, gdy nie można zalogować się w aplikacjach Creative Cloud, nieoczekiwanie wylogowano Cię z usługi Creative Cloud lub musisz wielokrotnie się logować.

 1. Aby otworzyć aplikację Creative Cloud na komputer, kliknij ikonę na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (macOS).

 2. W menu Profil kliknij opcję Wyloguj się.

 3. Zaloguj się ponownie na konto Adobe.

 4. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Kliknij przycisk Aktualizuj.

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows może wystąpić problem z siecią. Ustawienie automatycznego wykrywania ustawień LAN może je rozwiązać.

 1. Zakończ aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. W przeglądarce Internet Explorer wybierz opcję Ustawienia, a następnie Opcje internetowe.

 3. W panelu Połączenia kliknij opcję Ustawienia sieci LAN.

  Ustawienia sieci LAN
 4. Wybierz opcję Automatycznie wykryj ustawienia i odznacz opcje Użyj skryptu automatycznej konfiguracji i Użyj serwera proxy dla sieci LAN. Kliknij przycisk OK.

  Automatyczna konfiguracja sieci LAN
 5. Uruchom ponownie komputer i powtórz kroki od 1 do 4, aby upewnić się, że zmiany ustawień sieci LAN zostały zachowane.

 6. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer i zaloguj się na konto Adobe.

Aplikacja Creative Cloud na komputer zarządza informacjami o koncie za pośrednictwem usługi instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Jeśli ta usługa nie jest uruchomiona, dane uwierzytelniające użytkownika po pewnym czasie staną się nieprawidłowe. Warto się upewnić, że usługa winmgmt jest uruchomiona, aby zapewnić ciągłość zalogowania do aplikacji na komputer. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania usługi WMI, zapoznaj się z następującą dokumentacją Microsoft: 

Uruchamianie i zatrzymywanie usługi WMI

Aplikacje Adobe muszą przechowywać informacje o licencji na komputerze i pobierać je z niego. Czasami aplikacja nie jest w stanie przechowywać lub pobierać tych informacji z powodu problemów z przechowywaniem licencji na komputerze.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki.

macOS

 1. Przejdź do opcji Programy > Narzędzia > Dostęp do pęku kluczy.

 2. W lewym górnym rogu, pod listą pęków kluczy, kliknij opcję dane logowania.

 3. Usuń następujące wpisy. Aby je usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.
   
  • Informacje o profilu użytkownika Adobe
  • Informacje o systemie operacyjnym użytkownika Adobe
  Dostęp do pęku kluczy
 4. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.

Windows

 1. Otwórz Menedżera Usług (naciśnij klawisz Start i wpisz Usług).

 2. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Menedżer poświadczeń.

 3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Uruchom ponownie
 4. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.

Aplikacja Creative Cloud na komputer ma krytyczne znaczenie dla pracy z aplikacjami Adobe. Jeśli masz problemy z instalacją aplikacji, ponieważ została ona uszkodzona, odinstaluj ją i zainstaluj ponownie, aby rozwiązać ten problem.

 1. Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, używając narzędzia do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

 2. Zaloguj się na stronę pobierania aplikacji Creative Cloud na komputer.

 3. Kliknij przycisk Pobierz na pasku nawigacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online