Oto, co należy zrobić, gdy nie można zalogować się w aplikacjach Creative Cloud, nieoczekiwanie wylogowano Cię z usługi Creative Cloud lub musisz wielokrotnie się logować.

Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub na pasku menu Apple (Mac OS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. W menu Profil kliknij pozycję Wyloguj się.

  Wylogowywanie
 3. Aby ponownie się zalogować, wprowadź identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji
 5. W menu podręcznym wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji. Naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Alt+R (Windows) lub Command+Option+R (Mac OS), można także odświeżyć aplikację Creative Cloud na komputer oraz sprawdzić dostępność aktualizacji.

 6. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Użytkownicy systemu Windows, w następnej kolejności należy spróbować tej metody

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows może wystąpić problem z siecią. Ustawienie automatycznego wykrywania ustawień LAN może je rozwiązać.

 1. Zakończ aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. W przeglądarce Internet Explorer wybierz opcję Ustawienia, a następnie Opcje internetowe.

 3. W panelu Połączenia kliknij opcję Ustawienia sieci LAN.

  Ustawienia sieci LAN
 4. Wybierz opcję Automatycznie wykryj ustawienia i odznacz opcje Użyj skryptu automatycznej konfiguracji i Użyj serwera proxy dla sieci LAN. Kliknij przycisk OK.

  Automatyczna konfiguracja sieci LAN
 5. Uruchom ponownie komputer i powtórz kroki od 1 do 4, aby upewnić się, że zmiany ustawień sieci LAN zostały zachowane.

 6. Używając aplikacji Creative Cloud lub witryny internetowej, zaloguj się na konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.

  W przypadku problemów z zalogowaniem, przeczytaj informacje na temat Rozwiązywania problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem się.

Odinstalowywanie i ponowna instalacja aplikacji Creative Cloud na komputer

Aplikacja Creative Cloud na komputer ma krytyczne znaczenie dla pracy z aplikacjami Adobe. Jeśli masz problemy z instalacją aplikacji, ponieważ została ona uszkodzona, odinstaluj ją i zainstaluj ponownie, aby rozwiązać ten problem.

Na komputerze z systemem Windows

 1. Pobierz plik ZIP zawierające plik wykonalny dezinstalatora (.exe).

 2. Wydziel plik Creative Cloud Uninstaller.zip.

 3. Uruchom plik wykonywalny instalatora, Creative Cloud Uninstaller.exe.

 4. Instalator wyśle monit o potwierdzenie dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer. Przeczytaj komunikat i kliknij przycisk Odinstaluj.

 5. Dezinstalator usunie aplikację z komputera i wyświetli komunikat z potwierdzeniem. Kliknij przycisk Zamknij.

 6. Pobierz i ponownie zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer.

  Uzyskaj pomoc dotyczącą tego kroku, jeśli masz pytania dotyczące procesu pobierania i instalacji.

W komputerze Mac

 1. Pobierz plik ZIP i zamontuj plik DMG.

 2. W zależności od ustawień bezpieczeństwa może pojawić się ostrzeżenie przed otwarciem dezinstalatora z zamontowanego pliku DMG. Kliknij przycisk Otwórz, aby kontynuować.

 3. Instalator wyśle monit o potwierdzenie dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer. Przeczytaj komunikat i kliknij przycisk Odinstaluj.

 4. Dezinstalator usunie aplikację z komputera i wyświetli komunikat z potwierdzeniem. Kliknij przycisk Zamknij.

 5. Pobierz i ponownie zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer.

  Uzyskaj pomoc dotyczącą tego kroku, jeśli masz pytania dotyczące procesu pobierania i instalacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online